Anzeige

IBA'T IBANG PARAAN SA PAGPAPAHAYAG NG EMOSYON O DAMDAMIN-Q3.pptx

23. Mar 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

IBA'T IBANG PARAAN SA PAGPAPAHAYAG NG EMOSYON O DAMDAMIN-Q3.pptx

 1. FILIPINO 7 IKATLONG MARKAHAN ARALIN 2-WIKA
 2. PAALALA: Learn More Effectively Attendance Discuss Prioritize Take Notes Focus Plan/Answer
 3. HANDA NA BA?
 4. PANUTO: Pagbasa sa akdang “Si Malakas at si Maganda” p. 212 at pagsagot sa Gawain B no. 1-2. PANIMULANG GAWAIN
 5. 1. Ano ang ipinahihiwatig ng mga nakasalungguhit na salita? 2. Paano nakatutulong ang mga ito sa pagpapahayag ng emosyon o damdamin?
 6. ANONG DAMDAMIN MO NGAYON?
 7. IBA’T IBANG PARAAN NG PAGPAPAHAYAG NG EMOSYON O DAMDAMIN
 8. Iba’t ibang Paraan sa pagpapahayag ng Emosyon o damdamin ♥ Isang paraan ang paggamit ng padamdam na pangungusap na nagsasaad ng masidhing damdamin, gayundin ang mga pahayag na nagtatanong. ♥Ang tandang padamdam(!) at ang tandang pananong(?) ay ginagamit ding signal sa pagpapahayag ng ilang masidhing damdamin. Maging tuldok(.) ay nagagamit din ayon sa nilalaman nito.
 9. Iba’t ibang Paraan sa pagpapahayag ng Emosyon o damdamin ♥ PAGHANGA: Wow! Ganda! Matindi! Galing! ♥ PAGKAGULAT: Sus! Grabe! Aba! Sobra! ♥ TAKOT: Inay! Huwag! Sunog! ♥ PAG-ASA: Harinawa. Sana nga. ♥ PAGTATAKA: Bakit? Talaga?
 10. Iba’t ibang Paraan sa pagpapahayag ng Emosyon o damdamin ♥Ang isa pang paraan sa pagpapahayag ng emosyon o damdamin ay ang tiyakang pagpapadama ng damdamin ng nagsasalita. HALIMBAWA: 1. Totoong galit na galit ako sayo. 2. Sa ginawa mong pag-iiwan sa akin, nagtatampo ako sa iyo. 3. Naaawa ako sa mga batang lansangan.
 11. Iba’t ibang Paraan sa pagpapahayag ng Emosyon o damdamin ♥Ang pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari. HALIMBAWA: 1. May matutuluyan naman tayo sa Boracay. 2. Baka abutin tayo ng gabi sa birthday party ni Marvin. 3. Maganda pa lang maging pinuno.
 12. PANUTO: Tukuyin ang damdaming ipinapahayag ng bawat patak ng tubig. PAGSASANAY 1: PAHINA 214
 13. PANUTO: Bumuo ng sariling halimbawa ng iba’t ibang paraan sa pagpapahayag ng emosyon o damdamin. PAGSASANAY 2: PAHINA 215
 14. Maraming Salamat sa Pakikinig!
Anzeige