Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Huong dan email_marketing_net_nam

Dịch vụ Email Marketing là hình thức marketing tối ưu trong thời kỳ khủng hoảng, là một trong những hình thức chăm sóc khách hàng rất tốt.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Huong dan email_marketing_net_nam

 1. 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG EMAIL MARKETING
 2. 2. NetNam Email Marketing <ul><li>Quản lý danh sách Email </li></ul><ul><li>Quản lý các liên hệ </li></ul><ul><li>Soạn email để gửi </li></ul><ul><li>Gửi emai </li></ul><ul><li>Theo dõi và thống kê kết quả </li></ul>
 3. 3. 1. Quản lý danh sách Tạo một danh sách liên hệ:
 4. 4. 1. Quản lý danh sách Đặt tên danh sách: – sau đó nhấn Save
 5. 5. 1. Quản lý danh sách Xem danh sách:
 6. 6. 2. Quản lý liên hệ <ul><li>Thêm liên hệ vào danh sách bằng tay </li></ul>
 7. 7. 2. Quản lý liên hệ Chọn danh sách để thêm:
 8. 8. 2. Quản lý liên hệ Thêm địa chỉ Email:
 9. 9. 2. Quản lý liên hệ Trường hợp bạn có nhiều Email chứa trong 1 file như .txt, cvs. Ban có thể chọn tính năng Nhập từ một file ở bước sau. File chứa email có dạng: khachhang.txt với nội dung: abc@ yahoo .com [email_address] [email_address] Mỗi dòng là một email
 10. 10. 2. Quản lý liên hệ Nhập các liên hệ từ một file:
 11. 11. 2. Quản lý liên hệ Chọn danh sách để nhập:
 12. 12. 2. Quản lý liên hệ Chọn file trên máy tính để nhập vào:
 13. 13. 2. Quản lý liên hệ Chọn file chứa email cần nhập:
 14. 14. 2. Quản lý liên hệ Sau khi nhấn “Tiếp”. Chọn nội dung tương ứng là “Địa chỉ Email”
 15. 15. 2. Quản lý liên hệ Chọn “Start Importing…”:
 16. 16. 2. Quản lý liên hệ Màn hình hiển thị quá trình nhập dữ liệu:
 17. 17. 2. Quản lý liên hệ Sau khi nhập thành công:
 18. 18. Bạn có thể vào để xem
 19. 19. 2. Quản lý liên hệ Xem các liên hệ trong danh sách:
 20. 20. 3. Tạo Email để gửi Chiến dịch Email -> Tạo một chiến dịch Email:
 21. 21. 3. Tạo Email để gửi Hoặc:
 22. 22. 3. Tạo Email để gửi Đặt tên chiến dịch Email: (dùng để quản lý) Chọn mẫu Email có sẵn
 23. 23. 3. Tạo Email để gửi Soạn nội dung và đặt tiêu đề Email
 24. 24. 3. Tạo Email để gửi Xem trước Email trong hòm mail:
 25. 25. 3. Tạo Email để gửi Cá nhân hóa nội dung Email: Click vào ->Chèn một nội dung thông thường
 26. 26. 3. Tạo Email để gửi Sau khi nhấn “Lưu và thoát” để lưu lại Email:
 27. 27. 4. Gửi Email Chọn một Email để gửi:
 28. 28. 4. Gửi Email Chọn danh sách nhận Email:
 29. 29. 4. Gửi Email Cấu hình gửi: (nhấn Tiếp tục>> để gửi)
 30. 30. 4. Gửi Email Nhấn “Hẹn giờ chiến dịch của tôi” để gửi:
 31. 31. Chương trình sẽ tự động gửi đi
 32. 32. 5. Theo dõi và Thống kê Thống kê chiến dịch Email:

×