Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Itineraris i decrets post-2014-03 lomce

638 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/qURD } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/qURD } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/qURD } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/qURD } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/qURD } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/qURD } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Itineraris i decrets post-2014-03 lomce

 1. 1. També la LEC ha donat categoria d’autoritat pública al director i li ha donat atribucions de tot tipus amb el Decret de Direccions, però a més amb el de Plantilles tindrà a les seves mans el personal: Article 3: Classificació...dels llocs de treball docents. 1. Ordinaris: Com a mínim el 50% dels llocs de treball . La direcció pot demandar requisits especials de titulació i formació. 2. Específics o singulars, amb perfil propi i tècniques de treball, responsabilitats i funcions específiques. Direcció determinarà el 50% de la nota en concursos de mèrits. El Departament decidiria si són provisionals o definitius. 3. Llocs de treball d'especial responsabilitat, pels membres de l'equip directiu. El director podria definir requisits específics d'aquests llocs. Article 25 i 26: la direcció pot escollir a qualsevol interí, o substitut... I rebutjar-ne d’altres I determina centres amb el terme “segons demanda” i en la via pressupostària, amb el mateix criteri que la LOMCE, autoritza sponsors i d’altres recursos per a complementar els que no rebi de públics. Jerarquització 1. LOMCE és neoliberal, com la LEC, però pitjor a inici Cap 1 Federació d’Ensenyament de
 2. 2. FP dual: els resultats alemanys Merkel, diu que el curs 12-13, els van quedar 33.000 places sense cobrir a l’FP dual. Però resulta que tenen 2,2 milions de joves alemanys sense cap formació. Amb xifres que rondaven el 18% de fracàs escolar, al 2008 van reforçar la FP dual per a reduir-lo a la meitat el 2015. A 2010 estaven en el 17% de fracàs escolar: l’Spiegel diu és fracàs. Segons la Confederació Alemanya de sindicats (Deutsche Gewerkschaftsbund-DGB), un de cada deu joves era forçat a les empreses amb conveni de FP-dual a fer feines que no tenien res a veure amb el que estaven estudiant i sobretot a gastronomia, fins el 40% dels estudiants eren obligats a fer hores extres no remunerades (estudi publicat al 2010). A 2013 es denuncien jornades de 12 i 17hs amb sous de menys de 500 €. Als darrers anys: baixa demanda, ja que l’empresa tria alumnat amb alt currículum i perquè posa el 60% de la nota. Assenyalen l’alta quantitat de suspesos en els darrers cursos . A Catalunya 2013: s'han signats convenis amb Repsol, Siemens, BASF, Dow Chenicol Ibérica, Associació empresarial Química de Tarragona, MASA, Nestlé, SEAT, Renfe, Patronal Metal·lúrgica del Bages, SIGMA, Lidl, Media Markt i el Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre.. Rigau porta al Constitucional el decret 152/2012, de regulació de la formació professional dual, per invasió competències. 1. LOMCE és neoliberal, com la LEC, però pitjor a inici Cap 1 Federació d’Ensenyament de
 3. 3. FP dual: els resultats alemanys 1. LOMCE és neoliberal, com la LEC, però pitjor a inici Cap 1 Federació d’Ensenyament de CGT Això representa que el 33% dels joves entre 15 i 24 anys (majoritàriament producte de la fp dual) tenen minijobs, un 33% de les dones i un 37% de persones sense qualificació) (Informe de la Central Federal de Formació Política i el Centre d’Investigació Social de Berlín de 26/11/13). A 2011, el 20,7% de joves entre 18 i 24 anys estava per sota el llindar de la pobresa. Màxima ocupació: 41,5 milions a 2012, però total de feina es situa a nivell de 1991 (Informe Social 2013, Oficina Federal d’Estadística –Destatis-), perquè el 22% dels treballadors tenen minijobs –temps parcial i màxim de 450€: fins menys d’1€/h)-.
 4. 4. Federació d’Ensenyament de CGT Troncals (50% temps) S’han de cursar en cada curs. * Llengua Castellana i Literatura * Matemàtiques * Ciències de la Natura * Ciències Socials * Primera Llengua Estrangera Configuració específica Obligatòries Optatives * Educació Física * Religió / Valors Socials i Cívics (Currículum fa Conferència Episcopal) * Educació Artística (incl. Plàstica i Música) * Segona Llengua Estrangera De lliure configuració autonòmica Obligatòries Optatives * Llengua i Literatura Catalana * Específica no triada abans. * A determinar * Reforç escolar Primària. (BOE 52, 1/03/14: RD126/2014, de 28/02) 2. Recentralització ideològica i reaccionària a inici Cap 2
 5. 5. Federació d’Ensenyament de CGT Referents del currículum: •Competències: • De 8 a 7: • La competència tecnològica s’uneix a la matemàtica, però no es defineix • La “d’autonomía i iniciativa personal” passa a ser “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” • La “cultural i artística” passa a “conciencia y expresiones culturales” •Continguts •Criteris d’avaluació •Estàndards d’aprenentatge • “plasmación “observable, medible y evaluable” (¿?) de los criterios de evaluación” En totes les matèries, l’objectiu és avaluar, al punt que a la de Valors, ni es molesten en posar continguts, sinó només criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge. S’aplica allò de “el que no s’avalua, es devalua”: competències de 1ª -llengua i matemàtiques, avaluades a 3er i 6è-, i de 2ª -la resta-. ... i entrenament per a les proves PISA des de Primària: Competències de primera i de segona i educació empresarial (BOE 52, 1/03/14: RD126/2014, de 28/02) 2. Recentralització ideològica i reaccionària
 6. 6. LOMCE i LEC: treta la centralització, sobre competències i avaluacions molt semblants Federació d’Ensenyament de CGT LOMCE LEC Introdueix la competència “d’emprenedoria” a Primària Des de 2011 “Catalunya, escola d'emprenedors" d’Infantil a Batxillerat i a FP finançant projectes amb microcrèdits. I Educació Financera a les Escoles (EFEC) -4rt d’ESO- en el 13-14 amb BBVA, "la Caixa“, Banc Sabadell, Santander i Caixa d'Enginyers Avaluació a 3r (llengua i matemàtiques) intern en el centre però fixat pel Gobierno: si el resultat és dolent, poden prendre mesures o fer repetir, vagi com vagi en d’altres competències. Prova diagnòstica de 4rt. fixada pel Govern Avaluació de 6è (llengua, matemàtiques i tecnologia –sense definir-) amb professorat extern. Públics els resultats de les proves per centres. Es pot intervenir en els que no tinguin bons resultats o/i amb el professorat segons els “indicadores de logro de las programaciones” Competències Bàsiques a 6è. No es fan públics els resultats per centres. Actualment ja s’estan fent Auditories pedagògiques en centres amb baixos resultats –però mentre, s’eliminen els CAEPs i es redueixen mitjans humans i materials pels centres en entorns desfavorits- 2. Recentralització ideològica i reaccionària a inici Cap 2
 7. 7. 3. ... I en temps de crisi Segregació accelerada de les classes socials a inici Cap 3 Federació d’Ensenyament de CGT
 8. 8. 3. ... I en temps de crisi Segregació accelerada de les classes socials Federació d’Ensenyament de CGT Nivell de formació de la població adulta (25-64 anys) a l’estat espanyol al 2011. Panorama de la educación, indicadores de la OCDE 2013. Mecd. Tendència del nivell d’instrucció de la població amb edats compreses entre els 25 i els 64 anys. Període 2008- 2012. Sistema d’indicadors d’ensenyament de Catalunya. Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Desembre 2013.
 9. 9. 3. ... I en temps de crisi Segregació accelerada de les classes socials: FP Bàsica (RD 127/2014, de 28/02, BOE, 55 de 5/03/14) Federació d’Ensenyament de CGT ALUMNAT CARACTERÍSTIQUES PROFESSORAT Cal: •15 anys i no més de 17 -any natural en curs-. • Haver cursat 1r Cicle d’ESO o excepcional- ment 2n curs • Proposat per equip docent –o consell orientador- i acceptat pels pares. Obté: •Títol CINE 3.5.3 de la Classificació Intern. Normalitzada de l’Educ. •Pas a GM mateixa família sense revàlida o a revàlida d’ESO (preparació com a part d’atenció diversitat). • Ensenyament obligatori i gratuit, als centres que determini el Departament (a LOMCE es prioritzen concerts de FPB) • 14 titulacions que seran equivalents a les del GESO (¿?). Ministerio: 55% currículum • Unitats de Competència Nivell 1 de com a mínim dues Qualificacions Professionals. • Tutoria 1h/setmana mínim • Ràtio de fins 30 (PQPI, 15). Es pot complertar grup amb majors de 17 anys sense titulació (Art 18) • 2000 h., en dos cursos, tres si és dual (més del 15% i fins 25% del total d’hores en empresa). Quatre cursos de permanència màxima. • Definit a cada titulació. Si no estan inclosos, calen 3 anys d’experiència en el sector vinculat a la família professional. •Comunicació i Societat I i II preferència professorat de Geog. i Història i per Ciències Aplicades I i II, de Física i Química. • Llengua estrangera: C1 (Generalitat)
 10. 10. 3. ... I en temps de crisi Segregació accelerada de les classes socials: FP Bàsica (RD 127/2014, de 28/02, BOE, 55 de 5/03/14) TITULACIONS IMPLANTACIÓ COMENTARI •Serveis administratius. •Electricitat i electrònica. •Fabricació i muntatge. •Informàtica i comunic. •Cuina i restauració. •Manteniment vehicles. •Agrojardineria i composicions florals. (abans PQPI AGRÀRIA??) •Perruqueria i estètica. •Serveis comercials. •Fusteria i moble. •Reforma i manteniment d'edificis (abans PQPI EDIF I OBRA CIVIL?). •Arranjament i reparació d'articles tèxtils i de pell. (NOVA) •Tapisseria i cortinatge. (NOVA) •Vidreria i terrisseria. (NOVA) Desapareixen: Arts gràfiques, ind alimentàries, No les dona Gene. sino Rey per mitjà Ministerio. * FPB als centres on coincideixi el perfil de PQPI que impartien amb noves titulacions. * 2014-2015: 1r FPB. Alumnes que hagin superat mòduls voluntaris PQPI: GESO 2015-2016: 2n FPB. * Professorat no propietari en mòduls generals PQPI, segueixen amb Com i Soc i C Aplicades de 1er FPB del 2014-15 al 17-18 (prof. amb plaça indefinidament) • Molts instituts públics no tenen requisits per a la nova FPB segons decret: la priorització de concerts, els generalitzarà •El referent europeu CINE 3.3. és d’ensenyament post-obligatori però es donarà a estudis obligatoris i es planteja equivalent a efectes laborals amb el GESO, per obvis motius estadístics. •L’increment de ràtio, amb l’apertura a majors de 17, farà pràcticament inviable cap atenció a la diversitat –que s’esmenta- justament amb alumnat amb dificultats. •Tampoc a que dins d’ella es facilit la preparació per a superar les revàlides d’ESO. Federació d’Ensenyament de CGT
 11. 11. 3. I en temps de crisi... 2,8% PIB en educació-2% despesa pública educació/total despesa pública-700€ despesa pública per estudiant Del 16,3 (abans de LEC) al 18,7% enconcerts-20% despeses funcionament ... Els diners públics pels bancs Federació d’Ensenyament de CGT CATALUNYA 2010 2011 2012p Despesa pública educació/despesa pública total 21,10 20,10 19,40 Despesa pública per estudiant (euros corrents) 4.085,00 3.749,00 3.370,00 Despesa pública en ensenyament privat/Despesa pública en educació 18,50 20,80 18,70 Reduccions despeses de funcionament dels centres públics entre 8-16% -20% Congelat Dades de Fundació Bofill 2010-2013 i de Estadísticas educación en España del MECD

×