Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Un procés innovador: de l’àmbit de coneixement al treball integrat

 1. Un procés innovador: de l’àmbit de coneixement al treball integrat 08/06/2016 Conversa Pedagògica 2 de juny de 2016
 2. 2 Un procés innovador: de l’àmbit de coneixement al treball integrat Situem-nos! Context Intern Context Extern Realitat social canviant i avenços en recerca educativa Currículum competencial Primària / Secundària: treball conjunt 5 Àmbits: Flexibilitat organitzativa Espais de trobada Temps Lideratge compatit Científic, Lingüístic, Matemàtic, Tecnològic Social i Cultural Noves demandes al professorat i als centres educatius Espais fronteres
 3. 3 Ús de metodologies actives i creatives Integració de coneixements i transversalitat Formació de ciutadans responsables, implicats i crítics Què impulsem? Els professors incorporin millores en les seves estratègies d’ensenyament-aprenentatge per tal que els estudiants desenvolupin les seves competències Un procés innovador: de l’àmbit de coneixement al treball integrat
 4. 4 Un procés innovador: de l’àmbit de coneixement al treball integrat Formació de ciutadans responsables, implicats i crítics Comunicació eficaç i eficient Reflexionar i actuar per participar en la millora de l’entorn Argumentacions basades en evidències Interculturalitat i plurilingüisme Visió holística de l’educació: bé comú per tota la societat
 5. 5 Treball cooperatiu i en col·laboració Diversitat de recursos didàctics Activitats contextualitzades i inclusives Ús de metodologies actives i creatives Investigacions Resolució de problemesProjectes A partir de preguntes indagadores Situació -problema Avaluar els diferents tipus d’aprenentatges Un procés innovador: de l’àmbit de coneixement al treball integrat
 6. 6 Un procés innovador: de l’àmbit de coneixement al treball integrat Integració de coneixements i transversalitat Àmbits de coneixement Etapes educatives Activitats d’aprenentatge aplicar generar Coneixements contrastats Nous coneixements Connexions
 7. 7 Un procés innovador: de l’àmbit de coneixement al treball integrat Àmbits L’alimentació Holocaust i memòria Competències Medi Servei préstec Tecnologies creatives Ciències en context MicroBio DidDoc Edu_Hack Pi-relats CTM Llibre Energia Renovables TILC Llengua a les àrees VideoMAT Didàctica amb fonts d’arxius Contes a l’esprint Impulsem la robòtica Seminaris permanents BG / FQ Formacions a CRP Càpsules de ciència ARAMAT Geometria C2EM CANGUR ARAESCRIC Plurilingüisme Jornades Tallers ANCTecnologies a l’aula Congrés Energia a Catalunya Apadrinem el nostre patrimoni Controvèrsies Socio- Científiques Impressió 3D Motxilla bioclimàtica Nanotecnologia Comunicació Avaluació TIL
 8. Un procés innovador: de l’àmbit de coneixement al treball integrat Treball integrat L’alimentació Holocaust i memòria Competències Medi Servei préstec Tecnologies creatives Ciències en context MicroBio DidDoc Edu_Hack Pi-relats CTM Llibre Energia Renovables TILC Llengua a les àrees VideoMAT Didàctica amb fonts d’arxius Contes a l’esprint Impulsem la robòtica Seminaris permanents BG / FQ Formacions a CRP Càpsules de ciència ARAMAT Geometria C2EM CANGUR ARAESCRIC Plurilingüisme Jornades Tallers ANC Tecnologies a l’aula Congrés Energia a Catalunya Apadrinem el nostre patrimoni Controvèrsies Socio- Científiques Impressió 3D Motxilla bioclimàtica Nanotecnologia Comunicació Avaluació TIL 8
 9. Un procés innovador: de l’àmbit de coneixement al treball integrat Àmbits de coneixement Etapes educatives Alimentació CTM Tecnologies creatives Llengua a les àrees 9
 10. Un procés innovador: de l’àmbit de coneixement al treball integrat Compartim idees! 10
 11. Un procés innovador: de l’àmbit de coneixement al treball integrat .... i moltes gràcies! cesire@xtec.cat twitter.com/cesirecat agora.xtec.cat/cesire 11
 12. gencat.cat

Hinweis der Redaktion

 1. Aquí mostrem el context intern del CESIRE: Professors de diversos nivells educatius i de diferents àmbits, amb un espai frontera entre ells molt extens que permet interaccions molt diverses. A banda, la flexibilitat organitzativa en quan a espais i temps ajuda a l’aparició de projectes i propostes diverses i variades. Pel que fa al context extern que ens envolta cal veure que la societat està canviant molt, eines TIC i Globalització per exemple, i que la recerca en educació i l’estudi de la neurociència, amb moltes aplicacions en l’àmbit educatiu està proporcionant dades molt interessants. El currículum està orientant-se cap al treball per competències: continguts, competències i avaluació en són el seu eix. Tot això està comportant noves demandes al professorat i als centres educatius.
 2. Aquesta diapositiva mostra molts dels projectes que es desenvolupen al CESIRE. N’hi ha 5 de destacats i s’impulsen des dels diferents àmbits de treball. El contacte entre els àmbits, aquest espai frontera, fa que tots ells s’enriqueixin del treball conjunt.
 3. Aquesta diapositiva mostra els mateixos projectes que es desenvolupen al CESIRE que hem mencionat en la diapositiva anterior. N’hi ha 4 de destacats i s’impulsen com a treball integrat, a nivell horitzontal en la integració dels àmbits i a nivell vertical en el moment que implica diverses etapes educatives.
 4. Aquesta diapositiva mostra els 4 projectes de la diapositiva anterior exemplificant la integració de continguts i d’etapes educatives.
Anzeige