Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Aks evergreen v praxi turnovské knihovny

486 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Aks evergreen v praxi turnovské knihovny

 1. 1. AKS Evergreen „v praxi“ turnovské knihovny Vize i záměr versus skutečnost a budoucnost Mgr. Hanuš Karpíšek seminář „Evergreen v českých knihovnách“ 8. 10. 2013 – Praha
 2. 2. Městská knihovna Antonína Marka Turnov město Turnov cca 14.500 obyv. knihovna se všeobecným fondem (60.000 svazků včetně multimediálních nosičů a zvukových knih) zaměstnanci (7 úvazků) 3 oddělení na hlavní budově a 5 poboček po Turnově 2.000 registrovaných čtenářů rozpočet v posledních 2 letech cca 3.500.000,- Kč AKS Clavius (FoxPro) od 2005
 3. 3. Proč Evergreen do Turnova? a proč ne…  protože chceme vývoj, chceme moderní knihovní systém, ale ne za 650.000,- Kč protože hledáme a chceme nabídnout levné řešení dalším knihovnám v Turnově mimo systém regionálního knihovnictví (knihovny školní, spolkové, institucí…) protože o ničem lepším, co u nás reálně funguje za minimálních finančních nákladů, v tuto chvíli nevíme protože některá z veřejných knihoven už konečně musí zkusit open source alternativu (knihovně JABOKu patří uznání za odvahu – bez jejich v Čechách první a funkční implementace bychom nasazení Evergreenu nyní neřešili)
 4. 4. Naše očekávání, funkcionalita mlhavé představy – po školení a praktické práci všech knihovnic v Evergreenu koncem května – srovnání funkcionality Evergreenu a Clavia (nelze jinak, než praxí): základní rozdíly obou systémů (výhody, nevýhody) funkce, jež Evergreen nezvládá, (kdo naprogramuje, za kolik, kdy?) funkce společné oběma systémům funkce, jež Evergreen nabízí navíc zachování funkcí stávajícího AKS zejména v rozsahu poskytovaných služeb a informací vůči čtenáři (snadné vyhledávání včetně mapek s umístěním a piktogramů, čtenářské konto včetně historie výpůjček, rezervace, objednávky, SMS, on-line katalog, statistiky…) až zhodnotíme, padne rozhodnutí o Evergreenu u nás!
 5. 5. Naše obavy při zavádění Evergreenu Evergreen funkčně plně nenahradí stávající AKS a knihovnice nebudou ochotné tuto disproporci překonat, byť třeba přechodnou zvýšenou pílí či odolností vůči právem nespokojeným čtenářům (nefunkčnost i malá vzhlednost) ztráta / úprava dat při jejich převodu mezi systémy vyvolá vícepráce, na které při běžném provozu nebude čas absence technické i odborné podpory – pokud se významněji nerozšíří komunita uživatelů generační změna – do dvou let by měli u nás odejít 4 ze 6 pracovníků do důchodu změna vedení knihovny – může k ní dojít už letos – nebude vůle pokračovat v testování a implementaci lenost a pohodlnost – největší nepřátelé změn
 6. 6. Naše knihovnice a Evergreen za rok dva jde z náš většina do důchodu, tak kdyby to mohlo počkat… nevidíme v Evergreenu seznam aktuálně přítomných čtenářů + vrací se bez nutnosti „načtení čtenáře“… neznáme „nová“ pole v MARCu 21, no vlastně ani ta v UNIMARCu moc znát nepotřebujeme, když to máme v Claviovi návěštími tak hezky popsané (Evergreen pracuje s katalogizačními šablonami podobnými např. těm v Alephu)… bez historie výpůjček „nejede vlak“ (konverze dat do Evergreenu = hrozba ztrát těchto v praxi pro čtenáře důležitých informací)… novému AKS se naučíme, už dva jsme se naučili…
 7. 7. Projekt ve VISK 3 finanční podpora z dotace = závazek = bič k aktivitě nejzávažnější výstupy za veřejné dotační prostředky: publikování zkušeností, postupů při převodu dat z Clavia, testování a implementace Evergreenu v prostředí veřejné městské knihovny vznik českých manuálů k Evergreenu konsorcionální či „souborné“ pojetí Evergreenu jako celoměstského AKS propagace jiného možného přístupu k financování a vývoji moderního AKS posílení vznikající komunity kolem Evergreenu transparentnost projektu
 8. 8. Harmonogram I Přípravné a související činnosti: leden 2012 – zkvalitnění připojení k internetu optikou (zvýšení konektivity našich serverů) květen 2012 – významné zvýšení úrovně zabezpečení PC sítě (dobré zabezpečení dat AKS podstatné i ve vztahu k dalším kooperujícím knihovnám) květen 2012 – praktické školení knihovnic v práci s Evergreenem + srovnání funkcí se stávajícím AKS
 9. 9. Harmonogram II Projekt: definitivní rozhodnutí o závazku dotace plošný průzkum zájmu o zapojení turnovských knihoven červenec-srpen 2012 – nákup serveru (komplikace se řadičem) září 2012 – instalace nejnovější plně počeštěné ver. Evergreenu říjen 2012 – „hrátky s daty“ zejména pokud jde o převod dat z Clavia, snaha o zachování historie výpůjček apod., případné programování udělátek a funkcí na míru veřejné knihovny... listopad – prosinec 2012 zadání tvorby českých manuálů (smlouva s vyhotoviteli; JABOK), vyhotovení vlastních manuálů provoz menší turnovské knihovny v Evergreenu říjen 2013 – zveřejnění našich zkušeností není k dispozici funkčnost Evergreenu srovnatelná se stávajícím stavem – nutný předpoklad pro ostrý provoz v naší knihovně
 10. 10. Plánovaný rozpočet projektu Typ Položka Dotace Spoluúč. 1a) DHDM Server Intel Xeon quadcore, RAM 8MB, 2 HDD v RAIDu 10.000 prn 27 990,00 12 000,00 1a) DHDM 1x LCD monitor k serveru 4 010,00 2) služby Úprava dat z AKS Clavius pro převod na nový systém 5 000,00 2) služby Instal. serv.: LINUX, SQL a AKS EVERGREEN max 20h á 750,- Kč 15 000,00 2) služby Program. modulů a funkcí dle specifických potřeb české knihovny 10 000,00 3) OON Školení knihovnic s prací v AKS (17 h á 400,- Kč) 6 800,00 3) OON Odborné konzultace - tvorba šablon + prezentace (8h á 400,- Kč) 3 200,00 3) OON Tvorba českých manuálů k AKS EVEGREEN (25h á 200,- Kč) 5 000,00 8 Celkem 62 000,00 27 000,00
 11. 11. Realizovaný rozpočet projektu Typ Položka Dotace Spoluúč. 1a) DHDM Server Intel Xeon quadcore, RAM 8MB, 2 HDD v RAIDu 15.000 prn 27 926,00 12 024,00 1a) DHDM 1x LCD monitor k serveru 4 482,00 1b) OTE KVM konzole ATEM (přepínač periferií mezi servery) 603,00 2) služby Instal. serv.: LINUX, SQL a AKS EVERGREEN max 20h á 750,- Kč 7 524,00 2) služby Práce s daty, přípr. serveru v síti, konfigurace (firewall + neinvestice) 2 568,00 2) služby Příprava + export dat z Clavia, servisní technik AKS Clavius (2 dny) 5 040,00 3) OON Školení knihovnic s prací v AKS (7 h á 400,- Kč v tom i doprava) 2 800,00 3) OON Tvorba českých manuálů k AKS EVEGREEN (25h á 200,- Kč) 5 000,00 8 Celkem 47 500,00 20 467,00
 12. 12. Opravdu jsme je koupili… 1. KVM konzole 2. server 3. monitor
 13. 13. Plán versus realizace Datum Položka Dotace Spoluúč. 10. 1. 2012 Plánovaný rozpočet (podaná žádost o podporu projektu) 62 000,00 27 000,00 11. 1. 2013 Realizovaný rozpočet (vyúčtování projektu) 47 500,00 20 967,00 2. 1. 2013 Vrácená část dotace na MK ČR 14 500,00 získat co nejlevnější, ale nejvýkonnější server podpora stávajícího AKS při migraci dat (spolupráce se servisním bodem) ocenění dosud dobrovolně, ovšem prokazatelně, vynaložené práce na počeštění manuálů, knihovního systému Evergreen, předávání zkušeností, proškolení zbytečně neplýtvat dotačními prostředky
 14. 14. Aktuální stav říjen 2013 – cca rok čekáme na vložení dat do Evergreenu k testování (cca 50.000 titulů, cca 2.000 čtenářů) a nastavení pracovišť AKS Evergreen nečekaně od listopadu 2013 projekt a realizace ICM + pokračující komplexní přeznačování (piktogramizace) KF + projekt VU3V + na jaře 2013 dokončená harmonizace nár. autorit - vše časově posunulko implementaci Evergreenu v žebříčku aktuálních priorit absence zastupitelnosti tuzemského supportu konsorcionální zapojení malých turnovských knihoven – až po testovacím provozu, kdy předvedeme jak vše vypadá, reálně funguje + nedůvěra na kraji (Vlastibořice) „nenabídka“ Tritia, neekonomičnost updatů, KOHA, CPK
 15. 15. Brzká budoucnost ? budeme pravděpodobně výrazně pomaleji oproti předpokladu postupovat v implementaci Evergreenu předáme se souhlasem MK ČR projekt včetně přeprodeje serveru s Evergreenem ve výši investované spoluúčasti schopnějšímu realizátorovi, pokud se takový objeví využijeme při zachování stanovených cílů stávající server pro jiný Open Source AKS KOHA, kde se aktuálně tvoří, vypadá že, životaschopná komunita (se ztrátou vynaložených prostředků a času na Evergreen) zvolíme komerční řešení Tritia v cloudové verzi (bude-li cenově pro nás přijatelné samofinancováním) nebudeme 2-5 let činit ohledně AKS vůbec nic
 16. 16. Důsledky místo závěru ? MK ČR po zkušenosti a zhodnocení výsledků nepodpoří podobně laděné projekty „založené na Open Source“ (ale potřebují to vůbec?) posílení/oslabení pozice komerčních AKS plýtvání/úspory veřejných prostředků vynakládaných na AKS prostřednictvím dotační politiky aktivizace silnějšího řešitele, nebo jiné komunity na základě nedosažených výsledků žádné pro české knihovnictví závažné důsledky napadají Vás jakékoliv další?
 17. 17. A tak přeci jen závěr… Přeji nám knihovnám, ať se staneme a zůstaneme Evergreen, nebo ať KOoperujeme HArmonicky, či dokonce ať se úspěšně vydáme Cestou Převratně Kosmopolitní 
 18. 18. Děkuji za pozornost Hanuš Karpíšek reditel@knihovna.turnov.cz Tel. 481 313 092

×