Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
INLEIDING 
1
Regeerakkoord 2014-2019 
sociale en fiscale lasten arbeid aanzienlijk verlichten 
vermindering basispercentage WG- bijdr...
ALGEMENE PRINCIPES 
3
Wie is werknemer? 
Wet van 3 juli 1978 betreffende de Arbeidsovereenkomsten 
Iedere arbeidsovereenkomst bevat volgende b...
Loonbegrip 
RSZ 
Loon is elk voordeel in geld of in geld waardeerbaar: 
dat WG aan WN toekent als tegenprestatie van arb...
Loonbegrip 
FISCAAL 
Bezoldiging werknemers (art. 31 WIB 92) 
Bezoldiging bedrijfsleider (art. 32 WIB 92) 
Winsten (art...
Loonbegrip – fiscaal – art. 31 WIB92 
= alle beloningen die voor de WN de opbrengst van arbeid: 
1/ wedden, lonen, commis...
Fiscaal - netto loon 
Bruto loon ----- RSZ WG (+/- 32%) 
min. RSZ WN (13,07%) 
= belastbaar loon (BL) 
min. bedrijfsvoorh...
Basisvoorbeeld 
Werknemer (ongehuwd) 
Brutoloon : 3.000 EUR/maand 
Bijdrage WG : 13,07 % 
Bijdrage WN : ong. 32% 
9
Basisvoorbeeld 
Belastingschaal 
BELASTBAAR INKOMEN PERCENTAGE 
0 tot 8.680 EUR 25% 
8.680 - 12.360 30% 
12.360 - 20.600 4...
Basisvoorbeeld 
BL /jaar 2.607 x 12 = 31.284 
Forfaitaire beroepskosten: - 2,930 
Netto belastbaar : 28.354 
Belasting...
Basisvoorbeeld 
Samengevat 
Maandelijkse loonkost 3.960 100 % 
Netto 1.589 40 % 
Als WG aan WN 100 EUR netto loonopslag...
Welke mogelijkheden bestaan er ? 
KOST EIGEN AAN WG € 
SOCIAAL VOORDEEL € € 
VOORDEEL ALLE AARD € € € 
LOON LOON € € € € €...
WIN – WIN ? 
WG WN 
KEW € € € € 
SOCIAALVOORDEEL € € € € € 
VAA € € € € € 
LOON € € € € 
14
VOORDEEL ALLE AARD 
15
Verschillende definitie en invulling 
RSZ 
Fiscus 
Soms gelijklopend 
Wat is een V.V.A. ? 
16
Voordeel RSZ 
voordeel in natura = geschat loon 
tegen reële waarde 
hetzij forfaitair 
per dag 
voorbeeld : hoofdmaal...
Voordeel fiscaal 
Geen definitie in WIB 92. 
Enkel wetsartikel over raming VAA. 
Belangrijk onderscheid ! 
voordeel al...
Raming – Bewijslast - Fiscaal 
Raming van het voordeel 
Principe : werkelijke waarde voor de verkrijger (art. 36 WIB 92)...
Praktische mogelijkheden VAA 
Mogelijkheid 1 
betaling eigen bijdrage WN (bv. factuur) 
Mogelijkheid 2 
belast als loo...
BESPREKING SOORTEN V.A.A. 
21
Smartphone - GSM 
Verschillen RSZ – fiscus 
RSZ 
Smartphone = gsm 
VAA : 150 euro per jaar (12,5 eur/maand) 
22
Smartphone - GSM 
Fiscaal 
Aanschaf GSM 
TAX : werkelijke waarde 
= prijs die de werknemer in de kleinhandel had moeten b...
Smartphone - GSM 
Maar ruling nr. 2013.617 dd. 21.01.2014 en nr. 2013,569 dd. 18.02.2014 ! 
aankoop gsm door WG en abonne...
Laptop / PC 
RSZ 
Gebruik forfaitair : 180 euro per jaar 
Indien internetaansluiting/abonnement : + 60 euro per jaar 
Fisc...
Tablets (iPad) - RSZ 
Verschillen RSZ – fiscus 
RSZ 
Tablet = pc 
Gebruik forfaitair : 180 euro per jaar 
Indien intern...
Tablets (iPad) - Fiscus 
Fiscaal 
Tablet = randapparatuur 
Voordeel = werkelijke waarde 
Maar ruling : 
VAA = 30 EUR p...
Combinatie 
VAA : cumul GSM + pc + tablet mogelijk ! 
Voorbeeld 
RSZ TAX 
 smartphone : 12,50 2,5 
 draagbare pc : 15 1...
Tablets (iPad) - Fiscus 
Voorafgaande beslissing nr. 2013.633 dd. 04.02.2014 - geen voordeel: 
doel tablet : raadplegen ...
Project PC-privé : RSZ 
KB van 27 april 2004 - instructie 2014/02 
tussenkomst WG maximaal 60 % van de aankoopprijs (exc...
Project PC-privé : Fiscus 
Om de 3 jaar PC + randapparatuur 
Maar minstens PC te nemen! 
Jaarlijks 
internetabonnement...
Project PC-privé: Fiscus 
“formeel pc-privéplan” = bekendmaking 
opengesteld voor alle werknemers 
volledige computerin...
Project PC-privé : Fiscus 
WN verplicht minstens twee onderdelen 
nieuw materieel 
afgifte eensluidend verklaard afschr...
Onroerend goed 
RSZ 
VAA 
= 
huurwaarde van het goed 
in hoofde van genieter 
34
Onroerend goed 
Fiscaal 
Forfaitair (art. 18 KB/WIB92) 
Bewoning 
Bemeubeld 
Elektriciteit 
Verwarming 
NIET : herst...
Onroerend goed 
VAA BEWONING = 
Bedrag van het (niet-geïndexeerde) kadastraal inkomen 
(Index aj. 2015 : 1,7264) 
Formule...
Onroerend goed 
VAA bemeubeld : VAA ongemeubeld + 2/3 
Voorbeeld 
Gratis woonst in appartement van WG 
NGKI = 900 
VAA ja...
Onroerend goed 
Elektriciteit / verwarming: 
Leidinggevend jaar 2014 
verwarming: 1.245 EUR/jaar; 1.900 EUR 
elektrici...
Betaalbons –cheques – geschenken in natura 
Belastbaar ? 
Binnen de vastgestelde grenzen: 
Ja = sociaal voordeel 
Neen =...
Bedrijfsvoertuig : RSZ + fiscus 
personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen 
Formule (art. 18 KB/WIB 92 - R...
Persoonlijk gebruik 
persoonlijk gebruik = 
eigenlijke privé-verplaatsingen 
(vaste) woon-werkverplaatsingen (min. 40 d...
Cataloguswaarde voertuig 
Cataloguswaarde = 
Nieuwe staat 
Inclusief opties 
Inclusief BTW 
Zonder korting! 
42
Ouderdomscoëfficiënt voertuig 
Periode VAA = waarde x % 
0 -12 maanden 100% 
13 - 24 94% 
25 - 36 88% 
37 - 48 82% 
49 - 6...
CO 2 van het voertuig 
CO2 
Zie inschrijvingsbewijs DIV 
Uitgedrukt in pct. 
bv. 5,9 pct. 
bv. 4 pct. voor een electr...
VAA Bedrijfsvoertuig 
VAA = cat.waarde x 6/7 x co2 x oud.coeff. 
Voorbeeld 
Cataloguswaarde: 30.000 EUR 
DIV 1 juni 2013...
VAA Bedrijfsvoertuig 
30.000 x 100% x 151/365 x 6/7 x 5,9 pct. 
+ 
30.000 x 94% x 214/365 x 6/7 x 5,9 pct. 
= 
VAA = 1.460...
Bedrijfsvoertuig 
Wat met reclame op het voertuig? 
vermelden van een firmanaam, merknaam 
een beschildering eigen aan h...
Carpooling 
Georganiseerd met : 
Met wagen bedrijf 
Vervoersmaatschappij 
Met of zonder andere WG 
enkel gebruikt voo...
Tankkaart 
kosteloos ter beschikking 
 werkelijke waarde bij de verkrijger 
(Parl. vr. nr. 2013, Van der Maelen, 27/02/2...
Huispersoneel 
VAA = 5.950 EUR: jaar per werkman, dienstmeisje, werkster, enz., per voltijds tewerkgesteld 
verminderd n...
Kledij (vergoeding) 
Voorafgaande beslissing nr. 2013.641 dd. 18.02.2014 
doel : imago uitstralen 
geen specifieke werkk...
Kledij (vergoeding) 
Voorafgaande beslissing nr . 2013.434 dd. 26.11.2013 
concessiehouder kledingproducten 
winkelpers...
Maaltijdcheques 
Aan de voorwaarden voldaan? 
Ja ----------- sociaal voordeel 
Neen --------VAA 
Voorwaarden 
geen ve...
Maaltijdcheques 
!!!! Indien cumul met bedrijfsrestaurant 
(sociaal voordeel) !!!! 
maaltijdcheques = VAA 
tenzij maalti...
Studietoelagen 
Schoolgaande kinderen 
Principieel VAA 
Tenzij: 
occasionele hulp 
uitzonderlijke omstandigheden 
Dan...
Verbruiksgoederen - RSZ 
korting op normale prijs 
geen loon indien (cumul): 
op producten/diensten die WG verkoopt of ...
Incentive reizen 
Voorafgaande beslissing nr. 2013.628 dd. 25.02.2014 
klanten uit te nodigen op reizen met beroeps en n...
Andere : RSZ 
Géén loon : 
Premie huwelijk (wettelijk samenwonen) : maximum 200,00 EUR 
Arbeidsgereedschap of werkkledi...
SOCIALE VOORDELEN 
59
Sociale voordelen: fiscus 
Art. 38, § 1, eerste lid, 11°, WIB 92 : 
niet mogelijk voor iedere verkrijger werkelijk verkr...
Vrijgestelde Sociale Voordelen (fiscus – niet beperkend) 
hulp bij uitzonderlijke omstandigheden 
gezelschapsreizen voor...
Sociale voordelen: RSZ 
spontaan toekent nav bijzondere gebeurtenis 
ofwel in de onderneming 
ofwel in persoonlijk leve...
Hospitalisatieverzekering 
externe verzekeringsonderneming 
door onderneming afgesloten 
medische kosten voor hospitali...
Hospitalisatieverzekering 
Bij WN 
uitkeringen vrijgesteld van belastingen voor WN ! 
Bij WG 
bijdrage niet aftrekbaar...
Betaalbons of -cheques 
Wat zijn de grenzen? 
cheques in te ruilen bij een aantal ondernemingen 
cheques hebben een bepe...
Geschenken in natura : RSZ + fiscus 
Kerstmis, Nieuwjaar, een verjaardag, een ander feest : maximum 35 EUR/jaar per kind ...
Sport- en cultuurcheques : RSZ + fiscaal 
Geen loon indien 
In cao of individuele overeenkomst 
aan het geheel of catego...
Ecocheques : RSZ + Fiscaal 
Geen loon indien 
In cao of individuele overeenkomst 
max 10 euro per cheque – max. 250 EUR/...
Bedrijfsrestaurant 
normale maaltijden 
WEL 
Soep 
Klein voorgerecht 
Hoofdschotel (warm of koud) 
Nagerecht 
Drank...
Bedrijfsrestaurant 
Aard van het voordeel 
Per dag 
Per jaar 
Eerste maaltijd (ontbijt) 
€ 0,55 
€ 198,00 
Tweede maaltijd...
Bedrijfsrestaurant 
indien de werknemer minstens 1,09 euro betaalt voor de sociale maaltijd zijn de kosten volledig aftre...
Sociale voordelen: fiscus 
Ruling nr. 2014.008 dd. 25.02.2014 
premie 500 EUR nav 25-jarig bestaan 
vrijgesteld sociaal...
Sociale voordelen: fiscus 
Ruling nr. 2013.543 dd. 24.12.2013 
aankoopbon 185 EUR nav de n-de klant 
vrijgesteld sociaa...
Anciënniteitspremie : RSZ 
in speciën, in natura of in aankoopcheques 
maximaal twee maal tijdens de loopbaan 
25 jaar ...
Uitvaartverzekering 
Ruling nr. 2013.313 dd. 27.08.2013 
aangeboden als een levensverzekering (tak 21) 
collectieve ver...
Overzicht 
Gelegenheid Maximum 
Kerstmis, Nieuwjaar,... 35 
Sinterklaas 35 
Eervolle onderscheiding 105 
Pensioengerec...
KOST EIGEN AAN WERKGEVER (“KEW”) 
77
KEW - fiscaal 
geen “bezoldiging”. 
begrip niet gedefinieerd (fiscaal) 
bewijs door WG ! 
vergoeding bestemd is tot he...
KEW - RSZ 
Kosten n.a.v. uitvoering arbeidsovereenkomst 
Bewijs door WG ! 
bewijsstukken 
dienstnota’s 
arbeidsoveree...
KEW - RSZ 
Als betaalde sommen het bedrag van de werkelijke kosten overschrijden 
= loon! 
RSZ onkostentabel forfaits 
M...
Tabel RSZ 
TYPE KOSTEN 
BEDRAGEN 
Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met de auto 
0,3461 EUR/km 
Woon-werkve...
KEW – km. vergoeding 
Van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015 
( Ci. RH. 241/634.000 AAFisc 31/2014 van 22.07.2014 ) 
0,3468 EUR...
KEW – km. vergoeding 
Fietsvergoeding (geen globaal forfait, wel forfait per afgelegde km.) 
Woon-werkverkeer + dienstve...
KEW – km. vergoeding 
Eigen fiets of fiets bedrijf (vrijgesteld sociaal voordeel) 
WG draagt bewijslast 
Indien > 0,22 ...
KEW - dienstreizen 
Vanaf 1 januari 2014: hoogste bedrag personeel federale overheid 
⇒ géén onderscheid naargelang pers...
KEW - dienstreizen 
binnenlandse dienstreis > 5u maar < 8u : 3,82 EUR 
binnenlandse dienstreis ≥ 8 u: 19,22 EUR 
toesla...
Begrip dienstverplaatsing 
Binnenlandse dienstreizen 
 = verplaatsing woonplaats/standplaats naar bestemming in opdracht ...
Begrip dienstverplaatsing 
Fiscus gebruikt 40-dagenregeling! 
géén KEW 
voor dienstverplaatsingen 
naar een vaste plaat...
Begrip dienstverplaatsing 
Buitenlandse dienstreizen 
landenlijst FOD Buitenlandse Zaken 
Dagelijkse vergoeding - Logem...
Voorbeelden 
Toepasselijke forfaits 1/4/2014 – 31/3/2015: 
KORT LANG LOGEM. 
Duitsland 93 EUR 56 115 
Nederland 93 56 16...
KEW – telewerk 
Forfaitaire vergoeding 
Voor telewerkers 
eigen PC : 20 EUR/maand 
eigen internetaansluiting en internet...
Formaliteit KEW 
Vermelding op fiche 281.10 : 
werkelijke bewijsstukken : “JA- bewijsstukken” 
ernstige normen: “JA - e...
RULING KEW BUREAUKOST 
Van 100 tot 120 EUR (nr. 2014.056 dd. 18.03.2014) 
100 EUR (nr. 2013.616 dd. 21.01.2014) 
110 EU...
RULING KEW PARKING 
15 EUR (nr. 2014.056 dd. 18.03.2014) 
Van 20 tot 40 EUR (nr. 2013.598 dd. 14.01.2014) 
10 EUR (nr. 201...
RULING KEW CARWASH 
15 EUR (nr. 2014.056 dd. 18.03.2014) 
20 EUR (nr. 2013.512 dd. 03.12.2013) 
95
RULING KEW GSM / TELEFOON 
10 EUR (nr. 2014.056 dd. 18.03.2014) 
 65 EUR (nr. 2013.507 dd. 03.12.2013) 
 15 EUR (nr. 20...
RULING KEW POSTZEGELS 
30 EUR (nr. 2013.492 dd. 18.02.2014) 
97
RULING KEW REPRESENTATIE 
85 EUR (nr. 2013.613 dd. 14.01.2014) 
Van 50 tot 160 EUR (nr. 2013.598 dd. 14.01.2014) 
50 EU...
RULING KEW TREIN / BUS 
25 EUR (nr. 2013.492 dd. 18.02.2014) 
99
RULING KEW THUISWERK 
110 EUR (nr. 2013.512 dd. 03.12.2013) 
100
RULING KEW KLEINE GIFTEN 
Van 15 tot 25 EUR (nr. 2013.322 dd. 12.11.2013) 
101
RULING – KEW -Tablets (iPad) 
Voorafgaande beslissing nr. 2013.165 dd. 21.05.2013 
docent 
kosten worden terugbetaald o...
BUURLAND 
103
NEDERLAND 
KEW = “werkkostenregeling” 
maximaal 1,2% van totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste ve...
VOORDELEN NEDERLAND 
géén loonadministratie meer per werknemer! 
niets vermelden op de loonstrook 
mogelijkheid cafetar...
BEDANKT 
VOOR UW AANDACHT ! 
________________________ 
106
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

DVB 2014: Voordelen van alle aard (Guy De Ridder)

2.019 Aufrufe

Veröffentlicht am

Workshop Dag van de Boekhouding 2014 - Blijf in balans

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
 • ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ This service will write as best as they can. So you do not need to waste the time on rewritings.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

DVB 2014: Voordelen van alle aard (Guy De Ridder)

 1. 1. INLEIDING 1
 2. 2. Regeerakkoord 2014-2019 sociale en fiscale lasten arbeid aanzienlijk verlichten vermindering basispercentage WG- bijdrage tot 25% strijd schijnzelfstandigheid stelsel bijzondere aanslag 309% aanpassen module berekening voordeel van alle aard 2
 3. 3. ALGEMENE PRINCIPES 3
 4. 4. Wie is werknemer? Wet van 3 juli 1978 betreffende de Arbeidsovereenkomsten Iedere arbeidsovereenkomst bevat volgende bestanddelen: arbeidsprestaties loon (incl. privégebruik) gezag van de werkgever (juridische band) 4
 5. 5. Loonbegrip RSZ Loon is elk voordeel in geld of in geld waardeerbaar: dat WG aan WN toekent als tegenprestatie van arbeid verricht krachtens de arbeidsovereenkomst  rechtstreeks of onrechtstreeks 5
 6. 6. Loonbegrip FISCAAL Bezoldiging werknemers (art. 31 WIB 92) Bezoldiging bedrijfsleider (art. 32 WIB 92) Winsten (art. 24 WIB 92) Baten (art. 27 WIB 92) 6
 7. 7. Loonbegrip – fiscaal – art. 31 WIB92 = alle beloningen die voor de WN de opbrengst van arbeid: 1/ wedden, lonen, commissies, gratificaties, premies, vergoedingen 2/ andere soortgelijke beloningen andere dan als terugbetaling van eigen kosten van de werkgever 3/ voordelen van alle aard uit hoofde of nav het uitoefenen beroepswerkzaamheid 7
 8. 8. Fiscaal - netto loon Bruto loon ----- RSZ WG (+/- 32%) min. RSZ WN (13,07%) = belastbaar loon (BL) min. bedrijfsvoorheffing = netto loon ________________________________ Fiscaal : TAX op (BL min. werkelijke of forfaitaire beroepskosten) 8
 9. 9. Basisvoorbeeld Werknemer (ongehuwd) Brutoloon : 3.000 EUR/maand Bijdrage WG : 13,07 % Bijdrage WN : ong. 32% 9
 10. 10. Basisvoorbeeld Belastingschaal BELASTBAAR INKOMEN PERCENTAGE 0 tot 8.680 EUR 25% 8.680 - 12.360 30% 12.360 - 20.600 40% 20.600 - 37.750 45% > 37.750 50% 10
 11. 11. Basisvoorbeeld BL /jaar 2.607 x 12 = 31.284 Forfaitaire beroepskosten: - 2,930 Netto belastbaar : 28.354 Belasting Staat - 8.343 Belasting gemeente (7,5%) - 625 BBSZ - 318 Netto jaarbasis 19.068 Netto per maand -------- 1.589 11
 12. 12. Basisvoorbeeld Samengevat Maandelijkse loonkost 3.960 100 % Netto 1.589 40 % Als WG aan WN 100 EUR netto loonopslag wil geven kost dit voor de WG 250 EUR !!!! 12
 13. 13. Welke mogelijkheden bestaan er ? KOST EIGEN AAN WG € SOCIAAL VOORDEEL € € VOORDEEL ALLE AARD € € € LOON LOON € € € € € 13
 14. 14. WIN – WIN ? WG WN KEW € € € € SOCIAALVOORDEEL € € € € € VAA € € € € € LOON € € € € 14
 15. 15. VOORDEEL ALLE AARD 15
 16. 16. Verschillende definitie en invulling RSZ Fiscus Soms gelijklopend Wat is een V.V.A. ? 16
 17. 17. Voordeel RSZ voordeel in natura = geschat loon tegen reële waarde hetzij forfaitair per dag voorbeeld : hoofdmaaltijd: 1,09 EUR/dag op jaarbasis voorbeeld : PC: 180 EUR/jaar 17
 18. 18. Voordeel fiscaal Geen definitie in WIB 92. Enkel wetsartikel over raming VAA. Belangrijk onderscheid ! voordeel alle aard (VAA) sociaal voordeel KEW Belastbaarheid voordeel alle aard : belastbaar WN – aftrekbaar WG sociaal voordeel : vrijgesteld WN – 18
 19. 19. Raming – Bewijslast - Fiscaal Raming van het voordeel Principe : werkelijke waarde voor de verkrijger (art. 36 WIB 92) Bepaalde voordelen zijn forfaitair (art. 18 KB/WIB 92) Bewijslast Voordeel alle aard : administratie Sociaal voordeel : werkgever 19
 20. 20. Praktische mogelijkheden VAA Mogelijkheid 1 betaling eigen bijdrage WN (bv. factuur) Mogelijkheid 2 belast als loon (fiche 281.10) Mogelijkheid 3 combinatie van bovenstaande Keuze ? Ja, in overleg met WG. 20
 21. 21. BESPREKING SOORTEN V.A.A. 21
 22. 22. Smartphone - GSM Verschillen RSZ – fiscus RSZ Smartphone = gsm VAA : 150 euro per jaar (12,5 eur/maand) 22
 23. 23. Smartphone - GSM Fiscaal Aanschaf GSM TAX : werkelijke waarde = prijs die de werknemer in de kleinhandel had moeten betalen als hij het apparaat zelf had gekocht kostprijs voor de werkgever is van ondergeschikt belang bedrag verminderd met de persoonlijke bijdrage van de werknemer (P.V. nr. 196 van 13 maart 2008, Bogaert) Gebruik gsm TAX : werkelijke waarde 23
 24. 24. Smartphone - GSM Maar ruling nr. 2013.617 dd. 21.01.2014 en nr. 2013,569 dd. 18.02.2014 ! aankoop gsm door WG en abonnement (split-bill) door WG kosten boven basisbudget in mindering van nettoloon. aankoop gsm door WN en abonnement (split-bill) door WG kost eigen aan de werkgever Ruling VAA = 30 EUR per jaar (2.5 EUR per maand) 24
 25. 25. Laptop / PC RSZ Gebruik forfaitair : 180 euro per jaar Indien internetaansluiting/abonnement : + 60 euro per jaar Fiscaal  Principe : werkelijke waard Ruling : 180 euro per jaar Indien internetaansluiting/abonnement : + 60 euro per jaar 25
 26. 26. Tablets (iPad) - RSZ Verschillen RSZ – fiscus RSZ Tablet = pc Gebruik forfaitair : 180 euro per jaar Indien internetaansluiting/abonnement : + 60 euro per jaar 26
 27. 27. Tablets (iPad) - Fiscus Fiscaal Tablet = randapparatuur Voordeel = werkelijke waarde Maar ruling : VAA = 30 EUR per jaar (2,5 EUR per maand) internetaansluiting/abonnement : + 60 EUR/jaar 27
 28. 28. Combinatie VAA : cumul GSM + pc + tablet mogelijk ! Voorbeeld RSZ TAX  smartphone : 12,50 2,5  draagbare pc : 15 15  tablet : 15 2,5  internet : 5 5  TOTAAL 47,5 25 28
 29. 29. Tablets (iPad) - Fiscus Voorafgaande beslissing nr. 2013.633 dd. 04.02.2014 - geen voordeel: doel tablet : raadplegen elektronisch dossier klant ICT-policy expliciet verboden niet-beroepsmatige software of niet vooraf geïnstalleerde apps of toepassingen te installeren enkel de professionele e-mailaccount van de onderneming privé mails niet toegestaan 29
 30. 30. Project PC-privé : RSZ KB van 27 april 2004 - instructie 2014/02 tussenkomst WG maximaal 60 % van de aankoopprijs (exclusief BTW) geheel : computer, randapparatuur, printer, internetaansluiting, internetabonnement en software dan : geen loon Max. 1.660,00 EUR vrijgesteld (2014) 30
 31. 31. Project PC-privé : Fiscus Om de 3 jaar PC + randapparatuur Maar minstens PC te nemen! Jaarlijks internetabonnement Tussenkomst beperkt tot: 830 EUR (2013) 840 EUR (2014) 31
 32. 32. Project PC-privé: Fiscus “formeel pc-privéplan” = bekendmaking opengesteld voor alle werknemers volledige computerinstallatie: een PC een beeldscherm een klavier een muis een printer software een internetaansluiting 32
 33. 33. Project PC-privé : Fiscus WN verplicht minstens twee onderdelen nieuw materieel afgifte eensluidend verklaard afschrift aankoopfactuur max.bruto belastbare bezoldiging van maximum 32.520 EUR (2013) 32.880 EUR (2014) Vermelding fiche 281.10 – vak 9a 33
 34. 34. Onroerend goed RSZ VAA = huurwaarde van het goed in hoofde van genieter 34
 35. 35. Onroerend goed Fiscaal Forfaitair (art. 18 KB/WIB92) Bewoning Bemeubeld Elektriciteit Verwarming NIET : herstellingswerken, onderhoud, water, … ! 35
 36. 36. Onroerend goed VAA BEWONING = Bedrag van het (niet-geïndexeerde) kadastraal inkomen (Index aj. 2015 : 1,7264) Formule voor de berekening van het voordeel < 745 EUR Geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 1,25 745 EUR Geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 3,8 36
 37. 37. Onroerend goed VAA bemeubeld : VAA ongemeubeld + 2/3 Voorbeeld Gratis woonst in appartement van WG NGKI = 900 VAA jaar 2014 = 900 x 1,7264 x 100/60 x 3,8 = 9.840 /jaar = 820 /maand (onbemeubeld) 1.367 /maand (bemeubeld) _________________________________ Indien slechts 1 kamer (huisvesting, verwarming, verlichting) : VAA = 0,74 EUR/dag (266,40 EUR/jaar) 37
 38. 38. Onroerend goed Elektriciteit / verwarming: Leidinggevend jaar 2014 verwarming: 1.245 EUR/jaar; 1.900 EUR elektriciteit : 620 EUR/jaar; 850 EUR Anderen verwarming: 560 EUR/jaar; 940 EUR elektriciteit : 280 EUR/jaar; 430 EUR 38
 39. 39. Betaalbons –cheques – geschenken in natura Belastbaar ? Binnen de vastgestelde grenzen: Ja = sociaal voordeel Neen = voordeel van alle aard (werkelijke waarde in hoofde van verkrijger) (verdere bespreking bij de sociale voordelen) 39
 40. 40. Bedrijfsvoertuig : RSZ + fiscus personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen Formule (art. 18 KB/WIB 92 - RSZ) VAA = 6/7 van de cataloguswaarde x CO2-% x ouderdomscoeffincient 40
 41. 41. Persoonlijk gebruik persoonlijk gebruik = eigenlijke privé-verplaatsingen (vaste) woon-werkverplaatsingen (min. 40 dagen) feitelijke en juridische omstandigheden Hoe wordt de afstand woon-werk berekend? werkelijke afstand niet in vogelvlucht normaalste afstand (verkeersdrukte, aard 41
 42. 42. Cataloguswaarde voertuig Cataloguswaarde = Nieuwe staat Inclusief opties Inclusief BTW Zonder korting! 42
 43. 43. Ouderdomscoëfficiënt voertuig Periode VAA = waarde x % 0 -12 maanden 100% 13 - 24 94% 25 - 36 88% 37 - 48 82% 49 - 60 76% vanaf 61 70% 43
 44. 44. CO 2 van het voertuig CO2 Zie inschrijvingsbewijs DIV Uitgedrukt in pct. bv. 5,9 pct. bv. 4 pct. voor een electrische motor 44
 45. 45. VAA Bedrijfsvoertuig VAA = cat.waarde x 6/7 x co2 x oud.coeff. Voorbeeld Cataloguswaarde: 30.000 EUR DIV 1 juni 2013 1/6/2013-31/05/2014 : 100% 1/06/2014-31/05/2015 : 94% VAA = 1/1/2014 – 31/05/2014 : 151 dagen 1/6/2014 – 31/12/2014 : 214 dagen 45
 46. 46. VAA Bedrijfsvoertuig 30.000 x 100% x 151/365 x 6/7 x 5,9 pct. + 30.000 x 94% x 214/365 x 6/7 x 5,9 pct. = VAA = 1.460 EUR (624 + 836) __________________________________ VAA moet minstens 1.250/jaar bedragen gedurende 2014 !!! 46
 47. 47. Bedrijfsvoertuig Wat met reclame op het voertuig? vermelden van een firmanaam, merknaam een beschildering eigen aan het product van de firma !! geen invloed op de berekening van het voordeel alle aard !! 47
 48. 48. Carpooling Georganiseerd met : Met wagen bedrijf Vervoersmaatschappij Met of zonder andere WG enkel gebruikt voor bedrijfsdoeleinden geen enkele privé-verplaatsing Dan géén voordeel 48
 49. 49. Tankkaart kosteloos ter beschikking  werkelijke waarde bij de verkrijger (Parl. vr. nr. 2013, Van der Maelen, 27/02/2012) 49
 50. 50. Huispersoneel VAA = 5.950 EUR: jaar per werkman, dienstmeisje, werkster, enz., per voltijds tewerkgesteld verminderd naargelang de tijdsduur 50
 51. 51. Kledij (vergoeding) Voorafgaande beslissing nr. 2013.641 dd. 18.02.2014 doel : imago uitstralen geen specifieke werkkledij congressen = voordeel van alle aard !!!! 51
 52. 52. Kledij (vergoeding) Voorafgaande beslissing nr . 2013.434 dd. 26.11.2013 concessiehouder kledingproducten winkelpersoneel draagt eigen merk (label) kledij zal nooit de winkel verlaten kledij is dus "bijzonder" en "aan de uitoefening van het beroep aangepast“ Géén voordeel van alle aard !!!! 52
 53. 53. Maaltijdcheques Aan de voorwaarden voldaan? Ja ----------- sociaal voordeel Neen --------VAA Voorwaarden geen vervanging van het loon op naam WN tussenkomt WG 5,91 EUR/cheque tussenkomst WN min. 1,09 EUR/cheque max. 7 EUR/cheque 53
 54. 54. Maaltijdcheques !!!! Indien cumul met bedrijfsrestaurant (sociaal voordeel) !!!! maaltijdcheques = VAA tenzij maaltijdcheque volledig gebruikt om de maaltijd te betalen. 54
 55. 55. Studietoelagen Schoolgaande kinderen Principieel VAA Tenzij: occasionele hulp uitzonderlijke omstandigheden Dan = vrijgesteld sociaal voordeel 55
 56. 56. Verbruiksgoederen - RSZ korting op normale prijs geen loon indien (cumul): op producten/diensten die WG verkoopt of fabriceert hoeveelheid = normale verbruik gezin max. 30 % korting van normale prijs niet lager dan de kostprijs excedent = loon 56
 57. 57. Incentive reizen Voorafgaande beslissing nr. 2013.628 dd. 25.02.2014 klanten uit te nodigen op reizen met beroeps en niet-beroeps karakter  Kostprijs reis > 3,800 EUR? Neen: 70% kostprijs = voordeel van alle aard Ja : 70% van 3.800 EUR + 100% excedent 3.800 EUR = VAA indien aangetoond "beroepsnoodzakelijk" : geen VAA beroepsnoodzakelijk personeel max. 20% totale aantal deelnemers "beroepsnoodzakelijk" = organisatie en begeleiding, niet de functie personeelslid 57
 58. 58. Andere : RSZ Géén loon : Premie huwelijk (wettelijk samenwonen) : maximum 200,00 EUR Arbeidsgereedschap of werkkleding Fietsvergoeding W-W … 58
 59. 59. SOCIALE VOORDELEN 59
 60. 60. Sociale voordelen: fiscus Art. 38, § 1, eerste lid, 11°, WIB 92 : niet mogelijk voor iedere verkrijger werkelijk verkregen bedrag vast te stellen geen werkelijke bezoldiging geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken n.a.v. gebeurtenissen (geen band beroepswerkzaamheid) 60
 61. 61. Vrijgestelde Sociale Voordelen (fiscus – niet beperkend) hulp bij uitzonderlijke omstandigheden gezelschapsreizen voor personeelsleden deelname aan sinterklaasfeest en kerst- of nieuwjaarsfeest geringe geschenken (huwelijk -geboorte) geschenken eretekens en pensionering gebruik accomodatie onderneming studiekosten personeel verblijf vakantiehuis collectief vervoer gratis biljetten openbaar vervoer/vluchten soep, koffie, thee, bier of frisdranken tijdens werkuren sociale hoofdmaaltijden gebruiksvoorwerpen persoonlijke behoeften kinderdagverblijf cultuur-, geschenk- en surprisecheques 61
 62. 62. Sociale voordelen: RSZ spontaan toekent nav bijzondere gebeurtenis ofwel in de onderneming ofwel in persoonlijk leven WN geen traditie geen enkel recht geen rechtstreeks verband met dienstbetrekking 62
 63. 63. Hospitalisatieverzekering externe verzekeringsonderneming door onderneming afgesloten medische kosten voor hospitalisatie, dagverpleging, ernstige aandoeningen en palliatieve thuiszorg van de werknemer of een inwonend gezinslid. 63
 64. 64. Hospitalisatieverzekering Bij WN uitkeringen vrijgesteld van belastingen voor WN ! Bij WG bijdrage niet aftrekbaar (sociaal voordeel) als WN niet opteert voor het sociaal voordeel dan beroepskost + uitkering belastbaar 64
 65. 65. Betaalbons of -cheques Wat zijn de grenzen? cheques in te ruilen bij een aantal ondernemingen cheques hebben een beperkte looptijd cheques mogen niet als in geld aan de begunstigde uitbetaald worden. 65
 66. 66. Geschenken in natura : RSZ + fiscus Kerstmis, Nieuwjaar, een verjaardag, een ander feest : maximum 35 EUR/jaar per kind ten laste eervolle onderscheiding: max. 105 EUR/jaar  brugpensioen :max. 105 EUR/jaar min. 3 jaar anciënniteit (35 EUR per volledig dienstjaar) 66
 67. 67. Sport- en cultuurcheques : RSZ + fiscaal Geen loon indien In cao of individuele overeenkomst aan het geheel of categorie van werknemers op naam beperkte geldigheid tot 15 maanden aanvaard bepaalde instellingen Max. 100 EUR/jaar per WN 67
 68. 68. Ecocheques : RSZ + Fiscaal Geen loon indien In cao of individuele overeenkomst max 10 euro per cheque – max. 250 EUR/jaar op naam Max. 24 maanden geldig alleen aankoop producten en diensten met een ecologisch karakter geen omruiling in geld 68
 69. 69. Bedrijfsrestaurant normale maaltijden WEL Soep Klein voorgerecht Hoofdschotel (warm of koud) Nagerecht Drank NIET Snacks Tussendoortjes 69
 70. 70. Bedrijfsrestaurant Aard van het voordeel Per dag Per jaar Eerste maaltijd (ontbijt) € 0,55 € 198,00 Tweede maaltijd (hoofdmaaltijd) € 1,09 € 392,40 Derde maaltijd (avondmaal) € 0,84 € 302,40 Totaal € 2,48 € 892,80 70
 71. 71. Bedrijfsrestaurant indien de werknemer minstens 1,09 euro betaalt voor de sociale maaltijd zijn de kosten volledig aftrekbaar !!! 71
 72. 72. Sociale voordelen: fiscus Ruling nr. 2014.008 dd. 25.02.2014 premie 500 EUR nav 25-jarig bestaan vrijgesteld sociaal voordeel (geen beroepskost WG) Ruling nr. 2014.005 dd. 04.02.2014 enige premie 400 EUR nav 75ste verjaardag vrijgesteld sociaal voordeel (geen beroepskost WG) 72
 73. 73. Sociale voordelen: fiscus Ruling nr. 2013.543 dd. 24.12.2013 aankoopbon 185 EUR nav de n-de klant vrijgesteld sociaal voordeel (geen beroepskost WG) Ruling nr. 2013.372 dd. 24.09.2013 15e verjaardag erkentelijk personeel eenmalig geschenk: Ipad van 499,00 EUR (incl. btw)  vrijgesteld sociaal voordeel (geen beroepskost WG) 73
 74. 74. Anciënniteitspremie : RSZ in speciën, in natura of in aankoopcheques maximaal twee maal tijdens de loopbaan 25 jaar dienst 35 jaar dienst maximale bedrag: 25 jaar dienst : één bruto maandwedde 35 jaar dienst : twee bruto maandwedde 74
 75. 75. Uitvaartverzekering Ruling nr. 2013.313 dd. 27.08.2013 aangeboden als een levensverzekering (tak 21) collectieve verzekering aan alle WN (open categorie) overlijdenskapitaal (dekking uitvaartkosten) uitgekeerd aan de begunstigde(n) premies WG aftrekbaar ? 75
 76. 76. Overzicht Gelegenheid Maximum Kerstmis, Nieuwjaar,... 35 Sinterklaas 35 Eervolle onderscheiding 105 Pensioengerechtigde leeftijd 35 /jaar - max.875 Geboorte 50 Huwelijk 200 Anciënniteit 25 jaar 1 x bruto Anciënniteit 35 jaar 2 x bruto 76
 77. 77. KOST EIGEN AAN WERKGEVER (“KEW”) 77
 78. 78. KEW - fiscaal geen “bezoldiging”. begrip niet gedefinieerd (fiscaal) bewijs door WG ! vergoeding bestemd is tot het dekken van kosten die hem eigen zijn vergoeding daadwerkelijk aan dergelijke kosten besteed 78
 79. 79. KEW - RSZ Kosten n.a.v. uitvoering arbeidsovereenkomst Bewijs door WG ! bewijsstukken dienstnota’s arbeidsovereenkomst (functieomschrijving) juistheid van de kostenraming Kleine kosten = forfaitair Indien geen KEW dan loon !!!! 79
 80. 80. KEW - RSZ Als betaalde sommen het bedrag van de werkelijke kosten overschrijden = loon! RSZ onkostentabel forfaits Maximumbedragen ! Indien hoger : te bewijzen! Keuze : reële kosten OF forfait 80
 81. 81. Tabel RSZ TYPE KOSTEN BEDRAGEN Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met de auto 0,3461 EUR/km Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met de fiets 0,22 EUR/km Baankosten voor niet-sedentaire werknemers: afwezigheid van faciliteiten 10,00 EUR/dag Baankosten voor niet-sedentaire werknemers: maaltijd 6,00 EUR/dag Verblijfskosten in België 35,00 EUR/nacht Dienstreizen naar het buitenland maximum 30 kalenderdagen: meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen: categorie 1 categorie 2 Internationaal transport verblijfsvergoedingen + ARAB vergoeding + aanvullende vergoeding Bureaukosten: werknemers die een deel van hun werk thuis doen 117,27 EUR/maand Bureaukosten:huisarbeiders (arbeidsovereenkomst of tewerkgesteld in gelijkaardige voorwaarden) 10 % Bureaukosten: telewerkers 10 % Arbeidsgereedschap 1,25 EUR/dag Aankoop van werkkledij 1,64 EUR/dag Onderhoud van werkkledij 1,64 EUR/dag Onderhoud en slijtage van kledij van de werknemer 0,82 EUR/dag Kosten verbonden aan de auto: garage 50,00 EUR/maand Kosten verbonden aan de auto: parking 15,00 EUR/maand Kosten verbonden aan de auto: car-wash 15,00 EUR/maand 81
 82. 82. KEW – km. vergoeding Van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015 ( Ci. RH. 241/634.000 AAFisc 31/2014 van 22.07.2014 ) 0,3468 EUR/km Opgelet : max. 24.000 km./jaar Indien meer : bijkomend bewijs (hogere gemiddelde kostprijs) (Parl. Vr. nr. 954 Mevr. De Schamphelaere van 08.12.2000 ) 82
 83. 83. KEW – km. vergoeding Fietsvergoeding (geen globaal forfait, wel forfait per afgelegde km.) Woon-werkverkeer + dienstverplaatsing : 0,22 EUR/km Beste en veiligste route, bepaald door WG ! 83
 84. 84. KEW – km. vergoeding Eigen fiets of fiets bedrijf (vrijgesteld sociaal voordeel) WG draagt bewijslast Indien > 0,22 dan is excedent = loon !!! WG : beroepskost Zelfs voor 120% voor : Stalling Kleedruimte/sanitaire voorziening Aankoop fiets en toebehoren Onderhoud fiets 84
 85. 85. KEW - dienstreizen Vanaf 1 januari 2014: hoogste bedrag personeel federale overheid ⇒ géén onderscheid naargelang personeelscategorie WN ⇒ géén onderscheid kosten i.v.m. een middagmaal, avondmaal, nachtverblijf en ontbijt (Parl. Vr. nr. 387 van mevr. Veerle Wouters van 29 april 2013) 85
 86. 86. KEW - dienstreizen binnenlandse dienstreis > 5u maar < 8u : 3,82 EUR binnenlandse dienstreis ≥ 8 u: 19,22 EUR toeslag nachtverblijf + 43,78 EUR: logies op kosten personeelslid + 23,04 EUR : kosteloos logies buitenlandse dienstreis : 37,18 EUR of landentabel 86
 87. 87. Begrip dienstverplaatsing Binnenlandse dienstreizen  = verplaatsing woonplaats/standplaats naar bestemming in opdracht van of op uitnodiging van de werkgever Opgelet! verplaatsing woonplaats - vaste plaats van tewerkstelling ≠ dienstreis maar woon-werkverkeer! 87
 88. 88. Begrip dienstverplaatsing Fiscus gebruikt 40-dagenregeling! géén KEW voor dienstverplaatsingen naar een vaste plaats van tewerkstelling. (V&A Kamer 2008-2009, nr. 52-62) 88
 89. 89. Begrip dienstverplaatsing Buitenlandse dienstreizen landenlijst FOD Buitenlandse Zaken Dagelijkse vergoeding - Logementsvergoeding “korte” buitenlandse dienstreis < 30 kalenderdagen “lange” buitenlandse dienstreis > 30 kalenderdagen en max. 24 maand ( Ci. RH. 241/633.018 , AAFisc 16/2014 van 18 april 2014 - Ci.RH.241/609.972, AAFisc 38/2013 van 10 oktober 2013 - Ci.RH.241/633.017 van 17.04.2014 ) 89
 90. 90. Voorbeelden Toepasselijke forfaits 1/4/2014 – 31/3/2015: KORT LANG LOGEM. Duitsland 93 EUR 56 115 Nederland 93 56 160 Frankrijk 95 57 150 Luxemburg 92 55 145 Engeland 101 GBP 61 186 USA 105 USD 63 225 (M.B. van 13 maart 2014, B.S. 27 maart 2014) 90
 91. 91. KEW – telewerk Forfaitaire vergoeding Voor telewerkers eigen PC : 20 EUR/maand eigen internetaansluiting en internetabonnement : 20 EUR/maand (Ci.RH.241/616.975 AAFisc Nr. 2/2014 van 16 januari 2014) 91
 92. 92. Formaliteit KEW Vermelding op fiche 281.10 : werkelijke bewijsstukken : “JA- bewijsstukken” ernstige normen: “JA - ernstige normen” Andere vergoedingen : “Werkelijke bedrag” 92
 93. 93. RULING KEW BUREAUKOST Van 100 tot 120 EUR (nr. 2014.056 dd. 18.03.2014) 100 EUR (nr. 2013.616 dd. 21.01.2014) 110 EUR (nr. 2013.613 dd. 14.01.2014) Van 75 tot 125 EUR (nr. 2013.598 dd. 14.01.2014) 125 EUR (nr. 2013.494 dd. 26.11.2013) Van 70 tot 110 EUR (nr. 2013.453 dd. 12.11.2013) 117,27 EUR (nr. 2013.413 dd. 12.11.2013) 115 EUR (nr. 2013.322 dd. 12.11.2013) Van 90 tot 100 EUR (nr. 2012.415 dd. 12.11.2013) Van 25 tot 140 EUR (nr. 2013.275 dd. 20.08.2013) Van 45 tot 120 EUR ( nr. 2013.172 dd. 02.07.2013) 93
 94. 94. RULING KEW PARKING 15 EUR (nr. 2014.056 dd. 18.03.2014) Van 20 tot 40 EUR (nr. 2013.598 dd. 14.01.2014) 10 EUR (nr. 2013.512 dd. 03.12.2013) 20 EUR (nr. 2013.494 dd. 26.11.2013) Van 10 tot 20 EUR (nr. 2012.415 dd. 12.11.2013) 94
 95. 95. RULING KEW CARWASH 15 EUR (nr. 2014.056 dd. 18.03.2014) 20 EUR (nr. 2013.512 dd. 03.12.2013) 95
 96. 96. RULING KEW GSM / TELEFOON 10 EUR (nr. 2014.056 dd. 18.03.2014)  65 EUR (nr. 2013.507 dd. 03.12.2013)  15 EUR (nr. 2013.322 dd. 12.11.2013) Van 90 tot 600 EUR/tweejaarlijks aanschaf GS/smartphone (nr. 2013.485 dd. 03.12.2013) 150 EUR/jaar Mobil device (nr. 2013.485 dd. 03.12.2013) 96
 97. 97. RULING KEW POSTZEGELS 30 EUR (nr. 2013.492 dd. 18.02.2014) 97
 98. 98. RULING KEW REPRESENTATIE 85 EUR (nr. 2013.613 dd. 14.01.2014) Van 50 tot 160 EUR (nr. 2013.598 dd. 14.01.2014) 50 EUR (nr. 2013.512 dd. 03.12.2013) 50 EUR (nr. 2013.494 dd. 26.11.2013) Van 15 tot 40 EUR (nr. 2013.453 dd. 12.11.2013) Van 15 tot 35 EUR (nr. 2013.413 dd. 12.11.2013) Van 80 tot 125 EUR (nr. 2013.322 dd. 12.11.2013) Van 40 tot 50 EUR (nr. 2012.415 dd. 12.11.2013) Van 20 tot 100 EUR (nr. 2013.172 dd. 02.07.2013) 98
 99. 99. RULING KEW TREIN / BUS 25 EUR (nr. 2013.492 dd. 18.02.2014) 99
 100. 100. RULING KEW THUISWERK 110 EUR (nr. 2013.512 dd. 03.12.2013) 100
 101. 101. RULING KEW KLEINE GIFTEN Van 15 tot 25 EUR (nr. 2013.322 dd. 12.11.2013) 101
 102. 102. RULING – KEW -Tablets (iPad) Voorafgaande beslissing nr. 2013.165 dd. 21.05.2013 docent kosten worden terugbetaald op basis van bewijsstukken (op eigen naam) terugbetaling = 80% = redelijk 102
 103. 103. BUURLAND 103
 104. 104. NEDERLAND KEW = “werkkostenregeling” maximaal 1,2% van totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt men loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80% 104
 105. 105. VOORDELEN NEDERLAND géén loonadministratie meer per werknemer! niets vermelden op de loonstrook mogelijkheid cafetariaregeling 105
 106. 106. BEDANKT VOOR UW AANDACHT ! ________________________ 106

×