Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

RSE des de la Patronal Cecot

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Igualtat usos temps
Igualtat usos temps
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 11 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie RSE des de la Patronal Cecot (20)

Anzeige

RSE des de la Patronal Cecot

 1. 1. FOMENTANT LA RSE DES DE LA PATRONAL
 2. 2. 1. QUI SOM? 2. FOMENT DE LA IGUALTAT DE GÈNERE 3. FOMENT DE LA IGUALTAT DE TRACTE 4. FOMENT DE L’OCUPACIÓ DE COL·LECTIUS EN RISC 5. GENERANT KNOWHOW 6. SENSIBILITZANT L’EMPRESA 7. ASSESSORAMENT EN RSE FUNDACIÓ CECOT PERSONA I TREBALL, FOMENTANT LA RSE DES DE LA PATRONAL
 3. 3. 1. QUI SOM? FUNDACIÓ CECOT PERSONA I TREBALL, FOMENTANT LA RSE DES DE LA PATRONAL <ul><li>La Cecot és una patronal, multisectorial i pluriterritorial que compta amb més de 7.000 empreses directament associades. Actualment agrupa 43 gremis i representa més de 66.000 empreses. </li></ul><ul><li>  La Cecot compta amb 3 fundacions: </li></ul><ul><li>Fundació Cecot Innovació: dirigida a oferir solucions de tecnologia i a facilitar la transferència tecnològica a les empreses. </li></ul><ul><li>Fundació Cecot Formació: dirigida a dissenyar formació per a millorar l’ocupabilitat tant de les persones aturades com de les persones en actiu. </li></ul><ul><li>Fundació Cecot Persona i Treball. </li></ul>
 4. 4. 1. QUI SOM? FUNDACIÓ CECOT PERSONA I TREBALL, FOMENTANT LA RSE DES DE LA PATRONAL Fundació Cecot Persona i Treball: És una entitat sense ànim de lucre des de la qual s’executen projectes de Responsabilitat Social Empresarial i projectes d’inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió social.
 5. 5. 2. FOMENT DE LA IGUALTAT DE GÈNERE FUNDACIÓ CECOT PERSONA I TREBALL, FOMENTANT LA RSE DES DE LA PATRONAL <ul><li>Amb l’aparició al 2007 de la Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes, la Cecot va apostar per apropar a les empreses la incorporació de la igualtat d’oportunitats en els processos de gestió. </li></ul><ul><li>Amb aquesta finalitat s’han desenvolupat els projectes de: </li></ul><ul><li>Servei de desenvolupament de plans d’igualtat per a petites i mitjanes empreses. http://www.cecot.es/igualtat/ </li></ul><ul><li>Formació i suport en el desenvolupament de plans d’igualtat d’oportunitats. </li></ul><ul><ul><li>Formació de 60h per a personal d’empresa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament de plans d’igualtat. </li></ul></ul><ul><li>Plans de conciliació: elaboració de plans de conciliació per a les empreses. </li></ul><ul><li>Servei d’harmonització de la vida laboral i personal: elaboració d’un qüestionari auto - diagnòstic en matèria d’harmonització. http://www.cecot.es/harmonitzacio/ </li></ul>
 6. 6. 3. FOMENT DE LA IGUALTAT DE TRACTE FUNDACIÓ CECOT PERSONA I TREBALL, FOMENTANT LA RSE DES DE LA PATRONAL <ul><li>Gestió de la diversitat: </li></ul><ul><li>Programes i serveis creats amb l’objectiu d’oferir un marc metodològic vers sistemes de gestió sensibles a la igualtat de tracte de les persones d’origen divers. </li></ul><ul><li>Elaboració de material divulgatiu de suport per a les empreses: </li></ul><ul><li>Fulletó “Gestionar la diferència mitjançant la mediació”. </li></ul><ul><li>Guia “Pla d’acollida a l’empresa de treballadors i treballadores d’origen immigrant.” </li></ul><ul><li>Web: www.cecot.es/mediació </li></ul>
 7. 7. 4. Fomentant l’ocupació de col·lectius en risc FUNDACIÓ CECOT PERSONA I TREBALL, FOMENTANT LA RSE DES DE LA PATRONAL <ul><li>Entre els projectes pel foment de l’ocupació destaquen: </li></ul><ul><li>Servei d’orientació laboral per a persones amb discapacitat. </li></ul><ul><li>Servei d’orientació laboral de persones d’origen immigrant. </li></ul><ul><li>Servei d’orientació laboral de joves entre 16 i 24 anys que no acrediten l’educació secundària obligatòria. </li></ul><ul><li>Servei d’orientació laboral de persones que formen part de la nova pobresa: </li></ul><ul><ul><li>Persones que arran de la crisi tenen dificultats econòmiques i dificultats per a reinserir-se en el mercat de treball. </li></ul></ul><ul><li>Quina metodologia seguim des de la nostra borsa de treball? </li></ul><ul><ul><li>Entrevistes individuals i grupals: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pla personalitzat d’orientació i inserció laboral. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Orientació en la recerca laboral i en la formació professionalitzadora. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formació sobre el funcionament del mercat laboral i les estratègies d’inserció. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prospecció empresarial. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seguiment individualitzat, fet a mida. </li></ul></ul></ul>
 8. 8. 5. GENERANT KNOWHOW FUNDACIÓ CECOT PERSONA I TREBALL, FOMENTANT LA RSE DES DE LA PATRONAL <ul><li>Les publicacions i el coneixement generat entorn de la RSE ha inclòs: </li></ul><ul><li>MATERIAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS: www.cecot.es/gestiorh </li></ul><ul><ul><li>Disseny de processos de selecció de personal neutres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Prevenció de l’assetjament sexual a la feina. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mesures de conciliació de la vida laboral, personal i familiar. </li></ul></ul><ul><li>MATERIAL PER A LA INCLUSIÓ LABORAL: www.cecot.es/inclusio </li></ul><ul><ul><li>Fulletó per a gestionar la diferència mitjançant la mediació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pla d’acollida a l’empresa de treballadors i treballadores d’origen immigrant. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fulletó per a l’adaptació del lloc de treball. </li></ul></ul><ul><ul><li>Investigació: Inserció laboral de joves amb dificultat: diagnosi i propostes d’acció sobre joves sense educació secundària obligatòria </li></ul></ul><ul><li>MATERIAL PER A LA RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL </li></ul><ul><ul><li>Guia “Empresa Compromesa, Empresa Responsable”. </li></ul></ul>
 9. 9. 6. SENSIBILITZANT L’EMPRESA FUNDACIÓ CECOT PERSONA I TREBALL, FOMENTANT LA RSE DES DE LA PATRONAL <ul><li>Des de la Cecot s’ha sensibilitzat l’empresa vers la RSE. Entre les actuacions dutes a terme amb aquesta finalitat destaquen: </li></ul><ul><li>Díptics i circulars en format microsite dels diferents projectes i actes relacionats amb la RSE. </li></ul><ul><li>Tallers/workshops de sensibilització: </li></ul><ul><ul><li>Igualtat d’oportunitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestió de la diversitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Esmorzar de treball: Empresa inclusiva, taula rodona </li></ul></ul><ul><li>Fira d’entitats: acte per promoure la inclusió de col.lectius en risc en l’empresa ordinària i per conèixer les bones pràctiques de les entitats participants. </li></ul>
 10. 10. 7. ASSESSORAMENT EN RSE FUNDACIÓ CECOT PERSONA I TREBALL, FOMENTANT LA RSE DES DE LA PATRONAL <ul><li>La Cecot compta amb una assessora de RSE que realitza les funcions de: </li></ul><ul><li>Acompanyar les empreses en la implantació de la RSE. </li></ul><ul><ul><li>Elaboració de codis ètics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Plans d’igualtat d’oportunitats i de conciliació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Memòries de sostenibilitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Plans de voluntariat corporatiu. </li></ul></ul><ul><li>L’Assessora és especialista en: </li></ul><ul><ul><li>La Llei 3/2007, de 22 març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mesures de conciliació per a la petita i mitjana empresa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llei per la Integració Social de Minusvàlids (LISMI). </li></ul></ul><ul><ul><li>Voluntariat Corporatiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proveïment i cadena de valor responsable. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajuts i subvencions. </li></ul></ul>
 11. 11. Per a més informació <ul><li>Fundació Cecot Persona i Treball </li></ul><ul><ul><li>Carrer Sant Pau, 6. </li></ul></ul><ul><ul><li>08221 Terrassa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Telèfon: 937361100 </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mail: anna.delclos@cecot.org </li></ul></ul><ul><ul><li>www.cecot.org </li></ul></ul><ul><ul><li>TEC 22@ </li></ul></ul><ul><ul><li>Carrer Veneçuela, 103. </li></ul></ul><ul><ul><li>08019 Barcelona. </li></ul></ul><ul><ul><li>Telèfon: 902550515 </li></ul></ul>FUNDACIÓ CECOT PERSONA I TREBALL, FOMENTANT LA RSE DES DE LA PATRONAL

×