Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Insercio laboral de_ joves_amb_dificultats_socials

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
10 el punt
10 el punt
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Insercio laboral de_ joves_amb_dificultats_socials (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Insercio laboral de_ joves_amb_dificultats_socials

 1. 1. INSERCIÓ LABORAL DE JOVES AMB DIFICULTATS SOCIALS
 2. 2. 1. HISTÒRIC 2. COL·LABORACIÓ AMB LA FPIIiC 3. LA INVESTIGACIÓ 4. SOBRE EL JOVENT I LES SEVES EXPERIÈNCIES LABORALS 5. INCIDÈNCIA DELS AGENTS DE SOCIALITZACIÓ 6. CARACTERÍSTIQUES DE TRAJECTÒRIES D’ÈXIT 7. CARACTERÍSTIQUES DE TRAJECTÒRIES DE MENOR ÈXIT 8. PROPOSTES PER AFAVORIR LA INSERCIÓ INSERCIÓ LABORAL DE JOVES AMB DIFICULTATS SOCIALS
 3. 3. 1. HISTÒRIC INSERCIÓ LABORAL DE JOVES AMB DIFICULTATS SOCIALS Aquesta publicació és hereva d’un històric de projectes relacionats amb els joves i la seva inserció laboral. Servei d’atenció jove “Job Hunters”: 2008 en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, 2009 Consorci per la Promoció Econòmica del Vallès Occidental 2010 Obra Social de l’antiga Caja Madrid El treball continuat ha possibilitat conèixer un centenar de joves. Alguns s’han inserit, d’altres no.
 4. 4. 2. COL·LABORACIÓ AMB LA FPIIiC INSERCIÓ LABORAL DE JOVES AMB DIFICULTATS SOCIALS L’any 2011 hem comptat amb el suport de la FPIIiC i hem volgut aprofundir en aquest fet; en aquestes trajectòries, les dels usuaris que han protagonitzat trajectòries d’èxit en el seu procés d’inserció i les trajectòries d’aquells que no se’n surten. Coneixent trajectòries d’èxit i de fracàs podrem planificar intervencions més efectives i compartir el nostre anàlisi amb els agents implicats. Analitzant itineraris formatius-laborals podem descobrir elements valuosos per comprendre els factors condicionants. Què els diferencia? Quin paper tenen els diferents agents de socialització? Quines són les vies d’entrada al mercat de treball d’aquest jovent?
 5. 5. 3. LA INVESTIGACIÓ INSERCIÓ LABORAL DE JOVES AMB DIFICULTATS SOCIALS Objectiu: Destacar els elements que condueixen el jovent en risc d’exclusió social a tenir major possibilitats d’èxit d’inserció laboral. Hipòtesi: Els discursos pro - escola / pro - esforç dels agents de socialització reforcen la decisió de reprendre els estudis dels joves sense l’ESO acreditada, modificant així el curs del seu itinerari formatiu i posteriorment ocupacional. Univers: 100 usuaris Job Hunters Mostra: 10 joves sense ESO Tècniques d’investigació i recollida d’informació: Exploració intensiva de material bibliogràfic Entrevistes biogràfiques en profunditat (10 joves) Entrevistes semiestructurades adreçades a agents de socialització (mares, docents, insertors) Focus group (2) Identificació dels agents i dels participants al grups focals s’ha fet mitjançant l’anomenada tècnica de la bola de neu segons la qual els primers entrevistats faciliten els contactes dels següents.
 6. 6. 4. SOBRE EL JOVENT I LES SEVES EXPERIÈNCIES LABORALS INSERCIÓ LABORAL DE JOVES AMB DIFICULTATS SOCIALS Famílies desestructurades, malalties (trastorns mentals) trastorns de dèficits d’atenció, hiperactivitat, conductes erràtiques d’alcoholisme, drogoaddicció en el si familiar. Les feines que han desenvolupat s’emmarquen en un sector secundari de treball caracteritzat per la baixa qualificació, salaris baixos, alta rotació, poca possibilitat d’ascensió, divisió del treball en funció del gènere (ocupacions feminitzades - masculinitzades), precarització generalitzada. Vies d’entrada a les ocupacions vinculades a la família i al grup d’iguals/d’amics
 7. 7. 5. INCIDÈNCIA DELS AGENTS DE SOCIALITZACIÓ INSERCIÓ LABORAL DE JOVES AMB DIFICULTATS SOCIALS ESCOLA Fort sentiment de rebuig cap a la institució escolar entre la mostra estudiada (joves amb perfils d’abandonament escolar precoç) Manques de respecte cap a l’autoritat, trencament de normes i manques de disciplina generalitzades Trajectòries amb major èxit d’inserció: Persones absentismes, abandonament precoç Actituds crítiques contra els grups conflictius Les relacions establertes amb el grup d’amics s’entenen com a superficials Trajectòries amb menor èxit d’inserció: Actituds contra – escola reforçades pel grup d’iguals Actituds vandàliques Manca d’autocrítica [en ambdós casos s’observa l’efecte d’un possible etiquetatge des dels docents i el seu desembocament en “la profecia que s’acompleix a si mateixa”]
 8. 8. 5. INCIDÈNCIA DELS AGENTS DE SOCIALITZACIÓ INSERCIÓ LABORAL DE JOVES AMB DIFICULTATS SOCIALS FAMÍLIA Trajectòries amb major èxit d’inserció: Mares activament partícips en el procés educatiu i socialitzador dels fills Mares transmissores de valors Mares que han transmès aspiracions de mobilitat social i valors relacionats amb l’esforç Trajectòries amb menor èxit d’inserció: Llaços afectius febles Feblesa de relacions intrafamiliars Manca un referent rellevant, el pes d’ambdós progenitors és dispers
 9. 9. 5. INCIDÈNCIA DELS AGENTS DE SOCIALITZACIÓ INSERCIÓ LABORAL DE JOVES AMB DIFICULTATS SOCIALS GRUP D’IGUALS: Trajectòries amb major èxit d’inserció: Posicions d’estatus /líders entre el grup d’iguals Trets individualitzadors Grups més amplis El grup està format per persones més grans i amb experiències laborals Trajectòries amb menor èxit d’inserció: Seguidors del grup d’iguals Menor esperit crític Amics coetanis sense experiències relacionades amb la inserció laboral [El grup d’iguals, tot i constituir una font d’aprenentatge de pautes de comportament important, té menys significat entre els joves amb trajectòries d’èxit. Els primers tenen un desig individual d’incorporar-se la mercat de treball, els segons comparteixen el rebuig a la normativa establerta i les accions contra - escola de manera grupal.]
 10. 10. 6. CARACTERÍSTIQUES DE TRAJECTÒRIES D’ÈXIT INSERCIÓ LABORAL DE JOVES AMB DIFICULTATS SOCIALS Habilitats socials, comunicatives i relacionals Caràcter afable i facilitat per fer amics. Capacitat de fer ús de la xarxa de contactes Actitud proactiva, protagonisme en el procés de recerca d’un lloc de treball Ús de serveis d’intermediació i capacitat per engegar accions d’autocandidatura [els caracteritza una capacitat reflexiva, reconeixen els seus referents, fan una valoració crítica de les seves experiències laborals, fan una valoració crítica vers la manca de certificacions, tenen un desig de superació personal]
 11. 11. 7. CARACTERÍSTIQUES DE TRAJECTÒRIES DE MENOR ÈXIT INSERCIÓ LABORAL DE JOVES AMB DIFICULTATS SOCIALS Habilitats socials insuficients Manca de confiança, persones insegures Xarxa de coneguts feble Manca de referents Històric de conductes familiars antisocials Pràctiques de disciplina inconsistents, reforç de conductes violentes Apatia general vers els sistemes normatius (ja siguin l’escolar o el laboral)
 12. 12. 8. PROPOSTES PER AFAVORIR LA INSERCIÓ INSERCIÓ LABORAL DE JOVES AMB DIFICULTATS SOCIALS El jovent dóna valor a la feina com a via per esdevenir autònoms. És important reforçar la concepció del treball per a l’assoliment de la independència com a individu i com a consumidor. Motivació. Les estratègies a llarg termini no semblen efectives. El col·lectiu necessita fites curtes per albirar resultats (encara que siguin petits, però ràpids). Compartir el disseny de l’itinerari d’inserció ajuda a superar l’aversió generalitzada contra els sistemes normatius. Potenciar actituds proactives i dotar-los de l’acompanyament necessari. Oferir recursos/capacitació per a la recerca autònoma. Desenvolupar competències relacionades amb les habilitats socials, relacionals i comunicatives.    
 13. 13. 8. PROPOSTES PER AFAVORIR LA INSERCIÓ INSERCIÓ LABORAL DE JOVES AMB DIFICULTATS SOCIALS Tenir en compte factors vinculats al mercat de treball i a l’entramat social del jovent. Programes transversals amb diferents agents implicats: família, formació, serveis socials. Apostar per un enfocament global dels projectes d’inserció del jovent en risc tenint en compte el paper que tenen els diferents agents de socialització sobre el jove. Aprofundir en l’existència dels referents del jove per afavorir l’èxit del procés.    
 14. 14. Per a més informació <ul><li>Fundació Cecot Persona i Treball </li></ul><ul><ul><li>Carrer Sant Pau, 6. </li></ul></ul><ul><ul><li>08221 Terrassa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Telèfon: 937361100 </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mail: anna.delclos@cecot.org </li></ul></ul><ul><ul><li>www.cecot.org </li></ul></ul><ul><ul><li>www.fpit.cat </li></ul></ul><ul><ul><li>www.facebook.com/cecotpersonaitreball </li></ul></ul><ul><ul><li>TEC 22@ </li></ul></ul><ul><ul><li>Carrer Veneçuela, 103. </li></ul></ul><ul><ul><li>08019 Barcelona. </li></ul></ul><ul><ul><li>Telèfon: 902550515 </li></ul></ul>

×