Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
1
Montessori Friskola Gotland VT 2018
Personal: Cecilia Duckert, Per-Johan Moquist och Tobias Stuxberg
Det elevledda utvec...
2
Hur vi arbetar med elevledda utvecklingssamtal
De elevledda samtalen är tänkt för att motivera eleven till att ta större...
3
Arbetsgång för vårdnadshavare
1. Vårdnadshavare får inbjudan och bokad tid. Funderar på frågor som de vill
diskutera und...
4
Länkar
Artikel om elevledda samtal:
http://www.skolporten.se/app/uploads/2012/04/UL_artikel_4_2012_juhlin_mfl.pdf
Blanke...
5
Bilaga 1
Namn på ditt barn:______________________________
Inbjudan till ditt barns elevledda utvecklingssamtal
Stryk und...
6
Bilaga 2
Enkät för att utvärdera det elevledda samtalet (efter
samtalet kommer du få denna sida för att fylla i. Vi skic...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Elevledda utvecklingssamtal folder hem vt 2018

Folder som skickas hem inför det elevledda samtalet

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Elevledda utvecklingssamtal folder hem vt 2018

  1. 1. 1 Montessori Friskola Gotland VT 2018 Personal: Cecilia Duckert, Per-Johan Moquist och Tobias Stuxberg Det elevledda utvecklingssamtalet För att hjälpa eleverna att överblicka sina mål och förmågor de ska uppnå får eleverna i åk 4, 5 och 6 hålla i sitt eget utvecklingssamtal. Stora delar av metoden som används för elevernas egna utvecklingssamtal har hämtats från Skolverket, Myrsjöskolans artikel: https://www.skolporten.se//app/uploads/2012/04/UL_artikel_4_2012_juhlin_mfl.pdf
  2. 2. 2 Hur vi arbetar med elevledda utvecklingssamtal De elevledda samtalen är tänkt för att motivera eleven till att ta större ansvar för sin skolgång. Målet är att öka elevens engagemang i sin inlärning och förhoppningsvis nå högre måluppfyllelse. En otroligt viktig hörnsten i elevens skolframgång är vårdnadshavarens insyn och engagemang. Därför är det viktigt att vårdnadshavaren får informationen om sitt barns skolgång. Det har visat sig, från tidigare elevledda samtal, att vårdnadshavaren upplever sig bättre informerad när det egna barnet själv får beskriva sin skolgång. Elevens arbete inför det elevledda samtalet Vi börjar med att gå igenom skolverkets kunskapsmål och centrala innehåll för de ämnen som eleven undervisats i hittills under läsåret. Eleven beskriver hur hen ligger till och eventuella utvecklingsområden. Viktigt är att varje elev får reflekterar över vad hen behöver utveckla vidare och på gärna på vilket sett det ska ske. Arbetet dokumenteras i KeyNote i iPad. Presentationen sparas i elevens egna elevmapp i Showbie. Utöver KeyNoten får eleven välja ut minst tre saker hen vill visa upp under samtalet t.ex. teckning, skrivbok, NO arbete mm. När KeyNoten är klar måste den först presenteras för respektive mentor och sedan övas in. När eleven presenterar sitt arbete för sin mentor utbyter de förslag/frågor/funderingar. Härmed får mentorn inblick i elevens samtal och dess egna uppsatta mål att sträva mot. Det elevledda samtalet I skolan presenterar eleven sin del av utvecklingssamtalet i ca. 20 - 30 min. Därefter deltar även mentorn i utvecklingssamtalet. Mentorn diskuterar frågor som vårdnadshavare önskat ta upp (fyller vårdnadshavaren i på näst sista sidan i denna folder som skickas tillbaka till skolan snarast). Tillsammans skapas en IUP (individuell utvecklingsplan) utifrån mål som eleven vill utveckla, vårdnadshavarnas önskningar samt mentorns mål. I samband med samtalet får vårdnadshavare även fylla i en utvärderingsenkät, bilaga 2. Efter samtalet Eleven arbetar fortlöpande med sina IUP mål. Vid nästa utvecklingssamtal återkopplar vi hur det gått med målen.
  3. 3. 3 Arbetsgång för vårdnadshavare 1. Vårdnadshavare får inbjudan och bokad tid. Funderar på frågor som de vill diskutera under utvecklingssamtalet. Läser igenom, stryker under, skriver i vad vårdnadshavaren vill ev. diskutera och skickar tillbaka till skolan snarast. 2. Vårdnadshaven kommer till skolan på inbokad tid. Samtalet inleds med att eleven ansvarar för sin presentation i ca 20 - 30 minuter. Därefter deltar även respektive mentor i utvecklingssamtalet. Härmed diskuteras ev. frågor som vårdnadshavaren önskat. Tillsammans väljs några utvecklingsmål ut och de förs in i elevens personliga IUP. (Individuella utvecklingsplan). 3. Efter samtalet fyller vårdnadshavaren i enkätfrågorna för att vi ska kunna fortsätta utveckla det elevledda samtalet. 4. Om vårdnadshavaren önskar diskutera ytterligare frågor bokar vi in ett nytt möte. Att tänka på som vårdnadshavare under utvecklingssamtalet För att få ett riktigt bra samtal är det viktigt att du som vuxen är positiv och engagerad i samtalet. INFÖR SAMTALET Tänk ut frågor, diskutera med den andra vårdnadshavaren och med ditt barn vilket IUP mål som ni skulle vilja prioritera. UNDER SAMTALET Lyssna utan att avbryta. Var positiv och uppmuntrande. Ställ gärna frågor för att få en tydlig bild av elevens skolvardag för att öka hens engagemang i sitt skolarbete. FÖRSLAG PÅ FRÅGOR (dessa ställs efter att ditt barn gett sin presentation) • Vad arbetar du med just nu? Vilka ämnen är roligast? • Är något extra svårt och hur kan jag/skolan hjälpa dig? • Får/ger du arbetsro? Hinner du med ditt arbete? • Vad gör du på rasterna? • Hur känns det att hålla i ditt eget samtal? • Äter du maten som serveras?
  4. 4. 4 Länkar Artikel om elevledda samtal: http://www.skolporten.se/app/uploads/2012/04/UL_artikel_4_2012_juhlin_mfl.pdf Blanketter IUP och omdömen, Skolverket:http://www.skolverket.se/bedomning/iup-med- omdomen
  5. 5. 5 Bilaga 1 Namn på ditt barn:______________________________ Inbjudan till ditt barns elevledda utvecklingssamtal Stryk under vad du vill diskutera under samtalet. Inbjudan ska fyllas i och skickas tillbaka till skolan snarast. Ansvar för skolarbetet Arbetsro Läsning Kamrater Raster Övrigt fråga som önskas diskuteras: ___________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ Tid för ert utvecklingssamtal: Vill du ha ett extra samtal med er mentor efter det elevledda utvecklingssamtalet? JA NEJ
  6. 6. 6 Bilaga 2 Enkät för att utvärdera det elevledda samtalet (efter samtalet kommer du få denna sida för att fylla i. Vi skickar hem frågorna bara för att du ska få inblick i vad du kommer få svara på efter samtalet. Skriv gärna på baksidan om plats saknas.) 1. Hur förberedde du dig, som vårdnadshavare, inför utvecklingssamtalet? 2. Berätta om vad ditt barn hade svårt för att förklara/ förmedla under samtalet. 3. Vilka positiva faktorer upplever du det finns med det elevledda utvecklingssamtal?

×