Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (14)

Anzeige

Ähnlich wie Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016 (20)

Weitere von Margareta Capilnean (20)

Anzeige

Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html Anul VIII, Nr. 10 Octombrie 2016 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Drepturile noastre în UE: Consultare publică - Drepturi sociale • Expoziția ”Fotografia, de la pasiune la carieră” • Utile pentru tineri: -- Premiul ”Tânărul european al anului 2017” -- Consultare publică privind mobilitatea tinerilor -- Concurs arhitectură și design În calitate de cetățeni europeni, avem drepturi de care putem beneficia, dar pe care, de multe ori nu le cunoaștem. Website-ul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ ro.htm, oferă sprijin şi consiliere pentru cetăţenii UE şi familiile lor. Pe portalul ”Europa ta” găsiți informații și sfaturi practice privind libera circulație în spațiul comunitar. De asemenea, pe portalul oficial al UE, în secțiunea ”Spuneţi-vă părerea despre politicile UE”, puteți contribui la elaborarea politicilor europene: https://europa.eu/european-union/law/have-your-say_ro În acest număr al Buletinului nostru informativ electronic, vă prezentăm informații despre: CONTURAREA PILONULUI EUROPEAN AL DREPTURILOR SOCIALE - Consultare publică Răspund drepturile noastre sociale necesităților secolului XXI? Poate fi îmbunătățit modul în care este direcționat spriji- nul social către șomeri? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările formulate pe parcursul perioadei de dezbatere lansate de Comisia Euro- peană, care va dura până la sfârșitul anului. Concepute pentru a sprijini țările din zona euro să identifice o serie dintre principiile, nevoile și provocările lor în domeniul ocupării forței de muncă și politicilor sociale, discuțiile vor fi integrate ulterior în dezvolta- rea unui Pilon european al drepturilor sociale. O parte esențială a dialogului se va purta cu cetățenii UE, invitați să participe la o consultare publică, care se va desfășura până la sfârșitul anului. Scopul consultării este de a reflecta asupra noilor tendințe în ceea ce privește modelele de activitate și societatea în ansamblu, având în vedere noile tehnologii, evoluțiile demografice și alți factori-cheie. Pentru a contribui la focalizarea domeniului de aplicare a dialogului, ideea unui pilon european al drepturilor sociale este împărțită în trei categorii principale: • Egalitatea de șanse și accesul la piața forței de muncă vizea- ză sprijinirea cetățenilor în vederea dobândirii calificărilor necesare pentru a rămâne în câmpul muncii pentru mai mult timp sau în vederea obținerii locurilor de muncă pe care le doresc. Acest ele- ment al dezbaterii ia în considerare, de asemenea, cele mai bune modalități de a simplifica tranzițiile între diferite statute profesiona- le, astfel încât trecerea de la statutul de angajat la cel de lucrător care desfășoară o activitate independentă și invers să fie mai puțin dificilă. Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Drepturile noastre în Uniunea Europeană
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 10/2016 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Condițiile de muncă echitabile examinează echilibrul între drepturile și obligațiile lucrătorilor și ale angajatorilor acestora. Scopul acestei componente a discuției este de a asigura flexibilitatea, de a stimula securitatea creării de locuri de muncă și de a promova dialogul social. • Protecția socială adecvată și durabilă vizează generarea de dezbateri privind modul în care se poate asigura că cetățenii au acces la prestațiile sociale de care au nevoie pentru a participa pe deplin la piața muncii și la societate în ansamblu. Aceste aspecte au impact asupra tuturor, prin urmare, dacă sunteți cetățean al unei țări din zona euro sau dacă trăiți în- tr-o astfel de țară, implicați-vă și faceți-vă vocea auzită. Puteți participa la dezbateri online sau puteți participa la unul dintre evenimentele naționale care au loc pe teritoriul țărilor relevan- te, în lunile următoare. Sau, dacă preferați, consultați pagina de Facebook. Există mai multe moduri de a urmări evoluția dezbaterii și de a vă exprima opinia, așadar implicați-vă și faceți-vă vocea auzită! Pentru detalii: Consultarea publică privind pilonul euro- pean al drepturilor sociale Completați Chestionarul Consultării • Expoziția ”Fotografia, de la pasiune la carieră” - Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” București, 16-21 octombrie 2016 In perioada 16 – 21 octombrie 2016, Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” din București a fost gazdă primitoare pentru Expoziția ”Fotografia, de la pasiune la carieră” orga- nizată de Centrele Europe Direct Argeș, Bistrița, Comănești și Maramureș, cu sprijinul fotografului Cătălin Munteanu (Ploiești). În minunatul cadru creat în Casa tradițională maramureșeană ”Glod”, au fost expuse fotografii și opinii ale celor 24 de tineri care au participat la tabăra de foto- grafie organizată la finalul lunii august, în zona Sibiu, de cele 4 Centre Europe Direct, lector fiind re- putatul fotograf Cătălin Munteanu. Participanţii maramureșeni la tabăra foto 2016 sunt tineri pasionați de fotogra- fie, care s-au implicat activ în activități derulate în acest an de Centrul Europe Direct Maramureș: - Istvan Valentin Șipoș – Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Baia Mare; - Corina Ioana Feder – Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Baia Mare; - Ciprian Marius Iobagi – Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare; - Dan Ardelean – Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare; - Cristina Hodor – Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare; - Ștefania Ionela Mielu – Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare.
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 10/2016 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Vernisajul Expoziției ”Foto- grafia, de la pasiune la carieră” a avut loc duminică, 16 octombrie 2016, în prezența invitaților din partea Reprezentanței Comisiei Europene în România și ai celor 31 de Centre Europe Direct din România (aflați în București pen- tru întâlnirea anuală a Centre- lor Europe Direct din România), precum și în prezența unor vizi- tatori ai muzeului. Cu prilejul vernisajului, reprezentanții Centrelor Europe Direct Bistrița, Maramureș, Argeș și Comănești au vorbit despre rezultatele taberei și preocuparea permanentă de a-i implica pe tineri în activități creative și inovatoare, care să contribuie la dezvoltarea lor personală și profesională, precum și despre parteneriatul de Rețea Europe Direct. Curatorul expoziției, dna Ala Movileanu, ne-a introdus în atmosfera tradițională și autentică a Muzeului Satului din București și a exprimat disponibilitatea muzeului pen- tru colaborări viitoare. Momente și experiențe din cadrul taberei au fost evo- cate și împărtășite de lectorul Cătălin Munteanu și de câțiva dintre tinerii participanți. La finalul vernisajului, dna Ioana Marchiș, coordonatoarea Rețelei Europe Direct România din partea Reprezentanței CE, a adresat cuvin- te de apreciere față de rezultatele taberei și față de beneficiile colaborărilor dintre Centrele Europe Direct.
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter • Cine va fi Tânărul european al anului 2017? În fiecare an, Fundația Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa oferă un premiu unui tânăr euro- pean pentru angajamentul lui privind solidaritatea internațională și o Europă unită. Dacă știi un tânăr care are între 18 și 26 de ani, impli- cat în proiecte de ajutorare internațională și/sau integra- re europeană, poți nominaliza această persoană pentru Tânărul european al anului, completând formularul de pe pagina concursului. Premiul, în valoare de 5.000 de euro, este destinat să finanțeze un stagiu de șase luni la Parlamentul European sau în altă instituție europeană. De asemenea, există posibilitatea ca această sumă să fie utilizată pentru a finanța un proiect care promovează integrarea euro- peană. Un astfel de proiect trebuie să respecte obiecti- vele Fundației Schwarzkopf și are nevoie de aprobarea bordului fundației pentru a fi acceptat. Cei care vor fi nominalizați vor primi un card interrail pentru șapte zile de călătorie, în decursul unei luni. Termen limită pentru trimiterea candidaturilor: 15 noiembrie 2016. Mai multe informații: http://schwarzkopf-stift- ung.de/en/awards/junger-europaer-des-jahres. • Consultare publică privind mobilitatea tinerilor cu scop de învățare Ai participat la schimburi de tineri, un SEV sau la o perioadă de studiu? Atunci participă la această consul- tare pentru a îmbunătăți calitatea și impactul acestor programe de mobilitate! Obiectivul acestei consultări este acela de a se asigura că rezultatele sunt luate în considerare și că experiența de mobilitate poate fi o oportunitate pentru toți tinerii. Consultarea a fost lansată cu un mandat din par- tea grupului care coordonează Platforma europeană privind mobilitatea în scop educațional (EPLM), echipa parteneriatului dintre Consiliul Europei și Comisia Eu- ropeană în domeniul tineretului. Chestionarul va fi deschis până la data de 10 no- iembrie 2016: https://www.surveymonkey.com/r/ CharterLM • Inspireli: Concurs de talente în arhitectură și design Ești student sau absolvent de arhi- tectură sau design interior și ai mai puțin de 35 de ani? Arată talentul tău și poți obține premiul internațional Inspireli! Rețeaua de socializare internațională Inspireli te in- vită la al doilea concurs anual organizat la nivel mon- dial pentru tinere talente în arhitectură și design. Tre- buie să publici în rețeaua socială fotografii ale muncii tale, desene sau modele. Cele mai bune 3 imagini vor fi nominalizate pentru competiție. Cum se poate aplica? 1. Pentru a te înscrie la concurs trebuie să fii stu- dent la arhitectură sau design interior sau absolvent cu vârsta mai mică de 35 de ani (inclusiv). 2. Dacă ești deja înregistrat trebuie doar să te loghezi. 3. Încarcă toate imaginile pe care le dorești în ga- leria foto a concursului, înscrie numele tău și alege maximum 3 fotografii pentru a participa la concurs. Premii: Cei 5 câștigători vor fi selectați de către un juriu și un vot al publicului. Ei vor câștiga super premii (un soft pentru grafică și/sau iPad). Finaliștii vor primi o invitație la prestigioasa gală a premiilor Inspireli, în februarie 2017, la Praga, Republica Cehă. Data limită pentru înscriere: 30 noiembrie 2016. Detalii: https://www.inspireli.com/en/ INFORMAŢII utile pentru TINERI PORTALUL EUROPEAN PENTRU TINETRET http://europa.eu/youth/RO_ro Buletin informativ electronic lunar 10/2016

×