Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Newsletter ed maramures iunie 2013

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (19)

Anzeige

Ähnlich wie Newsletter ed maramures iunie 2013 (20)

Weitere von Margareta Capilnean (20)

Anzeige

Newsletter ed maramures iunie 2013

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html • Dezbaterea ”Sunt cetățean European. Particip și la ce-mi folosește” Anul V, Nr. 6 Iunie 2013 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprins: • Dezbatere privind drepturile cetățenilor • Știri europene: -- Capitala europeană de 2016 -- Modernizarea învățământului superior --Premiul pentru jurnalism în domeniul sănătății • Utile pentru tineri: -- Concursul Euroscola --Concursul Europa Jurnaliștilor din Amfiteatre Centrul Europe Direct Maramureş și Centrul Europe Direct Bistrița au orga- nizat Dezbaterea ”Sunt cetățean European. Particip și la ce-mi folosește” dedi- cată Anului European al Cetățeanului. Evenimentul a avut loc la Beclean - BN, pe 20 iunie 2013 și a marcat finalul Campaniei pe Facebook pentru cunoașterea drepturilor noastre de cetățeni europeni: http://www.facebook.com/groups/ SuntCetateanEuropean/ Întâlnirea a reunit elevi de nivel liceal din cele două județe (Maramureș și Bistrița- Năsăud) pentru a purta un dialog pe teme legate de drepturile noastre de cetățeni europeni, cum ne putem bucura de ele, care este impactul lor și de ce este vitală implicarea noastră în existența democratică a Uniunii Europene. Scopul a fost de a încuraja dialogul şi dezbaterea pe teme de actualitate în rândul tinerilor, precum și de a dezvolta parteneriate între tinerii din cele două județe.
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 6/2013 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene 11 elevi din cadrul Consiliului Local al Tinerilor Baia Mare și 1 tânăr jurnalist local au fost invitați de Cen- trul Europe Direct Maramureș să participe la dezbatere, având în vedere implicarea lor activă în discuțiile din Grupul pe Facebook ”Sunt cetățean european” și parti- ciparea la activitățile derulate de Centrul Europe Direct Maramureș și Consiliul Local al Elevilor coordonat de Pri- măria Baia Mare. Centrul Europe Direct Bistrița a invitat la eveniment 13 elevi din cadrul Clubului ”Antreprenor junior” Bistrița care de asemenea, s-au implicat activ în campanie și în acțiunile Centrului. TEME DE DEZBATERE: • Tinerii: Studiile în străinătate și inte- grarea pe piața muncii • Rolul tinerei generații in producerea de schimbări pozitive în societate: ”Cred că noua generație ar trebui să se im- plice activ și să nu se tot plângă de ceea ce se petrece în jurul nostru, pentru că dacă nimeni n-o să acționeze niciodată, lucrurile vor rămâne la fel…” Agenda întâlnirii a cuprins și o vizită la Her- ghelia Beclean, urmată de teambuilding la Com- plexul Balnear Figa. ECHIPA din Baia Mare 1. Iulia Patricia Ciolte - Elev, Col. Naț ”Gh. Șincai” Baia Mare, cl. a X-a E 2. Mădălina Pop - Elev, Col. Ec. ”N. Titulescu” Baia Mare, cl. a XI-a I 3. Andra Pop - Elev, Col. Naț. ”Gh. Șincai” Baia Mare, cl. a X-a C 4. Ana Hofer - Elev, Col. Naț. ”Gh. Șincai” Baia Mare, cl. X-a C 5. Iulia Molnar - Elev, Col. Ec. ”N. Titulescu” Baia Mare, cl. a XII-a G 6. Ramona Vinț - Elev, Col. Naț. ”Gh. Șincai” Baia Mare, cl. a X-a D 7. Mădălina Tămaș - Elev, Col. Naț. ”M. Emi- nescu” Baia Mare, cl. a X-a E 8. Avram Diana - Elev, Col. Naț. ”Gh. Șincai” Baia Mare, cl. a X-a D 9. Roxana Bonte - Elev, Col. Ec. ”N. Titulescu” Baia Mare, cl. a IX-a A 10. Dănuț Pop - Elev, Seminarul Teologic Orto- dox Baia Mare, cl. a X-a B 11. Vlad Pop - Elev, Col. Ec. ”N. Titulescu” Baia Mare, cl. a X-a D 12. Maria Stoica - Jurnalist, Graiul Maramureșului
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 6/2013 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Comisia a lansat procesul de selecție pentru Capi- tala europeană verde din 2016 Premiul pentru ca- pitalele verzi ale Euro- pei se acordă orașelor care promovează cel mai intens un stil de viață urban cu impact minim asupra mediului. Scopul acestui premiu anual este să inspire orașele europene să ia măsuri pentru a deveni locuri mai atrăgătoa- re și mai sănătoase ca destinație pentru cei interesați să le viziteze, să muncească și să tră- iască acolo – orașe „în care merită să trăiești”. Pentru prima dată, orașele din Europa cu mai mult de 100.000 de locuitori își pot depune candidatura pentru acest titlu. Anterior, doar orașele cu mai mult de 200.000 de locuitori erau eligibile. Datorită acestei schimbări, titlul este acum accesibil pentru peste 400 de orașe din întrea- ga Europă. Avantajele unei capitale europene verzi încep cu un mediu înconjurător mai curat, noi locuri de muncă și investiții, și includ o creștere a turismului, o mediatiza- re pozitivă în presa internațională și un număr sporit de sponsorizări pentru proiectele de mediu. Participarea este deschisă tuturor statelor membre ale UE, țărilor în curs de aderare și țărilor candidate (Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Munte- negru, Serbia și Turcia) precum și țărilor din Spațiul Eco- nomic European. Orașele își pot depune candidatura onli- ne, la adresa http://www.europeangreencapital.eu/. Data limită de depunere a candidaturilor pen- tru titlul din 2016 este 17 octombrie 2013. Titlul este acordat de un juriu european, asistat de un grup de experți recunoscuți din diverse domenii ale protecției me- diului. Câștigătorul va fi anunțat în luna iunie 2014. Șase orașe – Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Copenhaga și Bristol – au primit până acum titlul, din 2010 până în 2015. Capitala verde 2015, Bristol, a fost anunțată vinerea trecută la Nantes în cadrul ceremoniei anuale de decernare a premiilor. Pe lângă faptul că oferă exemple de urmat pentru alte orașe, acest plus de vizibilitate poate contribui la îmbunătățirea reputației orașului câștigător, precum și a ȘTIRI EUROPENE PE SCURT atractivității acestuia ca destinație pentru cei interesați să îl viziteze, să muncească și să tră- iască acolo. • Raport privind modernizarea învățămân- tului superior Grupul UE la nivel înalt pentru modernizarea învățământului superior publică primul său ra- port privind îmbunătățirea calității predării și a învățării în universități. Grupul, prezidat de fosta președintă a Irlan- dei, Mary McAleese, formulează 16 recoman- dări, care includ: - un apel pentru introducerea formării profe- sionale certificate obligatorii pentru profesori și alte cadre didactice din învățământul superior, - concentrarea activităților pe sprijinirea studenților să dezvolte abilități antreprenoriale și inovatoare, precum și - crearea unei Academii europene pentru predare și învățare. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ romania/news/18062013_modernizarea_inva- tamantului_superior_ro.htm • Premiul UE pe 2013 pentru jurnalism în domeniul sănătății Pentru a câștiga recunoaștere în întreaga UE și premii în bani pentru excelența în jurnalismul în domeniul sănătății, jurnaliștii sunt invitați să- și depună articolele online, până la 30 septem- brie 2013. Premiul pentru jurnalism, acum la a cincea ediție, este menit să stimuleze și să răsplăteas- că jurnalismul de bună calitate, care crește gra- dul de informare cu privire la sănătate, îngri- jirea sănătății și drepturile pacienților. Premiul ia în considerare acum jurnaliști din 28 de țări europene, ținând seama de aderarea Croației, la 1 iulie. Premiile Se vor acorda premii pentru locurile unu, doi și trei, cu câștiguri de 6.500 €, 4.000 € și re- spectiv 2.500 €. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ health-eu/journalist_prize/index_ro.htm
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter INFORMAŢII utile pentru TINERI • Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a VI-a (2013/ 2014) În contextul Anului european al cetățenilor, Biroul de Informare al Parlamentului Euro- pean în România invită toate liceele interesate să conceapă și să implementeze un proiect de campanie cu titlul „Drepturile noastre în Uniu- nea Europeană” care să cuprindă două modu- le: proiectul propriu-zis și afiș creativ; acesta din urmă va avea ca temă/ finalitate creșterea participării cetățenilor la alegerile pentru Parla- mentul European din mai 2014. Proiectul va fi conceput de câte o echipă/ li- ceu, formată din cel mult 24 de elevi cu vârste cuprinse între 16-18 ani, coordonată de două cadre didactice și poate fi realizat oricând în pe- rioada 9 mai 2013 - 30 septembrie 2013. Termen limită de trimitere a proiectelor: 30 septembrie 2013 (data înregistrării poștale). Mai multe informații: http://www.euro- parl.ro/view/ro/competitii/euroscola.html • 2 Studente din Baia Mare – Locul I la Concursul ”Europa Jurnaliștilor din Amfiteatre”, Secțiunea ON-LINE Ioana Nicolescu și Marinița Pop, studente la Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Jurnalism, au obținut Locul I - Secțiunea ON-LINE, la Concursul Europa Jurnaliștilor din Amfiteatre, pentru Proiectul: „Româ- nia, o altfel de perspectivă pentru cetăţenii străini”. Câştigătorii celei de-a IV-a ediţii a concursului Europa Jurnaliştilor în Amfiteatre vor participa la la ceremonia de premiere care va avea loc în septembrie, la Bucureşti. Materialele castigatoare vor fi promovate în presa centrală și locală, iar ocupanții locurilor I și II vor fi recompensați cu o excursie de studii la Bruxelles, la instituțiile europene. Lista câștigătorilor: http://www.facebook.com/Europa- JurnalistilordinAmfiteatre

×