Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Jurnal CDIMM_oct 2015_Europe Direct_Maramures

1.238 Aufrufe

Veröffentlicht am

EU information for business

Veröffentlicht in: Kleinunternehmen & Unternehmertum
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Jurnal CDIMM_oct 2015_Europe Direct_Maramures

  1. 1. Anul XXI, Nr. 10/ Octombrie 2015 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Fundația CDIMM Maramureș a implementat Proiectul ”Promovarea oportunităților de investiții, cooperarea între întreprinderile mici și mijlocii și dezvoltarea relațiilor transfron- taliere în Regiunea Carpatica” pe parcursul a 22 de luni, în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 octombrie 2015. Parteneriatul de proiect a fost alcătuit din: • Asociația de Dezvoltare Economică Ivano-Frankivsk (Ucraina), coordonatorul proiectului; • Fundația Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii Maramureș, partener; • Departamentul pentru Reforme economice, Integrare europeană și Investiții din cadrul Administrației regionale de stat Ivano-Frankivsk (Ucraina), partener asociat. Finanțator: Programul ENPI de cooperare transfrontalieră HU-SK-RO-UA, 2007 – 2013 Proiectul și-a propus să contribuie la dezvoltarea socio–economică în Regiunea Carpatica prin promo- varea cooperării între întreprinderile mici și mijlocii, crearea un climat favorabil dezvoltării investițiilor în regiunea transfrontalieră România – Ucraina și îmbunătățirea imaginii regiunii prin cooperare transfrontalieră. Localizarea activităților: Regiunea Ivano-Frankivsk (Ucraina) și Județul Maramureș (România). Grupul țintă: întreprinderile mici și mijlocii (IMM- uri), instituții publice locale și județene, potențiali investitori. Principalele activități: 1. Evaluarea potențialului de investiții al IMM-urilor din Regiunea Carpatica prin realiza- rea unui sondaj și a unei cercetări în cele două zone. Materialele cuprind informații integrate des- pre cele 2 regiuni ale proiectului și se pot obține în format tipărit, de la sediul Fundației CDIMM Maramureș sau de la panourile de informare ale Centrului Europe Direct Maramureș. De asemenea, broșurile pot fi consultate pe pagina de internet a proiectului: http://roua.cdimm.org/analitic.html, respectiv: http://roua.cdimm.org/sociologic.html. 2. Dezvoltarea abilităților și a nivelului cunoștințelor în rândul reprezentanților sec- torului public și al IMM-urilor prin organizarea unei sesiuni de instruire: inovarea și dezvoltarea investițiilor, modalități de atragere investitori, stabilire priorități pentru investiții, cooperare cu investitori. Proiect de cooperare transfrontalieră România - Ucraina, la final Continuare în pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2015 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Workshop-ul internațional: „Aspecte practice privind atragerea investițiilor și susținerea proiectelor de investiții” s-a desfășurat în luna noiembrie 2014, în Yaremche (Ucraina). Participanții la workshop au fost peste 40 persoane care au reprezentat mediul de afaceri și instituții publice din cele două zone de implementare a proiectului, Regiunea Ivano-Frankivsk și Județul Maramureș (19 participanți din Maramureș). Agenda workshopului a cuprins 4 MODULE: I. Dezvoltare inovatoare și de investiții a teritoriilor; II. Modalități de atragere a investițiilor și direcții prioritare; III. Cooperarea cu investitorii; IV. Pregătirea proiectelor de investiții. 3. Crearea unui cadru comun de schimb de informații și a unei imagini pozitive a Regiunii Carpatica pe piețele internaționale. În cadrul acestei activități au fost realizate 4 broșuri, textele fiind în limbile română, ucraineană și engleză. Broșurile sunt disponibile în format tipărit (la sediul CDIMM MM) și electronic, pe website-ul pro- iectului: http://roua.cdimm.org/ I. Ghidul „Bune practici în atragerea investițiilor” cuprinde o selecție de IMM-uri din Regiunea Ivano-Frankivsk și Județul Maramureș, care și-au prezentat investițiile realizate (11 IMM- uri din Maramureș). II. Catalogul “Proiecte de investiții ale în- treprinderilor” (20 de IMM-uri din Maramureș) III. Harta privind potențialul de investiții în Regiunea Carpatica IV. Broșura „Investiți în Regiunea Carpatică! (RegiuneaIvano-FrankivskșiJudețulMaramureș)” include informații pentru potențiali investitori, cu privire la regiune, avantajele sale competitive, așezarea geografică, legăturile de transport, per- spectivele de dezvoltare, resursele umane, resur- sele educaționale și științifice, economia regiunii, investițiile, infrastructura de afaceri, activitatea economică externă și proprietatea investițiilor din Regiunea Ivano-Frankivsk (Ucraina) și Județul Maramureș (România). Continuare din pag. 1 Continuare în pag. 3
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2015 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ • Credite garantate prin Fondul European de Investiții pentru antreprenorii români Șase bănci din România, Țările de Jos, Franța, Irlanda, Italia și Spania au semnat pe 19 octom- brie, un acord de garantare în valoare de 237 de milioane de euro cu Fondul European de Investiții (FEI), pentru a facilita accesul IMM-urilor din aceste țări la surse de finanțare din piață. Se estimează că acest acord, derulat în cadrul Programului Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI), va spri- jini aproximativ 20.000 de IMM-uri să obțină cre- dite de finanțare. Acordurile au fost semnate la 5 luni de la lan- sarea inițiativei EaSI, între FEI și următoarele bănci: Nextebank (România), Qredits Microfinan- ciering (Țările de Jos), Association pour le Droit à l’Initiative Economique (Franța), Microfinance Ire- land (Irlanda), PerMicro (Italia) și Laboral Kutxa/ Caja Laboral Popular (Spania). Persoanele care au dificultăți în a intra pe piața forței de muncă și doresc să își înființeze propria microîntreprindere sunt în special vizate de cele 6 acorduri de finanțare. • Acces mai ușor la Fondurile structurale și de investiții europene Grupul la nivel înalt pentru simplificare, lansat de Comisia Europeană în luna iulie, s-a reunit pentru prima dată la Bruxelles, pe 20 octombrie 2015. Grupul, condus de fostul vicepreședinte al Co- misiei Europene Siim Kallas, este format din 12 experți independenți selectați în baza cunoștințelor lor despre Fondurile structurale și de investiții euro- pene și despre reducerea sarcinilor administrative. Activitatea Grupului la nivel înalt pentru sim- plificare face parte dintr-o inițiativă mai largă a comisarului Corina Crețu și a Direcției generale pentru politici regionale și urbane (DG REGIO) de a îmbunătăți modul în care statele membre și re- giunile gestionează și investesc fondurile politicii de coeziune. Domenii de acțiune: - sporirea utilizării procedurilor electronice (e- cohesion) și a modalităților mai simple de rambur- sare a costurilor; - facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare; - combaterea practicii de gold-plating, prin care se adaugă condiții și cerințe administrative supli- mentare la nivel național sau regional. 4. Creșterea competitivității, investițiilor și activităților de inovare în Regiunea Carpatica prin organizarea unui Forum Internațional de Investiții. Forumul „Investiții în Regiunea Carpatica” a avut loc la Ivano-Frankivsk (Ucraina). Participanții la eveniment au fost peste 80 persoane care au repre- zentat mediul de afaceri, instituții publice, studenți și mass-media din cele două zone de implementare a proiectului, Regiunea Ivano-Frankivsk și Județul Maramureș (17 participanți din Maramureș). Agenda forumului a cuprins: - Prezentarea potențialului de investiții din cele două regiuni; - Prezentări ale unor proiecte de investiții; - Sesiuni tematice desfășurate în paralel pe 3 teme: Industrie și conservarea energiei; Complexe agroindustriale; Turism. - Prezentarea unor exemple de bună practică în atragerea de investiții în Regiunea Ivano-Frankivsk. Continuare din pag. 2 ȘTIRI EUROPENE Detalii despre proiect: http://roua.cdimm.org/
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: Luni - Vineri, 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANŢĂRI • Sprijin pentru acțiunile de informare pri- vind politica agricolă comună (PAC) - 2016 Politica agricolă comună (PAC) este esențială pen- tru securitatea alimentară pe termen lung și aduce o contribuție semnificativă la prioritățile Comisiei Europene, cum ar fi investițiile, locurile de muncă și creșterea economică, schimbările climatice, piața internă, piața unică digitală și altele. PAC contribuie la dezvoltarea durabilă și la moder- nizarea agriculturii europene și a economiei rurale. Solicitanți eligibili: - organizații non-profit; autorități publice (naționale, regionale, locale); asociații europene; universități; instituții de învățământ; centre de cercetare; societăți (de ex. societăți din domeniul comunicării mass-media). Activități eligibile: 1. la nivel multiregional sau național; 2. la nivel european (cu impact în mai multe state membre). Tipuri de acțiuni și instrumente de comunicare: - producerea și distribuirea de materiale multi- media sau audiovizuale; - producerea și distribuirea de materiale tipărite (publicații, afișe etc.); - crearea unor instrumente pe internet și prin intermediul rețelelor sociale; - evenimente mediatice; - conferințe, seminarii, ateliere și studii pe teme legate de PAC; - evenimente de tipul „ferma la oraș” care ex- plică populației urbane importanța agriculturii; - evenimente de tipul „porți deschise”, care ur- măresc să le prezinte cetățenilor rolul agriculturii; - expoziții statice sau mobile sau puncte de informare. Perioada de implementare: 1 mai 2016 - 30 aprilie 2017. Condiții de finanțare: - rambursarea în proporție de 50% a costurilor directe eligibile suportate efectiv; - o contribuție forfetară echivalentă cu 7% (cos- turile administrative generale ale beneficiarului). Cuantumul grantului (inclusiv rata forfetară pentru costuri indirecte): 50.000 EUR și 300.000 EUR. Termen de depunere: 30 noiembrie 2015. Website-ul programului: http://ec.europa. eu/agriculture/grants-for-information-measures/ • PNDR 2014-2020 – 4.2: Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul pro- duselor agricole. Se vor acorda finanțări pentru: - înființarea și/sau modernizarea unităților de procesare și comercializare; - introducerea de noi tehnologii pentru dezvol- tarea de noi produse și procese; - aplicarea măsurilor de protecția mediului, inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES; - promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile; - creșterea numărului de locuri de muncă. Solicitanți eligibili: microîntreprinderi, IMM- uri, întreprinderi mari, cooperative și grupuri de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul pro- duselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești. Rata sprijinului public nerambursabil: 50% (IMM-uri și grupuri de producători/cooperative); 40% (alte întreprinderi) și nu va depăși: - 1.000.000 Euro/proiect: proiecte ale IMM-urilor, ce nu presupun investiții pentru un lanț alimentar integrat; - 1.500.000 Euro/proiect: alte întreprinderi, pentru proiecte ce nu presupun investiții pentru un lanț alimentar integrat; - 2.500.000 Euro/proiect: investiții care conduc la un lanț alimentar integrat (orice întreprinderi), pre- cum și pentru cooperative și grupuri de producători (proiecte ce nu presupun investiții pentru un lanț ali- mentar integrat. Bugetul total aferent sesiunii anuale pe 2015 este de 93.489.144 Euro. Termen depunere: 18 decembrie 2015, orele 16.00. Website-ul PNDR 2014-2020: www.afir.info Pagină realizată cu informații preluate în principal, de pe: http://www.finantare.ro/

×