Anzeige
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Nächste SlideShare
Jurnal iul 2020 ed maramuresJurnal iul 2020 ed maramures
Wird geladen in ... 3
1 von 4
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures(20)

Anzeige

Más de Margareta Capilnean(20)

Anzeige

Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures

  1. Anul XXIV, Nr. 7/ Iulie 2018 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Oportunități profesionale în Regiunea Nord-Vest Proiectul ”Bistrița, pe harta profesională a Europei” Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Bistrița, pe harta profesională a Europei”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, în cadrul apelului România profesională – Resurse umane competitive (POCU 3.8). Activitățile proiectului se desfășoară pe parcursul a 12 luni, în perioada iunie 2018 - iunie 2019, în județele Bistrița-Năsăud, Sălaj, Satu Mare și Maramureș. Managerii/persoanele angajate/antreprenorii care activează în sectoare economice de specializare inteligentă, în județele MM, BN, SJ și SM, pot beneficia GRATUIT, de programe de formare în domeniile MANAGEMENT (Managementul inovării, Manage- ment de produs, Lean management, Managementul riscului, Mini MBA), RESURSE UMANE și ANTREPRENORIAT. Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea stra- tegică a resurselor umane pe trei nivele manageriale (top, middle, linie) și la spri- jinirea a 47 de IMM-uri din sectoare economice potențial competitive: Turism și eco- turism; Textile și pielarie; Lemn și mobilă; Industriicreative;Industriaautoșicomponente; Tehnologia informațiilor și comunicațiilor; Sănătate și produse farmaceutice; Energie și management de mediu; Bioeconomie (agricul- tură, silvicultură), biofarmaceutică și biotehno- logii; Procesarea alimentelor și a băuturilor. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI con- stă în creșterea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor în județele: Bistrița- Năsăud, Maramureș, Sălaj și Satu Mare (Regiunea Nord-Vest), prin dezvoltarea strategică a resurselor umane pe trei nivele manageriale (top, middle, linie), din sectoarele economice cu potențialcompetitividentificate conform SNC și prin sprijinirea a 47 de IMM-uri. Proiectul urmărește dez- voltarea competențelor ma- nageriale în domenii cum sunt managementul inovării, management de pro- dus și proces, lean management, rezolvarea pro- blemelor, resurse umane și a competențelor antre- prenoriale prin cursuri de antreprenoriat. Pe lângă acestea, vor fi create condiții de networking și împărtășire de experiențe prin semi- narii, întâlniri cu experți, platforma de inovare soci- ală etc., un accent deosebit punându-se pe inovare/ dezvoltare (TIC, inovare în domenii variate inclusiv inovare socială, economie circulară, dezvoltarea de produse/ procese, etc.) pentru un număr de 502 beneficiari, din care toți beneficiază de una din formele de formare menționate, iar 80% vor fi certificați. Continuare în pag. 2
  2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 7/2018 GRUP ȚINTĂ: 502 persoane localizate în județele Bistrița-Năsăud,Maramureș,SatuMareșiSălaj, din Regiunea Nord-Vest din care: - 334persoanecareasigurămanagementulstrategicalfirmelor, - 112 persoane din departamentele de resurse umane, - 56 antreprenori. ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI: • Campanie de informare și selecție a gru- pului țintă prin activități on line și activități desfășurate în fiecare județ. • Program integrat de dezvoltare a resurselor umane: - Program integrat de formare managerială și antre- prenorială; - Program de formare în domeniul resurselor umane. • Sprijin pentru IMM-uri: - Sprijinirea IMM-urilor în elaborarea/actualizarea unor strategii pe termen lung; - Management. BENEFICIILE PROIECTULUI, în cele 4 județe: BN, MM, SJ și SM I. CURSURI A. CURSURI pentru 334 de manageri și 56 de antreprenori: - Manager de inovare: 32 ore/curs; pentru 56 de persoane; - Manager de produs: 32 ore/curs; pentru 56 de persoane; - Lean manager: 28 ore/curs; pentru 56 de persoane; - Magementul riscului: 28 ore/curs; pentru 56 de persoane; - Mini MBA pentru 30 de persoane: 8 ore/lună x 8 luni; - Dezvoltarea Competențelor Antreprenoriale: 64 ore/curs pentru 56 de antreprenori. B. CURSURI PENTRU ANGAJAȚI DIN DOME- NIUL RESURSELOR UMANE pentru 112 persoane: - Manager Resurse Umane: pentru 56 persoane; - Inspector Resurse Umane: pentru 56 persoane. II. SESIUNI INFORMALE DE DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ PE TEME SECUNDARE: - Inovare socială; TIC; Economie circulară. III. ATELIERE DE INOVARE SOCIALĂ ÎN DOME- NIUL REUSRSELOR UMANE - 8 ateliere/seminarii: - Managementul conflictului – 2 seminarii; - Abilități de Leadership – 2 seminarii; - Managementul stresului – 2 seminarii; - Recrutare și selecție de personal – 2 seminarii. IV. SPRIJINIREA A 47 DE IMM-uri ÎN DEZ- VOLTAREA COMPETENȚELOR ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI, din care 15 vor beneficia de sprijin în elaborarea/ actualizarea unor strategii pe termen lung prin activități de mentorat. DATE DE CONTACT: CameradeComerțși IndustrieBistrița-Năsăud Bistrița, Str. Petre Ispirescu, nr. 15A, Jud. Bistrița-Năsăud Telefon: 0263230640, Fax: 0263210038 Site proiect: http://www.cciabn.ro/bistritaprofesionala Facebook: https://www.facebook.com/ccibn/ Persoane de contact: - Pentru județul Bistrița-Năsăud: Monica Mureșan, Manager Proiect, 0733-9001201 IuliaSzekeres,ResponsabilImplementare,0733-900204 Mihaela Cotoi, Expert Grup Țintă, 0733-900194 - Pentru județul Maramureș: Margareta Căpîlnean, Expert Activități Intraregionale, 0744-620103 - Pentru județul Satu Mare: Marinela Cristuțiu, Expert Activități Intraregionale, 0723-286519 - Pentru județul Sălaj: Camelia Arion, Expert Activități Intraregionale, 0745-627207. Continuare din pag. 1
  3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 7/2018 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ CAMPANIA #EUandME Campania #EUandME urmărește infor- marea tinerilor cetățeni cu privire la benefi- ciile traiului în Uniunea Europeană. Campania este derulată prin Reprezentanțele Comisiei Europene în statele membre ale UE, în peri- oada mai 2018 – mai 2019. Platforma #EUandME reprezintă o colecție de informații, date, statistici, povești și filme, concepută să furnizeze publicului-țintă cunoștințe practice și să îi invite să își împărtășească ideile despre beneficiile pe care le au datorită faptului că trăiesc în UE. Informațiile de pe platformă sunt structurate pe cinci teme legate de drepturile dobândite, care corespund intereselor cetățenilor europeni tineri: mobilitatea, digitalizarea, abilitățile și afacerile, durabilitatea și drepturile. Fiecare temă conține câteva pagini informative privind diversele avantaje și beneficii ale traiului în UE, cetățenii putând descoperi exact care le sunt drepturile – și cum să beneficieze de aceste avan- taje – prin intermediul paginilor de pe platformă. ABILITĂȚI ȘI AFACERI • Instruiți-vă, obțineți abilități importante și pregătiți-vă pentru viitor Ați terminat școala, însă trebuie să continuați să învățați. Prin dezvoltarea competențelor reușim să ținem pasul cu schimbările, să ne adaptăm pro- vocărilor profesionale și să ne sporim capacitatea de inserție profesională. Pentru a ne sprijini în acest sens, UE finanțează oportunități de formare prin scheme precum Fondul Social European și prin programe ca Erasmus+, ofe- rindu-ne șansa de a ne valorifica la maximum cariera. Poate că o formare practică este mai potrivită? Puteți face ucenicie într-o serie de domenii, de la agricultură la arta florală. Dacă vreți să dobândiți experiență la locul de muncă și să beneficiați de o formare de înaltă calitate printr-un stagiu sau ucenicie, puteți găsi o oportunitate prin programele „Garanția pen- tru tineret” sau „Erasmus pro”. Detalii: https://europa.eu/euandme/ro/passion/skills • Găsiți un loc de muncă bun sau obțineți consiliere în acest sens Ați terminat de curând un curs sau ați pără- sit un loc de muncă și vă întrebați ce să faceți de aici încolo? Nu sunteți singurul; 6,3 milioane de tineri europeni sunt în aceeași situație. Programul „Garanția pentru tineret” al UE urmărește să asigure o ofertă de angajare, de formare, un contract de ucenicie sau un stagiu în termen de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la ieșirea din sistemul de învățământ. Vă puteți depune candidatura prin serviciul public național pentru ocuparea forței de muncă, cu scopul de a da un impuls carierei sau pentru a reuși să vă întoarceți la studii. Detalii:https://europa.eu/euandme/ro/passion/ambition • Demarați, gestionați și dezvoltați o afacere cu sprijinul UE: PIAȚĂ UNICĂ, POTENȚIAL NELIMITAT Doriți să deschideți o frizerie în Belgia sau să oferiți consultanță în Croația? Atunci când vine vorba de afaceri în UE, nu există granițe. Piața unică ne permite să oferim produsele și ser- viciile unui număr de peste 500 de milioane de con- sumatori. Bunurile, persoanele și capitalul pot circula liber de la o țară la alta, așadar ne putem urma ambițiile în domeniul afacerilor oriunde ne poartă. Detalii: https://europa.eu/euandme/ro/passion/business • Beneficiați de concediu plătit, de concediu de maternitate și de alte prestații atunci când lucrați Cu toții avem nevoie de o scurtă vacanță din când în când. Fie că vrem să ne petrecem concediul fă- când drumeții prin Pădurea Neagră, bucurându-ne de soare în Lisabona sau, pur și simplu, stând comod acasă și citind o carte bună, faptul că suntem angajați pe teritoriul UE ne dă dreptul la minimum patru săptămâni de concediu plătit. Tot ce trebuie să facem, este să alegem cum să îl petrecem! Detalii: https://europa.eu/euandme/ro/passi- on/working-rights CAMPANIA #EUandME: https://europa.eu/ euandme/ro/ ȘTIAȚI CĂ... 21% dintre lucrătorii din UE consideră că în următorii cinci ani competențele lor vor fi depășite? Lumea se schimbă rapid și, prin urmare, competențele și calificările necesare pentru a ne îndeplini sarcinile de serviciu se schimbă la rândul lor. Pentru a ne sprijini să ținem pasul cu schimbările, UE colaborează îndeaproape cu guvernele naționale, cu sindicate, angajatori și furnizori de servicii educaționale, pentru a îmbunătăți calitatea formării și pentru a înțelege care competențe vor fi importante pe viitor. Fondul Social European și Garanția pentru tineret oferă oportunități de formare sau de dezvoltare a carierei, indiferent că este vorba despre teorie sau despre practică. Programul „Erasmus +” are alocați 14,7 miliarde EUR pentru stagii, ucenicii, programe de schimb și educație, sprijinind menținerea competențelor la zi și a unui CV-ului atractiv pentru angajatori.
  4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 7/2018 ȘTIRI DESPRE FINANȚĂRI • Programul Start-Up Nation 2018 va începe în toamnă Programul Start-Up Nation 2018 va fi demarat în această toamnă, după ce majoritatea beneficia- rilor din ediția de anul trecut își vor fi primit banii, astfel încât procesul administrativ să nu fie îngre- unat, a declarat, recent, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Radu Ștefan OPREA: Până în prezent, ”sunt peste 6.500 de beneficiari care au acces la finanțare, cei care au aplicat prin băncile partenere și care au acces la finanțare în mod direct.” Conform declarațiilor ministrului Oprea, banii pentru câștigătorii din Start-Up Nation 2017 se află în conturile agențiilor regionale și ale băncilor și pot fi obținuți conform procedurilor de imple- mentare și decontare. Ediția din 2017 a programului Start-Up Nation a avut 8.444 de câștigători. În cadrul programului, o firmă nou înființată poate primi până la 200.000 de lei fonduri nerambursabile. În urmă cu două luni, ministrul Oprea declara că în acest an, bugetul total este de 2 miliarde de lei, suficient pentru a finanța crearea a 10.000 de noi firme. • De la 1 august, sunt disponibile fonduri de peste 62 de milioane de euro pentru fermele mici și tinerii fermieri Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță lansarea sesiunilor de primire a solicită- rilor de finanțare pentru tinerii fermieri și pentru dezvoltarea fermelor mici prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, începând de la 1 august 2018. Fondurile totale disponibile pentru sesiunea din acest an prin submăsura 6.1 „Sprijin pentru insta- larea tinerilor fermieri” și 6.3 „Sprijin pentru dez- voltarea fermelor mici” sunt în valoare de 62,5 mi- lioane de euro, iar intervalul de primire a cererilor de finanțare este cuprins între 1 august 2018, ora 9:00 și 31 decembrie 2018, ora 16:00. ”Dorim să prioritizăm acele planuri de afaceri care au șanse mari să se materializeze în investiții ce se pot dezvolta pe termen lung ... le recomand tuturor solicitanților să completeze cu atenție cererile de finanțare și, ulterior, să respecte cu strictețe planul de afaceri pentru care au primit finanțarea PNDR”, a precizat Directorul general al AFIR, Adrian CHESNOIU. Depunerea cererilor de finanțare se poate opri înainte de termenul limită (31 decembrie 2018, ora 16:00), dacă valoarea publică totală a proiec- telor depuse (care au un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate) atinge plafonul de 200% din alocarea sesiunii. În primele 5 zile calendaristice ale etapelor de depunere nu se aplică această prevedere și sesiunea rămâne deschisă chiar dacă suma alocată a fost epuizată. • Peste 80.000 de elevi ai liceelor profesi- onale vor putea primi burse din fonduri europene Elevii din clasele IX-XI din licee profesionale vor fi stimulați să-și continue studiile cu burse acordate din fonduri europene. Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, a lansat în consultare publică ghidul solicitantului „Bursa profesională”. În cadrul apelului, va putea depune proiecte Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, structură coordonată de Ministerul Educaței Naționale. Pentru acordarea burselor au fost alocate 71,44 milioane euro fonduri europene. 80.132 elevi vor putea beneficia de sprijin pen- tru participarea la programe de educație și for- mare profesională, din care 20% de etnie romă și 20% din mediul rural. Informațiile de pe această pagină sunt preluate și adaptate de pe http://www.finantare.ro
Anzeige