SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Jurnal CDIMM
Buletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureș

Anul XIX, Nr. 11/ Noiembrie 2013

INFODAY ”CLOUD COMPUTING”
Proiect SECOVIA

Fundația CDIMM Maramureș a organizat pe 21 noiembrie
2013, seminarul de informare cu tema “Cloud computing în
administrația publică”.

Seminarul de informare face parte din
activitățile de conștientizare privind valorificarea
beneficiilor soluțiilor de tip cloud computing în
dezvoltarea serviciilor publice din România. Aceste activități sunt parte a proiectului SECOVIA
(Dezvoltarea în parteneriat de soluții comune avansate de accesibilitate virtuală pentru a sprijini serviciile publice din Sud-Estul
Europei), proiect finanțat de Uniunea Europeană
și Guvernul României prin Programul de Cooperare Transnațională Sud-Estul Europei și în care
Fundația CDIMM Maramureș este partener.
Proiectul SECOVIA promovează dezvoltarea în
comun a unor soluții IT avansate care să valorifice
beneficiile tehnologiei cloud computing privind infrastructura, resurse și servicii IT partajate și care
abordează decalajul digital existent între teritoriile
din Sud-Estul Europei.

rea agendei digitale în România și planul strategic
de implementare pentru perioada 2014 – 2020.
De asemenea, au fost prezentate exemple de bună
practică în utilizarea cloud computing, urmate de
discuții privind experiențele regionale și locale în
aplicarea acestui model.
Cloud computing este un model care permite
accesul din orice locație, într-un mod convenabil și la cerere, la o rețea partajată de resurse de
calcul configurabile (ex. servere, rețele, memorare, aplicații) și care pot fi rapid achiziționate sau
eliberate, cu un efort minim de management sau
intervenție a furnizorului de servicii.

Seminarul de informare a început cu o prezentare generală a proiectului SECOVIA, obiectivele
prevăzute și rezultatele, stadiul implementării proiectului și realizarile actuale.

Administrațiile publice din Europa au implementate unele servicii de tip cloud la diferite nivele
de guvernare. Aplicațiile, serviciile și infrastructura
cloud de tip SaaS, PaaS și IaaS, sunt utilizate pentru a administra procesele de bază în administrație, pentru o mai bună productivitate la nivel de birou, pentru a administra relațiile sociale și media,
dezvoltarea de servicii privind relația cu cetățeni,
precum și servicii IT de control de bază.

A urmat o prezentare privind cloud computing:
definire, structuri operaționale, cadrul strategic
european privind valorificarea avantajelor acestui
model în dezvoltarea serviciilor publice, prezenta-

Informații suplimentare: Fundația CDIMM
Maramureș, Bd. Traian, nr. 9/16, Baia Mare, tel:
0262-224.870, e-mail: radu@cdimm.org, persoană de contact: Radu BIG - manager proiect.

FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ
Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;
e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2013
Buletin de informare lunar
Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România

MĂSURI DE COMBATERE A EVAZIUNII FISCALE
ÎN RÂNDUL ÎNTREPRINDERILOR

Modificările recente referitoare la impozitul pe profit au scopul de a crește încasările la bugetele
naționale și de a crea condiții de concurență echitabile, prin acoperirea lacunelor utilizate de unele întreprinderi pentru a se sustrage de la plata impozitelor.

Combaterea fraudei și evaziunii fiscale

Stop „dublei neimpozitări”
Firmele exploatează normele actuale folosindu-se de împrumuturile hibrid. De la țară la
țară, acestea sunt tratate fie ca
rambursări deductibile, fie ca dividende neimpozabile.
Astfel, poate apărea situația în
care filiala să beneficieze de o deducere fiscală într-o țară, iar societatea-mamă de scutire de impozit
în alta. Cu alte cuvinte, societatea
plătește un impozit foarte mic sau nu plătește deloc
impozit pe profitul obținut de filiale în anumite țări.
Noile norme vor obliga întreprinderile să plătească
impozit pe acele încasări considerate în altă țară rambursări de împrumut, deci, deductibile. În acest mod,
întreprinderile care își desfășoară activitatea la nivel
transfrontalier vor fi împiedicate să-și planifice transferurile interne în așa fel încât să beneficieze de această
lacună care dă naștere la o „dublă neimpozitare”.
Este vorba de un aspect care necesită o reacție coordonată la nivelul UE. Dacă ar fi nevoite să acționeze
individual, guvernele naționale ar risca să piardă venituri din impozite. Pe de altă parte, întreprinderile nu vor
mai putea să își transfere activitatea sau să înființeze
filiale în altă țară din UE numai pentru a exploata
diferențele existente la nivel de norme naționale.

Combaterea evaziunii fiscale
este o prioritate nu numai pentru
UE, ci și pentru celelalte țări de pe
glob. Subiectul a fost discutat la
recentele reuniuni G8 și G20, liderii participanți manifestându-și
sprijinul față de planul de acțiuni
al UE privind frauda și evaziunea
fiscală.
Prezentat în decembrie 2013,
acesta propune un set complex de măsuri menite
să ajute guvernele statelor membre să recupereze
miliardele de euro pierdute ca urmare a fraudei și
evaziunii fiscale.
Pe lângă acoperirea lacunelor existente, Comisia
lucrează și la elaborarea unui pachet care include
un cod al contribuabilului, un număr de identificare
fiscală la nivelul UE, precum și orientări pentru urmărirea fluxurilor financiare și măsuri de limitare a
paradisurilor fiscale.
Următoarele etape
Se așteaptă ca guvernele UE să pună în aplicare
noile norme și să adopte o legislație europeană antiabuz, ca măsură de protecție împotriva practicilor
fiscale abuzive, până la 31 decembrie 2014.

Portalul „NIF pe EUROPA”
Aplicația NIF furnizează eșantioane de documente de identitate oficiale care conțin NIF-uri naționale (numere de identificare fiscală). Aceasta permite astfel oricărui terț, și mai ales instituțiilor financiare particulare
să identifice și să înregistreze rapid, ușor și corect NIF-urile în relațiile transfrontaliere. În plus, un sistem de
control on-line asemănător cu VIES (sistemul de schimb de informații privind TVA) face posibilă verificarea
corectitudinii structurii sau a algoritmului unui anumit NIF.
Mai multe informații pe Portalul „NIF pe EUROPA”: http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană

Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ

Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2013
Buletin de informare lunar
Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România

ȘTIRI EUROPENE
• Amenințări online: un sondaj evidențiază
impactul criminalității informatice
Conform unui sondaj Eurobarometru, utilizatorii de internet din UE sunt foarte preocupați de securitatea informatică.
- 76% din respondenți sunt de acord cu faptul
că riscul de a deveni o victimă a criminalității informatice a crescut în ultimul an, ceea ce reprezintă
un procent mai ridicat în raport cu un sondaj similar efectuat în 2012;
- 12% din utilizatorii de internet au avut deja
un cont în cadrul unei rețele de socializare sau un
cont de email care le-a fost spart;
- mai puțin de jumătate din utilizatorii de internet și-au schimbat parolele utilizate online în
cursul anului precedent (48%, ceea ce reprezintă
o ușoară îmbunătățire față de situația din 2012,
când 45% din respondenți efectuaseră o astfel de
operațiune);
- 7% au fost victime ale fraudării online a cardului de credit sau a operațiunilor bancare;
- s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de utilizatori care se conectează la internet utilizând un smartphone (35% față de 24%
anul trecut) sau o tabletă (14% față de 6%).
• O nouă politică europeană de promovare a
produselor agricole și agroalimentare
Comisia Europeană a prezentat, joi, 21 noiembrie, un proiect de reformă a politicii de informare
și de promovare a produselor agricole și alimentare
europene.
Sub sloganul „Enjoy, it’s from Europe”, noua
politică vizează să ajute profesioniștii din sector să
se extindă la nivel internațional și să sensibilizeze
mai bine consumatorii cu privire la eforturile în materie de calitate a produselor, pe baza unei strategii
veritabile definite la nivel european.
Principalele elemente ale acestei reforme sunt:
- O creștere semnificativă a ajutoarelor
destinate acțiunilor de informare și de promovare, în scopul consolidării competitivității
agriculturii europene.
- creșterea finanțării programelor care vizează țările terțe și a programelor multiple
(programe prezentate de către entități din mai
multe state membre) printr-o rată de cofinanțare
mai ridicată pentru aceste două categorii: o
cofinanțare de 60% din partea UE, în loc de
50%.

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană

Se prevede o extindere a domeniului de aplicare al măsurilor prin:
- posibilitatea reglementată de a menționa originea și mărcile produselor;
- includerea printre beneficiari a organizațiilor
de producători;
- includerea printre produsele eligibile în special
a produselor agroalimentare prelucrate care pot
face obiectul unor sisteme europene de calitate,
cum ar fi pastele alimentare;
- simplificarea procedurilor administrative printr-o selecție care, de acum încolo, are loc într-o
singură etapă, la Comisie, în loc de două etape, ca
până acum (la nivelul statului membru și apoi al
Comisiei Europene);
- gestionarea facilitată a programelor elaborate
în comun de entitățile mai multor state membre,
prin intermediul unui ghișeu unic al Comisiei.
• Fondul european de ajustare la globalizare
în 2012
Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)
a ajutat un număr total de 15.700 de lucrători
concediați din cauza crizei economice și a efectelor
globalizării să găsească noi oportunități de locuri de
muncă în 2012, potrivit unui raport adoptat astăzi
de către Comisia Europeană.
FEG a oferit mai mult de 73,5 milioane EUR pentru a veni în ajutorul lucrătorilor din 11 state membre (Austria, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, România, Spania și
Suedia), care au fost completate cu 51,7 milioane
EUR provenind din resurse naționale.
FEAG acordă sprijin individual, punctual și pe o
perioadă limitată, cu scopul de a-i ajuta pe lucrătorii care își pierd locul de muncă din cauza procesului
de globalizare:
- activități intensive și personalizate de asistență
pentru căutarea unui loc de muncă,
- diverse tipuri de activități de formare profesională, de perfecționare și de recalificare,
- stimulente și alocații provizorii pe durata măsurilor active,
- sprijinul pentru crearea de întreprinderi,
- mentoratul,
- precum și sistemele publice de ocupare a forței
de muncă.

Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ

Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
FINANȚĂRI ACTIVE
• Programul de asistență nerambursabilă
germană 2011-2013: Cooperare pentru
formare
Programul își propune să îmbunătățească
educația practică în școlile vocaționale, profesionale, speciale și unitățile de asistență socială.
Solicitanți eligibili
- Grupuri școlare, licee, școlile profesionale,
școlile tehnice sau alte instituții de învățământ care
oferă tinerilor o educație profesională și practică;
- Instituții și organizații din domeniul sănătății/
asistență socială: spitale, orfelinate, case pentru
bătrâni sau pentru persoane cu handicap, grupuri
dezavantajate, unități terapeutice;
- Societăți comerciale, asociații, fundații sau
organizații care sunt active în domeniul educării și
îngrijirii tinerilor, bătrânilor și a celor cu dizabilități.
Domenii: industrial, agricultură, construcții,
energetic, transporturi, meșteșuguri-artizanat,
prelucrarea lemnului, etc., precum și sănătate, terapie, asistență socială, etc.
Programul mai cuprinde asistență nerambursabilă pentru formarea de formatori, maiștri și
specialiști, instruirea personalului, know-how,
exemple și demonstrații necesare profesorilor și
tehnicienilor români.
Mai mult, programul poate dezvolta cooperarea
cu școli de arte și meserii, centre de meșteșugari,
asociații agricole și patronale.
Experții germani pot lucra alături de gazda
română la: elaborarea unor proiecte de dotare
sau a unui studiu tehnico-economic, realizarea de
schimburi de experiență cu școli sau unități similare din Germania, încheierea de parteneriate și colaborări, elaborarea unor planuri de cooperare etc.
Termen limită: 31 decembrie 2013
Mai multe informații: http://v-market.ro/ses/
• Programul de asistență nerambursabilă
germană 2011-2013: Primării
Programul își propune să îmbunătățească

activitățile și proiectele desfășurate în instituțiile și
unitățile publice.
Solicitanți eligibili
Primării, consilii județene, consilii locale, prefecturi,
instituții și unități publice.
Domenii: aducțiuni apa, canalizări, drumuri, urbanism, patrimoniu local, dezvoltare locală, cooperări
locale și internaționale, pregătirea angajaților, management, relații publice, relații internaționale, control
intern, managementul calității, alte activități specifice
cerute de buna administrare a resurselor și bugetelor.
Programul de lucru se stabilește de comun acord
între solicitant și expertul selectat.
Termen limită: 31 decembrie 2013
Mai multe informații: http://v-market.ro/ses/
• Programul PROGRESS: Furnizarea de
competențe pentru creștere și locuri de
muncă
Obiectivele programului
- Prestarea de servicii specifice care să ducă la
plasamente sustenabile pe piața locurilor de muncă, inclusiv măsuri care să sprijine mobilitatea
salariaților pe plan național și european;
- Furnizarea de concluzii analitice și metodologice
legate de forma și metoda de lucru a organizațiilor
partenere, în timpul elaborării și punerii în practică
a acțiunilor, mai ales evaluarea factorilor de succes
și de eșec, provocările și soluțiile;
- Dezvoltarea de instrumente pentru culegerea de
informații referitoare la piața locurilor de muncă,
care să permită identificarea sectoarelor cu deficit de calificare și alte nevoi apărute ca urmare a
schimbărilor structurale din economii prin reducerea emisiilor de CO2.
Bugetul disponibil pentru acest apel de propuneri este de 5.658.000 euro. Finanțarea UE
acoperă maxim 80% din costurile eligibile.
Termen limită: 15 ianuarie 2014
Mai multe informații: http://ec.europa.eu/
social/home.jsp?langId=ro

Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul
Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm

Centrul Europe Direct Maramureş
Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org.

Maramureş

Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene;
transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană.
Program cu publicul: 9.00-16.00

Colectivul de redacţie
Margareta CĂPÎLNEAN
Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870,
Radu BIG
221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org
Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI

Fundaţia CDIMM Maramureş

și studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură.

ISSN - 1454 -7007

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Jurnal cdimm nr.11_2010-ed maramures
Jurnal cdimm nr.11_2010-ed maramuresJurnal cdimm nr.11_2010-ed maramures
Jurnal cdimm nr.11_2010-ed maramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures februarie2011 - 1
Newsletter ed maramures februarie2011 - 1Newsletter ed maramures februarie2011 - 1
Newsletter ed maramures februarie2011 - 1Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures februarie2011 - 1
Newsletter ed maramures februarie2011 - 1Newsletter ed maramures februarie2011 - 1
Newsletter ed maramures februarie2011 - 1Margareta Capilnean
 
Grzegorz Albrecht - prezentacja indywidualna 2016
Grzegorz Albrecht - prezentacja indywidualna 2016Grzegorz Albrecht - prezentacja indywidualna 2016
Grzegorz Albrecht - prezentacja indywidualna 2016Greg Albrecht
 
Jurnal cdimm nr.5 Mai Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm nr.5 Mai Europe Direct MaramuresJurnal cdimm nr.5 Mai Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm nr.5 Mai Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal cdimm nr. 1_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr. 1_2011-ed maramuresJurnal cdimm nr. 1_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr. 1_2011-ed maramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures noiembrie2010
Newsletter ed maramures noiembrie2010Newsletter ed maramures noiembrie2010
Newsletter ed maramures noiembrie2010Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM_decembrie 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_decembrie 2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_decembrie 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_decembrie 2015_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM_ian 2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_ian 2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_ian 2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_ian 2016_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures - Decembrie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures - Decembrie 2014Newsletter Europe Direct Maramures - Decembrie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures - Decembrie 2014Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 8/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 8/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2016_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Babbler réinvente les relations presse #startup #digital #medias #rp
Babbler réinvente les relations presse #startup #digital #medias #rpBabbler réinvente les relations presse #startup #digital #medias #rp
Babbler réinvente les relations presse #startup #digital #medias #rpHannah Oiknine
 
PowerPoint et mon cours - 5 règles pour une présentation efficace
PowerPoint et mon cours - 5 règles pour une présentation efficacePowerPoint et mon cours - 5 règles pour une présentation efficace
PowerPoint et mon cours - 5 règles pour une présentation efficaceGROLLEAU Anne-Céline
 
Projet Megas - Livrable 3 - Soutenance orale
Projet Megas - Livrable 3 - Soutenance oraleProjet Megas - Livrable 3 - Soutenance orale
Projet Megas - Livrable 3 - Soutenance oralechauchse
 
Marketing opérationnel
Marketing opérationnel Marketing opérationnel
Marketing opérationnel raouia mira
 
Llg corporate presentation may 2016 francais online
Llg   corporate presentation may 2016 francais onlineLlg   corporate presentation may 2016 francais online
Llg corporate presentation may 2016 francais onlinemasongraphite
 

Andere mochten auch (20)

Jurnal cdimm nr.11_2010-ed maramures
Jurnal cdimm nr.11_2010-ed maramuresJurnal cdimm nr.11_2010-ed maramures
Jurnal cdimm nr.11_2010-ed maramures
 
Newsletter ed maramures februarie2011 - 1
Newsletter ed maramures februarie2011 - 1Newsletter ed maramures februarie2011 - 1
Newsletter ed maramures februarie2011 - 1
 
Newsletter ed maramures februarie2011 - 1
Newsletter ed maramures februarie2011 - 1Newsletter ed maramures februarie2011 - 1
Newsletter ed maramures februarie2011 - 1
 
Grzegorz Albrecht - prezentacja indywidualna 2016
Grzegorz Albrecht - prezentacja indywidualna 2016Grzegorz Albrecht - prezentacja indywidualna 2016
Grzegorz Albrecht - prezentacja indywidualna 2016
 
Jurnal cdimm nr.5 Mai Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm nr.5 Mai Europe Direct MaramuresJurnal cdimm nr.5 Mai Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm nr.5 Mai Europe Direct Maramures
 
Jurnal cdimm nr. 1_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr. 1_2011-ed maramuresJurnal cdimm nr. 1_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr. 1_2011-ed maramures
 
Newsletter ed maramures noiembrie2010
Newsletter ed maramures noiembrie2010Newsletter ed maramures noiembrie2010
Newsletter ed maramures noiembrie2010
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016
 
Jurnal CDIMM_decembrie 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_decembrie 2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_decembrie 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_decembrie 2015_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM_ian 2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_ian 2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_ian 2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_ian 2016_Europe Direct Maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures - Decembrie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures - Decembrie 2014Newsletter Europe Direct Maramures - Decembrie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures - Decembrie 2014
 
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
 
Jurnal CDIMM nr. 8/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 8/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2016_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct Maramures
 
Babbler réinvente les relations presse #startup #digital #medias #rp
Babbler réinvente les relations presse #startup #digital #medias #rpBabbler réinvente les relations presse #startup #digital #medias #rp
Babbler réinvente les relations presse #startup #digital #medias #rp
 
VIEWLEX # 08
VIEWLEX # 08VIEWLEX # 08
VIEWLEX # 08
 
PowerPoint et mon cours - 5 règles pour une présentation efficace
PowerPoint et mon cours - 5 règles pour une présentation efficacePowerPoint et mon cours - 5 règles pour une présentation efficace
PowerPoint et mon cours - 5 règles pour une présentation efficace
 
Projet Megas - Livrable 3 - Soutenance orale
Projet Megas - Livrable 3 - Soutenance oraleProjet Megas - Livrable 3 - Soutenance orale
Projet Megas - Livrable 3 - Soutenance orale
 
Marketing opérationnel
Marketing opérationnel Marketing opérationnel
Marketing opérationnel
 
Llg corporate presentation may 2016 francais online
Llg   corporate presentation may 2016 francais onlineLlg   corporate presentation may 2016 francais online
Llg corporate presentation may 2016 francais online
 

Ähnlich wie Jurnal cdimm nr. 11_2013-ed maramures

Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013
Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013
Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 9/2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 9/2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2015_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal sept 2014 _Europe Direct Maramures
Jurnal sept 2014 _Europe Direct MaramuresJurnal sept 2014 _Europe Direct Maramures
Jurnal sept 2014 _Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct MaramuresJurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal cdimm nr 6_2013-ed maramures
Jurnal cdimm nr 6_2013-ed maramuresJurnal cdimm nr 6_2013-ed maramures
Jurnal cdimm nr 6_2013-ed maramuresMargareta Capilnean
 
Ghidul cetateanului digital | Europa la degetele tale - Digital Citizen's Gui...
Ghidul cetateanului digital | Europa la degetele tale - Digital Citizen's Gui...Ghidul cetateanului digital | Europa la degetele tale - Digital Citizen's Gui...
Ghidul cetateanului digital | Europa la degetele tale - Digital Citizen's Gui...Maria Ciorba
 
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Programul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP Moldova
Programul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP MoldovaProgramul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP Moldova
Programul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP MoldovaCalestru Iurie
 
Ro ecipes progres iulie 2019-octombrie 2020 idep moldova
Ro ecipes progres iulie 2019-octombrie 2020 idep moldovaRo ecipes progres iulie 2019-octombrie 2020 idep moldova
Ro ecipes progres iulie 2019-octombrie 2020 idep moldovaCalestru Iurie
 
Programul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP Moldova
Programul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP MoldovaProgramul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP Moldova
Programul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP MoldovaCalestru Iurie
 
ECIPES Program. IDEP Moldova.
ECIPES Program. IDEP Moldova.ECIPES Program. IDEP Moldova.
ECIPES Program. IDEP Moldova.Calestru Iurie
 
ECIPES Program, iulie 2019-septembrie 2020. IDEP Moldova.
ECIPES Program, iulie 2019-septembrie 2020. IDEP Moldova.ECIPES Program, iulie 2019-septembrie 2020. IDEP Moldova.
ECIPES Program, iulie 2019-septembrie 2020. IDEP Moldova.Calestru Iurie
 
Jurnal CDIMM iulie 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM iulie 2014_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM iulie 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM iulie 2014_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter nr 2_martie_2016
Newsletter nr 2_martie_2016Newsletter nr 2_martie_2016
Newsletter nr 2_martie_2016andrei679
 
Alianta digitala pentru romania da-oradea-24042012
Alianta digitala pentru romania da-oradea-24042012Alianta digitala pentru romania da-oradea-24042012
Alianta digitala pentru romania da-oradea-24042012Agora Group
 
Alianta digitala pentru romania da-sibiu-03052012
Alianta digitala pentru romania da-sibiu-03052012Alianta digitala pentru romania da-sibiu-03052012
Alianta digitala pentru romania da-sibiu-03052012Agora Group
 
Jurnal Cdimm Nr.2 Europe Direct Maramures
Jurnal Cdimm Nr.2 Europe Direct MaramuresJurnal Cdimm Nr.2 Europe Direct Maramures
Jurnal Cdimm Nr.2 Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 

Ähnlich wie Jurnal cdimm nr. 11_2013-ed maramures (20)

Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013
Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013
Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013
 
Jurnal CDIMM nr. 9/2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 9/2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2015_Europe Direct Maramures
 
Jurnal feb2014 ed maramures
Jurnal feb2014 ed maramuresJurnal feb2014 ed maramures
Jurnal feb2014 ed maramures
 
Jurnal sept 2014 _Europe Direct Maramures
Jurnal sept 2014 _Europe Direct MaramuresJurnal sept 2014 _Europe Direct Maramures
Jurnal sept 2014 _Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
 
Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct MaramuresJurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures
 
Jurnal cdimm nr 6_2013-ed maramures
Jurnal cdimm nr 6_2013-ed maramuresJurnal cdimm nr 6_2013-ed maramures
Jurnal cdimm nr 6_2013-ed maramures
 
Ghidul cetateanului digital | Europa la degetele tale - Digital Citizen's Gui...
Ghidul cetateanului digital | Europa la degetele tale - Digital Citizen's Gui...Ghidul cetateanului digital | Europa la degetele tale - Digital Citizen's Gui...
Ghidul cetateanului digital | Europa la degetele tale - Digital Citizen's Gui...
 
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
 
Programul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP Moldova
Programul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP MoldovaProgramul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP Moldova
Programul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP Moldova
 
Ro ecipes progres iulie 2019-octombrie 2020 idep moldova
Ro ecipes progres iulie 2019-octombrie 2020 idep moldovaRo ecipes progres iulie 2019-octombrie 2020 idep moldova
Ro ecipes progres iulie 2019-octombrie 2020 idep moldova
 
Programul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP Moldova
Programul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP MoldovaProgramul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP Moldova
Programul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP Moldova
 
ECIPES Program. IDEP Moldova.
ECIPES Program. IDEP Moldova.ECIPES Program. IDEP Moldova.
ECIPES Program. IDEP Moldova.
 
ECIPES Program, iulie 2019-septembrie 2020. IDEP Moldova.
ECIPES Program, iulie 2019-septembrie 2020. IDEP Moldova.ECIPES Program, iulie 2019-septembrie 2020. IDEP Moldova.
ECIPES Program, iulie 2019-septembrie 2020. IDEP Moldova.
 
Jurnal CDIMM iulie 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM iulie 2014_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM iulie 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM iulie 2014_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures
 
Newsletter nr 2_martie_2016
Newsletter nr 2_martie_2016Newsletter nr 2_martie_2016
Newsletter nr 2_martie_2016
 
Alianta digitala pentru romania da-oradea-24042012
Alianta digitala pentru romania da-oradea-24042012Alianta digitala pentru romania da-oradea-24042012
Alianta digitala pentru romania da-oradea-24042012
 
Alianta digitala pentru romania da-sibiu-03052012
Alianta digitala pentru romania da-sibiu-03052012Alianta digitala pentru romania da-sibiu-03052012
Alianta digitala pentru romania da-sibiu-03052012
 
Jurnal Cdimm Nr.2 Europe Direct Maramures
Jurnal Cdimm Nr.2 Europe Direct MaramuresJurnal Cdimm Nr.2 Europe Direct Maramures
Jurnal Cdimm Nr.2 Europe Direct Maramures
 

Mehr von Margareta Capilnean

Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 

Mehr von Margareta Capilnean (20)

Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
 
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018
 
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
 
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
 
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct Maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
 
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct Maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
 
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017
 
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017
 
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
 

Jurnal cdimm nr. 11_2013-ed maramures

  • 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureș Anul XIX, Nr. 11/ Noiembrie 2013 INFODAY ”CLOUD COMPUTING” Proiect SECOVIA Fundația CDIMM Maramureș a organizat pe 21 noiembrie 2013, seminarul de informare cu tema “Cloud computing în administrația publică”. Seminarul de informare face parte din activitățile de conștientizare privind valorificarea beneficiilor soluțiilor de tip cloud computing în dezvoltarea serviciilor publice din România. Aceste activități sunt parte a proiectului SECOVIA (Dezvoltarea în parteneriat de soluții comune avansate de accesibilitate virtuală pentru a sprijini serviciile publice din Sud-Estul Europei), proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul de Cooperare Transnațională Sud-Estul Europei și în care Fundația CDIMM Maramureș este partener. Proiectul SECOVIA promovează dezvoltarea în comun a unor soluții IT avansate care să valorifice beneficiile tehnologiei cloud computing privind infrastructura, resurse și servicii IT partajate și care abordează decalajul digital existent între teritoriile din Sud-Estul Europei. rea agendei digitale în România și planul strategic de implementare pentru perioada 2014 – 2020. De asemenea, au fost prezentate exemple de bună practică în utilizarea cloud computing, urmate de discuții privind experiențele regionale și locale în aplicarea acestui model. Cloud computing este un model care permite accesul din orice locație, într-un mod convenabil și la cerere, la o rețea partajată de resurse de calcul configurabile (ex. servere, rețele, memorare, aplicații) și care pot fi rapid achiziționate sau eliberate, cu un efort minim de management sau intervenție a furnizorului de servicii. Seminarul de informare a început cu o prezentare generală a proiectului SECOVIA, obiectivele prevăzute și rezultatele, stadiul implementării proiectului și realizarile actuale. Administrațiile publice din Europa au implementate unele servicii de tip cloud la diferite nivele de guvernare. Aplicațiile, serviciile și infrastructura cloud de tip SaaS, PaaS și IaaS, sunt utilizate pentru a administra procesele de bază în administrație, pentru o mai bună productivitate la nivel de birou, pentru a administra relațiile sociale și media, dezvoltarea de servicii privind relația cu cetățeni, precum și servicii IT de control de bază. A urmat o prezentare privind cloud computing: definire, structuri operaționale, cadrul strategic european privind valorificarea avantajelor acestui model în dezvoltarea serviciilor publice, prezenta- Informații suplimentare: Fundația CDIMM Maramureș, Bd. Traian, nr. 9/16, Baia Mare, tel: 0262-224.870, e-mail: radu@cdimm.org, persoană de contact: Radu BIG - manager proiect. FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  • 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2013 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România MĂSURI DE COMBATERE A EVAZIUNII FISCALE ÎN RÂNDUL ÎNTREPRINDERILOR Modificările recente referitoare la impozitul pe profit au scopul de a crește încasările la bugetele naționale și de a crea condiții de concurență echitabile, prin acoperirea lacunelor utilizate de unele întreprinderi pentru a se sustrage de la plata impozitelor. Combaterea fraudei și evaziunii fiscale Stop „dublei neimpozitări” Firmele exploatează normele actuale folosindu-se de împrumuturile hibrid. De la țară la țară, acestea sunt tratate fie ca rambursări deductibile, fie ca dividende neimpozabile. Astfel, poate apărea situația în care filiala să beneficieze de o deducere fiscală într-o țară, iar societatea-mamă de scutire de impozit în alta. Cu alte cuvinte, societatea plătește un impozit foarte mic sau nu plătește deloc impozit pe profitul obținut de filiale în anumite țări. Noile norme vor obliga întreprinderile să plătească impozit pe acele încasări considerate în altă țară rambursări de împrumut, deci, deductibile. În acest mod, întreprinderile care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier vor fi împiedicate să-și planifice transferurile interne în așa fel încât să beneficieze de această lacună care dă naștere la o „dublă neimpozitare”. Este vorba de un aspect care necesită o reacție coordonată la nivelul UE. Dacă ar fi nevoite să acționeze individual, guvernele naționale ar risca să piardă venituri din impozite. Pe de altă parte, întreprinderile nu vor mai putea să își transfere activitatea sau să înființeze filiale în altă țară din UE numai pentru a exploata diferențele existente la nivel de norme naționale. Combaterea evaziunii fiscale este o prioritate nu numai pentru UE, ci și pentru celelalte țări de pe glob. Subiectul a fost discutat la recentele reuniuni G8 și G20, liderii participanți manifestându-și sprijinul față de planul de acțiuni al UE privind frauda și evaziunea fiscală. Prezentat în decembrie 2013, acesta propune un set complex de măsuri menite să ajute guvernele statelor membre să recupereze miliardele de euro pierdute ca urmare a fraudei și evaziunii fiscale. Pe lângă acoperirea lacunelor existente, Comisia lucrează și la elaborarea unui pachet care include un cod al contribuabilului, un număr de identificare fiscală la nivelul UE, precum și orientări pentru urmărirea fluxurilor financiare și măsuri de limitare a paradisurilor fiscale. Următoarele etape Se așteaptă ca guvernele UE să pună în aplicare noile norme și să adopte o legislație europeană antiabuz, ca măsură de protecție împotriva practicilor fiscale abuzive, până la 31 decembrie 2014. Portalul „NIF pe EUROPA” Aplicația NIF furnizează eșantioane de documente de identitate oficiale care conțin NIF-uri naționale (numere de identificare fiscală). Aceasta permite astfel oricărui terț, și mai ales instituțiilor financiare particulare să identifice și să înregistreze rapid, ușor și corect NIF-urile în relațiile transfrontaliere. În plus, un sistem de control on-line asemănător cu VIES (sistemul de schimb de informații privind TVA) face posibilă verificarea corectitudinii structurii sau a algoritmului unui anumit NIF. Mai multe informații pe Portalul „NIF pe EUROPA”: http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/ Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  • 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2013 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România ȘTIRI EUROPENE • Amenințări online: un sondaj evidențiază impactul criminalității informatice Conform unui sondaj Eurobarometru, utilizatorii de internet din UE sunt foarte preocupați de securitatea informatică. - 76% din respondenți sunt de acord cu faptul că riscul de a deveni o victimă a criminalității informatice a crescut în ultimul an, ceea ce reprezintă un procent mai ridicat în raport cu un sondaj similar efectuat în 2012; - 12% din utilizatorii de internet au avut deja un cont în cadrul unei rețele de socializare sau un cont de email care le-a fost spart; - mai puțin de jumătate din utilizatorii de internet și-au schimbat parolele utilizate online în cursul anului precedent (48%, ceea ce reprezintă o ușoară îmbunătățire față de situația din 2012, când 45% din respondenți efectuaseră o astfel de operațiune); - 7% au fost victime ale fraudării online a cardului de credit sau a operațiunilor bancare; - s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de utilizatori care se conectează la internet utilizând un smartphone (35% față de 24% anul trecut) sau o tabletă (14% față de 6%). • O nouă politică europeană de promovare a produselor agricole și agroalimentare Comisia Europeană a prezentat, joi, 21 noiembrie, un proiect de reformă a politicii de informare și de promovare a produselor agricole și alimentare europene. Sub sloganul „Enjoy, it’s from Europe”, noua politică vizează să ajute profesioniștii din sector să se extindă la nivel internațional și să sensibilizeze mai bine consumatorii cu privire la eforturile în materie de calitate a produselor, pe baza unei strategii veritabile definite la nivel european. Principalele elemente ale acestei reforme sunt: - O creștere semnificativă a ajutoarelor destinate acțiunilor de informare și de promovare, în scopul consolidării competitivității agriculturii europene. - creșterea finanțării programelor care vizează țările terțe și a programelor multiple (programe prezentate de către entități din mai multe state membre) printr-o rată de cofinanțare mai ridicată pentru aceste două categorii: o cofinanțare de 60% din partea UE, în loc de 50%. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Se prevede o extindere a domeniului de aplicare al măsurilor prin: - posibilitatea reglementată de a menționa originea și mărcile produselor; - includerea printre beneficiari a organizațiilor de producători; - includerea printre produsele eligibile în special a produselor agroalimentare prelucrate care pot face obiectul unor sisteme europene de calitate, cum ar fi pastele alimentare; - simplificarea procedurilor administrative printr-o selecție care, de acum încolo, are loc într-o singură etapă, la Comisie, în loc de două etape, ca până acum (la nivelul statului membru și apoi al Comisiei Europene); - gestionarea facilitată a programelor elaborate în comun de entitățile mai multor state membre, prin intermediul unui ghișeu unic al Comisiei. • Fondul european de ajustare la globalizare în 2012 Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a ajutat un număr total de 15.700 de lucrători concediați din cauza crizei economice și a efectelor globalizării să găsească noi oportunități de locuri de muncă în 2012, potrivit unui raport adoptat astăzi de către Comisia Europeană. FEG a oferit mai mult de 73,5 milioane EUR pentru a veni în ajutorul lucrătorilor din 11 state membre (Austria, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, România, Spania și Suedia), care au fost completate cu 51,7 milioane EUR provenind din resurse naționale. FEAG acordă sprijin individual, punctual și pe o perioadă limitată, cu scopul de a-i ajuta pe lucrătorii care își pierd locul de muncă din cauza procesului de globalizare: - activități intensive și personalizate de asistență pentru căutarea unui loc de muncă, - diverse tipuri de activități de formare profesională, de perfecționare și de recalificare, - stimulente și alocații provizorii pe durata măsurilor active, - sprijinul pentru crearea de întreprinderi, - mentoratul, - precum și sistemele publice de ocupare a forței de muncă. Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  • 4. FINANȚĂRI ACTIVE • Programul de asistență nerambursabilă germană 2011-2013: Cooperare pentru formare Programul își propune să îmbunătățească educația practică în școlile vocaționale, profesionale, speciale și unitățile de asistență socială. Solicitanți eligibili - Grupuri școlare, licee, școlile profesionale, școlile tehnice sau alte instituții de învățământ care oferă tinerilor o educație profesională și practică; - Instituții și organizații din domeniul sănătății/ asistență socială: spitale, orfelinate, case pentru bătrâni sau pentru persoane cu handicap, grupuri dezavantajate, unități terapeutice; - Societăți comerciale, asociații, fundații sau organizații care sunt active în domeniul educării și îngrijirii tinerilor, bătrânilor și a celor cu dizabilități. Domenii: industrial, agricultură, construcții, energetic, transporturi, meșteșuguri-artizanat, prelucrarea lemnului, etc., precum și sănătate, terapie, asistență socială, etc. Programul mai cuprinde asistență nerambursabilă pentru formarea de formatori, maiștri și specialiști, instruirea personalului, know-how, exemple și demonstrații necesare profesorilor și tehnicienilor români. Mai mult, programul poate dezvolta cooperarea cu școli de arte și meserii, centre de meșteșugari, asociații agricole și patronale. Experții germani pot lucra alături de gazda română la: elaborarea unor proiecte de dotare sau a unui studiu tehnico-economic, realizarea de schimburi de experiență cu școli sau unități similare din Germania, încheierea de parteneriate și colaborări, elaborarea unor planuri de cooperare etc. Termen limită: 31 decembrie 2013 Mai multe informații: http://v-market.ro/ses/ • Programul de asistență nerambursabilă germană 2011-2013: Primării Programul își propune să îmbunătățească activitățile și proiectele desfășurate în instituțiile și unitățile publice. Solicitanți eligibili Primării, consilii județene, consilii locale, prefecturi, instituții și unități publice. Domenii: aducțiuni apa, canalizări, drumuri, urbanism, patrimoniu local, dezvoltare locală, cooperări locale și internaționale, pregătirea angajaților, management, relații publice, relații internaționale, control intern, managementul calității, alte activități specifice cerute de buna administrare a resurselor și bugetelor. Programul de lucru se stabilește de comun acord între solicitant și expertul selectat. Termen limită: 31 decembrie 2013 Mai multe informații: http://v-market.ro/ses/ • Programul PROGRESS: Furnizarea de competențe pentru creștere și locuri de muncă Obiectivele programului - Prestarea de servicii specifice care să ducă la plasamente sustenabile pe piața locurilor de muncă, inclusiv măsuri care să sprijine mobilitatea salariaților pe plan național și european; - Furnizarea de concluzii analitice și metodologice legate de forma și metoda de lucru a organizațiilor partenere, în timpul elaborării și punerii în practică a acțiunilor, mai ales evaluarea factorilor de succes și de eșec, provocările și soluțiile; - Dezvoltarea de instrumente pentru culegerea de informații referitoare la piața locurilor de muncă, care să permită identificarea sectoarelor cu deficit de calificare și alte nevoi apărute ca urmare a schimbărilor structurale din economii prin reducerea emisiilor de CO2. Bugetul disponibil pentru acest apel de propuneri este de 5.658.000 euro. Finanțarea UE acoperă maxim 80% din costurile eligibile. Termen limită: 15 ianuarie 2014 Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ social/home.jsp?langId=ro Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI Fundaţia CDIMM Maramureş și studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007