Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Jurnal CDIMM august 2014_ Europe Direct Maramures

1.563 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Jurnal CDIMM august 2014_ Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XX, Nr. 8/ August 2014 Jurnal CDIMM Buletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Comisia Europeană a adoptat „Acordul de parteneriat” cu România La începutul lunii august, Comisia Europeană a adoptat un „Acord de parteneriat” cu România, în care este stabilită strategia de utilizare optimă, în întreaga țară, a fondurilor structurale și de investiții europene. Acordul pregătește terenul pentru investirea a 23 de miliarde de euro, sumă care reprezintă totalul finanțărilor în cadrul politicii de coeziune în perioada 2014- 2020 (în prețuri curente, incluzând finanțarea în cadrul Cooperării teritoriale europene și alocările bugetare pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor). De asemenea, România primește 8 miliarde de euro pentru dezvoltare rurală și 168 de milioane de euro pentru sectorul pescuitului și pentru cel maritim. Investițiile UE vor atenua șomajul și vor sti-mula competitivitatea și creșterea economică prin sprijinul acordat inovării, formării profesionale și învățământului în orașe și în zonele rurale. De asemenea, investițiile vor promova spiritul antreprenorial, vor combate excluziunea socială și vor contribui la dezvoltarea unei economii ecologice, în care resursele sunt utilizate eficient. Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sunt: * Fondul european de dezvoltare regională * Fondul social european * Fondul de coeziune * Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime * Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală Comentând acordul, comisarul pentru politică regională, domnul Johannes Hahn, a declarat: „Acest Acord de parteneriat reflectă determinarea comună a Comisiei Europene și a României de a utiliza în modul cel mai eficient fondurile UE ... care să vizeze în mod preponderent economia re-ală, creșterea economică sustenabilă și investițiile în oameni. Însă obiectivul major nu este viteza, ci calitatea, iar în lunile următoare suntem pe deplin dedicați să negociem cel mai bun rezultat posibil în ceea ce privește investițiile realizate din fondu-rile structurale și de investiții europene în perioa-da 2014-2020. ... În prezent, România are o bază solidă în acest Acord de parteneriat, care implică toate fondurile structurale și de investiții și care imprimă o direcție strategică viitoarelor programe care vor stimula inovarea, vor transforma IMMurile române în modele de creștere și vor asigura competitivitatea României în sectoare în creștere, precum TIC, energia, ingineria, nanotehnologiile sau bioeconomia.” Domnul László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: ”În perioada 2014-2020, din Fondul social european vor fi disponibile 4,77 miliarde EUR pentru a ajuta România să crească nivelul de ocupare al forței de muncă și să redu-că sărăcia, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 și cu recomandările UE specifice fie-cărei țări. Prioritățile majore alese de România pentru a fi finanțate din FSE includ șomajul în rândul tinerilor, îmbunătățirea relevanței pentru piața muncii a învățământului și a formării profesionale, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale a minorității rome și îmbunătățirea eficienței și a calității administrației publice și ale sistemului judiciar.” Dacian Cioloș, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, a afirmat: ”... Programul de dezvoltare rurală al României a fost deja trans-mis Comisiei și, în prezent, este în curs de exa-minare. Va fi unul dintre cele mai mari programe de dezvoltare rurală din UE și, dacă fondurile sunt Continuare în pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2014 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ utilizate în mod judicios, iar programul este bine implementat, acesta va oferi oportunități agricultorilor și părților interesate din mediul rural pentru a face față provocărilor cu care se confruntă. Împreună cu politica agricolă comună reformată, fondurile de dezvoltare rurală oferă numeroase instrumente pentru a dezvolta și a diversifica economia rurală din România, sporindu-i competitivitatea și îmbunătățind, în același timp, administrarea resurselor naturale”. Continuare din pag. 1 Acordul de parteneriat (AP) include cinci fonduri structurale și de investiții europene (fonduri ESI): Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC), Fondul social european (FSE), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF).
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2014 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ŞTIRI EUROPENE • Comisia Europeană a anunțat măsuri excepționale de sprijin pentru producătorii de legume și fructe perisabile din UE În contextul restricțiilor impuse de Federația Rusă asupra importurilor de produse agricole din UE, Comisia Europeană activează măsuri de spri-jin în ceea ce privește anumite fructe și legume perisabile. Produsele vizate de măsurile anunțate sunt următoarele: roșii, morcovi, varză albă, ardei, conopidă, castraveți, inclusiv cornișon, ciuperci, mere, pere, fructe roșii (căpșuni, zmeură, coacăze negre, mure; coacăze albe și roșii; agrișe), stru-guri de masă și kiwi. Piețele pentru aceste produse sunt în plin sezon, fără opțiuni de stocare pentru cele mai multe dintre ele și fără piețe alternative imediat disponibile. Măsurile excepționale ce au fost anunțate includ retrageri de pe piață, inclusiv pentru distribuirea gratis a produselor în cauză, compensații pentru nerecoltare și recoltarea înainte de coacere. Asistența financiară va acoperi toți producăto-rii, indiferent dacă fac parte din organizații sau nu. Măsurile vor avea un efect retroactiv începând cu data de 18 august 2014. Cu alte cuvinte, ori-ce cantități retrase începând cu această dată (sau care fac obiectul recoltării înainte de coacere, sau altor măsuri) vor fi deja acoperite de aceste mă-suri suplimentare, cu condiția efectuării controale-lor necesare. Aceste măsuri se vor aplica inițial până la sfârșitul lunii noiembrie, având un buget prevăzut de până la 125 de milioane €. • Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală Autoritățile vamale din UE au reținut, în 2013, aproape 36 de milioane de articole suspectate de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), potrivit raportului anual al Comisiei privind acțiunile vamale pentru protejarea DPI. Deși aceas-tă cifră este mai mică decât cifrele din anii anteriori, valoarea bunurilor interceptate reprezintă totuși mai mult de 760 de milioane de euro. Articolele de îmbrăcăminte (12% din totalita-tea articolelor reținute) și medicamentele (10%) se numără printre principalele categorii de mărfuri reținute. Coletele poștale și de curierat au reprezen-tat, în 2013, aproximativ 70% dintre intervențiile vamale, 19% dintre rețineri având loc în legătură cu traficul poștal de medicamente. Aproximativ 90% din totalul bunurilor reținute în vamă fie au fost distruse, fie au făcut obiectul unor acțiuni în justiție pentru stabilirea încălcării. China continuă să fie principala sursă de produse contra-făcute; din totalul produselor reținute, 66% provin din China, iar 13% din Hong Kong. Alte țări însă au fost sursa principală pentru anumite categorii de produse, de exemplu Turcia pentru parfumuri și produse cosmetice, iar Egiptul pentru produsele ali-mentare. În luna iunie 2013, s-a adoptat un nou regula-ment privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală la vamă (a se vedea MEMO/11/332 și MEMO/13/527). Acesta întărește normele de care dispun autoritățile vamale pentru a proteja dreptu-rile de proprietate intelectuală. • Navigația europeană prin satelit: Galileo a lansat doi noi sateliți Pe 21 august 2014 au fost lansați în spațiu doi noi sateliți în cadrul programului de navigație prin satelit Galileo al Uniunii Europene, ajungându-se astfel la un număr total de șase sateliți pe orbită. Lansarea a avut loc la portul spațial european din Kourou, Guyana Franceză. Sateliții nou lansați, Doresa și Milena, poartă numele alese de către doi elevi care au câștigat un concurs de desen organizat la nivelul UE. Ca urmare a lansării unor sateliți suplimentari, disponibilitatea și gradul de acoperire al semna-lului Galileo vor crește treptat și, în curând, se va putea trece la faza operațională deplină a progra-mului. Produsele folosite zilnic, de exemplu te-lefoanele mobile și dispozitivele de navigație in-stalate la bordul autovehiculelor vor beneficia de pe urma preciziei suplimentare oferite de Galileo. Datele de navigație prin satelit oferite de Galileo vor contribui, de asemenea, la servicii esențiale pentru cetățeni și utilizatori, de exemplu, ele vor spori siguranța sistemelor de transport feroviar și rutier și vor îmbunătăți răspunsul în situații de urgență. Pașii următori: Comisia își propune ca întreaga constelație de 30 de sateliți Galileo (care include șase sateliți activi de rezervă pe orbită) să devină operațională înainte de sfârșitul acestui deceniu. Detalii: http://ec.europa.eu/enterprise/polici-es/ satnav/galileo/index_en.htm
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramures Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm FINANŢĂRI ACTIVE • Programul “Inovare în industria verde” Programul “Inovare în industria verde” este un program de dezvoltare a afacerilor având drept scop creșterea competitivității întreprinderilor ver-zi, inclusiv ecologizarea industriilor existente, ino-varea și dezvoltarea spiritului antreprenorial verde. Finanțator: Mecanismul financiar norvegian Suma totală disponibilă pentru cofinanțarea proiectelor prin acest al doilea apel de propuneri este între 8,5 mil. Euro și 9,5 mil Euro. Finanțarea va fi disponibilă prin intermediul ur-mătoarelor două scheme: - Schema de Proiecte Individuale, buget dispo-nibil în intervalul de 7,9-8,9 mil. Euro - Schema de Granturi Mici, buget disponibil de până la 600,000 Euro. Solicitanți eligibili Schema de Granturi Mici include microîntreprin-derile și întreprinderile mici ca grupuri țintă. Solicitanții eligibili în cadrul Schemei de Pro-iecte Individuale sunt: întreprinderile private, constituite ca persoane juridice în România, care funcționează în conformitate cu legislația română în vigoare privind societățile comerciale. Condiții de finanțare pe proiect Pentru Schema de Proiecte Individuale: - Suma minimă: 200.000 de euro. - Suma maximă: 1.500.000 de euro. Pentru Schema de Granturi Mici: - Suma minimă: 50.000 de euro. - Suma maximă: 200.000 de euro. Termenul limită de apli-care pentru solicitările de finanțare în cadrul acestor două scheme este 30 sep-tembrie 2014, ora 2.00 p.m, ora locală norvegiană. Sursa: www.eeagrants.ro Websiteul Programului: http://www.norwaygrants-greeninnovation. no/en/Bulgaria/Romania/ • ”Diversificarea ofertelor și produselor turis-tice ale UE – Produse turistice transnaționale sustenabile 2014“, Programul european COSME 2014-2020: Program pentru competitivitatea în-treprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii. Finanțator: Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru IMM-uri (EASME) Acțiuni finanțate - proiecte de cooperare/activități; - conferințe, seminarii, evenimente de sensibilizare etc.; - activități de cercetare privind formarea sau dez-voltarea turismului durabil; - acțiuni de sensibilizare și de difuzare (producerea de materiale audio-vizuale, activități de comunicare, publicații, site-uri web, participarea la târguri, etc.); - acțiuni vizând crearea și îmbunătățirea de rețele, schimburi de bune practici; - studii, analize, proiecte de cartografiere; - dezvoltarea de informații practice pentru potențialii turiști (inclusiv oferte/pachete turistice). Proiectele se implementează pe o perioadă cu-prinsă între 12 și 18 luni. Solicitanți eligibili: Entitățile publice, semi-pu-blice și private constituite legal în țări ale UE sau participante la programul COSME. Consorțiul de proiect trebuie să fie format din mi-nimum 5 parteneri care provin din cel puțin 4 țări. Cel puțin 2 parteneri trebuie să fie IMM-uri. Cel puțin unul dintre solicitanți trebuie să fie o autoritate pu-blică națională, regională sau locală sau o rețea/ asociație a autorităților publice regionale sau locale (în acest caz, cel puțin un membru al asocierii/ rețelei trebuie să fie o autoritate publică regională sau lo-cală, și anume – regiune, provincie, departament, municipiu, consiliul municipal, comună). Bugetul cererii: 1.000.000 euro; 250.000 euro maximum/proiect, 75% din totalul costurilor eligibile. Acest apel este de asteptat sa cofinanțeze 5 propuneri. Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 7 oc-tombrie 2014 (orele 17.00 la Bruxelles). Website-ul programului: http://ec.europa. eu/easme/sustainable-tourism-products_en.htm

×