Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
(1Tes 3,12-13; 2Tes 1,3)(1Tes 3,12-13; 2Tes 1,3)
Boli sme medzi vami vľúdni, ako keďBoli sme medzi vami vľúdni, ako keď matkamatka
kŕmi a láska svoje deti. Tak sme vám bol...
Nech vás Pán zveľadí a obohatí vašouNech vás Pán zveľadí a obohatí vašou
vzájomnou láskou aj takou láskou k všetkým,vzájom...
Nech vás PánNech vás Pán zveľadízveľadí aa obohatíobohatí vašouvašou
vzájomnou láskouvzájomnou láskou aj takou láskou k vš...
 o čo Pavol prosil, to sa aj staloo čo Pavol prosil, to sa aj stalo
 Keď ma budete o niečo prosiťKeď ma budete o niečo prosiť v mojom menev mojom mene,,
ja to urobímja to urobím.. (Jn 14,14...
 Lebo toto je Božia vôľa:Lebo toto je Božia vôľa: vaše posvätenievaše posvätenie..
(1Tes 4,3)(1Tes 4,3)
 Nech posilní va...
KresťaniaKresťania
==
svätísvätí
ktorí saktorí sa
posväcujúposväcujú
Pán Boh vypočúva modlitby
Nech vás PánNech vás Pán zveľadízveľadí aa obohatíobohatí… Nech… Nech posilníposilní
vaše srdcia…vaše srdcia… (1Tes 3,12-1...
Pán Boh vypočúva modlitby v jeho menePán Boh vypočúva modlitby v jeho mene
a podľa jeho vôle –a podľa jeho vôle – za rast ...
Žiadal som Boha o silu, aby som dosiahol veľké veci.Žiadal som Boha o silu, aby som dosiahol veľké veci.
Urobil ma slabým,...
Tesaloničania  od obrátenia k posväteniu
Tesaloničania  od obrátenia k posväteniu
Tesaloničania  od obrátenia k posväteniu
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Tesaloničania od obrátenia k posväteniu

Tesaloničania od obrátenia k posväteniu

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Tesaloničania od obrátenia k posväteniu

 1. 1. (1Tes 3,12-13; 2Tes 1,3)(1Tes 3,12-13; 2Tes 1,3)
 2. 2. Boli sme medzi vami vľúdni, ako keďBoli sme medzi vami vľúdni, ako keď matkamatka kŕmi a láska svoje deti. Tak sme vám bolikŕmi a láska svoje deti. Tak sme vám boli naklonení, že by sme vám najradšej boli dalinaklonení, že by sme vám najradšej boli dali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastné duše,nielen Božie evanjelium, ale aj vlastné duše, pretože sme si vás obľúbili.pretože sme si vás obľúbili. (1Tes 2,7-8)(1Tes 2,7-8) Každého z vás sme akoKaždého z vás sme ako otecotec svoje detisvoje deti napomínali, povzbudzovali a zaprisahávali,napomínali, povzbudzovali a zaprisahávali, aby ste viedli život dôstojný Boha, ktorý vásaby ste viedli život dôstojný Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy.povoláva do svojho kráľovstva a slávy. (v. 11-(v. 11- 12)12)
 3. 3. Nech vás Pán zveľadí a obohatí vašouNech vás Pán zveľadí a obohatí vašou vzájomnou láskou aj takou láskou k všetkým,vzájomnou láskou aj takou láskou k všetkým, akú máme my k vám. Nech posilní vaše srdcia,akú máme my k vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred našímaby ste boli bez úhony vo svätosti pred naším Bohom a Otcom, keď príde náš Pán Ježiš soBohom a Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými.všetkými svojimi svätými. (1Tes 3,12-13)(1Tes 3,12-13) Bratia, sme povinní ustavične ďakovať za vásBratia, sme povinní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa sluší, pretože vaša viera nad-mieruBohu, ako sa sluší, pretože vaša viera nad-mieru rastie a vzájomná láska vás všetkýchrastie a vzájomná láska vás všetkých sa rozhojňuje.sa rozhojňuje. (2Tes 1,3)(2Tes 1,3)
 4. 4. Nech vás PánNech vás Pán zveľadízveľadí aa obohatíobohatí vašouvašou vzájomnou láskouvzájomnou láskou aj takou láskou k všetkým,aj takou láskou k všetkým, akú máme my k vám. Nechakú máme my k vám. Nech posilníposilní vaše srdcia,vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred našímaby ste boli bez úhony vo svätosti pred naším Bohom a Otcom, keď príde náš Pán Ježiš soBohom a Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými.všetkými svojimi svätými. (1Tes 3,12-13)(1Tes 3,12-13) Bratia, sme povinní ustavične ďakovať za vásBratia, sme povinní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa sluší, pretože vaša viera nad-mieruBohu, ako sa sluší, pretože vaša viera nad-mieru rastierastie aa vzájomná láskavzájomná láska vás všetkýchvás všetkých sasa rozhojňujerozhojňuje.. (2Tes 1,3)(2Tes 1,3)
 5. 5.  o čo Pavol prosil, to sa aj staloo čo Pavol prosil, to sa aj stalo
 6. 6.  Keď ma budete o niečo prosiťKeď ma budete o niečo prosiť v mojom menev mojom mene,, ja to urobímja to urobím.. (Jn 14,14)(Jn 14,14)  A máme k nemu pevnú dôveru, že násA máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosímepočuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľapodľa jeho vôlejeho vôle.. (1Jn 5,14)(1Jn 5,14) Pán Boh vypočúva modlitby
 7. 7.  Lebo toto je Božia vôľa:Lebo toto je Božia vôľa: vaše posvätenievaše posvätenie.. (1Tes 4,3)(1Tes 4,3)  Nech posilní vaše srdcia, aby ste boliNech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhonybez úhony vo svätostivo svätosti.. (3,13)(3,13)  Veď Boh nás nepovolal k nečistote,Veď Boh nás nepovolal k nečistote, aleale k posväteniuk posväteniu.. (4,7)(4,7)  A sám Boh pokoja nech vás celýchA sám Boh pokoja nech vás celých posvätíposvätí…… (5,23)(5,23) Pán Boh vypočúva modlitby
 8. 8. KresťaniaKresťania == svätísvätí ktorí saktorí sa posväcujúposväcujú Pán Boh vypočúva modlitby
 9. 9. Nech vás PánNech vás Pán zveľadízveľadí aa obohatíobohatí… Nech… Nech posilníposilní vaše srdcia…vaše srdcia… (1Tes 3,12-13)(1Tes 3,12-13) Vaša viera nadmieruVaša viera nadmieru rastierastie a vzájomná láskaa vzájomná láska vás všetkých savás všetkých sa rozhojňujerozhojňuje.. (2Tes 1,3)(2Tes 1,3) Pán Boh vypočúva modlitby
 10. 10. Pán Boh vypočúva modlitby v jeho menePán Boh vypočúva modlitby v jeho mene a podľa jeho vôle –a podľa jeho vôle – za rast vo viere a láskeza rast vo viere a láske..
 11. 11. Žiadal som Boha o silu, aby som dosiahol veľké veci.Žiadal som Boha o silu, aby som dosiahol veľké veci. Urobil ma slabým, aby som sa v pokore učil poslúchať.Urobil ma slabým, aby som sa v pokore učil poslúchať. Žiadal som o zdravie, aby som mohol robiť väčšie veci.Žiadal som o zdravie, aby som mohol robiť väčšie veci. Dostal som nemoc, aby som mohol robiť lepšie veci.Dostal som nemoc, aby som mohol robiť lepšie veci. Žiadal som o bohatstvo, aby som mohol byť šťastný.Žiadal som o bohatstvo, aby som mohol byť šťastný. Dostal som chudobu, aby som mohol byť múdry.Dostal som chudobu, aby som mohol byť múdry. Žiadal som o moc, aby som mal chválu ľudí.Žiadal som o moc, aby som mal chválu ľudí. Dostal som slabosť, aby som cítil potrebu Boha.Dostal som slabosť, aby som cítil potrebu Boha. Žiadal som o všetky veci, aby som si mohol užívať život.Žiadal som o všetky veci, aby som si mohol užívať život. Dostal som život, aby som si mohol užívať všetky veci.Dostal som život, aby som si mohol užívať všetky veci. Nedostal som nič, o čo som žiadal, ale všetko,Nedostal som nič, o čo som žiadal, ale všetko, v čo som dúfal. Takmer napriek mne samémuv čo som dúfal. Takmer napriek mne samému boli moje nevyslovené modlitby vypočuté.boli moje nevyslovené modlitby vypočuté. Som zo všetkých ľudí najviac požehnaný.Som zo všetkých ľudí najviac požehnaný.

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Tesaloničania od obrátenia k posväteniu

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

637

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

525

Befehle

Downloads

1

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×