Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Babylon a jeruzalem

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Babylon a jeruzalem

 1. 1. Letnice Skutky 2:1  Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste. 2  Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. 3  I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich 4  a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. 5  A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všetkých národov pod nebom. 6  A keď povstal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. 7  I užasli všetci a divili sa hovoriac medzi sebou: Či, hľa, všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci? 8  Ako ich teda počujeme (hovoriť) každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili. 9  Partovia, Médovia, Elamiti a obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kappadokie, Pontu, Ázie, 10  Frýgie, Pamfylie, Egypta a krajov Líbye pri Kyréne, prechodne bývajúci Rimania, 11  Židia a prozelyti, Kréťania a Arabi, počujeme ich vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie? 12  A všetci žasli a bezradne sa spytovali medzi sebou: Čo to má znamenať? 13  Ale iní sa posmievali hovoriac: Opili sa mladým vínom!
 2. 2. Jednota?!
 3. 3. Babylonská veža Genesis 11:1  Vtedy celý svet používal jedinú reč a rovnaké slová. 2  Keď sa na východe ľudia pohli, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam. 3  Povedali si: Poďme, narobme si tehál a dobre ich vypáľme. Tak im tehly slúžili za kameň a asfalt za maltu. 4  Potom si povedali: Poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrch by siahal po nebesá; tak si urobíme meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi. 5  Nato zostúpil Hospodin, aby videl mesto i vežu, ktorú stavali ľudskí synovia. 6  Hospodin riekol: Je tu jeden ľud a všetci majú jednu reč; a to je len začiatok ich výčinov; teraz im už nič neznemožní vykonať, čo si zaumienia. 7  Poďme, zostúpme a zmäťme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého. 8  Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. 9  Preto ho pomenovali Bábelom,lebo tam Hospodin zmiatol reč celému svetu a odtiaľ ich Hospodin rozptýlil po celej zemi.
 4. 4. Babylon a Jeruzalem <ul><li>Celok (celý svet, Židia zo všetkých národov pod nebom) </li></ul><ul><li>Dôležitosť reči, ktorej rozumejú všetci </li></ul><ul><li>Jedno konkrétne miesto </li></ul>
 5. 5. Babylon vs. Jeruzalem <ul><li>Babylon </li></ul><ul><li>Na začiatku rozumeli jeden </li></ul><ul><li>druhému </li></ul><ul><li>Na konci nerozumeli jeden druhému </li></ul><ul><li>Impulz: človek – z vlastných síl </li></ul><ul><li>Cieľ: byť ako Boh, </li></ul><ul><li>nebyť roztratení - jednota </li></ul><ul><li>Výsledok: rozptýlenie, zmätenie </li></ul><ul><li>skrze Boží zásah </li></ul><ul><li>Charakteristika: zmätok = B á bel </li></ul><ul><li>Jeruzalem </li></ul><ul><li>Na začiatku nerozumeli jeden druhému </li></ul><ul><li>Na konci rozumeli apoštolom všetci </li></ul><ul><li>Impulz: Boh </li></ul><ul><li>Cieľ: Duch v človeku </li></ul><ul><li>Výsledok: zjednotenie, vznik cirkvi </li></ul><ul><li>Charakteristika: jednota </li></ul>

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

577

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

28

Befehle

Downloads

2

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×