Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pengajaran dan pembelajaran abad ke 21

Slaid P&P PAK21

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

Pengajaran dan pembelajaran abad ke 21

 1. 1. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21 azian binti abd rahman SISC+ Bahasa Inggeris (Menengah) PPD Mersing
 2. 2. KEPERLUAN GENERASI  “Ajarlah anak- anakmu dengan ilmu kontemporari, kerana mereka dilahirkan pada era yang berbeza dengan kamu” (Umar Al- Khattab)
 3. 3. KEPERLUAN GENERASI MEMAHAMI GENERASI ……………… MEMAHAMI XYZ…………..
 4. 4. Pre Baby Boom Lahir 1945 dan sebelum• Orang lama • Banyak pengalaman • Kuat bekerja • Bersungguh-sungguh • Bekerja mengikut peraturan • Terikat dengan sistem
 5. 5. Baby Boom 1946- 1964 (68 -50) • Generasi idealis • Berdikari • Dedikasi • Mementingkan kerjaya • Yakin • Mampu mengubah dunia • Suka perubahan
 6. 6. Gen X (Baby Bust) 1965-1976 (49 -38) • Kumpulan terpinggir • Sukar mendapat pekerjaan • Reaktif • Tahu apa yang ingin dicapai • Jelas matlamat hidup • Mudah menerima perubahan
 7. 7. GEN Y 1977-1997 • Generasi internet • Hidup berkawan • Bekerja secara berkumpulan • Mesra ICT • Rangkaian sosial secara dalam talian
 8. 8. GEN Z 1998-2010 • Generasi Net • Lahir dalam dunia WIFI • Komputer merupakan mainan mereka • Sekolah rendah dan sekolah menengah.
 9. 9. GEN ALPHA 2010 hingga kini • Tiada privasi • Anak-anak Gen Y dan Z • Ibu bapa mendapat pendidikan formal terbaik • Mendapat pendidikan terbaik • Bersekolah awal -
 10. 10. GEN ALPHA 2010 hingga kini • Mewarisi kemewahan material daripada ibu bapa Gen X dan Y • Berpelajaran tinggi • Hidup dibantu oleh gajet berteknologi tinggi • Tidak mempunyai kemahiran yang banyak • Tidak berminat untuk menambah kemahiran sedia ada • Taksub dengan alat baharu dan membuangnya apabila bosan
 11. 11. KEMAHIRAN MURID ABAD KE-21 • Kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif • Kemahiran berkomunikasi secara berkesan
 12. 12. KEMAHIRAN MURID ABAD KE-21 • Kemahiran menikmati keindahan ciptaan dan seni • Kemahiran membuat pilihan dan membuat keputusan
 13. 13. KEMAHIRAN MURID ABAD KE-21 • Kemahiran mencari, menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat • Kemahiran bergaul dan bekerjasama dengan orang lain
 14. 14. KEMAHIRAN MURID ABAD KE-21 • Kemahiran kepimpinan dan pengurusan
 15. 15. GURU KAEDAH DAN STRATEGI SET INDUKSI PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI PENGUKUHAN PENILAIAN KESIMPULAN BBM PEMBELAJARAN ABAD KE-21 S E K O L A H B I L I K D A R J A H M U R I D 6 A S P I R A S I M U R I D K B A T K O L A B O R A T I F K O M U N I K A S I P E M I K I R A N K R E A T I F K R I T I S
 16. 16. PENGAJARAN ABAD KE-21 ELEMEN P&P 1. SET INDUKSI TEKNIK / KAEDAH Lontaran soalan KBAT- cungkil idea, situasi berdasarkan tajuk dalam kehidupan, rangsangan visual berdasarkan tajuk, cuba teka, nyanyian/didik hibur, bercerita, lawatan, berkongsi maklumat carian, celik IT
 17. 17. 1. 5 PRINSIP SET INDUKSI Set induksi Set Induksi Menarik perhatian / timbul perasaan ingin tahu Sesuai dengan umur, kebolehan dan pengalaman murid Berkaitan dengan pengetahuan sedia ada murid Berkaitan dengan objektif pembelajaran Jangkamasa terhad
 18. 18. LIHAT CONTOH VIDEO
 19. 19. PENGAJARAN ABAD KE-21 ELEMEN P&P 2. PENGEMBANGAN - PEMBELAJARAN BERASASKAN AKTIVITI TEKNIK / KAEDAH CIRI UMUM komunikasi, kreatif, kritis, kolaboratif, KBAT, kontekstual, didik hibur,unsur kecindan. KAEDAH Koperatif, main peranan, kerja lapangan, simulasi/lakonan, eksperimen, inkuari penemuan, stesen, I-THinK
 20. 20. PEMIKIRAN • KREATIF -meneroka, menghasilkan idea yang pelbagai, menghasilkan sesuatu yang maujud -mencipta analogi -menyelesaikan masalah • KRITIS Kebolehan berhujah, menilai dan membuat keputusan - Bersifat analitikal, logikal, Penilaian dan tidak berat sebelah - - membuat keputusan dengan bijak - Contoh : banding beza, membuat kategori, inferens, menerang sebab, menjelaskan turutan. Mengesahkan sumber maklumat
 21. 21. PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI
 22. 22. PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI Berkemahiran berinteraksi Berkomunikasi Menyampaikan maklumat
 23. 23. PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI Pelajar bekerja secara kolaboratif - Murid telah mempunyai kemahiran sosial - Murid menguruskan usaha sendiri - Aktiviti kumpulan tidak perlu dipantau guru. Persoalan diselesaikan dalam kumpulan. Guru Cuma membimbing ke arah penyelesaian jika perlu. - Semua draf kerja disimpan oleh murid. - Murid menilai prestasi kerja ahli kumpulan tanpa dibimbing oleh guru.
 24. 24. PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI Pembelajaran bersifat kontekstual- situasi sebenar dalam kehidupan dan dapat membuat aplikasi dan praktikal
 25. 25. PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI Pembelajaran Koperatif Struktur pembelajaran + isi kandungan = aktiviti K - Keep with the group ( dalam pasukan) I - Include everyone ( elak penumpang) S - share idea and feelings (berkongsi) S - Stay on task ( tumpuan pada tugasan) E - Encourage others ( beri galakan pada rakan) S - six Inch Voices ( perbincangan mesra berdua/ berempat )
 26. 26. CONTOH PEMBELAJARAN BERASASKAN AKTIVITI ROUND TABLE - Murid duduk dalam kumpulan - Guru mengemukakan satu topik. - Secara bergilir, murid mencatat satu idea. - Murid menggunakan pen dan kertas yang sama - Hasil dapatan dirujuk/dibentang
 27. 27. CONTOH PEMBELAJARAN BERASASKAAN AKTIVITI JIGSAW - Mulakan dengan ‘KUMPULAN RUMAH’ - Setiap ahli diberikan nombor mengikut topik kecil diberi oleh guru - Mereka dipanggil ‘KUMPULAN PAKAR’ - KUMPULAN PAKAR duduk bersama untuk membincangkan topik mereka. - Selepas peruntukan masa tamat, KUMPULAN PAKAR kembali kepada KUMPULAN RUMAH. - Mereka akan membimbing rakan dalam KUMPULAN RUMAH dalam tajuk kursus mereka.
 28. 28. CONTOH PEMBELAJARAN BERASASKAN AKTIVITI THINK-PAIR- SHARE - Topik diberikan guru. - Murid berfikir sendiri dalam jangkamasa tertentu. - Masa tamat dan murid berkongsi idea bersama pasangan. - Masa tamat dan murid berkongsi dengan keseluruhan kelas.
 29. 29. CONTOH PEMBELAJARAN BERASASKAN AKTIVITI HOT SEAT - Aktiviti susulan selepas murid membuat bacaan dan kajian ( individu atau kumpulan) - Seorang murid akan duduk dikerusi yang disedikan dan menjadi’pakar’ atau ‘watak’. - ‘pakar’ atau ‘watak’ akan menjawab segala soalan yang dilontarkan oleh murid lain.
 30. 30. CONTOH PEMBELAJARAN BERASASKAN AKTIVITI Deklamasi sajak/ nyanyian - Murid dibenarkan membuat persediaan dalam kumpulan. - Tajuk diberikan. Murid boleh mengubahsuai mengikut kreativiti dan kesesuaian. - Murid membuat persembahan di hadapan kelas.
 31. 31. CONTOH PEMBELAJARAN BERASASKAN AKTIVITI - Murid membuat pembentangan untuk mempersembahkan hasil dapatan kepadda keseluruhan kelas. - Boleh dilaksanakan dengan berbagai cara dan bahan. - Menggunakan ICT /Bukan ICT Pembentangan
 32. 32. CONTOH PEMBELAJARAN BERASASKAN AKTIVITI Role Play / Main Peranan -Murid diberi tanggungjawab untuk memegang peranan dan watak - Perlu masa untuk membuat persediaan. - Membuat persembahan dengan memainkan watak.
 33. 33. CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI GALLERY WALK - Aktiviti selepas kajian/ carian - Murid menampal hasil kerja di dinding untuk dilihat oleh kumpulan lain. - Biasanya murid boleh menulis komen tentang hasil kerja kumpulan lain di atas sticker note dan menampal di atas hasilan kerja itu.
 34. 34. CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI Three stray, one stay - Kaedah lain pembentangan kumpulan. - Hasil kerja ditampal. - Seorang ahli kumpulan akan tinggal di situ untuk memberi penerangan. - Ahli lain boleh bergerak untuk melihat/ menyoal hasil kumpulan lain.
 35. 35. CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI - Pembelajaran Penyelesaian masalah. - Simulasi - Kajian Lapangan - Stesen - Eksperimen - Inkuari Penemuan
 36. 36. CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI Peta I-THiNK -menggunakan peta pemikiran sebagai alat untuk menjana idea murid. Sebagai satu alat untuk murid membuat kajian/ carian dan dipersembahkan dalam bentuk grafik.
 37. 37. TONTON VIDEO
 38. 38. PENGAJARAN ABAD Ke-21 Elemen P&P 3. Pengukuhan dan Pengayaan Teknik/Kaedah Mengembangkan pengetahuan yang dipelajari, menerapkan dalam situasi sebenar/kehidupan seharian dan mencungkil idea baru. -KBAT -ITHiNK
 39. 39. PERMAINAN IBU NEGERI
 40. 40. PENGAJARAN ABAD Ke-21 Elemen P&P 4. Penilaian Teknik / Kaedah Informal / Formatif - Pemerhatian - Lisan - Kuiz - Soal jawab - Perbincangan - Penilaian kendiri
 41. 41. PENGAJARAN ABAD Ke-21 Elemen P&P Penilaian Teknik / Kaedah Formal / Sumatif -ujian -laporan pembentangan murid -tugasan/ hasil kerja murid - folio
 42. 42. Tonton video
 43. 43. PENGAJARAN ABAD KE-21 • Elemen P&P 5. Kesimpulan / Penutup Teknik / Kaedah - Mencari maklumbalas objektif pengajaran - Merumuskan isi pengajaran dan pembelajaran. - Penambahbaikan - Membincang pencapaian/im pak - - traffic light, smiley face, mimik muka, kad maklum balas.
 44. 44. Tonton Video
 45. 45. TERIMA KASIH TERIMA KASIH

×