Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Organització econòmica de les societats

19.029 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Login to see the comments

Organització econòmica de les societats

 1. 1. FACTORS DE PRODUCCIÓ Què és necessari per a produir? RECURSOS NATURALS EL TREBALL EL CAPITAL
 2. 2. 1. Els recursos naturals i les matèries primeresLa font més important per produir béns o productes de consum són els recursos naturals.L’ésser humà troba recursos a la natura i mitjançant la seva transformació, domesticacióo extracció produeix nous béns. Els recursos Poden ser ... ORIGEN ORIGEN ORIGEN VEGETAL ANIMAL MINERAL
 3. 3. Els Greus Problemes que planteja la utilització dels recursosnaturals són... Què vol dir? SOBREEXPLOTACIÓ Utilitzar el recurs natural més ràpid que la seva pròpia regeneració amb el perill d’extinció. Què vol dir? CONTAMINACIÓ Alteració del medi ambient mitjançant l’emissió de gasos o l’abocament de residus.
 4. 4. 2. El Treball És l’activitat humana, física o intel.lectual, necessària per produir béns i serveis. Formes d’Ocupació Treball assalariat Autònoms en una empresa. El Per compte d’altres més habitual.Treball quedepèn d’un mateix. Negociació col.lectiva Regulació laboral (convenis i pactes)Acords que arriben treballadors i Estat Patronal Sindicats empresaris d’un sector i que Crea unes Defensen els interessos regula les condicions laborals lleis laborals bé dels empresaris bé (salaris, vacances...) que tothom dels treballadors. ha de complir. Contracte laboral
 5. 5. 3. El CapitalPer produir béns o serveis és imprescindible disposar de diners. S’entén per capital no tan sols els diners, sinó també... SOU dels MÀQUI- TERRENYS EDIFICIS TREBALLA- NÀRIA DORS
 6. 6. ELS AGENTS ECONÒMICS Què són?Els agents econòmics són les persones, grups o institucions que intervenen decisivamenten el funcionament de l’economia d’una zona determinada (normalment d’un país). EMPRESES FAMÍLIA L’ESTAT
 7. 7. 1. Empreses És l’agent principal de producció i distribució de productes i serveis. Segons la quantitat Segons el núm. de treballadors de propietaris Empresa petita Individuals Segons la propietat Pocs treballadors. Cas de Un sol empresari botigues, perruqueries... aporta tot elPúbliques Empresa mitjana capital necessari. Diversos propietaris Fins a 100 treballadors. SL (Societat limitada)Subvencionada a partir delsimpostos dels ciutadans. Gran Empresa Empresa propietat d’uns quants socis quePrivades Més de 100 treballadors es reparteixen a parts i amb grans ingressos. iguals els beneficis. Multinacional SA (Societat Anònima)Aportacions de capital perpart d’un empresari. Milers de treballadors, Empresa, el preu de la qual està i ubicada a diversos dividit en accions, països de món. amb propietaris anònims.
 8. 8. 2. Famílies És l’agent principal de consum d’un país.En economia es considera una família un unitat formada per una o més persones. Doble paper Participació en la producció. Sector Primari Sector Secundari Sector Terciari Consum de béns i serveis.
 9. 9. 3. L’Estat És l’agent econòmic encarregat de recaptar uns impostos que han de ser utilitzats en feines o serveis que ofereix l’Estat, és a dir, el treball públic . Els impostos són els diners que tots els treballadors d’un país paguen a l’Estat. Activitats de l’Estat Genera llocs de treball a l’administració pública, pagant el sou dels treballadors: funcionaris o personal laboral com ara metges, professors, policies, exèrcit, secretaris, oficinistes... Construcció d’infraestructures com ara carreteres o línies de ferrocarrils. Prestacions socials com ara pensions de jubilació, malaltia o atur. Elaboració de normes a complir com ara la regulació dels horaris de les botigues, sou mínim dels treballadors, vigila la qualitat dels productes, estableix normatives de salut com la prohibició de fumar en espais públics...
 10. 10. L’ECONOMIA DE MERCAT Què és?Sistema econòmic predominant en el món d’avui, i que es regeix per dos principis: per lallei de l’Oferta i la Demanda; i per la llei de Competència entre venedors. LLEI DE L’OFERTA I Què vol dir? Principi pel qual s’assoleixen els preus LA DEMANDA justos que permeten satisfer un nombre més gran de necessitats. OFERTA DEMANDA Són els venedors Són els que ofereixen una compradors que desitgen mercaderia determinada. una mercaderia. El preu depèn de la quantitat de productes i de compradors Oferta escassa i molta demanda, el preu del producte... ? PUJA Molta Oferta i escassa demanda, el preu del producte... ? BAIXA
 11. 11. ALTRES FACTORS QUE PODEN MODIFICAR EL PREU DEL PRODUCTE LA PUBLICITAT I LA PROPAGANDA La publicitat és necessària per fer conèixer els productes o els serveis. Presenta un producte mostrant-ne les seves qualitats o funcions. La publicitat influeix enormement a la societat perquè la trobem per tot arreu i per tot el La publicitat i la propaganda planeta. Igualment condiciona la poden generar més demanda conducta de les persones, apropant-les al nivell de vida d’un producte i, com a occidental. conseqüència, apujar els preus.Hi ha un altre tipus de publicitat, enganyosa,que no mostra realment el producte, sinó queindueix a la compra per seducció. 4,10min Exemple de 1,10min publicitat
 12. 12. Què vol dir? LLEI DE LA Principi pel qual els consumidors (demanda) tenen la opció d’escollir entre diferents COMPETÈNCIA varietats o marques d’un mateix producte.Com intervé l’estat en aquesta llei? Intenta evitar que una empresa important es mengi tot el mercat d’un producte, sense permetre que els consumidors puguin escollir. Aquesta pràctica penalitzable s’anomena... ? MONOPOLI

×