Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Egipte Antic

9.687 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Login to see the comments

Egipte Antic

 1. 1. 1. CRONOLOGIA DE L’EGIPTE ANTIC La civilització egípcia es va desenvolupar durant uns 3000 anys, en els quals es van succeir 30 dinasties de faraons. Dividirem la història d’Egipte en 5 períodes: 3050 2686 2050 1550 684 30 ac ac ac ac ac ac Època Imperi Imperi Imperi Època Arcaica Antic Mig Nou Decadent Primer període intermedi Segon període intermedi Tercer període intermedi
 2. 2. Època Arcaica La capital d’Egipte en aquestEs tracta de les dues primeres dinasties període serà TINIS.El faraó Narmer aconseguirà unificar per primeravagada les terres d’Egipte, l’at i el baix egipte. Tinis Famosa Paleta de Narmer (3050 ac)
 3. 3. IMPERI ANTIC i “Primer període intermedi”Gran poder del faraó que va concentrant el màxim La capital d’Egipte en aquest de poder en la seva persona. període serà MEMFIS.Els faraons nomenaran un Visir (que presidia els consellsde l’administració central), i un governador per a cadaprovíncia.Durant aquest imperi es construiran els grans Memfisenterraments pels faraons, les piràmides. Piràmides de la Vall de Gizeh, dels faraons Piràmide esglaonada de Keops, Kefren i Micerí. Sakkara, del faraó ZoserEl final de l’imperi (“primer període intermedi”) escaracteritza per una forta crisi econòmica, ambpèrdua de poder faraònic a favor d’altres classessocials com ara nobles i sacerdots.
 4. 4. IMPERI MIG i “Segon període intermedi”Els faraons recuperaran tot el poder que havien perdut al primer període intermedi.Gran expansió territorial cap el Sinaí i cap al Sud,dominant a Núbia (actual Sudan). SINAÍLa capital d’Egipte en aquestperíode serà TEBES.El final de l’imperi (“segon períodeintermedi”) arribaran pobles estrangers, Tebesels quals es fan amb el poder en partd’Egipte. Els més importants van ser elsHikses, provinents d’Àsia ES TRENCA LA UNIFICACIÓ NÚBIA D’EGIPTE
 5. 5. IMPERI NOU i “tercer període intermedi”Els faraons expulsaran als hikses i recuperaran tot el poder que havien perdut.Període de màxima expansió territorial arribant fins ales portes de Mesopotàmia (riu Eufrates) i fins a lasisena cascada del Nil, a Núbia. TebesEl màxim esplendor i expansió es donen sota el regnat delfaraó serà Ramses II. La capital d’Egipte continua essent TEBES. Famós entarrament de Ramses II a Abu Simbel
 6. 6. IMPERI NOU i “tercer període intermedi”Es produeix també una revolució religiosa amb AkenAton (Amenofis IV). Aquest faraó va prohibir la religió politeista egípcia, i va crear una religió momoteista (un sol Déu) amb culte al Aton (el Déu Sol).Però a la seva mort, Tutankamon, el seu fill,restaurarà el culte politeista egipci, anul·lant lareligió creada pel seu pare.
 7. 7. IMPERI NOU i “tercer període intermedi”El final de l’imperi (“tercer període intermedi”) arribaran poblesestrangers, els quals es fan tot el poder d’Egipte. Fins i tot elsnubis, sempre dominats pels Egipcis tindran faraons a Egipte. A part de trencar-se definitívament la Unificació d’egipte, comença una etapa de forta crisi que portarà a la decadència de l’imperi.
 8. 8. ÈPOCA DECADENTEls darres segles de l’antic Egipte es caracteritzen per una successió de pobles quedominaven el territori per un temps, deixant allà la seva impromta cultural,sobretot dels grecs, fins a l’arribada del romans que, amb la seva romanització,faran desaparèixer la civilització egípcia.Al segle VII ac, seran els assiris els que dominaran el territori egipci.
 9. 9. ÈPOCA DECADENTAl segle V ac, seran els perses els que dominaran el territori egipci, convertint-lo en una província més del seu gran imperi. Aquests mateixos persesintentaran també dominar als grecs però sense aconseguir-lo. Seran lesfamoses “Guerres mèdiques”.
 10. 10. ÈPOCA DECADENTAl segle IV ac, el famós Alexandre Magne, desde Macedònia, al nord de Grècia farà un granimperi, dominant als perses i incloent-hi Egiptedintre de les seves possessions. Instaurarà lacultura grega a Egipte i fundarà Alexandria, lanova capital d’Egipte. Alenxandria
 11. 11. ÈPOCA DECADENTAl finals del segle IV ac, amb la mort d’Alexandre Magne, el seugran imperi es dividirà entre els seus generals, passant la partegípcia a mans de Ptolomeu, instaurant la dinastia Ptolomeica,mantenint la cultura grega en unió amb la cultura egípcia. Alenxandria
 12. 12. ÈPOCA DECADENTDesprés de la darrera faraona ptolemeica d’Egipte, Cleopatra,Egipte passarà l’any 30 ac a formar part de l’imperi romà.Poc a poc s’anirà romanitzant perdent-se tot rastre de l’antigacivilització egípcia.

×