Anzeige
Reunio families 1r (curs 19 20).
Reunio families 1r (curs 19 20).
Reunio families 1r (curs 19 20).
Reunio families 1r (curs 19 20).
Nächste SlideShare
Reunio families 3r (curs 18 19)Reunio families 3r (curs 18 19)
Wird geladen in ... 3
1 von 4
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Reunio families 1r (curs 19 20).

  1. CEIP Sant Jordi Ctra. Aeroport, s/n 07817 Sant Jordi (Eivissa) Telf. 971395167 Fax 971395549 e-mail: ceipsantjordi.eivissa@educaib.eu REUNIÓ FAMÍLIES – 1r EP – curs 19-20. 1. MESTRES: 2. Anglès i Ed. Artística: Sara Fuertes Herreras. 3. Ed. Física: Cati Mari Quetglas Porquer. 4. Català, Castellà, Matemàtiques, Ciències socials, Ciències naturals i Valors: Eulalia Torres Serra. 5. Música: Claudine Kruch Bujosa. 6. Religió: María Rodrigo Planells. 7. PT (pedagogia terapèutica): Sònia Ramón Pérez. 8. AL (audició i llenguatge): Magda Ferrer Marí. 9. ADE: Esther Marí Ordoñez. 2. NORMES:  Puntualitat a l’entrada i a la sortida. Aquells alumnes que arribin tard hauran d’esperar fins al canvi de sessió (10h) per poder entrar a l’aula. No serà el cas si veniu del metge.  A les entrades i sortides les famílies romandran a l’entrada del Centre. Els díes de pluja, les famílies recolliran als seus fills a les aules.  Justificació de les faltes d’assistència. ABSÈNCIES: les faltes d’assistència i retards s’han de justificar a l’agenda. Tres faltes reiterades no justificades es poden considerar absentisme esporàdic. Per absències llargues de més de quinze dies s’ha de demanar un full a secretaria per a justificar-les.  Aniversaris. Per celebrar els aniversaris es pot dur una coca, panets, patates, etc. Per treballar hàbits saludables no es poden dur “golosaines” de cap tipus. De repartir les invitacions dels aniversaris s’han de fer a càrrec les famílies i fora de l’aula. Si volen celebrar l’aniversari a l’escola han d’avisar amb antelació a la tutora per poder tenir-ho programat. Els aniversaris (si n´hi ha més d’un aquell mes) es celebraran conjuntament per mesos.  Joguines: poden portar joguines com cartes, ferratines,... Només podran treure-les als patis i ells en seran els responsables. En cap cas es podran treure dins de l’aula. No es podran portar cap tipus d’aparells electrònics.  Hàbits d’higiene: han de portar la bossa d’Ed. Física (tovallola i samarreta de recanvi).  Per a les activitats de plàstica hauran de dur una samarreta gran o una bata per a no embrutar-se la roba.
  2. CEIP Sant Jordi Ctra. Aeroport, s/n 07817 Sant Jordi (Eivissa) Telf. 971395167 Fax 971395549 e-mail: ceipsantjordi.eivissa@educaib.eu  Polls: en cas de polls avisar a la tutora i la tutora ho notificarà a la resta de famílies. Cal revisar i actuar amb rapidesa per evitar l’extensió.  Aparells electrònics: està prohibit portar cap tipus d’aquests aparells a l’escola. En aquells casos en que hagin de portar el mòbil per motius familiars haurà d’estar apagat i guardat a la motxilla i avisar a la tutora prèviament.  Esmorzar i medi ambient: es adient portat esmorzars sans i evitar els tots aquells productes dolços industrials. El dimecres tothom portarà fruita per esmorzar i algun àpat més. No es pot usar paper d’alumini. Per ajudar al medi ambient aconsellam que duguin una carmanyola pels esmorzars i una cantimplora per a l’aigua.  Al·lèrgies i malalties: avisar a la tutora.  Sortides i activitats complementàries: cada trimestre hi haurà organitzats tallers o sortides, jornades, visites, exposicions,... Per les que no són als voltants de centre s’entregarà un autorització que hauran de portar signada. En cas de pèrdua podran imprimir-la en la web del centre. Els alumnes sense autorització no podran sortir de l’escola. 3.COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES:  Agenda: serà l’eina bàsica de comunicació diària entre mestres i famílies. Servirà també per concertar cites mestres-família. S’hauran de signar totes les comunicacions per garantir que han estat vistes.  Tutories: el dia d’atenció individualitzada a les famílies serà el DILLUNS DE 8 A 9H. Per parlar amb els especialistes també es demanarà cita a través de l'agenda. És important demanar cita a través de l’agenda per evitar solapar-se amb altres cites. Molt important aprofitar aquestes reunions per coordinar la feina i resoldre qualsevol dubte que es tingui.  SURO DE L’ESCOLA: es troba a l’entrada i cal anar revisant-lo per conèixer possibles informacions que vagin sortint.  WEB DEL CENTRE: ceipsantjordi.es  BLOC D’AULA: http://ceipsantjordiprimer.blogspot.com.es/ PARAULA CLAU: “felicitat”  Facebook: Ceip Sant Jordi Eivissa  E-mail: ceipsantjordi.eivissa@educaib.eu
  3. CEIP Sant Jordi Ctra. Aeroport, s/n 07817 Sant Jordi (Eivissa) Telf. 971395167 Fax 971395549 e-mail: ceipsantjordi.eivissa@educaib.eu 4.PROGRAMACIÓ I METODOLOGIA:  Horari del grup. L'horari es donaran als infants en estar llest i es penjarà al bloc d'aula.  Mesures de suport: Desdoblaments, suport dins o fora de l'aula individuals/ en petit o en gran grup, intervencions de l’ADE, PT, AL o psicopedagog/a de l'escola en casos puntuals, sortides, tallers...  Metodologia.  Es treballarà de manera global i cooperativa. A partir d’un tema significatiu pels alumnes, s'introduiran els conceptes de les diferents àrees. Es seleccionaran aquells continguts que no s'hagin treballat. També es farà feina per projectes, treballs de recerca individuals i col·lectius per afavorir la seva motivació per aprendre i descobrir. L’AVALUACIÓ és CONTINUADA i no tan sols es valoraran els resultats de les proves puntuals, també es valoraran els treballs, participació, treball en grup cooperatiu...  Diàriament es duran a terme 30’ de lectura després del pati, repartits entre les diferents àrees.  Reforç positiu: és important valorar i reconèixer els treballs i esforços dels infants per aconseguir el màxim rendiment d’aquests.  Treball a casa: Es duran petits deures per reforçar conceptes. És important que les famílies s’impliquin en la feina dels alumnes a casa així com en la realització dels projectes i possibles recerques que hagin de realitzar. L’ideal és tenir un espai tranquil destinat a realitzar una lectura diària de 10 minuts i els deures, sense televisió ni joguines i desenvolupar una rutina diària de feina a casa.  Llibre de lectura personal dins la motxilla.  REFORÇ PER LA TARDA DE L’AJUNTAMENT: Normalment, són els dimarts i dijous i està destinat a aquells alumnes que més necessitin un reforç de lecto- escriptura o nens nouvinguts. La tutora avisarà individualment a les famílies d’aquells alumnes que ho necessitin.  SERVEI D’ESCOLA MATINERA: de 7:50h a 9h.  ACTIVITATS EXTRAESCOLAR DE L’AJUNTAMENT: Quan ens informin de l’oferta d’aquest curs ja se vos informarà al respecte.  APIMA: al suro d’anuncis hi trobaran les dades de contactes. També disposa d’una bústia. 25€ anual/família.  SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR.
  4. CEIP Sant Jordi Ctra. Aeroport, s/n 07817 Sant Jordi (Eivissa) Telf. 971395167 Fax 971395549 e-mail: ceipsantjordi.eivissa@educaib.eu 5. MATERIAL/SOUS: Llistat de material per l’aula:  2 carpetes-sobre de plàstic tamany DIN A-4.  1 paquet de 100 fulls tamany DIN A-4 (de 80 grams).  1 llibreta gran tamany DIN A-4 de 1 línia amb marges i tapa dura.  Estoig amb: llapis, goma, maquineta, 1 tisores punta rodona, 1 regle que càpiga a l’estoig, 1 barra de pegament gros, colors de fusta, els retoladors són opcionals.  Per favor NO portar TÍPEX.  Posar el NOM a tot el material.  1 Agenda escolar CEIP Sant Jordi (l’entregarà la tutora. Preu: 3 euros).  1 PEN DRIVE. * EL MATERIAL QUE TENGUEU DEL CURS PASSAT, NO CAL COMPRAR-LO. SOUS ANUALS (28€): - 3€ agenda. - 15€ material fungible (dels quals 5€ seran per a Plàstica). - 10€ fotocòpies. REMANENT CURS 18-19: - 188,55 € - Voluntari per supervisar es gastos d'aula. Durant el curs escolar es demanarà la vostra col·laboració i ajut per a dur a terme diferents activitats extraescolars, sempre seguint les directrius de la mestra. Esperam rebre el vostre suport. Moltes gràcies!! 6.PRECS I PREGUNTES.
Anzeige