Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

деление с двуцифрено число урок №99

34.915 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

деление с двуцифрено число урок №99

 1. 1. Пресметнете в тетрадките си и свържете равните части. 815 : 5 2 853 : 9 28 530 : 90 48 320 : 80 4 832 : 8 8 150 : 50 6 420 : 30 7 105 : 35 14 210 : 70 9 768 : 88 4 884 : 44 12 840 : 60
 2. 2. б) Извършете пресмятанията в тетрадките си и направете проверка. 6 2 9 5 5 6 : 6 9 = 9 6 2 1 – 8 5 ? – ? – ? 5 5 6 5 0 : 5 3 = 1 0 5 3 – 2 6 5 ? – ? ? – 0 Проверка: 9 124 . 69 82116 54744 + 629 556 Проверка: 1050 . 53 3150 5250 + 55 650 б)а) ? ? ?1 6 9 2 1 6 5 4 1 3 8 2 7 6 2 7 6– ?5 2 6 5 ? 0 0 0 0
 3. 3. Площта на правоъгълна овощна градина е 35 518 кв.м , а едната к страна е 86 м. а) Колко метра е другата страна на градината? 35 518 кв. м 86 м 35 518 : 86 = 413 (м)
 4. 4. Площта на правоъгълна овощна градина е 35 518 кв.м , а едната к страна е 86 м. б) Ако тракторист направи обиколка на тази градина, ще измине ли 1 километър? 35 518 кв. м 86 м (86 + 413) . 2 = 998 (м) 413 м 998 м 1 км< Отговор: Трактористът ще измине по-малко от 1 км.
 5. 5. в) Броят на дръвчетата в градината е 732. Във всеки ред има по 61 дръвчета. В колко реда са засадени тези дръвчета? 732 : 61 = 12 (реда) Отговор: Дръвчетата са засадени в 12 реда.
 6. 6. г) Четвъртината от всички дръвчета са черешови. От всяко дръвче са получили приблизително по 48 кг череши. Общо колко килограма череши са набрали? Колко тона и колко килограма са това? 732 : 4 = 183 (бр.черешови дръвчета) 183 . 48 = 8 784 (кг череши) 8 784 кг = 8 т 784 кг череши
 7. 7. Ще узнаете: а) преди колко години фасулът е пренесен в България, като частното на числата 720 и 40 съберете с разликата на числата 500 и 218. (720 : 40) + (500 – 218) = = 18 + 282 =300 г. Отговор: Фасулът е пренесен в България преди 300 г.
 8. 8. Ще узнаете: б) през коя година захарното цвекло започва да се отглежда в България, като разликата на числата 41 110 и 14 594 разделите с 14. (41 110 – 14 594) : 14 = = 26 516 : 14 = 1894 г. Отговор: Захарното цвекло се отглежда в България от 1894 г.
 9. 9. Ще узнаете: в) преди колко години картофът е пренесен у нас, като от произведението на числата 56 и 12 извадите частното на числата 585 и 15. (56 . 12) – (585 : 15) = = 672 – 39 = 633 г. Отговор: Картофът е пренесен в България преди 633 г.
 10. 10. а) Открийте колко вида колибри са познати в света, като пресметнете израза: ( 1 000 . 20 + 735) : 65 = = ( 20 000 + 735) : 65 = = 319 (вида) б) За 1 час едно птиче колибри размахва 252 000 пъти крилете си. Колко пъти колибрито размахва крилете си за 1 минута? А за 1 секунда? 252 000 : 60 = 4 200 (пъти) 4 200 : 60 = 70 (пъти) Отговор: Колибрито размахва крилете си за 1 мин. 4 200 пъти, а за 1 сек. 70 пъти.
 11. 11. Шивашка фирма трябвало да произведе 356 детски комплекта. През първите 5 дни ушивали по 25 комплекта, а през останалите дни започнали дневно да произвеждат с 8 комплекта повече. За колко дни са изпълнили тази поръчка? 5 . 25 = 125 бр. (костюми за 5 дни) 356 – 125 = 231 бр. (костюми, останали за произвеждане) 25 + 8 =33 бр. (костюми на ден) 231 : 33 = 7 дни 5 + 7 = 12 дни ( общо дни за изпълнение на поръчката)

×