начален преговор 2 клас

Cveta Gergova
Cveta Gergovateacher at OU Neofit Rilski um OU Neofit Rilski
ИЗДАТЕЛСТВО БУЛВЕСТ 2000
 
По колко предмета има във всяка група? (кликни върху фигурите) 1.
Посочете цифрите, с които ще запишете числата: петнадесет 2 едно четири шест двадесет
Отговорете с да или не вярно ли е, че: а) броят на цифрите, с които записваме числата, е десет; б) 16 = 1 десетица + 6 единици; в) 1 десетица + 0 единици = 10 3.
Кои числа са записани? 13, 20, 11, 4 4. десетици единици 1 3 десетици единици 2 0 десетици единици 1 1 десетици единици 0 4
10 0 2 5 9 7 3 13 20 10 > > > > > 5. > < =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Кои номера на знаците са пропуснати? 6.
Запишете: а) едноцифрените числа, по-големи от 4; б) двуцифрените числа, по-малки от 18; 5, 6, 7, 8, 9 17 , 1 6, 15 , 14 , 13 , 12 ,11,10
Открий картинката, нареди пъзел. (кликни върху елементите)
 
2 5 5  0 1  9 3 1 0 8  2 < > < > > а) 1. > < =
б) Вярно ли е, че: < > < >
5 + 2 7 – 3 2.
3 7 4 + 4 + 1 + 3 Вярно ли е, че: 3 + 2 5 + 2 7 + 4 3 + 3 6 7 + 1 + 4 а) 3.
б) Постави знаците + или –  9 5 = 4 – 7 1 = 6 3 2 = 5 5 5 = 0 – + – (кликни върху знаците)
Пресметнете устно и открийте приликите при задачите. 6 + 2 = 8 – 2 = 8 – 6 = 7 + 0 = 7 – 7 = 7 – 0 = 8 6 2 7 0 7 4.
Отговорете с да или не вярно ли е, че: 10 + а) числото 10 е сбор на: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 + 5 + 4 4 + 3 + 3
Отговорете с да или не вярно ли е, че: 1 + 5 = 5 + 1 3 + 7 > 7 + 3 5 + 9 > 5 2 + 8 = 8 8 – 2 < 8 + 2 6 – 4 = 6 + 4 Светофарът ще ти помогне - кликни върху задачата.
Запишете верни сборове и разлики. 6. Събираемо 5 Събираемо 2 Сбор 7 Умаляемо 9 Умалител 6 Разлика 3
Рисувай с Paint .
 
Кои числа са написани? а) 15 12 10 17 14 9 1. десетици единици 1 4 десетици единици 2 0 десетици единици 0 4 б) 1 дес. + 5 ед. 1 дес. + 2 ед. 1 дес. + 0 ед. 7 ед. + 1 дес. 4 ед. + 1 дес. 0 дес. + 9 ед. в)
Пресметнете в тетрадките. а) б) в) 10 + 1 + 1 + 1 = 17 + 2 = 11 + 9 = 13 – 3 = 19 – 2 = 2 0 – 11 = 13 – 10 = 1 9 – 17 = 20 – 9 = 13 19 20 10 17 9 3 2 11 2.
7 + 5 = 5 + 7 = 1 2 1 = 2 7 + 5 + 3 + 2 1 2 10 7 + 5 7 + 5  5+ 7 3 .
9 + 8 + 1 + 7 17 10 9 + 8 = 8 + 9 = 1 7 1 = 7 9 + 8 8+ 9 9 + 8
8 + 4 + 2 + 2 12 10 8 + 4 = 1 2  8 + 4
15 – 7 = +7 =15 8  8  15 – 8 = +  8 =15 7  7
6 + 7 + 4 +3 13 10 6 + 7 = 7 + 6 6 + 7
Едното събираемо е числото 9, а другото – числото 8. Пресметнете сбора. Умаляемото е числото 20, а умалителят – числото 14. Намерете разликата. 4 .
В класна стая едната редица е с 6 чина, а другата – с 5 чина. Колко са чиновете в класната стая? 5.
11 5 12 10 11 7 20 11 – 6 + 7 – 2 + 1 – 4 + 13 – 9
 
Пресметнете устно: 9 + 6 = 15 – 9 = 15 – 6 = 6 + 8 = 14 – 8 = 14 – 6 = 15 6 9 14 6 8 1.
Пресметнете сбора и разликата на числата 8 и 5 . Числото 8 с колко е по-голямо от числото 5 ? Числото 5 с колко е по-малко от числото 8 ? 2. Числото 13 е техен сбор. 5 + 8 Числото 3 е тяхна разлика. 8 – 5
Съставете и решете задачи по картините. 11 4 7 3. 7 4 ? 4 ? 11 7 ? 11
Във втори “а” клас има 12 момичета и 8 момчета. С колко момичетата са повече от момчетата? С колко момчетата са по-малко от момичетата? 12 момичета 8 момчета 4.
Еми оцветила 9 картинки, а Петя – с 3 повече. Колко картинки е оцветила Петя? а) 5.
б) Ивайло прочел през лятото 11 детски книжки, а Митко – с 4 по-малко. Колко детски книжки е прочел Митко? 5.
Съставете и решете задачи по картината. 4 лв. 1  лв. 8  лв. + – – 6. + + 4 8 + 1  + 4 8 + 4 1 – 8 4 –
Разгледайте таблиците. Съставете задачи по тях. ? с 3 лв. по-малко от Мая 15 5 8 5 7. 1. клас 2. клас всичко 7 8 ? 4 ? 9 ? 9 17 Мая Роси
 
Как се нарича всяка една от фигурите? 1.
Колко са…? 2.
Кой измерва правилно? 3.
Измерете начертаните отсечки. Сравнете ги. 6 см 4 см 3 см > > 4.
Начертай отсечка с дължина 9 см. Начертайте втора отсечка, която да е с 3 см по-къса от нея. 5.
6.
 
Посочете мястото на динята и пъпеша върху везната,след това на картофите. 1.
Колко лева има Владо? а) 2.
б) Как може да заплати всяка от играчките?
Кои часовници показват един и същи час? а) б) ,[object Object],[object Object],[object Object],3.
 
Вярно ли е, че: 20 лв. – 3 лв. 9 ст. + 3 ст. 19 кг – 12 кг 7 см + 5 см 17лв. 7 кг 12см 12ст. 4.
 
1 von 56

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

изх.ниво 1 класизх.ниво 1 клас
изх.ниво 1 клас
Pepi Nikova66.5K views
съчинение по картинисъчинение по картини
съчинение по картини
Dani Parvanova43.5K views
Художественият текстХудожественият текст
Художественият текст
Dimitrinka kostadinova20.2K views
Вълшебните думиВълшебните думи
Вълшебните думи
Valentina Marinova22.3K views

Similar a начален преговор 2 клас(20)

Vms2006 1klas състезаниеVms2006 1klas състезание
Vms2006 1klas състезание
Luiza Antova454 views
Vms 2012-1 klas състезаниеVms 2012-1 klas състезание
Vms 2012-1 klas състезание
Luiza Antova5.4K views
Цифра и число 8Цифра и число 8
Цифра и число 8
Мария Maria Georgieva TeacherBG1K views
0101
01
Gabi Koleva254 views
123123
123
Gabi Koleva288 views
Iklasa5m2012 120707021354-phpapp02Iklasa5m2012 120707021354-phpapp02
Iklasa5m2012 120707021354-phpapp02
Милена Иванова148 views
I klas a5_m2012I klas a5_m2012
I klas a5_m2012
Dani Parvanova389 views
смятаме до 10смятаме до 10
смятаме до 10
zvezdica8.4K views
работен листработен лист
работен лист
Dani Parvanova21.2K views

начален преговор 2 клас

 • 2.  
 • 3. По колко предмета има във всяка група? (кликни върху фигурите) 1.
 • 4. Посочете цифрите, с които ще запишете числата: петнадесет 2 едно четири шест двадесет
 • 5. Отговорете с да или не вярно ли е, че: а) броят на цифрите, с които записваме числата, е десет; б) 16 = 1 десетица + 6 единици; в) 1 десетица + 0 единици = 10 3.
 • 6. Кои числа са записани? 13, 20, 11, 4 4. десетици единици 1 3 десетици единици 2 0 десетици единици 1 1 десетици единици 0 4
 • 7. 10 0 2 5 9 7 3 13 20 10 > > > > > 5. > < =
 • 8. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Кои номера на знаците са пропуснати? 6.
 • 9. Запишете: а) едноцифрените числа, по-големи от 4; б) двуцифрените числа, по-малки от 18; 5, 6, 7, 8, 9 17 , 1 6, 15 , 14 , 13 , 12 ,11,10
 • 10. Открий картинката, нареди пъзел. (кликни върху елементите)
 • 11.  
 • 12. 2 5 5 0 1 9 3 1 0 8 2 < > < > > а) 1. > < =
 • 13. б) Вярно ли е, че: < > < >
 • 14. 5 + 2 7 – 3 2.
 • 15. 3 7 4 + 4 + 1 + 3 Вярно ли е, че: 3 + 2 5 + 2 7 + 4 3 + 3 6 7 + 1 + 4 а) 3.
 • 16. б) Постави знаците + или – 9 5 = 4 – 7 1 = 6 3 2 = 5 5 5 = 0 – + – (кликни върху знаците)
 • 17. Пресметнете устно и открийте приликите при задачите. 6 + 2 = 8 – 2 = 8 – 6 = 7 + 0 = 7 – 7 = 7 – 0 = 8 6 2 7 0 7 4.
 • 18. Отговорете с да или не вярно ли е, че: 10 + а) числото 10 е сбор на: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 + 5 + 4 4 + 3 + 3
 • 19. Отговорете с да или не вярно ли е, че: 1 + 5 = 5 + 1 3 + 7 > 7 + 3 5 + 9 > 5 2 + 8 = 8 8 – 2 < 8 + 2 6 – 4 = 6 + 4 Светофарът ще ти помогне - кликни върху задачата.
 • 20. Запишете верни сборове и разлики. 6. Събираемо 5 Събираемо 2 Сбор 7 Умаляемо 9 Умалител 6 Разлика 3
 • 21. Рисувай с Paint .
 • 22.  
 • 23. Кои числа са написани? а) 15 12 10 17 14 9 1. десетици единици 1 4 десетици единици 2 0 десетици единици 0 4 б) 1 дес. + 5 ед. 1 дес. + 2 ед. 1 дес. + 0 ед. 7 ед. + 1 дес. 4 ед. + 1 дес. 0 дес. + 9 ед. в)
 • 24. Пресметнете в тетрадките. а) б) в) 10 + 1 + 1 + 1 = 17 + 2 = 11 + 9 = 13 – 3 = 19 – 2 = 2 0 – 11 = 13 – 10 = 1 9 – 17 = 20 – 9 = 13 19 20 10 17 9 3 2 11 2.
 • 25. 7 + 5 = 5 + 7 = 1 2 1 = 2 7 + 5 + 3 + 2 1 2 10 7 + 5 7 + 5 5+ 7 3 .
 • 26. 9 + 8 + 1 + 7 17 10 9 + 8 = 8 + 9 = 1 7 1 = 7 9 + 8 8+ 9 9 + 8
 • 27. 8 + 4 + 2 + 2 12 10 8 + 4 = 1 2 8 + 4
 • 28. 15 – 7 = +7 =15 8 8 15 – 8 = + 8 =15 7 7
 • 29. 6 + 7 + 4 +3 13 10 6 + 7 = 7 + 6 6 + 7
 • 30. Едното събираемо е числото 9, а другото – числото 8. Пресметнете сбора. Умаляемото е числото 20, а умалителят – числото 14. Намерете разликата. 4 .
 • 31. В класна стая едната редица е с 6 чина, а другата – с 5 чина. Колко са чиновете в класната стая? 5.
 • 32. 11 5 12 10 11 7 20 11 – 6 + 7 – 2 + 1 – 4 + 13 – 9
 • 33.  
 • 34. Пресметнете устно: 9 + 6 = 15 – 9 = 15 – 6 = 6 + 8 = 14 – 8 = 14 – 6 = 15 6 9 14 6 8 1.
 • 35. Пресметнете сбора и разликата на числата 8 и 5 . Числото 8 с колко е по-голямо от числото 5 ? Числото 5 с колко е по-малко от числото 8 ? 2. Числото 13 е техен сбор. 5 + 8 Числото 3 е тяхна разлика. 8 – 5
 • 36. Съставете и решете задачи по картините. 11 4 7 3. 7 4 ? 4 ? 11 7 ? 11
 • 37. Във втори “а” клас има 12 момичета и 8 момчета. С колко момичетата са повече от момчетата? С колко момчетата са по-малко от момичетата? 12 момичета 8 момчета 4.
 • 38. Еми оцветила 9 картинки, а Петя – с 3 повече. Колко картинки е оцветила Петя? а) 5.
 • 39. б) Ивайло прочел през лятото 11 детски книжки, а Митко – с 4 по-малко. Колко детски книжки е прочел Митко? 5.
 • 40. Съставете и решете задачи по картината. 4 лв. 1 лв. 8 лв. + – – 6. + + 4 8 + 1 + 4 8 + 4 1 – 8 4 –
 • 41. Разгледайте таблиците. Съставете задачи по тях. ? с 3 лв. по-малко от Мая 15 5 8 5 7. 1. клас 2. клас всичко 7 8 ? 4 ? 9 ? 9 17 Мая Роси
 • 42.  
 • 43. Как се нарича всяка една от фигурите? 1.
 • 46. Измерете начертаните отсечки. Сравнете ги. 6 см 4 см 3 см > > 4.
 • 47. Начертай отсечка с дължина 9 см. Начертайте втора отсечка, която да е с 3 см по-къса от нея. 5.
 • 48. 6.
 • 49.  
 • 50. Посочете мястото на динята и пъпеша върху везната,след това на картофите. 1.
 • 51. Колко лева има Владо? а) 2.
 • 52. б) Как може да заплати всяка от играчките?
 • 53.
 • 54.  
 • 55. Вярно ли е, че: 20 лв. – 3 лв. 9 ст. + 3 ст. 19 кг – 12 кг 7 см + 5 см 17лв. 7 кг 12см 12ст. 4.
 • 56.  

Hinweis der Redaktion

 1. http://www.time-for-time.com/interactive.htm