Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Framtidens digitala konsument prospekt 2017 ver2

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Framtidens digitala konsument prospekt 2017 ver2

Herunterladen, um offline zu lesen

En av vår tids viktigaste trend är digitaliseringen. Den skruvar långsamt och säkert om vårt samhälle och hur vi lever våra liv. Och den har substantiell inverkan på företagens strategier.

Projektet Framtidens Digitala Konsument innehåller en kartläggning av de viktigaste trenderna som påverkar framtidens konsument.

Det innehåller också en scenarioprocess för att utforska framtiden på lite längre sikt. Dessutom gör vi en ovanligt spännande studie för att veta hur konsumenten själv tänker.

Som kronan på verket gör vi en studieresa till Silicon Valley för att träffa och ta reda på hur företagen som skapar de tekniska förutsättningarna resonerar. Vi gör också ett besök på Stanford som har utbildat grundare till företag som Google, Instagram, Snapchat och Linkedin.

Allt kommer att sammanfattas i en slutrapport som kommer att ge ovärderliga insikter om hur er verksamhet bör möta framtidens digitala konsument.

En av vår tids viktigaste trend är digitaliseringen. Den skruvar långsamt och säkert om vårt samhälle och hur vi lever våra liv. Och den har substantiell inverkan på företagens strategier.

Projektet Framtidens Digitala Konsument innehåller en kartläggning av de viktigaste trenderna som påverkar framtidens konsument.

Det innehåller också en scenarioprocess för att utforska framtiden på lite längre sikt. Dessutom gör vi en ovanligt spännande studie för att veta hur konsumenten själv tänker.

Som kronan på verket gör vi en studieresa till Silicon Valley för att träffa och ta reda på hur företagen som skapar de tekniska förutsättningarna resonerar. Vi gör också ett besök på Stanford som har utbildat grundare till företag som Google, Instagram, Snapchat och Linkedin.

Allt kommer att sammanfattas i en slutrapport som kommer att ge ovärderliga insikter om hur er verksamhet bör möta framtidens digitala konsument.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Framtidens digitala konsument prospekt 2017 ver2 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Framtidens digitala konsument prospekt 2017 ver2

 1. 1. En fördjupad studie om Framtidens Digitala Konsument Våren 2017
 2. 2. Inbjudan Docere inbjuder till deltagande i en exklusiv studie av framtidens digitala konsument. Ett projekt som startar våren 2017 och avslutas efter sommaren. Varje deltagande företag/organisation har rätt att ha två eller tre representanter i projektets olika moment. Dessa personer måste inte vara samma vid varje tillfälle, men det är en fördel att åtminstone en person deltar genom hela projektet. Projektet startar i april 2017. Preliminära datum ser du i slutet av detta prospekt så att du redan nu kan planera för ditt deltagande. Välkommen att delta i ett av de mest spännande projektet inom digitalisering hittills!
 3. 3. Omvärldsanalyser, trendanalyser och framtidsstudier sedan 1988. Driver även Buzzter, Sveriges största trendsajt Arrangör
 4. 4. Bakgrund Digitaliseringen är en av de största och viktigaste förändringskrafterna i samhället just nu. Alla kommer att påverkas av effekterna. Alla kommer att behöva tänka nya tankar och anpassa sig till nya förutsättningar. Konsumenter kommer att förändras på många olika sätt. Vi kommer att förändra hur vi tar till oss information, var och hur vi shoppar, vilka värderingar och beteenden vi bär med oss och mycket mer. Att förstå hur den digitala konsumenten förändras blir nödvändigt för att kunna anpassa strategi, kommunikation, produkter och tjänster, samt affärsmodeller till nya förutsättningar. Det saknas idag en helhetsbild över den digitala utvecklingen avseende konsumentens perspektiv. Det här projektet kommer att identifiera, undersöka, analysera och belysa avgörande framtida förändringar.
 5. 5. Syftet med detta projekt är att belysa digitaliseringens effekter på den framtida konsumenten och generera insikter om hur den digitala konsumenten kommer att tänka och agera i framöver. Det kommer att leda fram till en strategisk kravlista på vad som krävs av företag för att möta framtidens digitala konsument. Insikterna från projektet ska utgöra ett gediget underlag för de deltagande företagens digitala strategier. Syfte
 6. 6. 3. Framtidsstudie 5. Slutrapport 2. Konsumentstudie 4. Studieresa 1. Trendanalyser Projektupplägg
 7. 7. Projektet inleds med ett uppstartsmöte. Deltagarna träffas och vi går igenom projektet och diskuterar upplägget. Det kommer att finns viss möjlighet till att påverka delar av projektet. Introduktion
 8. 8. 1. Trendanalyser Vi kommer att genomföra trendanalyser för att identifiera alla viktiga trender som relaterar till digitaliseringen, såväl digitala trender som andra trender som är av vikt. De viktigaste trenderna kommer att genomgå diffusionsanalyser där vi bedömer hur långt de kommit och för att vi ska få en uppfattning om hur de utvecklas framöver. Vetskapen om trendens utveckling är nödvändigt för att hitta rätt tajming i strategier och åtgärder. Under en workshop kommer vi att arbeta med trender för att få alla deltagares perspektiv på vad som är väsentligt och vilka trender som anses relevanta. Analyserna genomförs av Docere.
 9. 9. 2. Konsumentstudie En kvantitativ undersökning kommer att genomföras under projektet. Syftet är att få en säker utgångspunkt för hur konsumenten tänker och agerar i nuläget. Det kommer också att ställas frågor om den framtida digitala utvecklingen för att ta reda på vilken uppfattning konsumenten har om den egna rollen i den framtida utvecklingen. Vi kommer att låta Norstat genomföra studien med hjälp av sin konsumentpanel. Som deltagare i projektet kommer du få resultatet på fil och har därför möjlighet att bearbeta och använda all statistik i din egen verksamhet. De deltagande företagen har en viss möjlighet att påverka vilka frågor som ställs.
 10. 10. 3. Framtidsstudie För att skapa en bild av hur digitaliseringen utvecklas på lite längre sikt genomför vi inom ramen för projektet en scenarioprocess. Tidsperspektivet kommer att vara ungefär 4-6 år framåt i tiden. Vi kommer att identifiera de viktigaste osäkerheterna och skapa fyra alternativa bilder av hur världen, utifrån ett digital perspektiv, kommer att se ut då. Scenarioprocessen leds av Bobo af Ekenstam, en av Sveriges mest erfarna konsulter när det gäller att leda denna typ av process. Vi genomför två heldagsworkshops med deltagarna i projektet. Själva deltagandet kommer att ha ett stort värde i sig, då en sådan här process ofta väcker många tankar. Resultatet kommer att kunna användas av deltagande företag som ett framtidslaboratorium, där strategier både kan utvecklas och testas i scenarierna.
 11. 11. 4. Studieresa Vi kommer under projektet att genomföra en studieresa till Silicon Valley i USA och genomförs i juni. Vi genomför under fyra dagar studiebesök hos de ledande digitala företagen för att skapa oss en uppfattning om forskningsfronten och hur dessa företag själva ser på framtidens digitala värld. Kostnad för resan tillkommer.
 12. 12. 5. Rapport En slutrapport kommer att samla alla fakta, analyser och slutsatser som framkommit under projektet. Rapporten blir ett exklusivt material för de deltagande företagen. Rapporten ska utgöra ett gediget underlag för de deltagande företagens digitala strategier. Självklart kan projektets resultat användas till mycket annat, såsom produkt- och tjänsteutveckling, kommunikationsstrategier, marknadsföringsstrategier eller som input för företagets innovationsutveckling. Varje deltagande företag har rätt att använda resultatet i sina egna organisationer. Materialet ska däremot inte bli offentligt, utan ägas av de deltagande företagen och utgöra en konkurrensfördel jämfört med företag som saknar dessa insikter.
 13. 13. Presentation Vi kommer som avslutning att bjuda in till ett seminarium där vi presenterar hela projektet. Varje deltagande företag har möjlighet att närvara med upp till tio personer per företag. Till exempel kan det vara en ledningsgrupp eller styrelse som bjuds in.
 14. 14. Preliminär tidsplan 7 april: Projektet startar med en uppstarts-workshop, halvdag 27 april: Trendworkshop, halvdag 17 maj: Scenarioworkshop 1, heldag 31 maj: Scenarioworkshop 2, heldag 5 juni: Studieresa till Silicon Valley i Kalifornien, tisdag-lördag 15 juni: Konsumentstudie redovisning och diskussion, halvdag 24 aug: Avslutande seminarium och rapport klar, halvdag
 15. 15. Investering Varje deltagande företag investerar 87 000 SEK var i projektet. I priset ingår workshops, lokalhyror, mat och dryck under alla sammankomster, kostnad för rapporter, kostnader för research- och analysarbete, undersökningar, samt all organisation och administration för projektet. Kostnader för studieresorna tillkommer. Beräknad kostnad för varje studieresa är ca 25 000 kronor per deltagare. Varje företag kan ha med två deltagare på resorna, om möjligt kan plats eventuellt finnas för fler intresserade.
 16. 16. Projektteam Projektet leds av Bobo af Ekenstam Bobo har arbetat med omvärlds- och framtidsstudier sedan 1988 och är en av Sveriges mest erfarna expert på scenarioprocesser och trendanalyser. Research och analysansvarig är Jörgen Ramnelöv Jörgen har över 20 års erfarenhet av analysarbete och varit analyschef på Docere under många år. Jörgen är en av de mest meriterade omvärlds- och trendanalytiker i landet. Administrativt ansvarig är Jeanette Kalafatidis Lindberg Jeanette är antropolog och har jobbat med många framtidsprojekt sedan hon började på Docere 2011. Hennes specialitet är att förstå och beskriva trender och framtidsbilder på ett professionellt sätt.

×