Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Innovation Bootcamp 2014

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 26 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Innovation Bootcamp 2014 (20)

Weitere von Business Arena Oy (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Innovation Bootcamp 2014

 1. 1. JULKINEN KOONTI INNOVATION BOOTCAMP IV 10.-12.9.2014 ! ! Ten Times Better -hankemallin video: http://youtu.be/xynd3ELuDbo ! Kuvia tapahtumasta: https://www.flickr.com/photos/ businessarena/sets/ 72157647510994852/ Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 2. 2. Osallistujien havainnot omista järjestelmistä ! • miten kehittämis- ja koulutusorganisaatiot saadaan paremmin myymään ja kuuntelemaan asiakasta? ! • tiedonhallinta, -pirstaleisuus sekä avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen ! • verkoston johtamistyön erilaiset vaatimukset ! • yksiköiden henkilökohtaisten mielenmallien merkitys - käsitys samasta maailmasta usein hyvin erilainen ! • järjestelmien / ekosysteemien piirrustelun hyödyntäminen esimerkiksi palveluverkoston ja roolien hahmottamisessa ! • ideoiden systemaattinen johtaminen ! • muutoksen systemaattinen johtaminen ! • epäonnistumisista ja piilomotiiveista puhuminen sekä esiin tuominen Tarinoissa ja keskusteluissa käsiteltyjä aiheita ! • osallistava johtaminen sekä verkostotyö ! • avoin ja osallistava ideaprosessi - sen käytännön johtaminen ja systemaattinen toteutus ! • pääomasijoittamisen näkökulma kehittämiseen ! • kokeilemalla kehittäminen Osallistujien kolme ratkaisua ! • Täräytä tonnilla! kehittämisyhtiöiden ja korkeakoulujen kansainvälistymistuotteiden paketointi ! • Opiskelijavälitysyritys: uudenlainen yksityis-julkinen ratkaisu opiskelijoiden törmäyttämiseen yritysten kanssa ! • Ten Times Better: uudenlainen, kilpailullisempi ja avoimempi tapa hakea, toteuttaa ja rahoittaa julkisia kehittämishankkeita TIIVISTELMÄ KIIREISIMMILLE ! Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 3. 3. POHDINTAA ! “Muutoksen tekijän rooli voi olla välillä melko yksinäinen. Varsinkin kun ehdotus sisältää radikalismia” ! “Kuinka alussa saa ryhmitettyä ihmisiä ja annettua tulitukea niille ensimmäisille seuraajille?” ! “Yritän antaa myös tehtäviä porukalle siten, ettei ole liian valmista tehtävänantoa. Ihmiset saavat itse tuottaa ratkaisuja.” MUUTOKSEN JOHTAMISESTA: First Follower - Leadership Lessons from Dancing Guy katso video: youtu.be/fW8amMCVAJQ Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 4. 4. LEIRIN JOHTAVAT AJATUKSET • VERTAISOPPIMISEN PERIAATE Jokainen osallistuja on asiantuntija! Aikaa keskustelulle. Yritetään hyödyntää kaikkien osallistujien kokemuspääomaa. Yhdistellään niistä uutta tietoa. Uudet ratkaisut omiin ongelmiin voivat löytyä yhdistelemällä • KAIKKIEN LEIRI Jokaisella on oikeus ottaa kantaa leirin sisältöihin ja tyyliin. Jos joku ura tuntuu mielenkiintoisemmalta, saa ja pitää lähteä työskentelyä siirtää sinne. ! • VAPAA SANA Jokainen saa vaikuttaa aiheisiin tai alustaa. Keskustellaan siitä, mikä on tärkeää. Tarinoille löytyy aina aika ja paikka. ! • LUOTTAMUSILMAPIIRI Kaikki leirillä käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 5. 5. KIRJA- JA LÄHDEVINKIT ! • Motivating employee engagement in in-house crowdsourcing: Case Large government owned company; pro gradu –tutkielma, Kira Palin, Turun kauppakorkeakoulu ! • Millaisessa ideassa on hittipotentiaalia? http://junablogi.fi/fi/hittipotentiaalia ! • The End of Solution Sales; Adamson, Dixon & Toman; Harvard Business Review, July-August 2012: mielenkiintoinen artikkeli etenkin asiantuntijamyynnin näkökulmasta ! • To the Desert and Back: The Story of One of the Most Dramatic Business Transformations on Record; Mirvis, Ayas & Rot, 2003 ! • Operaatio Metsonpesä: www.businessarena.fi/ metsonpesa Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat ”Ekosysteemiin kuuluu saaliita ja saalistettavia. Onhan se vallan v-mäistä olla plankton - pyrkikää olemaan hetulavalas.”
 6. 6. 1. TARINAT Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 7. 7. Tästä kaikki lähtee: ITSENSÄ JOHTAMINEN. Johtajan pitää osata johtaa vuorovaikutussuhteita. Mitä se vaatii minulta johtajana? Mitä täytyisi osata? Mitä pitäisi oppia toisilta? Mitä voin tarjota? Verkoston toimintalogiikkaa vasta opetellaan. Vaatii uudenlaista osaamista! Ja että uskallat mennä Pekka Jääskö, JAMK verkostoon matkaan. Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 8. 8. Hidas toimintatapa Tätä kokeillaan Tähän pitäisi tähdätä Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 9. 9. VR:n Ideat kehiin -toiminta Paula Kuusipalo-Määttä ! • Ideat kehiin -toiminta: VR:n henkilökunnan osallistaminen innovaatiotoimintaan ! • Samalla myös johtamisen työkalu ja osa esimiestyötä: henkilöstön kuuntelua, osallistava avoin ja jatkuva kehittämistyö ! • Matala osallistumiskynnys ja aktiivinen sisäinen myyntityö: pieniä ajatuksia -> suurta merkitystä, potentiaalisesti myös liiketoiminnallisesti ! • 200 ideaa ja 2000 kehityskommenttia / kuukausi, hyväksyttyjä tai jo toteutettuja ideoita 16 %, ! • Selkeä ja systemaattinen prosessi, jossa ideoiden eteenpäin vieminen on vastuutettu + IT-järjestelmä + fyysiset kohtaamiset + palkitseminen ! • Vaikuttavuuden tarkastelu Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 10. 10. Palkitseminen ja tulosten näkyväksi tekeminen on oleellista. Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 11. 11. Seppo Sneck, Largo Capital Oy ! • Tiede + liiketoiminta ! • IPR:n todellinen arvo: määrittely vaikeaa, tarvitsee realisoituakseen usein juuri tietyn tiimin taakse ! • Tärkeää ideoille: ainutlaatuinen kilpailuetu, kilpailijoiden tunnistaminen, uutuusarvo, suunnitelma ja tiimin osaaminen, realistinen käsitys markkinoiden koosta (ks viereinen kuva) ! • Kuilu alkuvaiheen rahoituksessa ja vähentyvä yksityisen rahoituksen määrä ongelmana Suomessa ! • University Venture Fund: http:// www.uventurefund.com/ Opiskelijavetoinen alusta yhteistyöhön kasvuyritysten ja pääomasijoittajien kanssa, voisiko idea toimia Suomessa? Markkinan koko oleellinen idean kannalta: määrittelyssä oltava realistinen KOKONAISMARKKINA SOVELTUVA MARKKINA KOHDEMARKKINA Kaikki ne, joilla on ongelma jonka innovaatiosi ratkaisee Tahot, jotka pystyt saavuttamaan 3 vuoden sisällä Ne, johon välittömästi kohdistat toimenpiteesi HUOM! Tätä voi myös esimerkiksi soveltaa hankkeiden näkökulmasta, esimerkiksi ketkä ovat mallin käyttäjiä Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 12. 12. Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 13. 13. 2. SYSTEEMIEN MALLINTAMINEN ”Meillä on kansakuntana edessä poisoppimisen jakso.” ”Näissä muutoksissa ei ole kyse organisaatioiden laatikkoleikeistä.” ”Asiakkaan ongelman hahmottaminen ja tulosten tunnistaminen oleellista. Jos tavoitellaan kerrostaloa, ei tulos voi olla omakotitalo.” ”Me räätälöidään kaikki, kun mitään ei ole tuotteistettu.” ”Myynnin mielenmallit ongelma. Väärät termit. Sisäinen viestintä myös myynnin gäppinä. Myyntitiimiä yritetään myydä sisäisesti väärällä viestillä, saa pelkäämään asiaa.” ”Meillä ei ole kunnon myyntiorganisaatiota. Ei ole onnistuttu tuomaan tuloksia esiin. Munaukset jäävät elämään, kun yrittäjät keskustelee keskenään.”
 14. 14. Osallistujien järjestelmissä tunnistamia ongelmia MYYNTI ! • Organisaatio ei ole tottunut myymään: myyntiosaaminen puuttuu, eivätkä nykyiset asiantuntijat halua sitä tehdä • Liikaa tarjontaa ja tuotteita: fokus puuttuu, huono tuotteistamisen taso ja kate • Puutteellinen asiakasymmärrys: tarjotaan sellaista mitä asiakas ei halua; ei kyetä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin tai luukutetaan, koska ei tiedetä mitä asiakas haluaa HANKEIDEN TUOTTEISTAMINEN JA TULOSVIESTINTÄ ! • Hankkeiden tuotteistaminen ja kaupallistaminen: haluaako asiantuntija myydä? kuka myy, jos ei asiantuntija? • Tulosten tunnistaminen, mittaaminen ja esiin tuominen puutteellista • Onnistumisten hyödyntäminen jatkomyynnin taustalla TIEDONHALLINTA JA VERKOSTOTYÖ ! • Tiedon hajanaisuus: sirpaleista ja huonosti hyödynnettyä • Piilomotiivit; kukin edistää omaa agendaansa esimerkiksi hanketyössä, eikä todellisista kysymyksistä keskustella • Dialogia ei haluta, koska pelätään avoimuutta • Korkeakoulujen ja kehittämisyhtiöiden omistajaohjaus huonoa • Rahoituksen rajoitteet ja ohjaavuus; AMK-opiskelijaputki • Verkostotyön johtaminen vaatii erilaista johtajuutta Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 15. 15. ”Seppo Sorvari kuulee, että oppilaitos kehittelee T&K-hanketta metallikehitykseen. Seppo ajattelee voivansa osallistua parilla tonnilla oman miljoonan liikevaihtonsa turvin.” ! Osaamiskapeikko: Oppilaitos tarjoaa palveluita Sepolle. Nopeasti käy ilmi, että oppilaitos toimii 5 vuotta vanhalla koneella, joka ei palvele Sepon tarvetta. Oppilaitoksen osaaminen ei riitäkään. ! Motivaatio-ongelma: Ehkä oppilaitoksella oli pääasiassa kiinnostus kehittää vanhalla konekannalla omia opetustarpeita ja suoltaa tietynlaista koulutusta, vaikka valmiudet eivät palvele Sepon tarkoitusperiä. ! Tulosten jalkauttaminen ontuu, koska asiakas ja toteuttaja eivät alkuvaiheessa käyneet vuoropuhelua. Suunnitelma ja tutkimus olivat sinänsä hyviä, mutta käytännön sovellus ei palvele Sepon tarpeita kv-alihankintatoiminnan kehittämiseksi. Sepon mielestä projektin olisi pitänyt kartoittaa asiakkaiden tarvetta paremmin ennen palveluiden tarjoamista. Myöskään Seppo ei osannut kysyä, kun ei ollut tottunut hankkeisiin. TARINOITA JÄRJESTELMÄSTÄ ! Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 16. 16. Korkeakoulussa työskentelevää asiantuntija Timoteus Kyölää pakotetaan tuotteistamaan edellisten hankkeiden tulokset myytäviksi tuotteiksi. Timoteus haluaa kuitenkin kehittää aina uutta myymisen sijaan. ! ”Miksi muuttaisin rutiinejani? Mitä saan siitä henkilökohtaisesti lisää, että teen yrityksille kovan rahan koulutusta, saati että perustaisin uuden yrityksen?” Ursula Nevander on yrittäjä, joka haluaa nopean ja näppärän vasteen Timoteukselta. Hänellä on huono kokemus AMK-hankkeista. Ei halua lähteä mukaan korkeakoulujen hankeralliin. Toimitusajat paukkuu. Ursula haluaa jotain nopeaa. AMK:ista käyny monta ihmistä juoksemassa ovesta sisään ja tarjoamassa eri asioita. Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 17. 17. ”Aluksi tulee keskittyä tunnistamaan iso mahdollisuus tai ongelma, joka halutaan ratkaista sekä kirkas visio, johon tähdätään. Suhtaudutaan kehittämistoimintaan panos-tuotos -ajatuksella, että 1 EUR → 2 EUR.” ! Kokeiluista ! Tavoite selväksi! Tavoitellaanko nykyistä parempaa mallia (tehdään sama asia tehokkaammin, halvemmin, nopeammin) vai täysin uutta ratkaisua (tuote, palvelu), jonka hyödyt pystytään varmistamaan? ! Kokeilujen rakenne ja toteutus tulee olla systemaattista: Kuinka monta iteraatiokierrosta vaaditaan? Mitä kullakin kierroksella testataan? Miten tulokset validoidaan? ! ”Epäonnistuminen on vain viivästynyt onnistuminen. Epäonnistunut kokeilu on tulos, jolla tiedetään mikä ei toimi.” x x x NASA kokeili lukuisia eri vaihtoehtoja Apollo-ohjelman toteuttamiseksi yrityksen ja erehdyksen kautta (Saturn V-piirros: Wikipedia) ”Julkisessa kehittämisessä ongelmana älyllinen epärehellisyys. Epäonnistumisen sietokykyä ei ole. Ei ole myyntiargumentti kertoa, että on epäonnistumisia taustalla.” ! ”Tarvittaisiin totuuskomissiopäivä. Ei voida puhua oikeilla nimillä. Pelätään, että oma työpaikka lähtee alta, jos kertoo mokasta.” KÄYTYÄ KESKUSTELUA KOKEILEMALLA KEHITTÄMISESTÄ Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 18. 18. 3. RATKAISUT ! • Täräytä tonnilla! ! • Opiskelijavälitysyritys ! • Ten Times Better - hankemalli Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 19. 19. TÄRÄYTÄ TONNILLA! ! • Paikallinen kehittämisyhtiö + korkeakoulu tarjoavat kansainvälistymisestä kiinnostuneille yrityksille tehokkaan ja edullisen tavan selvittää kv-valmiudet. ! • Palvelun toteuttajat: (kv)-opiskelijat, korkeakoulun ja kehittämisyhtiön asiantuntijat ja näiden kansainväliset kumppanit (tarvittaessa) ! • Tuloksena yritykselle: markkinaselvitys valitulta kohdemarkkinalta ja kansainvälistymissuunnitelma ! • Toteutus kaksi kertaa vuodessa opiskeluiden mukaan ! • Täräytä tonnilla! on sisäänmyyntituote, oleellista on sen luoma jatkomyynti → kv-valmiuksien arviointi, T&K-palvelut, täydennyskoulutus, kv-harjoittelijat ! • Palvelu myydään 20 asiakkaalle kerralla, joista 5 kohdalla jatkokauppaa 40 000 EUR arvosta ! • Kaikki palvelun elementit löytyvät jo valmiina korkeakouluista ja kehittämisyhtiöistä, kyse vain paketoinnista ja prosessin systematisoinnista Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 20. 20. • ”Tykkäsin että eka aloitetaan markkinapotentiaalin pohtimisesta. Jää usein tekemättä resurssien puutteen ja pulan vuoksi.” ! • ”Selkeä tuote. Eihän tässä ole tarkoitus kilpailla konsulttiyritysten kanssa, vaan herätetään uinuvaa kysyntää. Selkeyttää yritysten näkökulmasta. ! • ”Jo sekin, että kartoitus tehdään ja osoittautuu ettei yritys ole kypsä kv-markkinoille, on tulos. Voidaan paketoida mukaan täykkäriä ja yrityskehittämistä. ” ! • ”Mä en ole nähnyt missään Suomessa, että kehittämisyhtiöt + korkeakoulu tekisi tällaista yhteispalvelua sekatyönä.” ! • ”Asiakaslähtöinen idea. Tehdään ostaminen helpoksi + poistetaan riski.” ! • ”Täräytä tonnilla! voisi toimia laajemminkin AMK:n ja kehittämisyhtiön yhteisenä palveluna, että yritys antaisi toimeksiannoksi kilpailija-analyysin tekemisen 5 erilaisesta tavasta markkinoida Googlessa.” Myynti ja toteutusprosessi Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 21. 21. OPISKELIJAVÄLITYSYRITYS Lähtötilanne ! • Suomessa 327 000 opintotuen saajaa ! • Joista 8 % keskeyttäneitä opiskelijoita ! • Laskennallinen kustannus yhteiskunnalle on 890 MEUR vuodessa ! • Suomessa on 322 000 yritystä ! • Suomessa on 320 kuntaa + lukematon määrä valtionlaitoksia Ratkaisu ! • Perustetaan yhteisyritys, jossa omistussuhteet: 70 % yksityinen 30 % julkinen ! • Yrityksen perustamiskustannukset 20 MEUR ! • 200 myyjää, hakuportaali ! • Break even: 200 x 120 kauppaa a 1000 euroa / myyjä / vuosi = 24 MEUR ! • Lisämyynti konsulttityöstä 10 % 2,4 MEUR ! • Portaalin investointiin 100 000 euroa, brändäys ja markkinointi opiskelijatyönä Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 22. 22. • "Yhteiskunnassa ei nykyisellään katsota riittävän pitkälle, että yritysten ja opiskelijoiden tarpeet kohtaa. Tarjonta on sirpalemaista; Aarresaarta, jobsteppiä, projektimaisia organisaatioita.” ! • ”Opiskelijat pitää ottaa paremmin tosissaan -laadukkaat ja asiantuntevasti valmistellut harjoittelu- tai toimeksiantomahdollisuudet opiskelijalle motivoi kaikkia.” ! • ”Ammattimaisesti toteutettu myynti ratkaisee yritysten mukaan saamisen. Tuo mukaan ennakoitavuutta ja valmistelua, sekä selvän pelin ja säännöt.” Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 23. 23. TEN TIMES BETTER -HANKEMALLI ! katso video: ! http://youtu.be/xynd3ELuDbo Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 24. 24. ”Referenssit pitäis kuvata yleisöystävällisempään muotoon.” ! ”Tavoite ja pitää miettiä ja tehdä yhdessä. Keskustelu pitää virittää, ei niin että annetaan jotain valmista. Pitäisi päästä isompiin linjoihin. Pois salailusta kohti avoimeen kehittämiseen.” ! ”Huomaan että on edelleen eri maailmat missä eletään: hankkeilla on omansa, rahoittajalla omansa. Hirveästi piilossa olevia oletuksia ja mielenmalleja.” ! ”Pitäisi paremmin hahmottaa palveluverkosto ja kartta. Jatkokehityksen polkujen parempi mallintaminen. Idean omistajat valitsemaan oman tiiminsä, kenen kanssa lähteä toteuttamaan.” ”Ideoiden voima. Miten poimia niitä, miten johtaa niitä ja miten viedä niitä käytäntöön, systemaattisesti! On eri tasoisia ideoita jotka liikkuvat eri tasoilla. Ei ole olemassa huonoja ideoita on vain hyviä ja parempia. Myynnin kehittäminen: miten myydä ideoiden johtamisen ajattelu omaan organisaatioon. ’Myynti’-sanan arvolatauksen pohdinta ja avaaminen.” ! ”Etsi läpimurtokohta ja keskitä kaikki paukut sitten siihen, mistä se on mahdollista. Meilläkin organisaatiossa pitää uskaltaa luopua ’kaikki kukat kukkivat’ -ajattelusta. Toinen asia on työtehtävien ja työpöydän siivous ja uudelleen organisointi.” ! ”Innovaatioprosessi näyttää usein käyttäjälle helpolta, mutta taustalla on se hikipaja, joka tekee sitä kädet mullassa töitä. Itse pitäisi jaksaa rummuttaa asioita eteenpäin niin kauan, että tulee korvista ulos - siinä vaiheessa ehkä joku ottaa koppia. Jos olet itse ’aloittajapersoona’, hoida “hihnalle” sellainen, joka ei kyllästy asian jalkauttamiseen ja jauhamiseen.” 4. BOOTCAMPIN OPIT Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 25. 25. Mitä pitäisi tehdä lisää? Mitä tekemästä? pitäisi lakata alkaa pitäisi tekemään? Mitä Mitä pitäisi antaa muille tehtäväksi? MUUTOKSEN SIPULI Verkosto Organisaatio Yksilö Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat
 26. 26. Kiitokset osallistujille! ! Leirin fasilitaattorit: Mikko Markkanen, Vilma Mutka ja Mikko Korpela ! Koonti: Toni Pienonen ! Leirin järjestelyt: Katerina Vorlova Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat ! info@businessarena.fi www.businessarena.fi Kaikki materiaali: © Business Arena ja osallistujat

×