Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014(20)

Anzeige

Último(20)

Anzeige

Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014

  1. OSAAMINEN Mahdollista kehitettävästä kohderyhmästä kehittäjä Myös opiskelijaa ohjaavat työelämän edustajat opettavat Muutokset arjen toimintatapoihin ratkaisevat Vahventunut linkki julkisen ja yksityisen sektorin välillä Ratkaisu: Tutkimus ja opetus asiantuntija- yritykset asiakkaat TYÖHYVINVOINTI KUNTOON Työhyvinvointi ja -kyky on liiketoiminnan kriiinen tekijä UUMA MYÖS PK-YRITYKSISSÄ LUKIOIHIN TYÖELÄMÄYHTEISTYÖTÄ JATIIMIOPETTAJUUTTA Keski-Suomen lukiohanke I ja II Työelämäyhteistyö osaksi aineopetusta yhteys lukion ja opiskelijan jatkosuunnitelmien välillä Kehittäjät: Avoin pelikirja, ei valmiita tuputettavia ratkaisuja OSAAMISPÄÄOMAN LISÄÄMISELLÄ ENEMMÄN KASVUYRITYKSIÄ Yritysten Taitava Keski-Suomi rahoituksen saamiseen apua yli 9M€ palveltua yritystä! Kansallinen MUKANA YLI YRITYSTÄ Yrittäjien vertaisoppiminen HYVINVOINTIALAN KOKONAIS- VALTAISTA KEHITTÄMISTÄ Mahdollisuudet rajapinnoissa, esimerkiksi ICT + hyvinvointi Sulautuva aikuiskoulutus osallistujista saa työn tai opetuksen syrjästä kiinni Valjasta paikallispoliitikot mukaan puolestapuhujiksesi Ole esillä kaupunkisi kanssa valtakunnallisesti OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄOHJAUS KUNTOON Kunskap i Utveckling OPETTAJILLE TIETO- JA VIESTINTÄ OSAAMISTA SEKÄVER- TAISOPPIMISTA AMK-hankkeissa opiskelijat ja opetus on kytkettävä mukaan Hankkeet tarjoavat erinomai- sen paikan opettajien yhteisel- le oppimiselle Valtakunnalliseksi laajentuneen toimintatavan rakennuspalikat + yritysyhteistyö + tuotteistus ja koulutus + todistettu vaikuttavuus + rahoitusmalli + vaikuttaminen Valo -liike OPETTAJILLETIETO- JAVIESTINTÄTEKNIIKAN TAITOJA SEKÄVERTAISOPPIMISTA PAOK - Pirkanmaan toisen asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto I ja II 41oppilaitosta Kollegavalmentajat opettajat auttavat vertaisiaan Hyvis Pirkanmaa Työhyvinvointi ja -kyky on liiketoiminnan kriittinen tekijä
  2. KESTÄVÄ KASVU 5DOI-kehittämiskonsepti / SRI International Start-Up yritys- palveluohjelma 50uutta yritystä 420toimintana osallistunutta yritystä Kuuntele, älä tuputa. VASTUULLISUUDESTA KILPAILUKYKYÄ 50PK-YRITYKSELLE Vastuullisuus kuuluu kaikille, sen on oltava osa liiketoiminnan ydintä Yrityskehittäjät ovat peilejä, joita vasten yritykset peilaavat tarpeitaan Kulttuurituottajien osaamista | Uusia tuotteita ja konsepteja YMPÄRISTÖN JATYÖTTÖMYYDEN HOIDON YHDISTÄMINEN LAPE-projekti 66uutta työpaikkaa 263projektin aloittanutta Projektipäällikön tehtävä on mahdollistaa kehittäjien työ Hyväntyönjohdon merkitys pitkäaikaistyöttömille on huomiotava YHTEISESTÄ KIELESTÄ VAUHTIA IDEOIDEN KAUPALLISTAMISEEN Tutkijat, kehittäjät ja yrittäjät yhdessä Innovaatioilla kasvuyrityksiä Pirkanmaalle 200henkilöä 20 timiiä Kansainvälisen huippu- mallin ja kouluttajien tuominen Pirkanmaalle 23julkaisua Tutkimustieto jotka suodattavat hyödyntävät ja levittävät KohderyhmäAsiantuntijat Valid Luoedelläkävijyyttä KULTTUURITUOTTAJIEN VERKOSTO Produforum Österbotten KEHITETÄÄN YRITTÄJÄÄ ITSEÄÄN, EI YRITYSTÄ
  3. OSALLISUUS MONIKIELINEN MAAHANMUUTTONEUVONTA Maahanmuuttajainfo Mainio 666työnhakijaa 101yritystä 88muuta organisaatioita PIENTEN JÄRJESTÖJEN KEHITTÄMISTYÖN MAHDOLLISTAJA Välittäjä ja VälittäjäPlus Hanke = Strateginen vipuvarsi Pieni toimija voi hankkeen avulla kasvaa merkitykselliseksi 50%osallistujista työllistyy tai saa koulutuspaikan TYÖPAJAN kautta apua työllistymiseen ja kestävään kehitykseen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen työpajahankkeet Jatkossa pajalaiset tulevat tarjoamaan muun muassa koti-, siivous-, pesula- ja muuttopalveluita 185aikuista ja 50nuorta on saanut apua AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUINNOVAATIO 88%kuntoutujista kokee saaneensa tarvitsemansa tuen. Nuoret aikuiset,jotka olisi muuten kirjoitettu eläkkeelle, ovat saaneet ennalta ehkäisevää apua ”Ei auteta ihmisiä ongelmalähtöisesti, vaan luodaan heille mahdollisuuksia.” Klubitalolta työurille Valmis tuotteistamispaketti, jolla toimintaa on siirretty muualle Suomeen Yritysyhteistyö on olennaista Hankkeet mahdollistavat kokeilut, joihin ei muuten voitaisi tartuta. 12 kunnanmaahanmuuttopalvelut yhteiseksi 17eri kieltä Alkukartoitusauttaa ottamaan tilanteen haltuun Edelläkävijyyttäkotouttamiseen Välittäjän ansiosta pienet välityömarkki- noilla toimivat järjes- töt pystyivät täyttä- mään julkisten palve- luiden aukon. Pienikin voi olla kaunista. Välittäjän ansiosta hyvät ideat eivät jääneet ilman toteutusta. Hanke
  4. TYÖLLISYYS Toimintamalli rakennettiin benchmarkkaamalla ja sovel- tamallaTurun malli Seinäjoelle ALUMNIT MENTOROIMAAN OPISKELIJOITA Alumnista mentoriksi 28opiskelija-mentorparia 100%opiskelijatyytyväisyys AMMATTITYÖVOIMAN TUOMINEN ULKOMAILTA Bothnia Work MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN Bothnia Integration Hankkeen keskiväli tulee jättää auki kokeiluille . . . . . . ja oppia niistä Aloitus Selkeä päämäärä PIKA-APUA TYÖKOKEMUSTA VAILLE OLEVILLE KORKEAKOULUTETUILLE Tasku Projektipaja: oikeille asiakkaille tehtävä projekti Vaikutus: 50%työllistyminen TYÖHÖN- VALMENNUKSELLA PYSYVIÄ RATKAISUJA PITKÄAIKAIS- TYÖTTÖMYYTEEN 65-70%sijoittuu töihin tai koulutukseen valmennuksen jälkeen Edelleen sijoittaminen perustuva merkittävä ratkaisu: VÄLITYÖMARKKINOIDEN KENTTÄ SELKEÄKSI www.valkky.fi - Konsepti on siirrettävissä mille tahansa alueelle lisäämään välityömarkkinoiden vaikuttavuutta Yli 1500koulutukseen osallistunutta 510uutta työpaikkaa 30uutta yritystä » Kaikki tukipalvelut osaajan tuomiseksi Suomeen » Työntekijälle kevyt lasku uuteen kotimaahan » Työnantajalle avaimet käteen palvelu » Maahanmuuttajille paremmat valmiudet kotoutua Suomeen » Hanke tiivisti eri tahojen verkostoyhteistyötä ja tehosti resurssien käyttöä » Hanke oli keskeisenä tahona käynnistämässä Welcome Office -toimintaa Auttaa kuljettamaan asioita eteenpäin? 1) Kunta tai yhdistys ottaa työttömän palkkalistoilleen 2) Valmentaja auttaa ja tukee 3) Työtön tekee työkokeiluja 4) Valmentaja hakee yrityksestä työpai- kan, johon työtön sijoitetaan edel- leen töihin 5) Yrityksellä on mahdollisuus työllistää työtön palkalliseen työsuhteeseen Luoko hanke uuden palan? Välkky TASKU
  5. NUORET TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISESTÄ OPPIMISKOKEMUS SeduEvents yli 500opiskelijaa Kaksi osuuskuntaa, jossa yli 150nuorta ovat tutus- tuneet yrittäjyyteen 2. ASTEEN OPISKELIJOIDEN YRITTÄJYYDEN JA TYÖLLISTYMISEN EDISTÄJÄ Pajoilta urille KesäJeesi -palvelusta tilaustöitä kesätöittä jääneille nuorille Valmiita ratkaisuja osuuskun- tatoiminnan edistämiseksi LUOVUUS JA ILMAISU NUORTEN PAJAN RATKAISUNA Nuorten taitopajat TYÖELÄMÄPASSI ANTAA VALMIUDETTYÖNHAKUUN Työelämästartti Avainsanat: yhteisöllisyys, toiminnallisuus TUOTANTOKOULUSSA OPITAANTEKEMÄLLÄ AIDOSSA YMPÄRISTÖSSÄ AIDIOILLE ASIAKKAILLE OSIRIS Molemmilla hankkeilla luotiin pysyvä toimintamalli järjestön ja kaupungin yhteistyönä Tekemällä oppiminen = vaihtoehto perinteiselle koulutyölle 10-LUOKKA POIS KOULUYMPÄRISTÖSTÄ Silta-Lisä hengen pienryhmässä opitaan tekemisen kautta Opiskelijat oppivat tapahtumia tuottamalla käytännön projekti- taitoja, kuten aikataulutus ja budjetointi TYÖVOIMAN LIIKKUVUUTTA YLI PERINTEISTEN SUKUPUOLIRAJOJEN Balanssi Koulutukseen osallistuneista 1/3 työllistyy ja 1/3 aloittaa opinnot Yli 1200 nuoren ja 58 yrityksen kanssa luotu malli Mahdollisuus tutustua eri ammatteihin - myös sellaisiin, jotka saattavat tuntua vierailta Monistettavaksi ja siirrettäväksi mal- linnettu toiminta Seuranta osoittaa tulokset Älä johda massoja Johda avainpelaajia (ja tue, resursoi sekä sparraa heitä) HUOM! Kehittämishankkeen projektipäällikkö
  6. » edellytysten luominen » osallistujien energian kanavoiminen HYVÄT KÄYTÄNNÖT HANKEAMMATTILAISTEN OPPIMISYHTEISÖ Länsi-Suomen Helmet yli 250hankeammattilaisen kohtaamispaikka HYVÄ ESIMERKKI AMK- OSAAMISEN SIIRTÄMISESTÄ YRITYKSIIN Tilitoimistojen asiantuntijuuden kehittämishanke yrityksen parantunut ennakointi ja valmiudet APU HANKKEIDEN JOHDONMUKAISEEN TOTEUTUKSEEN SUUNTA-työkalu Tarve Päämäärä Tavoite Keino Prosessi Tuotokset ja tuloksetSOME-TYÖNHAKUAPUA NUORILLE Työtä meille - Nyt ja Heti (TMNH) Työkkärin Tytti veiTE-toimiston palvelut Facebookiin Edelläkävijä hanke sosiaalisen median kehittämisessä JobiJobi! -palvelu, SoMe-työhaku ja apukeinot yhden luukun alle yli 55 000blogilukijaa yli 1000seuraajaTwitterissä ETELÄ-POHJANMAASTA RYTMIMUSIIKIN KESKUS Rytmimusiikin hankekokonaisuus Ratkaisevaa Yhteinen päämäärä keräsi voimavarat ja tekijät Hanke yhdisti: aito yritysten tarve innostuneet opettajat opiskelijat
Anzeige