Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ReklamıN öZellikleri

12.592 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Business
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ReklamıN öZellikleri

  1. 1. Reklamın Özellikleri Reklamın başlıca özellikleri şunlardır: - Yayılabilme Özelliği: Reklamın, satıcı mesajının sık tekrarlanması, rakiplerin mesajlarıyla karşılaştırılma yapması, satıcının gücü hakkında olumlu izlenim bırakma özelliği, - Geniş Kitleye Sunulabilme Özelliği: Büyük kitlelere seslenebilme gücü, ürünleri standart olmaya zorlaması, - Daha Geniş İfade Gücü: Baskı, ses ve renklerin, sanatsal kullanımıyla dramatik, etkin ve canlı sunuş, - Gayrişahsilik: Reklamın yüzyüze olmaması, muhatapta baskı duygusunu ortadan kaldırır. Reklam, bir ürün için uzun vadeli imaj yaratmak ve satışa çabuk tepki almak gibi amaçlarla kullanılabilir. coğrafi olarak dağınık, çok sayıdaki tüketiciye ucuz olarak ulaşmanın uygun yollarından biridir. Reklamda mutlaka bulunması gereken özellikleri ise şöyle sıralayabiliriz: 1) Reklamın bilgilendirici olması: Yapılan araştırmalar tüketicilerin, birçok reklamların yeterince bilgi verici olmadığını düşündüklerini göstermiştir. Bunun sonucunda batı ülkelerindeki reklamlar, mamülün özellikleri ve nasıl yararlanılacağı konusunda bilgi vermeye başlamışlardır. Son olarak şu sonuca varılmıştır: “Reklam yapmak; insanı, reklamı yapılan malı satınalmaya götürecek bir davranışa yöneltmek” olarak tanımlanabilir. Reklam daha ziyade malın kişide yaratacağı duyguları belirtmeye önem vermesi ve ayrıntılı bilgi vermeyi, bu sürecin öğesi olarak görmelidir. 2) Reklamda İnandırma: Reklamdan beklenen, müşteriye bir malı satınalma gereğine inandırmaktır. Müşteri bakımından mamülün ne işe yarayacağı konusu çok önemlidir. Bu da ancak, mamül hakkında kuru gerçekler yerine, müşteriyi mamülün yararlarına inandırmak şeklinde olur. Çağdaş reklam inandırma temeline dayanır. İnandırma demografik toplumun bin unsurudur. Bunun tersi ise tehdittir, zorlamadır. Bütün çağdaş reklamlar inandırma niyetini taşırlar. Bazı reklamlar, inandırma ile birlikte bilgilendirmeye de yer verirlerken bazıları ise, hiç yer vermez. Bu açıdan reklam, “şunu yapın”, “onu satınalın”, “şunun lehine düşünün” gibi ustaca özendirme şeklinde bir inandırmadır. Sözün kısası reklamın temelinde inandırma yatar. 3) Ortalama Zekaya Seslenme: Psikologların yaptığı incelemeler, ortalama kavrayışın ve okuma anlama yeteneğinin sanıldığından da aşağı olduğunu göstermiştir. Radyo dinleyicisi veya gazete dergi okuyucusu, kullanılan sözcüklerin anlamını kavrayamadıkça, reklam ne kadar doğru olursa olsun, okuyucu veya dinleyici reklamdan etkilenmeyecek, tersine, anlayamadığı reklama inanmayacaktır. Bu yüzden reklam, mümkün olduğu kadar öğrenim düzeyi yüksek olmayan geniş kitlelere iletmek istediğimiz bilgileri kolayca ulaştırabilecek özellikte olmalıdır. 4) Müşterinin dikkatini çekebilmek: Yüzyüze satışta ilk adım, müşterinin dikkatini çekmektir. Bunu, satışcı müşteri ile karşılaştığında ya kendini tanıtarak, ya da müşterisinden görüşme isteyerek sağlayabilir. Satışçı müşterinin yanına girerken ya da gelen müşteriyi karşılarken çok
  2. 2. dikkatli olur. Fiziksel görünüşüne, temizliğine, giyimine dikkat eder ve saygıdeğer insan imajı yaratmaya çalışır. İyi bir reklam, fiziksel görünüşüyle, okuyucuda veya izleyicide veya dinleyicide ilk izlenim elverişli olmasını sağlayacak biçimde hazırlanmalıdır. Böyle bir reklam, müşteri evindeyken veya yolda giderken ya da masasında çalışırken posta yoluyla müşterinin dikkatini çekebilmelidir. 5) Müşteriye malı arzulatma: Müşterinin çekilen ilgisi, müşterinin malı arzulamasına dönüştürülmelidir. Nasıl ki, iyi bir satışçı, müşterinin ilgisin kamçılayıp, onun söz konusu malı olmasını sağlamaya çalışırsa; iyi bir reklam da bunu sağlamalıdır. Bazı durumlarda dikkat, ilgi, arzu aynı anda sağlanırken, bazı durumlarda müşteriyi istekli hale getirmek daha uzun zaman almaktadır. İnsanlar, kendi yararlarına olacağına inandıkları mamülleri arzularlar. 6) Müşterinin karar vermeye yöneltilmesi: Satışçı, müşterinin satınalma kararını vermesine yardımcı olmalıdır. Bununla ilgili olarak satışçı, müşterinin mantığına seslenmelidir, onun sorularına cevap verebilmeli ve müşteriye incelikle telkinler yapabilmelidir. İyi bir reklamda da müşteriye dikkatden ilgiye, ilgiden arzuya, arzudan karara yöneltip yükseltecek özellikler bulunmalıdır. 7) Müşterinin alma kararının eyleme dönüşmesi: Müşterinin satın alma kararını vermesinden sonra, bu kararın eyleme dönüşmesi gerekir. Yani müşterinin söz konusu malı ısmarlaması veya mal hazırsa satın alma işleminin yapılmasına sıra gelmelidir. Bazı satışçılar, dikkat çekme, karar verdirme evrelerinde başarılı olurlarken bazıları da verilen kararı eyleme geçirme de başarısız olmaktadır. Bazıları ise, daha önceki evrelerde başarısızken; son aşamada başarı göstermektedir. Reklamda da, mümkün olduğunca bu evrelerin hepsinde başarı olabilecek bir yol izlenmelidir.

×