Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Finansal Tablolar Analizi 1

7.083 Aufrufe

Veröffentlicht am

Finansal Tablolar Analizi / Yrd. Doç. Dr. Burak Özdoğan

Veröffentlicht in: Business
 • Get Now to Download eBook === http://bestadaododadj.justdied.com/1390186989-les-chroniques-de-zar-a-ya-eqob-et-de-ba-eda-maryam-rois-d-ethiopie-de-1434-a-1478-texte-ethiopien-et-traduction-precedees-d-une-introduction-classic-reprint.html
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Hello! High Quality And Affordable Essays For You. Starting at $4.99 per page - Check our website! https://vk.cc/82gJD2
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Finansal Tablolar Analizi 1

 1. 1. FİNANSAL / MALİ TABLOLAR ANALİZİ YRD. DOÇ. DR. BURAK ÖZDOĞAN
 2. 2. MUHASEBE NEDİR? Bir işletmedeki mali nitelikli olayların; •Saptanması (Belgelerle) •Ölçülmesi (TL cinsinden) •Kaydedilmesi (Yevmiye defteri) •Sınıflandırılması (Defteri Kebir) •Özetlenmesi (Mizanlarda) •Raporlanması (Mali Tablolarda) •Analiz edilmesi ve •Yorumlanması(Mali analizle) SÜRECİDİR.
 3. 3. FİNANSAL TABLO M u h a s e b e n i n k a y ı t v e sınıflamayla topladığı bilgilerin, ilgili taraflarca çeşitli amaçlarla kullanılmasına olanak vermek için özetlenerek gösterildiği tablolara denir.
 4. 4. FAYDALI FİNANSAL BİLGİNİN ÖZELLİKLERİ Temel Özellikler Destekleyici Özellikler İhtiyaca uygunluk Gerçeğe uygun çözüm Anlaşılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Zamanında sunum
 5. 5. FİNANSAL/MALİ TABLOLAR ANALİZİ İşletmenin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışı hakkında ilgili tarafların alacakları kararlarda faydalı olacak nitelikte finansal bilgi sunmaktır. Finansal tablolar ayrıca, yöneticilerin işletmenin kaynaklarını ne etkinlikte kullandıklarını gösteren bilgiler sağlar. FİNANSAL TABLOLARIN AMACI
 6. 6. FİNANSAL/MALİ TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLARIN AMACI FİNANSAL DURUM FİNANSAL PERFORMANS NAKİT AKIŞI Finansal Durum Tablosu Kar/Zarar Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Nakit Akış Tablosu DİPNOTLAR
 7. 7. BOBİ FRS MSUGT/VUK TFRS Finansal Tablolar •Finansal Durum Tablosu •Kar/Zarar Tablosu •Nakit Akış Tablosu •Özkaynak Değişim Tablosu •Dipnotlar •Bilanço •Gelir Tablosu •Satışların Maliyeti Tablosu •Fon Akım Tabloları •Nakit Akım Tablosu •Kar Dağıtım Tablosu •Özkaynak Değişim Tablosu •BOBİ FRS ile uyumlu Diğer Kapsamlı Gelir •Sunulmaz •BOBİ FRS ile uyumlu •SunulUR
 8. 8. FİNANSAL/MALİ TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ‣ Bilanço (finansal durum tablosu) dipnot ve ekleriyle birlikte ‣ Kar/Zarar Tablosu (ayrıntılı gelir tablosu) dipnot ve ekleriyle birlikte ‣ Satılan malın maliyeti tablosu ‣ Fon akım tablosu ‣ Nakit akım tablosu ‣ Net işletme sermayesi değişim tablosu ‣ Kar dağıtım tablosu ‣ Öz kaynaklar değişim tablosu TEMEL FİNANSAL TABLOLAR EK FİNANSAL TABLOLAR
 9. 9. FİNANSAL/MALİ TABLOLAR ANALİZİ ▸ TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardına göre tam bir finansal tablolar seti aşağıdakileri içerir: Dönem sonu finansal durum tablosu (bilanço) Döneme ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Döneme ait özkaynak değişim tablosu Döneme ait nakit akış tablosu ve Önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar. ▸ BOBİ Finsansal Raporlama Standardına göre ise finansal tablolar asgari olarak aşağıdakilerden oluşur: Finansal durum tablosu (bilanço) Kar veya zarar tablosu Nakit akış tablosu Özkaynak değişim tablosu Önemli muhasebe politikalarını ve diğer açıklayıcı bilgileri içeren dipnotlar FİNANSAL TABLOLAR
 10. 10. FİNANSAL DURUM TABLOSU BİLANÇO
 11. 11. FİNANSAL / MALİ TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL DURUM TABLOSU ▸ Finansal durum tablosu, işletmenin finansal durumu hakkında bilgi vermek üzere hazırlanan ve işletmenin belirli bir tarihteki varlık, yükümlülük ve özkaynaklarını gösteren tablodur. Finansal durum tablosu; “Dönen Varlıklar”, “Duran Varlıklar”, “Kısa Vadeli Borçlar”, “Uzun Vadeli Borçlar” ve “Özsermaye” hesap gruplarından oluşur. Finansal durum tablosunun varlıklar bölümü, “paraya dönüşüm çabukluğu”na; kaynaklar bölümü ise “ödeme çabukluğu”na göre düzenlenmektedir.
 12. 12. FİNANSAL / MALİ TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL DURUM TABLOSU Dönen Varlıklar: Nakit ve 1 yıl içerisinde paraya çevrilebilen veya kullanılabilen varlıklardır. Duran varlıklar: 1 yıldan daha uzun sürede paraya çevrilebilen veya 1 yıldan daha uzun süre kullanılacak varlıklardır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar: Vadesi 1 yıla kadar olan borçlardır. Uzun vadeli yabancı kaynaklar: Vadesi 1 yıldan uzun olan borçlardır. Öz kaynaklar: İşletme sahiplerinin getirdiği kıymetlerin karşılıkları ile işletmede tuttukları karlardan oluşan tutardır.
 13. 13. DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ÖZ KAYNAKLAR Bilanço, varlık ve kaynakların vadelerine göre düzenlenir BİLANÇO - - PARALAR (KASA VE BANKA) - - ALINAN VE VERİLEN ÇEKLER - - MENKUL KIYMETLER - - ALACAKLAR - - ALACAK SENETLERİ - - STOKLAR (HAMMADDELER, MAMULLER, TİCARİ MALLAR) -
 14. 14. DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ÖZ KAYNAKLAR Bilanço, varlık ve kaynakların vadelerine göre düzenlenir BİLANÇO - - UZUN VADELİ ALACAKLAR - - MADDİ DURAN VARLIKLAR (ARSALAR, ARAZİLER, BİNALAR, MAKİNELER, TAŞITLAR, DEMİRBAŞLAR) - - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (HAK, ŞEREFİYE)
 15. 15. DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ÖZ KAYNAKLAR Bilanço, varlık ve kaynakların vadelerine göre düzenlenir BİLANÇO - - BANKA KREDİLERİ - SATICILAR - BORÇ SENETLERİ - ORTAKLARA BORÇLAR - PERSONELE BORÇLAR - YASAL BORÇLAR (VERGİ, SGK PRİMİ)
 16. 16. DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ÖZ KAYNAKLAR Bilanço, varlık ve kaynakların vadelerine göre düzenlenir BİLANÇO - - BANKA KREDİLERİ - - ALINAN VE VERİLEN ÇEKLER - - MENKUL KIYMETLER - - ALACAKLAR - - ALACAK SENETLERİ - - STOKLAR (HAMMADDELER, MAMULLER, TİCARİ MALLAR) - - - BANKA KREDİLERİ - SATICILAR - BORÇ SENETLERİ - ORTAKLARA BORÇLAR - PERSONELE BORÇLAR - YASAL BORÇLAR (VERGİ, SGK PRİMİ)
 17. 17. DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ÖZ KAYNAKLAR Bilanço, varlık ve kaynakların vadelerine göre düzenlenir BİLANÇO - - BANKA KREDİLERİ - - ALINAN VE VERİLEN ÇEKLER - - MENKUL KIYMETLER - - ALACAKLAR - - ALACAK SENETLERİ - - STOKLAR (HAMMADDELER, MAMULLER, TİCARİ MALLAR) - - - SERMAYE - FONLAR - YEDEKLER - GEÇMİŞ YIL KARLARI VE ZARARLARI - DÖNEM KARLARI VE ZARARLARI
 18. 18. FİNANSAL DURUM TABLOSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İLKELER Beklenen getiri: işletmenin yatırımlarından gelecekte ortaya çıkması umulan ekonomik faydadır. (Kar veya nakit akımı olarak ölçülür). Risk: beklenilmeyen durumun ortaya çıkma olasılığıdır. ‣ Zaman aralığı genişledikçe risk artar. ‣ Dönen varlıkların (kısa vadeli yatırım) riski ve getirisi duran varlıklara göre düşüktür. ‣ Duran varlıkların (uzun vadeli yatırım) riski ve getirisi dönen varlıklara göre Yüksektir. ‣ KVYK’lar en düşük maliyetli kaynaktır. ‣ KVYK’ların pasif içinde oranı artıkça işletmenin finansal riski (iflas riski) artar ‣ UVYK’ların KVKY’lara göre maliyeti yüksektir, işletme açısından riski ise düşüktür. ‣ Öz kaynaklar en yüksek maliyetli kaynaktır. ‣ Öz kaynakların pasif içinde oranı artıkça işletmenin finansal riski (iflas riski) azalır.
 19. 19. FİNANSMAN KURALI DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR KISA VADELİ BORÇLAR UZUN VADELİ BORÇLAR ÖZ SERMAYE AKTİF PASİF VADE UYUMU KURALI: * Vade uyumu kuralına uyulmazsa ne olur?
 20. 20. FİNANSAL/MALİ TABLOLAR ANALİZİ FİNANSMANDA UYGUNLUK İLKELERİ ‣ Dönen varlıklar ağırlıklı olarak (önemli bir kısmı) KVYK’larla finanse edilmeli ‣ Net işletme(çalışma)sermayesi (dönen varlık-KVYK) pozitif olmalı. ‣ Duran varlıklar Sürekli(devamlı) sermaye ile finanse edilmeli. ‣ KVYK’lar kesinlikle Duran varlıkların finansmanında kullanılmamalı
 21. 21. DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ÖZ KAYNAKLAR KURALLAR BİLANÇO ‣ Ticaret işletmelerinde dönen varlıklar, duran varlıklardan daha fazla olmalıdır ‣ Sanayi işletmelerinde ise duran varlıklar, dönen varlıklardan daha fazla olmalıdır ‣ Özkaynaklar, yabancı kaynaklardan daha fazla olmalı, en azından eşit olmalıdır ‣ Dönen varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmelidir ‣ Dönen varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklardan fazla olmalıdır ‣ Duran varlıklar, öz kaynaklar ya da uzun vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmelidir
 22. 22. DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ÖZ KAYNAKLAR KURALLAR BİLANÇO NÇSNET ÇALIŞMA SERMAYESİ var ise; İşletme günlük faaliyetlerini sürdürebilir. Kısa vadeli borçlarını ödeyebilir. Gerektiği zamanlarda peşin alışlar yapabilir. Giderlerini karşılayabilir. * DÖNEN VARLIKLARIN FAZLA KISMI NET ÇALIŞMA SERMAYESİ OLARAK ADLANDIRILIR.
 23. 23. KAR/ZARAR TABLOSU GELİR TABLOSU
 24. 24. FİNANSAL/MALİ TABLOLAR ANALİZİ KAR/ZARAR TABLOSU Bir işletmenin belirli bir faaliyet döneminde elde ettiği bütün gelirlerle aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderlerin, bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem karı veya dönem zararını gösteren temel mali tablodur. Gelirler; ortakların yaptığı katkılar hariç olmak üzere, varlık girişi veya varlıkların değerinde artış ya da yükümlülüklerde azalma şeklinde özkaynaklarda raporlama dönemi boyunca meydana gelen artıştır. Giderler; ortaklara yapılan dağıtımlar hariç olmak üzere, varlık çıkışı veya varlıkların değerinde azalış ya da yükümlülüklerde artış şeklinde özkaynaklarda raporlama dönemi boyunca meydana gelen azalıştır.
 25. 25. SATIŞLAR SATIŞLARIN MALİYETİ FAALİYET GİDERLERİ KURALLAR GELİR TABLOSU ‣ İşletme faaliyetlerinden beklenen kar elde edilmesidir. ‣ Kar özellikle ESAS faaliyet alanında oluşmalıdır. ‣ ESAS faaliyet alanında oluşacak KAR, kendinden sonra gelen alanları finanse edebilmelidir. ‣ Varsa finansman giderleri oluşan KARdan küçük olmalıdır. ‣ İşletmenin diğer faaliyet alanında oluşacak karlar olumlu yorumlanır. ‣ Olağan dışı gelir ve giderler sürekli olmayacağı için değerlendirmeye alınmazlar. DİĞER GELİRLER DİĞER GİDERLER FİNANSMAN GİDERLERİ OLAĞAN DIŞI GELİRLER OLAĞAN DIŞI GİDERLER SONUÇ (KAR YA DA ZARAR) ESAS DİĞER O.DIŞI
 26. 26. ‣ İşletme faaliyetlerinden beklenen kar elde edilmesidir. ‣ Kar özellikle ESAS faaliyet alanında oluşmalıdır. ‣ ESAS faaliyet alanında oluşacak KAR, kendinden sonra gelen alanları finanse edebilmelidir. ‣ Varsa finansman giderleri oluşan KARdan küçük olmalıdır. ‣ İşletmenin diğer faaliyet alanında oluşacak karlar olumlu yorumlanır. ‣ Olağan dışı gelir ve giderler sürekli olmayacağı için değerlendirmeye alınmazlar. SATIŞLAR SATIŞLARIN MALİYETİ FAALİYET GİDERLERİ KURALLAR GELİR TABLOSU DİĞER GELİRLER DİĞER GİDERLER FİNANSMAN GİDERLERİ OLAĞAN DIŞI GELİRLER OLAĞAN DIŞI GİDERLER SONUÇ (KAR YA DA ZARAR) ESAS DİĞER O.DIŞI ELDE EDİLEN KAR: - En az sektör ortalaması civarında olmalıdır. - Öz kaynaklardaki diğer getiri araçlarının üzerine çıkmalıdır.
 27. 27. NAKİT AKIŞ TABLOSU EK FİNANSAL TABLOLAR
 28. 28. BİR SORU: ÇOK KAR DEMEK ÇOK NAKİT Mİ DEMEKTİR? PARAYLA SAADET OLUR MU? FİNANSAL / MAKL
 29. 29. FİNANSAL / MALİ TABLOLAR ANALİZİ Nakit akım tablosu (NAT), işletmenin belirli bir dönemdeki nakit akışlarını; nakit kaynak ve kullanım yerlerini gösteren bir tablodur. Net Nakit Akımı = Net Kar - Nakit Olmayan Gelirler + Nakit Olmayan Giderler
 30. 30. FİNANSAL / MALİ TABLOLAR ANALİZİ ▸ Bir firmada dönemin sonunda büyük miktarda net kar açıklanmasına rağmen, raporda yer alan dönem sonu nakit miktarı, dönem başındaki nakit miktarına eşit veya ondan az olabilir. ▸ Firmanın çok kar etmesi nakit miktarının da çok olduğu anlamına gelmez. ▸ Firma karlı görünse dahi nakit bakımından sıkıntıda olabilir.
 31. 31. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU EK FİNANSAL TABLOLAR
 32. 32. FİNANSAL / MALİ TABLOLAR ANALİZİ ▸ Özkaynak değişim tablosunda; ▸ Özkaynak kalemlerinin dönem başı bakiyesi ve dönem sonu bakiyesi ▸ Dönem içinde öz kaynak kalemlerinin tutarında meydana gelen değişimler ▸ Değişimlerin nedenleri gösterilir.
 33. 33. FİNANSAL / MALİ ANALİZ
 34. 34. FİNANSAL/MALİ TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL/MALİ ANALİZ Finansal Analiz, bir işletmenin finansal durumunun ve finansal yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için; ▸ Finansal tablo kalemlerindeki değişikliklerin, ▸ Kalemler arasındaki ilişkilerin, ▸ Zaman içinde göstermiş oldukları eğilimlerin incelenmesi ve gerektiğinde belirlenen standart ve sektör ortalaması ile karşılaştırılarak yorumlanması faaliyetlerinin bütünüdür.
 35. 35. Finansal Analiz Ekonomik Veri Piyasa Verisi Finansal Açıklamalar
 36. 36. MUHASEBENİN İKİ TEMEL İŞLEVİ VARDIR. BUNLAR “KAYDETME” VE “ANALİZ - YORUM”DUR. FİNANSAL/MALİ TABLOLAR ANALİZİ İşletmede gerçekleşen mali nitelikteki işlemlerin tanımlanarak kaydedilmesi, sınıflandırılması ve özetlenmesi muhasebenin birinci işlevini oluştururken, finansal tablolarda gösterilen durumun analiz edilip yorumlanarak ilgili taraflara iletilmesi de muhasebenin ikinci işlevini ifade eder.
 37. 37. MALİ ANALİZ TÜRLERİ ▸ Kapsamına göre mali analiz ▸ Amacına göre mali analiz ▸ Analiz yapanın durumuna göre mali analiz
 38. 38. MALİ ANALİZ TÜRLERİ ▸ Kapsamına göre mali analiz STATİK ANALİZ •Belirli bir tarihte düzenlenmiş veya tek bir döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesidir. Oranlar, dikey yüzdeler ve diğer analitik tekniklerden yararlanılır. •Statik analizde işletmenin belirli bir faaliyet dönemiyle ilgili yararlı bilgiler elde edilmesine karşın bilgilerin karşılaştırılamaması eksiklik ifade eder. DİNAMİK ANALİZ •İşletmenin birbirini takip eden ait finansal tablo dönemlerine arında yer alan kalemler arası ilişkilerin ve bu kalemlerin zaman içerisinde göstermiş olduğu eğilimlerin belirlenmesi ve yorumlanmasıdır. •İşletmenin cari dönem bilgileri geçmiş faaliyet dönemi sonuçlarıyla, işletmede belirlenen standartlarla (plan ve bütçe hedefleri), sektör veya benzer işletmelerle ve genel standartlarla karşılaştırılır. Analizde mali tablolar, dikey ve yatay yüzdeler ve oranlardan yararlanılır.
 39. 39. MALİ ANALİZ TÜRLERİ ▸ Amacına göre mali analiz 1. YÖNETİM ANALİZLERİ •Yönetim işlevinin yerine getirilmesinde alınacak kararlara dayanak olmak üzere işletme yönetimi için yapılan analizdir. •Statik ve dinamik analiz tekniklerinden yararlanılır. •Yönetim analizi işletmenin verimliliğini, karlılığını artırmak, kaynakların etkin bir şekilde kullanımını sağlamak ve yönetim kararlarının doğruluk derecesini artırmak gibi konularda yöneticiler yardımcı olur.
 40. 40. MALİ ANALİZ TÜRLERİ ▸ Amacına göre mali analiz 2. KREDİ ANALİZLERİ •İşletmeye kredi verenler veya verecek olanlar tarafından yapılır. İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü belirlemek için yapılan analizdir. •Dönen varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki ilişkileri konu alan analiz teknikleri kullanılır. Bunların yanında dönen varlıkların yapısı, sermaye yapısı, öz kaynak- yabancı sermaye (borç) dengesi, duran varlıkların yapısı ve finansman yöntemleri de önem taşır. Ayrıca gelir tablosu verilerinden yararlanılarak işletme karlılığı, alacak ve stokların devir hızı analiz edilir. Bunların yanında yöneticilerin ve kurumun niteliği ve saygınlığı, iktisadi durum ve sektörel gelişmeler de göz önüne alınmalıdır.
 41. 41. MALİ ANALİZ TÜRLERİ ▸ Amacına göre mali analiz 3. YATIRIM ANALİZLERİ •İşletmeye ortak olanlar ve ortak olmayı düşünenler ile işletmeye uzun vadeli kaynak sağlayacaklar tarafından yapılan analizdir. Ortaklar ve ortak olmayı düşünenler işletmenin devamlılığı, yatırım güvencesi ve karlılık durumu ile ilgilenirler. Hisse senetlerindeki artışlar, kar dağıtım politikası ve bunların zaman içinde gösterdikleri eğilim önem taşır.
 42. 42. MALİ ANALİZ TÜRLERİ ▸ Analizi yapanın durumuna göre analiz türleri İÇ ANALİZ •İşletme içindeki yönetici, iç denetçi, muhasebeci gibi kadrolu elemanlarca yapılan analizlerdir. •Dış kullanıma da açık olan bilanço ve gelir tablosundan ve işletme içinde üretilen tüm verilerden yararlanılır. Bu nedenle karlılık, verimlilik ve mali yapı ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılır. DIŞ ANALİZ •İşletme dışındaki kişilerin yaptıkları analizlerdir. Bu kişiler işletmenin yayınladığı mali tablolar ve bunların dip notlarından yararlanırlar. •Dış analizi, işletmeyle ilgisi bulunan satıcılar, kredi kurumları,işletmeye yatırımda bulunmak isteyenler yapar.
 43. 43. FİNANSAL/MALİ ANALİZİN BAŞARI KOŞULLARI •Analizin temelini oluşturan mali tablolar muhasebe temel kavramlarına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış olmalıdır. •Analizi yapan kişi yeterli, tarafsız, önyargısız ve samimi olmalıdır.
 44. 44. ‣ Temel mali tablolar işletmenin nihai durumunu göstermez. “İşletmenin sürekliliği” kavramı çerçevesinde gerçek değerini değil, söz konusu ilkeler ve kavramlar doğrultusunda oluşan değerini gösterir. ‣ Temel mali tablolar enflasyondan etkilenir. Özellikle uzun vadeli kalemler enflasyondan etkilenir, enflasyon fiktif kar yaratır. ‣ Temel mali tablolar düzenleyenin kişisel kararlarından etkilenir. Amortisman yöntemlerinin belirlenmesi, stok değerleme yönteminin seçimi, maliyet giderlerinin dağıtımı, karşılıkların ayrılması, senetli alacak ve borçların reeskontları gibi kişisel kararlar mali tabloları etkilemektedir. “

×