แบบฝึกหัดการใช้ some / any

Vor 6 Jahren 5152 Aufrufe

Present continuous tense 1

Vor 7 Jahren 1271 Aufrufe

Singular and plural

Vor 7 Jahren 1378 Aufrufe

This, that , these , those

Vor 7 Jahren 25455 Aufrufe

there is / there and prepositions

Vor 7 Jahren 10474 Aufrufe

Read the passage and answer the questions ม.3

Vor 8 Jahren 12675 Aufrufe

แบบฝึกหัดเรื่อง Present simple

Vor 8 Jahren 10631 Aufrufe

ใบความรู้เรื่อง past simple

Vor 9 Jahren 13210 Aufrufe

แบบฝึกหัด Past simple tense

Vor 9 Jahren 16135 Aufrufe

แบบฝึกทักษะชุดที่ 1

Vor 9 Jahren 10573 Aufrufe

ใบความรู้ อังกฤษ ม.1

Vor 9 Jahren 9873 Aufrufe