SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 18
Downloaden Sie, um offline zu lesen
1 
Almedalen 2014 
Utvärdering
2 
Vad är HejDigitalt? 
Mission 
Förväntningar på förhand 
Ansvariga arrangörer 
HejDigitalt är en oberoende och kreativ plattform som lanserades i Almedalen 2014 med digitalisering, innovation och 
entreprenörskap som samlande tema. 
Vi ska vara den mest självklara mötesplatsen för att diskutera Sveriges digitala framtid. Här diskuteras nätaktivism, entreprenörskap, innovation och teknologins möjlighet för skola, näringsliv, samhälle och medborgare. Hela veckan, dygnet runt i en kreativ inramning med olika metoder och koncept för möten och dialog. 
Vi ville att HejDigitalt! skulle vara en naturlig hemvist för kreativa, inspirerande och tongivande beslutsfattare, entreprenörer, politiker och fritänkare med digitala utmaningar. Vi ville locka med en bred grupp debattörer och experter som kunde bjuda på överraskningar. Ambitionen var att många unga människor skulle ta plats i egenskap av experter, inte bara för att de är unga. Fokus skulle ligga på spännande mötesformat och metod lika mycket som på innehållet. Upplevelsen och det gemensamma skapandet skulle prioriteras före den klassiska panelen (tre män runt ett ståbord). Vi hade en tydlig ambition att gå från snack till handling, och visualisera lösningar och idéer, med start i Almedalen. Den alkoholfria inramningen skulle möjliggöra att yngre personer såväl som gäster och medverkande kunde medverka fullt ut. 
Bakom satsningen finns tre kommunikatörer och Almedals- 
proffs med digital passion och stora nätverk. Emma Egnell, konceptägare och producent, Beata Wickbom, digital expert och innehållsansvarig & Brit Stakston, digital opinionsbildare och mediestrateg. 
Samarbetspartners:
3 
Det här ser vi som mest framgångsrikt 2014 
1. Vi byggde en mötesplats 
2. Vi tog oss igenom bruset 
3. Vi fick genomslag i huvudfrågan 
4. Vi förnyade Almedalen 
5. Vi nådde utanför Almedalen
4 
1. Vi byggde en mötesplats 
Vår ambition var att bygga en mötesplats som dels möjliggjorde nya och oväntade möten mellan våra gäster och talare, dels utvecklade mötesformatet med mer dialog och interaktion. 
Nya relationer 
Med våra olika bakgrunder och nätverk lyckades vi skapa en inkluderande mötesplats där många olika typer av representanter från privata näringslivet, offentlig sektor, media, bransch- och medlemsorganisationer fick plats. Digitaliseringen är en fråga som berör alla. 
Oväntade möten 
Här är ett urval av de olika intressenter som möttes på HejDigitalts scen. 
Entreprenörer 
Beslutsfattare 
Digitala 
Opinionsbildare 
Lottie Knutsson, Marknadsdirektör Fritidsresor 
Brit Stakston, Mattias Vepsä, Strategisk Kommunikation ABF & Gudrun Schyman, Partiledare Feministiskt Initiativ 
Thomas Mattsson, Chefredaktör Expressen, Daniel Boyaciouglu, Poet, Brit Stakston, Mediestrateg, Kerstin Neld, VD Sveriges Tidskrifter & Martin Schibbye, Journalist och Författare 
CopyLinda Sandberg, Geek Girl Meetup, Pernilla Näsfors, Världsbanken, Beata Wickbom, arrangör, Brit Stakston, arrangör & Maria Gustafsson, MIKU 
Christer Fuglesang, Astronaut, Rymdstyrelsen 
Anna-Karin Hatt, IT-minister, Näringsdepartementet 
Jimmy Ahlstrand, Strategichef, SVT 
Martin Schibbye, Gästprogramledare i GMA14 
Jan Dinkelspiel, Innovationschef & Günther Mårder, Sparekonom, Nordnet
5 
1. Vi byggde en mötesplats forts. 
Inspirerande entreprenörer som fick frågor från både moderator, publik och nyfikna tittare på distans 
Vi tog hjälp av proffs för att förnya lärprocesserna. Här Alex Neuman, Learning Designer & Facilitator & Johanna Frelin, CEO, 
Hyper Island 
Elisabeth Hellström, student, 17 år, var en uppskattad medmoderator som tillförde nya perspektiv och frågor 
Vår ambition, att skapa en “premium-mötesplats” 
uppfylldes, mycket tack vare den lyxiga och unika inramningen. 
Vi experimenterade på olika sätt med ny teknik och nya hjälpmedel för att tillföra nya perspektiv till diskussionen 
Den unika miljön gjorde att vi blev en härlig oas som folk spenderade mer tid i än vad vi hade förväntat oss. 
Avslappnad och vacker arbetsmiljö som lockade till att stanna länge 
Under programpunkten “Digital opinionsbildning under ett supervalår” lyckades vi ha en aktiv diskussion på fyra olika scener med tio talare och över 150 snacksugna gäster i publiken. 
Det var lätt att skapa gruppkonstellationer där djupa relationer utvecklades. Här en workshop med Hyper Island 
Vi strävade efter att så långt det gick utmana det klassiska mötesformatet genom olika former av dialog, interaktion och grupparbete på plats. Det är något vi har fått mest positiv feedback för. 
Vår bakgård fungerade fantastiskt som mötesmiljö 
Olika scener och nivåskillnader i kombination med en väl genomtänkt teknisk lösning, samt variation i möblering och sammansättning av paneler skapade en avslappnad men ändå 
koncentrerad inramning för kreativa diskussioner.
6 2. Vi tog oss igenom bruset 
Media 
Sociala Medier - Twitter 
Bland det svåraste i Almedalen är att lyckas utmärka sig i havet av arrange-mang. 
Vi och våra fans lyckades tillsammans få HejDigitalt att flyga. 
#hejdigitalt trendade* under tisdag 1/7. 
Twitter blev en effektiv kanal där medver-kande, 
publik och fans hjälpte oss att 
dels skapa intresse för programpunkter-na 
i Almedalen och dels få genomslag i 
huvudfrågan. 
Vanligaste #taggar 
i Almedalen 
(Källa: Intellecta) 
Värmekamera som avslöjar Twitteraktiviteten i 
Visby under Almedalsveckan (Källa: Intellecta) 
* trendar = Hashtags som på kort tid blir populära och därmed förväntas ha stort intresse. Twitter uppmärksammar dessa på en daglig trendlista. 
** #gma14 = Hashtag för God Morgon Almedalen som var en integrerad del av HejDigitalt och sändes varje morgon mellan kl. 07-08. Program-ledare 
var Brit Stakston med gäster. 
I Almedalen är det digitala medier som 
dominerar som kommunikationskanal. Men 
även i de mer traditionella mediekanalerna 
lyckades vi nå igenom. Bilden bredvid är 
ett urklipp från “Heta listan” i Expressens 
Almedalsbilaga. 
**
7 
2. Vi tog oss igenom bruset forts. 
Med Facebook som vår huvudkanal interagerade vi före, under och 
efter Almedalen. Många positiva kommentarer och en bra början till 
ett stort Community som kan leva vidare inför nya event. 
Positiv feedback från våra paneldeltagare 
HejDigitalts facebooksida 
Det känns väldigt roligt när ett enstaka 
inlägg lyckas nå ut till 2637 personer. 
Vi uppdaterade flera gånger om dagen och 
försökte alltid svara på kommentarer inom 
30 minuter. 
Vårt fotoalbum uppdaterades varje dag med 
nya bilder. Bilder på medverkande och publik 
var de poster som fick mest spridning. 
På vår facebooksida ges vi möjlighet 
att hålla våra fans uppdaterade på 
vad som händer med Hejdigitalt. Bilden 
togs under framställningen av denna 
utvärdering. 
Sociala Medier - Facebook
8 
Exempel på hur beslutsfattare, bloggare & aktivister snackade 
om oss och berömde vårt initiativ på Sociala Medier. 
Respons på Sociala Medier
9 
Lovebombing på Facebook! 
Respons på Sociala Medier forts.
10 
3. Vi fick genomslag 
i vår huvudfråga 
Hur säkrar vi Sveriges framtid som digital spetsnation? 
Genom ett pedagogiskt och greppbart angreppsätt, lyckades vi driva huvudfrågan om digitalisering i Sverige ur ett intressant perspektiv som väckte nyfikenhet hos våra deltagare. 
The Future Workplace 
Tillsammans med Hyper Island och Microsoft annordnade vi en workshop om morgondagens arbetsplats. Klicka på länken nedan för att läsa om svaren som våra deltagare kom fram till under sessionen. 
Det attraktiva företaget 
Workshopsession med Hyper Island som mynnade ut i ett manifest som fick stor spridning. Klicka på länken nedan för att läsa! 
Microsoft listar punkter om det nya arbetslivet. #detnyaarbetslivet 
The Future Workplace 
http://issuu.com/alexneuman/docs/hejdigitalt______ future_of_work_boo 
Det attraktiva företaget 
http://issuu.com/alexandrajerselius/ docs/manifest_skapa_attraktivt_f__retag 
Interaktiv Workshop med 
Academedia 
Workshopen handlade om kodning i skolan och framtidens digitala kompetens. Att lära sig koda är att lära sig tänka.
11 
4. Vi förnyade Almedalen 
Med mod och nya metoder går vi mot strömmen. Vi fick bekräftat att det finns lust, intresse och tid för längre samtal och erfarenhetsutbyte. Vi ville hellre söka lösningar och nya idéer än bara skapa debatt - något publiken var helt med på! 
• 
Våra paneldeltagare var noggrant utvalda ur ett genusperspektiv. 
Vi fick också en stor spridning, med avseende på ålder, bakgrund 
och kompetens. 
• 
Genom att låta dialogen ta den tid som behövdes fick publiken mer 
engagerad och lyckades nå långt i diskussionerna. 
• 
Ingen annan arrangör “vågade” ha seminarier längre än 60 min. Vi höll 
intresset uppe i två timmar under våra populära interaktiva workshops. 
Hyper Island bjöd på annorlunda workshops. Här fick deltagarna skapa morgondagens arbetsplats i LEGO. I samarbete med Microsoft. 
Academedia hade intressanta frågeställningar om digitalisering i skolan. Är kodning framtidens språk? 
Vår yngsta paneldeltagare Wilhelm, 10 år, var med och diskuterade om kodning skulle ersätta slöjd i skolan. I samarbete med Academedia. 
Genom att engagera Elisabeth Hellström, 17 år, som medmoderator säkerställde vi ett ungt perspektiv i diskussionerna. 
Sofia Brändström, Digital strateg SSU & Maktsalongen, deltog i panelen för “Digital opinionsbildning under ett supervalår”.
12 
5. Vi nådde utanför 
Almedalen 
För att få större genomslag i huvudfrågan var det viktigt att fundera på spridning utanför Visby. Vi ville säkerställa att våra samarbetspartners budskap och dokumentation kunde förankras och spridas efter Almedalen på ett effektivt sätt. Nästa år hoppas vi kunna nå inte bara utanför Almedalen, utan även Sveriges gränser. 
Vi bidrog till en spridning utanför Almedalen som både väckte nyfikenhet och inbjöd intressenter som inte kunde närvara fysiskt i Visby. 90% av alla våra programpunkter finns inspelade, se dem nu för inspiration. Vi tackar 23Video för vårt fina samarbete. 
http://hejdigitalt.23video.com/ 
Bengt Littorin, Informatör, Naturvårdsverket: “Resfria möten ger vinster på flera sätt. Du slipper biljettkostnaden och sparar arbetstid. De tekniska förutsättningarna finns, har du tid så har du också möjlighet att vara med på ett möte” 
Per Hoffner, Rektor, Ricoh 
Academy: 
“Vi har valt att vara med på HejDigitalts jungfruresa då vi attraheras av idén att driva diskussionen kring digitaliseringen i Sverige. Ett av våra ledord är Innovation – och jag kände att det var innovativt att använda oss utav det som kommer ur just dessa diskussioner för att utbilda våra medarbetare. 
Vi kommer låta alla våra 650 anställda runt om i landet varje dag under Almedalsveckan ta del av samtalet ”Entreprenörer & Innovatörer ger besked om Sveriges digitala framtid”, via video, som en del i deras internutbildning.” 
Anette Helgesson, 
Feelgoodbiblotikarien: 
“HejDigitalt är ett toppen- 
initiativ och jag har följt er via Twitter och har lyssnat på en del programpunkter online, men ska försöka lyssna på fler nu efteråt. 
Jag gillar den alternativa formen och möjligheten att delta på distans, plus att ni uppmuntrar möten mellan olika yrken och grupper. Det ska bli intressant att följa er även i fortsättningen.” 
I vår fina livestudio i garaget jobbade Henric, Martin och Joel från Mediatec. De fick studiebesök av både SVT och SR som var imponerade över hur mycket vi skapade på så liten yta.
13 
Almedalen 2015 
satsar vi på 
• 
Fler modiga, kunskapsdrivna och kreativa samarbetspartners 
• 
Mer marknadsföring 
• 
Utöka kommunikations- 
plattformen utanför Facebook 
• 
Än mer mångfald bland 
paneldeltagarna både vad gäller etnicitet och erfarenheter 
• 
Pauser mellan programpunkterna för chans till mer eftersnack 
* I avsaknad av våra Lunchdiscon som var ambitionen från början, arrangerade vi istället Lunchlounge runt poolen varje dag. Spotify bidrog med musiken och varje dag lade vi ut dagens Playlist på Facebook. Tack Spotify Business! 
• 
Mer publik 
• 
Fler sittplatser 
• 
Tydligare information om 
programpunkterna 
• 
Bättre administration runt streamingen 
• 
Fler deltagare under 18 år 
• 
Mer disco!* 
• 
Mer sömn för oss arrangörer...
14 
Statistik 
VÅR PUBLIK - ett urval av titlar på visitkorten som lämnades i HejDigitalts kontaktlåda 
Business Development Director | Director IT | CEO | Chef Kursverksamhet | Kommunikationsdirektör | Verksamhetsansvarig inom Medie- och informationskunnig- 
het | Digital Sales & Communication Director 
STREAMING 
Så många visningar har våra videoklipp från Almedalsveckan. 
Med 507 klick leder Big Steve som pratade om opinionsbildning via Youtube. 
personer stod på scenen under HejDigitalt 
av dessa var kvinnor 
programpunkter 
aktiva timmar med diskussioner och arbete kring Sveriges digitala framtid 
BESÖKARE 
UNDER VECKAN 
MEST BESÖKTA DAG: Måndag 30/6 (343 st) 
MEST BESÖKTA 
PROGRAMPUNKT: 
Gör opinionsbildande kampanjer nytta? 
(169 st) 
1495 
1309 
60% 
40% 
95 
57% 
25 
31 
750 Likes 
Bästa Reach/Inlägg: 7323 
Reach/Dag i Almedalen: 3660
15 
Välkommen att pröva 
vårt öppna sinne! 
Vi är överväldigade av den positiva respons vi mött från både samarbets- 
partners, medverkande och publik. HejDigitalt är en öppen plattform där det finns plats för många olika typer av aktörer och agendor, både 
kommersiella och icke-kommersiella. Med Almedalen 2014 har vi 
bevisat att det finns ett stort intresse för den här typen av 
oberoende och kreativa initiativ. 
Vår ambition är att utveckla nya mötesformer även utanför Almedalen för att nå en ännu bredare målgrupp och få ännu mer genomslag i vår 
huvudfråga. Resan har precis börjat, HejDigitalt kan bli vadsomhelst 
tillsammans med er! 
Vi hörs! 
Emma Egnell 
070 990 09 80 
emma@brandnewcommunication.se 
Beata Wickbom 
073 855 03 47 
b.wickbom@gmail.com 
Brit Stakston 
073 383 33 66 
brit@stakston.se
16 
Medverkande på scen 
Alex Neuman 
Alexander Ståhle 
Alexander Wedin 
Alexandra Jerselius 
Anders Tärnell 
Anette Novak 
Ann Askenberger 
Ann-Marie Andric 
Anna Omstedt Lindgren 
Anna Rydell 
Annika Ismarker 
Beata Wickbom 
Bengt Littorin 
Big Steve 
Bonnie Roupé 
Brit Stakston 
Carl Bärstad 
Cecilia Elmqvist 
Ehsan Fadakar 
Elcim Yilmaz 
Elin Hoffmeister 
Elisabeth Hellström 
Emma Egnell 
Emma Taijou 
Erik Blom 
Eva Fors 
Gustaf Josefsson 
Günther Mårder 
Hanna Jörnhammar 
Hanna Kastås 
Henrik Barck 
Inga Birath von Sydow 
Inger Tegelström 
Ingrid Dilot 
Jakob Ohlsson 
Jan Dinkelspiel 
Jenny Spets Wojarski 
Jeppe D. Larsen 
Jessica Carragher Wallner 
Jessica Stark 
Jimmy Ahlstrand 
Joel Lindfors 
Johanna Frelin 
Johanna Snickars 
Karin Nygårds 
Karin Zingmark 
Katja Lindvall 
Kerstin Neld 
Kia Höök 
Kristina Persson 
Lars Näslund 
Lena Lid Falkman 
Lena Miranda 
Lin Kleiven 
Linda Engström 
Learning Designer & Facilitator 
Expert Stadsbyggnad 
Projektledare 
Global PR & Communications Manager 
Marknadschef 
VD 
Managing Partner 
Personaldirektör 
Grundare & VD 
Projektledare 
Nordisk Marknadschef 
Arrangör och moderator 
Informatör 
Youtubestjärna 
Grundare 
Mediestrateg & Programledare 
Lead Instigator 
Förlagschef 
Debattchef 
Grundare 
Produktionsledare 
Medmoderator 
Konceptägare & Producent 
Grundare 
Politisk Chefredaktör 
Affärs- och Marknadsdirektör 
Grundare 
Sparekonom 
Grundare 
Strateg 
Försäljningschef 
Utvecklingschef 
Rektor 
Marknadsansvarig 
Kampanjchef 
Innovationschef 
Communications Manager 
Grundare & VD 
Senior Manager 
VD & Grundare 
Strategidirektör 
Kommunikatör 
CEO 
Informationschef 
Pedagog 
CMO 
VD 
VD 
Professor i Interaktionsdesign 
Grundare 
Sverigechef 
Forskare 
VD 
Redaktör 
Kommunikations- & Påverkanschef 
Hyper Island 
Spacescape 
Bazooka 
Hyper Island 
Hertz 
Interactive Institute 
Franklin Covey 
Microsoft AB 
MedUniverse 
Vindkraftscentrum 
Readly 
HejDigitalt 
Naturvårdsverket 
Bonzun.com 
HejDigitalt 
Kids Hack Day 
Idealistas 
Aftonbladet 
Sverige 3.0 
HejDigitalt 
HejDigitalt 
HejDigitalt 
Lobby Design & Logosack 
Ung Press 
Microsoft AB 
Makerspark 
Nordnet 
Linnelakan 
Bazooka 
Readly 
Readly Books 
Vittra Brotorp 
Previa 
Reform Act 
Nordnet 
Microsoft AB 
Ekocharter Vattenlimousin 
PwC 
SUP46 
SVT 
Futerra 
Hyper Island 
Nordnet 
Sjöstadsskolan 
Microsoft AB 
Moving Floors 
Sveriges Tidskrifter 
KTH 
Swedish for Professionals 
3M 
Handelshögskolan 
Mjärdevi Science Park 
Stakston.se 
IOGT-NTO 
Paneldeltagare 
Tack alla som medverkade på HejDigitalts scen i Almedalen 2014. 
Utan er hade vi aldrig nått denna succé!
17 
Linn Livijn Wexell 
Lisa Svenhard 
Lottie Knutsson 
Maria Gustafsson 
Martin Jönsson 
Martin Schibbye 
Mats Rönne 
Max Valentin 
Mikael Ahlström 
Niclas Karnhill 
Oliver Rosengren 
Pernilla Näsfors 
Petter Mellander 
Richard Kylberg 
Roger Sjögren 
Simon Sundén 
Sofia Brändström 
Sofia Embrén 
Sofia Fanberg 
Sofia Svanteson 
Sophia Lövgren 
Susanne Berg 
Susanne Liljenberg 
Thomas Juréhn 
Thomas Mattsson 
William Pettersson 
Agnes Gidlund 
Alexander Mason 
Anders Wallner 
Anna-Karin Hatt 
Anna-Maria Böök 
Cecilia Wassaehter 
Christer Fuglesang 
Christer Karlsson 
Christine Kastner Johnson 
Claes Nyberg 
Daniel Boyaciouglu 
Elin Aronsson 
Elisabeth Thand Ringqvist 
Emma Rung 
Erik Wagner 
Eva Jeppsson 
Greta Schibbye 
Gudrun Schyman 
Gunilla Niss 
Ida Östensson 
Jenny Bjuhr Berggren 
Jessica Schedvin 
Kristoffer Johansson 
Magnus Ljungkvist 
Magnus Welin 
Marcin de Kaminski 
Martin Schibbye 
Mattias Vepsä 
Niklas Svensson 
Ulf Bjereld 
Vanessa Berhan 
Aktivist 
Reporter 
Marknadsdirektör 
Digital Redaktör 
Digital Direktör 
Journalist & Författare 
Global Marknadschef 
Medgrunare & Innovatör 
Chairman of the Board 
PR-ansvarig 
Kommunikatör 
VD 
Managing Partner 
Director of Hyper Island Programs 
Chef E-sport 
Digital Strateg 
VD 
Chefredaktör 
Grundare & VD 
Generalsekreterare 
Chef Digitala Kanaler 
Entreprenör, Grundare 
Partner & Seniorkonsult 
Chefsredaktör 
Grundare & VD 
PR-ansvarig 
Sälj- & Marknadsdirektör 
Partisekreterare 
IT- och Energiminister 
T.F Kommunikationsdirektör 
VD 
Austronaut 
Förbundsordförande 
Utbildningsdirektör 
VD 
Poet 
Projektledare Ideella Trädgården 
VD 
Kampanjchef 
Strateg 
Styrelseledamot 
Sjuksköterska 
Partiledare 
Ordförande 
Grundare 
Försäljningschef 
Nyhetschef 
Nationell Projektledare 
Grundare 
Ansvarig Digital Kommunikation 
Policyspecialist 
Journalist & Författare 
Strategisk Kommunikation 
Journalist 
Professor i statsvetenskap 
Aktivist 
Fatta.nu 
Ung Press 
Fritidsresor 
MIKU 
Sveriges Radio 
Kalityfonden 
Readly 
Crowdculture 
Hyper Island 
TDC 
Nya Moderaterna 
Open Hearted 
Blink 
Hyper Island 
MTGx 
SSU & Maktsalongen 
Rättviseförmedlingen 
Ung Press 
OceanObservations 
Makalösa Föräldrar 
Länsförsäkringar 
Granit, LEVA & Visby Creperie 
Smart Company 
Expressen 
Gotlandsläsk 
Botkyrka Kommun 
Cision 
Miljöpartiet 
RPS 
Greatness PR 
Rymdstyrelsen 
KRIS 
Academedia 
Friskolornas Riksförbund 
Socialforum 
Företagarna 
Miljöpartiet 
IOGT-NTO 
RIKS KRIS 
Barnverket 
Feministiskt Initiativ 
Barnverket 
Crossing Borders & Fatta 
Cision 
Makthavare 
Unga KRIS Power 
Almedalsbloggen & Makthavare.se 
Almega 
Sida 
ABF 
Expressen 
Göteborgs Universitet 
One Day Seyoum 
God Morgon Almedalen
18 
HejDigitalt i AlmedalenVi finns på Idylliens Bakgård, Södra Kyrkogatan 8 i VisbyVälkomna! God Morgon Almedalen #gma14Brit Stakston, JMW, med gäster#Sparpodden live Jan Dinkelspiel & Günther Mårder spelar in #sparpodden live. Entreprenörer och Innovatörer ger besked om Sveriges digitala framtidLeds av Beata Wickbom & Elisabeth Hellström. Medverkande: Jessica Stark, SUP46, Kristina Persson, Swed- ish for professionals, med flera. Är kodning framtidens språk? Interaktiv Workshop. Leds av Beata Wickbom. Medverkande: Karin Nygårds, Sjöstadsskolan, Kia Höök, KTH med flera. Värd: AcadeMediaDigitala Stolen - Makthavare med digitala utmaningarLeds av Beata Wickbom. I samarbete med Readly. Medverkande: Jan Dinkel- spiel, Innovationschef Nordnet, Mats Rönne, Marknadschef Readly, Thomas Juréhn, Partner Smart Company & Susanne Bergh, Chef digitala kanaler Länsförsäkringar07:0010:0011:0013:0016:00Måndag 30 juniGod Morgon Almedalen #gma14Brit Stakston, JMW, med gästerDet Nya Arbetslivet - Ledarskap, kreativitet och balans på den digitala arbetsplatsen Seminarium. Leds av Beata Wickbom. Medverkande: Sophia Lövgren, Makalösa föräldrar, Pernilla Näsfors, Openhearted, Anne-Marie Andric, Microsoft, Bengt Lit- torin, Naturvårdsverket. Värd: MicrosoftEntreprenörer och Innovatörer ger besked om Sveriges digitala framtidLeds av Beata Wickbom & Elisa- beth Hellström. Medverkande: Sofia Santeson, OceanObservations, Jeppe D Larsen, Cradle Net, med flera. The always connected life - a revelation for tomorrow’s leaders? Svengelsk workshop tillsammans med Hyper Island. Leds av: Johanna Frelin & Alex Neuman. Värd: MicrosoftDigitala Stolen - Makthavare med digitala utmaningarLeds av Beata Wickbom. I samarbete med Readly. Medverkande: Jimmy Ahlstrand, Strategichef, SVT, Inga Birath von Sydow, Utvecklingschef, Readly Books & Anders Tärnell, Marknadschef, HertzDigital Opinionsbildning under ett supervalårSeminarium. Leds av Brit Stakston. Medverkande: Sofia Embrén, Rätt- viseförmedlingen, Ehsan Fadakar, Aftonbladet med flera. 07:0009:0011:0013:0016:0017:00Tisdag 1 juliGod Morgon Almedalen #gma14Brit Stakston, JMW, med gästerSå blir du en digital stjärna 2015Hanna Kastås & Alexander Widén, Bazooka, guidar oss. Värd: BazookaEntreprenörer och Innovatörer ger besked om Sveriges digitala framtidLeds av Beata Wickbom & Elisabeth Hellström. Medverkande: Bonnie Roupé, Bonzun, Emma Tajiou, Lobby Design, med flera. Vilka egenskaper och digitala kompetenser krävs imorgon? Workshop tillsammans med Hyper Island. Leds av Johanna Frelin & Mikael Ahlström. Värd: Hyper IslandDigitala Stolen - Makthavare med digitala utmaningarLeds av Beata Wickbom. I samarbete med Readly. Medverkande: Martin Jönsson, biträdande programdirektör, Sveriges Radio, Annika Ismarker, Nordisk marknadschef, Readly, Hanna Kastås, Digital strateg Bazooka & Lars Näslund, Sverigechef 3MDet svenska e-sportsundret - vad är det? Diskussion med Simon Sundén, Chef E-sport, MTGx. 07:0010:0011:0013:0016:0017:00Onsdag 2 juliGod Morgon Almedalen #gma14Brit Stakston, JMW, med gästerEntreprenörer och Innovatörer ger besked om Sveriges digitala framtidLeds av Beata Wickbom & Elisabeth Hellström. Medverkande: Elcim Yilmaz, Sverige 3.0, Max Valentin, Crowdculture, med flera. Idéburet arbetsklimat som skapar innovationskraft? Workshop tillsammans med Hyper Island. Leds av Lisa Lindström & Roger Sjögren. Från cell till fågelsång - gör opin- ionsbildande kampanjer nytta? Med Dawit Isaak som case diskuteras kampanjer och pressfrihet. Leds av Thomas Mattsson, Expressen. Medver- kande: Brit Stakston, Mediestrateg, Martin Schibbye, Journalist med flera. Digitala Stolen - Makthavare med digitala utmaningarLeds av Beata Wickbom. I samarbete med Readly. Medverkande: Anette No- vak, VD, Interactive Institute & Henrik Barck, Readly07:0011:0013:0015:0016:00Torsdag 3 juliGod Morgon Almedalen #gma14Brit Stakston, JMW, med gästerGod Morgon Almedalen #gma14Brit Stakston, JMW, med gäster07:0007:30Fredag 4 juliLördag 5 juli 
Program 2014

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Hej Digitalt Almedalen

Tu branschdagarna 20100909
Tu branschdagarna 20100909Tu branschdagarna 20100909
Tu branschdagarna 20100909Gunnar Borg
 
Kajsa hartig digikult_130411
Kajsa hartig digikult_130411Kajsa hartig digikult_130411
Kajsa hartig digikult_130411Kajsa Hartig
 
Sociala medier och journalistik
Sociala medier och journalistikSociala medier och journalistik
Sociala medier och journalistikSpringtimePR
 
Framtidens digitala konsument prospekt 2017 ver2
Framtidens digitala konsument prospekt 2017 ver2Framtidens digitala konsument prospekt 2017 ver2
Framtidens digitala konsument prospekt 2017 ver2Buzzter
 
Marknadsföring i sociala medier
Marknadsföring i sociala medierMarknadsföring i sociala medier
Marknadsföring i sociala medierSpringtimePR
 
Framtidens digitala konsument prospekt 2017
Framtidens digitala konsument prospekt 2017Framtidens digitala konsument prospekt 2017
Framtidens digitala konsument prospekt 2017Buzzter
 
Berghs Presentation
Berghs PresentationBerghs Presentation
Berghs PresentationSpringtimePR
 
Sociala medier ur ett museiperspektiv, erfarenheter från Nordiska museet
Sociala medier ur ett museiperspektiv, erfarenheter från Nordiska museetSociala medier ur ett museiperspektiv, erfarenheter från Nordiska museet
Sociala medier ur ett museiperspektiv, erfarenheter från Nordiska museetKajsa Hartig
 
Digital PR - föreläsning på Berghs
Digital PR - föreläsning på BerghsDigital PR - föreläsning på Berghs
Digital PR - föreläsning på BerghsSpringtimePR
 
Almedalen - GGfrukost 110214
Almedalen - GGfrukost 110214 Almedalen - GGfrukost 110214
Almedalen - GGfrukost 110214 Gullers Grupp
 
Strategi sociala media
Strategi sociala mediaStrategi sociala media
Strategi sociala mediacamstr
 
Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december SpringtimePR
 
"Framtidsscenario 2022" - Phorecastsession april 2011 på Almega Stockholm
"Framtidsscenario 2022" - Phorecastsession april 2011 på Almega Stockholm"Framtidsscenario 2022" - Phorecastsession april 2011 på Almega Stockholm
"Framtidsscenario 2022" - Phorecastsession april 2011 på Almega StockholmLars Lundqvist
 
Inbjudan ding2013 lulea
Inbjudan ding2013 luleaInbjudan ding2013 lulea
Inbjudan ding2013 luleaKjell Olsson
 
Hankenes åsberättelse 2011
Hankenes åsberättelse 2011Hankenes åsberättelse 2011
Hankenes åsberättelse 2011321k
 
Sociala medier på Berghs
Sociala medier på BerghsSociala medier på Berghs
Sociala medier på BerghsSpringtimePR
 
Linda_Pierre_Frilans.pdf
Linda_Pierre_Frilans.pdfLinda_Pierre_Frilans.pdf
Linda_Pierre_Frilans.pdfLindaPierre10
 

Ähnlich wie Hej Digitalt Almedalen (20)

Hack for Sweden
Hack for SwedenHack for Sweden
Hack for Sweden
 
Tu branschdagarna 20100909
Tu branschdagarna 20100909Tu branschdagarna 20100909
Tu branschdagarna 20100909
 
Kajsa hartig digikult_130411
Kajsa hartig digikult_130411Kajsa hartig digikult_130411
Kajsa hartig digikult_130411
 
Kreativa processer, Föreläsning 1 2011
Kreativa processer, Föreläsning 1 2011Kreativa processer, Föreläsning 1 2011
Kreativa processer, Föreläsning 1 2011
 
Sociala medier och journalistik
Sociala medier och journalistikSociala medier och journalistik
Sociala medier och journalistik
 
Framtidens digitala konsument prospekt 2017 ver2
Framtidens digitala konsument prospekt 2017 ver2Framtidens digitala konsument prospekt 2017 ver2
Framtidens digitala konsument prospekt 2017 ver2
 
Marknadsföring i sociala medier
Marknadsföring i sociala medierMarknadsföring i sociala medier
Marknadsföring i sociala medier
 
Framtidens digitala konsument prospekt 2017
Framtidens digitala konsument prospekt 2017Framtidens digitala konsument prospekt 2017
Framtidens digitala konsument prospekt 2017
 
One Team Gov – en gräsrotsrörelse för förnyelse av offentlig sektor
One Team Gov – en gräsrotsrörelse för förnyelse av offentlig sektorOne Team Gov – en gräsrotsrörelse för förnyelse av offentlig sektor
One Team Gov – en gräsrotsrörelse för förnyelse av offentlig sektor
 
Berghs Presentation
Berghs PresentationBerghs Presentation
Berghs Presentation
 
Sociala medier ur ett museiperspektiv, erfarenheter från Nordiska museet
Sociala medier ur ett museiperspektiv, erfarenheter från Nordiska museetSociala medier ur ett museiperspektiv, erfarenheter från Nordiska museet
Sociala medier ur ett museiperspektiv, erfarenheter från Nordiska museet
 
Digital PR - föreläsning på Berghs
Digital PR - föreläsning på BerghsDigital PR - föreläsning på Berghs
Digital PR - föreläsning på Berghs
 
Almedalen - GGfrukost 110214
Almedalen - GGfrukost 110214 Almedalen - GGfrukost 110214
Almedalen - GGfrukost 110214
 
Strategi sociala media
Strategi sociala mediaStrategi sociala media
Strategi sociala media
 
Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december
 
"Framtidsscenario 2022" - Phorecastsession april 2011 på Almega Stockholm
"Framtidsscenario 2022" - Phorecastsession april 2011 på Almega Stockholm"Framtidsscenario 2022" - Phorecastsession april 2011 på Almega Stockholm
"Framtidsscenario 2022" - Phorecastsession april 2011 på Almega Stockholm
 
Inbjudan ding2013 lulea
Inbjudan ding2013 luleaInbjudan ding2013 lulea
Inbjudan ding2013 lulea
 
Hankenes åsberättelse 2011
Hankenes åsberättelse 2011Hankenes åsberättelse 2011
Hankenes åsberättelse 2011
 
Sociala medier på Berghs
Sociala medier på BerghsSociala medier på Berghs
Sociala medier på Berghs
 
Linda_Pierre_Frilans.pdf
Linda_Pierre_Frilans.pdfLinda_Pierre_Frilans.pdf
Linda_Pierre_Frilans.pdf
 

Hej Digitalt Almedalen

 • 1. 1 Almedalen 2014 Utvärdering
 • 2. 2 Vad är HejDigitalt? Mission Förväntningar på förhand Ansvariga arrangörer HejDigitalt är en oberoende och kreativ plattform som lanserades i Almedalen 2014 med digitalisering, innovation och entreprenörskap som samlande tema. Vi ska vara den mest självklara mötesplatsen för att diskutera Sveriges digitala framtid. Här diskuteras nätaktivism, entreprenörskap, innovation och teknologins möjlighet för skola, näringsliv, samhälle och medborgare. Hela veckan, dygnet runt i en kreativ inramning med olika metoder och koncept för möten och dialog. Vi ville att HejDigitalt! skulle vara en naturlig hemvist för kreativa, inspirerande och tongivande beslutsfattare, entreprenörer, politiker och fritänkare med digitala utmaningar. Vi ville locka med en bred grupp debattörer och experter som kunde bjuda på överraskningar. Ambitionen var att många unga människor skulle ta plats i egenskap av experter, inte bara för att de är unga. Fokus skulle ligga på spännande mötesformat och metod lika mycket som på innehållet. Upplevelsen och det gemensamma skapandet skulle prioriteras före den klassiska panelen (tre män runt ett ståbord). Vi hade en tydlig ambition att gå från snack till handling, och visualisera lösningar och idéer, med start i Almedalen. Den alkoholfria inramningen skulle möjliggöra att yngre personer såväl som gäster och medverkande kunde medverka fullt ut. Bakom satsningen finns tre kommunikatörer och Almedals- proffs med digital passion och stora nätverk. Emma Egnell, konceptägare och producent, Beata Wickbom, digital expert och innehållsansvarig & Brit Stakston, digital opinionsbildare och mediestrateg. Samarbetspartners:
 • 3. 3 Det här ser vi som mest framgångsrikt 2014 1. Vi byggde en mötesplats 2. Vi tog oss igenom bruset 3. Vi fick genomslag i huvudfrågan 4. Vi förnyade Almedalen 5. Vi nådde utanför Almedalen
 • 4. 4 1. Vi byggde en mötesplats Vår ambition var att bygga en mötesplats som dels möjliggjorde nya och oväntade möten mellan våra gäster och talare, dels utvecklade mötesformatet med mer dialog och interaktion. Nya relationer Med våra olika bakgrunder och nätverk lyckades vi skapa en inkluderande mötesplats där många olika typer av representanter från privata näringslivet, offentlig sektor, media, bransch- och medlemsorganisationer fick plats. Digitaliseringen är en fråga som berör alla. Oväntade möten Här är ett urval av de olika intressenter som möttes på HejDigitalts scen. Entreprenörer Beslutsfattare Digitala Opinionsbildare Lottie Knutsson, Marknadsdirektör Fritidsresor Brit Stakston, Mattias Vepsä, Strategisk Kommunikation ABF & Gudrun Schyman, Partiledare Feministiskt Initiativ Thomas Mattsson, Chefredaktör Expressen, Daniel Boyaciouglu, Poet, Brit Stakston, Mediestrateg, Kerstin Neld, VD Sveriges Tidskrifter & Martin Schibbye, Journalist och Författare CopyLinda Sandberg, Geek Girl Meetup, Pernilla Näsfors, Världsbanken, Beata Wickbom, arrangör, Brit Stakston, arrangör & Maria Gustafsson, MIKU Christer Fuglesang, Astronaut, Rymdstyrelsen Anna-Karin Hatt, IT-minister, Näringsdepartementet Jimmy Ahlstrand, Strategichef, SVT Martin Schibbye, Gästprogramledare i GMA14 Jan Dinkelspiel, Innovationschef & Günther Mårder, Sparekonom, Nordnet
 • 5. 5 1. Vi byggde en mötesplats forts. Inspirerande entreprenörer som fick frågor från både moderator, publik och nyfikna tittare på distans Vi tog hjälp av proffs för att förnya lärprocesserna. Här Alex Neuman, Learning Designer & Facilitator & Johanna Frelin, CEO, Hyper Island Elisabeth Hellström, student, 17 år, var en uppskattad medmoderator som tillförde nya perspektiv och frågor Vår ambition, att skapa en “premium-mötesplats” uppfylldes, mycket tack vare den lyxiga och unika inramningen. Vi experimenterade på olika sätt med ny teknik och nya hjälpmedel för att tillföra nya perspektiv till diskussionen Den unika miljön gjorde att vi blev en härlig oas som folk spenderade mer tid i än vad vi hade förväntat oss. Avslappnad och vacker arbetsmiljö som lockade till att stanna länge Under programpunkten “Digital opinionsbildning under ett supervalår” lyckades vi ha en aktiv diskussion på fyra olika scener med tio talare och över 150 snacksugna gäster i publiken. Det var lätt att skapa gruppkonstellationer där djupa relationer utvecklades. Här en workshop med Hyper Island Vi strävade efter att så långt det gick utmana det klassiska mötesformatet genom olika former av dialog, interaktion och grupparbete på plats. Det är något vi har fått mest positiv feedback för. Vår bakgård fungerade fantastiskt som mötesmiljö Olika scener och nivåskillnader i kombination med en väl genomtänkt teknisk lösning, samt variation i möblering och sammansättning av paneler skapade en avslappnad men ändå koncentrerad inramning för kreativa diskussioner.
 • 6. 6 2. Vi tog oss igenom bruset Media Sociala Medier - Twitter Bland det svåraste i Almedalen är att lyckas utmärka sig i havet av arrange-mang. Vi och våra fans lyckades tillsammans få HejDigitalt att flyga. #hejdigitalt trendade* under tisdag 1/7. Twitter blev en effektiv kanal där medver-kande, publik och fans hjälpte oss att dels skapa intresse för programpunkter-na i Almedalen och dels få genomslag i huvudfrågan. Vanligaste #taggar i Almedalen (Källa: Intellecta) Värmekamera som avslöjar Twitteraktiviteten i Visby under Almedalsveckan (Källa: Intellecta) * trendar = Hashtags som på kort tid blir populära och därmed förväntas ha stort intresse. Twitter uppmärksammar dessa på en daglig trendlista. ** #gma14 = Hashtag för God Morgon Almedalen som var en integrerad del av HejDigitalt och sändes varje morgon mellan kl. 07-08. Program-ledare var Brit Stakston med gäster. I Almedalen är det digitala medier som dominerar som kommunikationskanal. Men även i de mer traditionella mediekanalerna lyckades vi nå igenom. Bilden bredvid är ett urklipp från “Heta listan” i Expressens Almedalsbilaga. **
 • 7. 7 2. Vi tog oss igenom bruset forts. Med Facebook som vår huvudkanal interagerade vi före, under och efter Almedalen. Många positiva kommentarer och en bra början till ett stort Community som kan leva vidare inför nya event. Positiv feedback från våra paneldeltagare HejDigitalts facebooksida Det känns väldigt roligt när ett enstaka inlägg lyckas nå ut till 2637 personer. Vi uppdaterade flera gånger om dagen och försökte alltid svara på kommentarer inom 30 minuter. Vårt fotoalbum uppdaterades varje dag med nya bilder. Bilder på medverkande och publik var de poster som fick mest spridning. På vår facebooksida ges vi möjlighet att hålla våra fans uppdaterade på vad som händer med Hejdigitalt. Bilden togs under framställningen av denna utvärdering. Sociala Medier - Facebook
 • 8. 8 Exempel på hur beslutsfattare, bloggare & aktivister snackade om oss och berömde vårt initiativ på Sociala Medier. Respons på Sociala Medier
 • 9. 9 Lovebombing på Facebook! Respons på Sociala Medier forts.
 • 10. 10 3. Vi fick genomslag i vår huvudfråga Hur säkrar vi Sveriges framtid som digital spetsnation? Genom ett pedagogiskt och greppbart angreppsätt, lyckades vi driva huvudfrågan om digitalisering i Sverige ur ett intressant perspektiv som väckte nyfikenhet hos våra deltagare. The Future Workplace Tillsammans med Hyper Island och Microsoft annordnade vi en workshop om morgondagens arbetsplats. Klicka på länken nedan för att läsa om svaren som våra deltagare kom fram till under sessionen. Det attraktiva företaget Workshopsession med Hyper Island som mynnade ut i ett manifest som fick stor spridning. Klicka på länken nedan för att läsa! Microsoft listar punkter om det nya arbetslivet. #detnyaarbetslivet The Future Workplace http://issuu.com/alexneuman/docs/hejdigitalt______ future_of_work_boo Det attraktiva företaget http://issuu.com/alexandrajerselius/ docs/manifest_skapa_attraktivt_f__retag Interaktiv Workshop med Academedia Workshopen handlade om kodning i skolan och framtidens digitala kompetens. Att lära sig koda är att lära sig tänka.
 • 11. 11 4. Vi förnyade Almedalen Med mod och nya metoder går vi mot strömmen. Vi fick bekräftat att det finns lust, intresse och tid för längre samtal och erfarenhetsutbyte. Vi ville hellre söka lösningar och nya idéer än bara skapa debatt - något publiken var helt med på! • Våra paneldeltagare var noggrant utvalda ur ett genusperspektiv. Vi fick också en stor spridning, med avseende på ålder, bakgrund och kompetens. • Genom att låta dialogen ta den tid som behövdes fick publiken mer engagerad och lyckades nå långt i diskussionerna. • Ingen annan arrangör “vågade” ha seminarier längre än 60 min. Vi höll intresset uppe i två timmar under våra populära interaktiva workshops. Hyper Island bjöd på annorlunda workshops. Här fick deltagarna skapa morgondagens arbetsplats i LEGO. I samarbete med Microsoft. Academedia hade intressanta frågeställningar om digitalisering i skolan. Är kodning framtidens språk? Vår yngsta paneldeltagare Wilhelm, 10 år, var med och diskuterade om kodning skulle ersätta slöjd i skolan. I samarbete med Academedia. Genom att engagera Elisabeth Hellström, 17 år, som medmoderator säkerställde vi ett ungt perspektiv i diskussionerna. Sofia Brändström, Digital strateg SSU & Maktsalongen, deltog i panelen för “Digital opinionsbildning under ett supervalår”.
 • 12. 12 5. Vi nådde utanför Almedalen För att få större genomslag i huvudfrågan var det viktigt att fundera på spridning utanför Visby. Vi ville säkerställa att våra samarbetspartners budskap och dokumentation kunde förankras och spridas efter Almedalen på ett effektivt sätt. Nästa år hoppas vi kunna nå inte bara utanför Almedalen, utan även Sveriges gränser. Vi bidrog till en spridning utanför Almedalen som både väckte nyfikenhet och inbjöd intressenter som inte kunde närvara fysiskt i Visby. 90% av alla våra programpunkter finns inspelade, se dem nu för inspiration. Vi tackar 23Video för vårt fina samarbete. http://hejdigitalt.23video.com/ Bengt Littorin, Informatör, Naturvårdsverket: “Resfria möten ger vinster på flera sätt. Du slipper biljettkostnaden och sparar arbetstid. De tekniska förutsättningarna finns, har du tid så har du också möjlighet att vara med på ett möte” Per Hoffner, Rektor, Ricoh Academy: “Vi har valt att vara med på HejDigitalts jungfruresa då vi attraheras av idén att driva diskussionen kring digitaliseringen i Sverige. Ett av våra ledord är Innovation – och jag kände att det var innovativt att använda oss utav det som kommer ur just dessa diskussioner för att utbilda våra medarbetare. Vi kommer låta alla våra 650 anställda runt om i landet varje dag under Almedalsveckan ta del av samtalet ”Entreprenörer & Innovatörer ger besked om Sveriges digitala framtid”, via video, som en del i deras internutbildning.” Anette Helgesson, Feelgoodbiblotikarien: “HejDigitalt är ett toppen- initiativ och jag har följt er via Twitter och har lyssnat på en del programpunkter online, men ska försöka lyssna på fler nu efteråt. Jag gillar den alternativa formen och möjligheten att delta på distans, plus att ni uppmuntrar möten mellan olika yrken och grupper. Det ska bli intressant att följa er även i fortsättningen.” I vår fina livestudio i garaget jobbade Henric, Martin och Joel från Mediatec. De fick studiebesök av både SVT och SR som var imponerade över hur mycket vi skapade på så liten yta.
 • 13. 13 Almedalen 2015 satsar vi på • Fler modiga, kunskapsdrivna och kreativa samarbetspartners • Mer marknadsföring • Utöka kommunikations- plattformen utanför Facebook • Än mer mångfald bland paneldeltagarna både vad gäller etnicitet och erfarenheter • Pauser mellan programpunkterna för chans till mer eftersnack * I avsaknad av våra Lunchdiscon som var ambitionen från början, arrangerade vi istället Lunchlounge runt poolen varje dag. Spotify bidrog med musiken och varje dag lade vi ut dagens Playlist på Facebook. Tack Spotify Business! • Mer publik • Fler sittplatser • Tydligare information om programpunkterna • Bättre administration runt streamingen • Fler deltagare under 18 år • Mer disco!* • Mer sömn för oss arrangörer...
 • 14. 14 Statistik VÅR PUBLIK - ett urval av titlar på visitkorten som lämnades i HejDigitalts kontaktlåda Business Development Director | Director IT | CEO | Chef Kursverksamhet | Kommunikationsdirektör | Verksamhetsansvarig inom Medie- och informationskunnig- het | Digital Sales & Communication Director STREAMING Så många visningar har våra videoklipp från Almedalsveckan. Med 507 klick leder Big Steve som pratade om opinionsbildning via Youtube. personer stod på scenen under HejDigitalt av dessa var kvinnor programpunkter aktiva timmar med diskussioner och arbete kring Sveriges digitala framtid BESÖKARE UNDER VECKAN MEST BESÖKTA DAG: Måndag 30/6 (343 st) MEST BESÖKTA PROGRAMPUNKT: Gör opinionsbildande kampanjer nytta? (169 st) 1495 1309 60% 40% 95 57% 25 31 750 Likes Bästa Reach/Inlägg: 7323 Reach/Dag i Almedalen: 3660
 • 15. 15 Välkommen att pröva vårt öppna sinne! Vi är överväldigade av den positiva respons vi mött från både samarbets- partners, medverkande och publik. HejDigitalt är en öppen plattform där det finns plats för många olika typer av aktörer och agendor, både kommersiella och icke-kommersiella. Med Almedalen 2014 har vi bevisat att det finns ett stort intresse för den här typen av oberoende och kreativa initiativ. Vår ambition är att utveckla nya mötesformer även utanför Almedalen för att nå en ännu bredare målgrupp och få ännu mer genomslag i vår huvudfråga. Resan har precis börjat, HejDigitalt kan bli vadsomhelst tillsammans med er! Vi hörs! Emma Egnell 070 990 09 80 emma@brandnewcommunication.se Beata Wickbom 073 855 03 47 b.wickbom@gmail.com Brit Stakston 073 383 33 66 brit@stakston.se
 • 16. 16 Medverkande på scen Alex Neuman Alexander Ståhle Alexander Wedin Alexandra Jerselius Anders Tärnell Anette Novak Ann Askenberger Ann-Marie Andric Anna Omstedt Lindgren Anna Rydell Annika Ismarker Beata Wickbom Bengt Littorin Big Steve Bonnie Roupé Brit Stakston Carl Bärstad Cecilia Elmqvist Ehsan Fadakar Elcim Yilmaz Elin Hoffmeister Elisabeth Hellström Emma Egnell Emma Taijou Erik Blom Eva Fors Gustaf Josefsson Günther Mårder Hanna Jörnhammar Hanna Kastås Henrik Barck Inga Birath von Sydow Inger Tegelström Ingrid Dilot Jakob Ohlsson Jan Dinkelspiel Jenny Spets Wojarski Jeppe D. Larsen Jessica Carragher Wallner Jessica Stark Jimmy Ahlstrand Joel Lindfors Johanna Frelin Johanna Snickars Karin Nygårds Karin Zingmark Katja Lindvall Kerstin Neld Kia Höök Kristina Persson Lars Näslund Lena Lid Falkman Lena Miranda Lin Kleiven Linda Engström Learning Designer & Facilitator Expert Stadsbyggnad Projektledare Global PR & Communications Manager Marknadschef VD Managing Partner Personaldirektör Grundare & VD Projektledare Nordisk Marknadschef Arrangör och moderator Informatör Youtubestjärna Grundare Mediestrateg & Programledare Lead Instigator Förlagschef Debattchef Grundare Produktionsledare Medmoderator Konceptägare & Producent Grundare Politisk Chefredaktör Affärs- och Marknadsdirektör Grundare Sparekonom Grundare Strateg Försäljningschef Utvecklingschef Rektor Marknadsansvarig Kampanjchef Innovationschef Communications Manager Grundare & VD Senior Manager VD & Grundare Strategidirektör Kommunikatör CEO Informationschef Pedagog CMO VD VD Professor i Interaktionsdesign Grundare Sverigechef Forskare VD Redaktör Kommunikations- & Påverkanschef Hyper Island Spacescape Bazooka Hyper Island Hertz Interactive Institute Franklin Covey Microsoft AB MedUniverse Vindkraftscentrum Readly HejDigitalt Naturvårdsverket Bonzun.com HejDigitalt Kids Hack Day Idealistas Aftonbladet Sverige 3.0 HejDigitalt HejDigitalt HejDigitalt Lobby Design & Logosack Ung Press Microsoft AB Makerspark Nordnet Linnelakan Bazooka Readly Readly Books Vittra Brotorp Previa Reform Act Nordnet Microsoft AB Ekocharter Vattenlimousin PwC SUP46 SVT Futerra Hyper Island Nordnet Sjöstadsskolan Microsoft AB Moving Floors Sveriges Tidskrifter KTH Swedish for Professionals 3M Handelshögskolan Mjärdevi Science Park Stakston.se IOGT-NTO Paneldeltagare Tack alla som medverkade på HejDigitalts scen i Almedalen 2014. Utan er hade vi aldrig nått denna succé!
 • 17. 17 Linn Livijn Wexell Lisa Svenhard Lottie Knutsson Maria Gustafsson Martin Jönsson Martin Schibbye Mats Rönne Max Valentin Mikael Ahlström Niclas Karnhill Oliver Rosengren Pernilla Näsfors Petter Mellander Richard Kylberg Roger Sjögren Simon Sundén Sofia Brändström Sofia Embrén Sofia Fanberg Sofia Svanteson Sophia Lövgren Susanne Berg Susanne Liljenberg Thomas Juréhn Thomas Mattsson William Pettersson Agnes Gidlund Alexander Mason Anders Wallner Anna-Karin Hatt Anna-Maria Böök Cecilia Wassaehter Christer Fuglesang Christer Karlsson Christine Kastner Johnson Claes Nyberg Daniel Boyaciouglu Elin Aronsson Elisabeth Thand Ringqvist Emma Rung Erik Wagner Eva Jeppsson Greta Schibbye Gudrun Schyman Gunilla Niss Ida Östensson Jenny Bjuhr Berggren Jessica Schedvin Kristoffer Johansson Magnus Ljungkvist Magnus Welin Marcin de Kaminski Martin Schibbye Mattias Vepsä Niklas Svensson Ulf Bjereld Vanessa Berhan Aktivist Reporter Marknadsdirektör Digital Redaktör Digital Direktör Journalist & Författare Global Marknadschef Medgrunare & Innovatör Chairman of the Board PR-ansvarig Kommunikatör VD Managing Partner Director of Hyper Island Programs Chef E-sport Digital Strateg VD Chefredaktör Grundare & VD Generalsekreterare Chef Digitala Kanaler Entreprenör, Grundare Partner & Seniorkonsult Chefsredaktör Grundare & VD PR-ansvarig Sälj- & Marknadsdirektör Partisekreterare IT- och Energiminister T.F Kommunikationsdirektör VD Austronaut Förbundsordförande Utbildningsdirektör VD Poet Projektledare Ideella Trädgården VD Kampanjchef Strateg Styrelseledamot Sjuksköterska Partiledare Ordförande Grundare Försäljningschef Nyhetschef Nationell Projektledare Grundare Ansvarig Digital Kommunikation Policyspecialist Journalist & Författare Strategisk Kommunikation Journalist Professor i statsvetenskap Aktivist Fatta.nu Ung Press Fritidsresor MIKU Sveriges Radio Kalityfonden Readly Crowdculture Hyper Island TDC Nya Moderaterna Open Hearted Blink Hyper Island MTGx SSU & Maktsalongen Rättviseförmedlingen Ung Press OceanObservations Makalösa Föräldrar Länsförsäkringar Granit, LEVA & Visby Creperie Smart Company Expressen Gotlandsläsk Botkyrka Kommun Cision Miljöpartiet RPS Greatness PR Rymdstyrelsen KRIS Academedia Friskolornas Riksförbund Socialforum Företagarna Miljöpartiet IOGT-NTO RIKS KRIS Barnverket Feministiskt Initiativ Barnverket Crossing Borders & Fatta Cision Makthavare Unga KRIS Power Almedalsbloggen & Makthavare.se Almega Sida ABF Expressen Göteborgs Universitet One Day Seyoum God Morgon Almedalen
 • 18. 18 HejDigitalt i AlmedalenVi finns på Idylliens Bakgård, Södra Kyrkogatan 8 i VisbyVälkomna! God Morgon Almedalen #gma14Brit Stakston, JMW, med gäster#Sparpodden live Jan Dinkelspiel & Günther Mårder spelar in #sparpodden live. Entreprenörer och Innovatörer ger besked om Sveriges digitala framtidLeds av Beata Wickbom & Elisabeth Hellström. Medverkande: Jessica Stark, SUP46, Kristina Persson, Swed- ish for professionals, med flera. Är kodning framtidens språk? Interaktiv Workshop. Leds av Beata Wickbom. Medverkande: Karin Nygårds, Sjöstadsskolan, Kia Höök, KTH med flera. Värd: AcadeMediaDigitala Stolen - Makthavare med digitala utmaningarLeds av Beata Wickbom. I samarbete med Readly. Medverkande: Jan Dinkel- spiel, Innovationschef Nordnet, Mats Rönne, Marknadschef Readly, Thomas Juréhn, Partner Smart Company & Susanne Bergh, Chef digitala kanaler Länsförsäkringar07:0010:0011:0013:0016:00Måndag 30 juniGod Morgon Almedalen #gma14Brit Stakston, JMW, med gästerDet Nya Arbetslivet - Ledarskap, kreativitet och balans på den digitala arbetsplatsen Seminarium. Leds av Beata Wickbom. Medverkande: Sophia Lövgren, Makalösa föräldrar, Pernilla Näsfors, Openhearted, Anne-Marie Andric, Microsoft, Bengt Lit- torin, Naturvårdsverket. Värd: MicrosoftEntreprenörer och Innovatörer ger besked om Sveriges digitala framtidLeds av Beata Wickbom & Elisa- beth Hellström. Medverkande: Sofia Santeson, OceanObservations, Jeppe D Larsen, Cradle Net, med flera. The always connected life - a revelation for tomorrow’s leaders? Svengelsk workshop tillsammans med Hyper Island. Leds av: Johanna Frelin & Alex Neuman. Värd: MicrosoftDigitala Stolen - Makthavare med digitala utmaningarLeds av Beata Wickbom. I samarbete med Readly. Medverkande: Jimmy Ahlstrand, Strategichef, SVT, Inga Birath von Sydow, Utvecklingschef, Readly Books & Anders Tärnell, Marknadschef, HertzDigital Opinionsbildning under ett supervalårSeminarium. Leds av Brit Stakston. Medverkande: Sofia Embrén, Rätt- viseförmedlingen, Ehsan Fadakar, Aftonbladet med flera. 07:0009:0011:0013:0016:0017:00Tisdag 1 juliGod Morgon Almedalen #gma14Brit Stakston, JMW, med gästerSå blir du en digital stjärna 2015Hanna Kastås & Alexander Widén, Bazooka, guidar oss. Värd: BazookaEntreprenörer och Innovatörer ger besked om Sveriges digitala framtidLeds av Beata Wickbom & Elisabeth Hellström. Medverkande: Bonnie Roupé, Bonzun, Emma Tajiou, Lobby Design, med flera. Vilka egenskaper och digitala kompetenser krävs imorgon? Workshop tillsammans med Hyper Island. Leds av Johanna Frelin & Mikael Ahlström. Värd: Hyper IslandDigitala Stolen - Makthavare med digitala utmaningarLeds av Beata Wickbom. I samarbete med Readly. Medverkande: Martin Jönsson, biträdande programdirektör, Sveriges Radio, Annika Ismarker, Nordisk marknadschef, Readly, Hanna Kastås, Digital strateg Bazooka & Lars Näslund, Sverigechef 3MDet svenska e-sportsundret - vad är det? Diskussion med Simon Sundén, Chef E-sport, MTGx. 07:0010:0011:0013:0016:0017:00Onsdag 2 juliGod Morgon Almedalen #gma14Brit Stakston, JMW, med gästerEntreprenörer och Innovatörer ger besked om Sveriges digitala framtidLeds av Beata Wickbom & Elisabeth Hellström. Medverkande: Elcim Yilmaz, Sverige 3.0, Max Valentin, Crowdculture, med flera. Idéburet arbetsklimat som skapar innovationskraft? Workshop tillsammans med Hyper Island. Leds av Lisa Lindström & Roger Sjögren. Från cell till fågelsång - gör opin- ionsbildande kampanjer nytta? Med Dawit Isaak som case diskuteras kampanjer och pressfrihet. Leds av Thomas Mattsson, Expressen. Medver- kande: Brit Stakston, Mediestrateg, Martin Schibbye, Journalist med flera. Digitala Stolen - Makthavare med digitala utmaningarLeds av Beata Wickbom. I samarbete med Readly. Medverkande: Anette No- vak, VD, Interactive Institute & Henrik Barck, Readly07:0011:0013:0015:0016:00Torsdag 3 juliGod Morgon Almedalen #gma14Brit Stakston, JMW, med gästerGod Morgon Almedalen #gma14Brit Stakston, JMW, med gäster07:0007:30Fredag 4 juliLördag 5 juli Program 2014