Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Vakblad Bouwen met Staal 269 - Optop kantoorgebouw Diamantbeurs A'dam 1

453 Aufrufe

Veröffentlicht am

In juni 2019 verscheen in het vakblad Bouwen met Staal nr 269 een trilogie over de bijzondere dakopbouw van Capital C, de voormalige Diamantbeurs te Amsterdam:
1. Ontwerpoverweging
2. Constructief ontwerp
3. Detailengineering en uitvoering

Hier deel 1 over het ontwerp van Erik Smits van Zwarts en Jansma Architecten: Vernieuwd sieraad.

Booosting organiseerde samen met Bouwen met Staal voor hun leden op 10 april 2019 een special tour naar Capital C, foto-impressie > https://booosting.nl/news/show/id/1283.

Veröffentlicht in: Technologie
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Vakblad Bouwen met Staal 269 - Optop kantoorgebouw Diamantbeurs A'dam 1

  1. 1. 8 JUNI 2019 | BOUWEN MET STAAL 269 De voormalige Diamantbeurs, vanaf nu Capital C, aan het Weesperplein in Amsterdam is in oude glorie hersteld en ondergaat momenteel een ingrij- pende renovatie. Het rijksmonument is niet alleen teruggebracht naar het oorspronkelijke ontwerp van Gerrit van Arkel, maar heeft nu een ruimtelij- ke dakopbouw van glas en staal. D.P. van Weelden en ir. E.A. Smits Dirk van Weelden is schrijver in Amsterdam en Erik Smits is architect bij ZJA Zwarts & Jansma Architecten in Amsterdam. Eind negentiende eeuw, vanaf ongeveer 1880 beleefde Amsterdam een bloeiperiode die wel de tweede Gouden Eeuw wordt genoemd. Een van de sectoren waarin de stad internationaal een prominente plek innam, was de diamant- industrie. In 1911 werd de nieuwe Diamant- beurs geopend, naar een ontwerp van Gerrit van Arkel. Een gebouw waarin monumentale gebaren, zoals de klokkentoren en decoraties worden gecombineerd met een ritmische en zakelijke vormgeving. De Diamantbeurs is een ingetogen vorm van Art Nouveau, die meteen beschouwd werd als een ‘sieraad voor de stad’ en inmiddels geldt als nationaal monument. Een trots monument Begin 21e eeuw stond het gebouw er niet goed voor. Na verschillende toevoegingen, een brand en verbouwingen was van de allure van het oorspronkelijke monument weinig over. Het was afgevlakt, versluierd door een afleidende en monotone opbouw. De nieuwe eigenaren Zadelhoff & Sijthoff ma- ken van de Diamantbeurs een internationaal centrum van de creatieve industrie en infor- matietechnologie met de naam, Capital C. Daarvoor was een ingrijpende renovatie nodig en ZJA Zwarts & Jansma Architecten in samenwerking met Heyligers design + pro- jects leverde daarvoor het ontwerp. Dat be- oogde drie dingen, ten eerste het herstel van de markante monumentale kwaliteiten van de Diamantbeurs in volle glorie, ten tweede, de aanpassing van het interieur aan moderne, flexibele kantoorfaciliteiten en ten derde, de toevoeging van een hedendaagse, openbaar toegankelijke overkapping op het dak. Herinrichting Om optimaal als hedendaags kantoorge- bouw te functioneren moest er flink worden verbouwd. Als eerste werd een nieuwe kelder OPTOP KANTOORGEBOUW DIAMANTBEURS, AMSTERDAM (1): ONTWERPOVERWEGING Vernieuwd sieraad
  2. 2. BOUWEN MET STAAL 269 | JUNI 2019 9 gemaakt, waar ruimte is voor 18 auto’s en 200 fietsen. De begane grond is aangepast om Eat & Work te huisvesten, een eet en drink-gelegenheid, waar ook kan worden gewerkt. De daarboven liggende vijf verdie- pingen zijn helemaal gestript en van nieuwe installaties voorzien. Op de eerste en tweede verdieping, op de hoek van het gebouw aan de Nieuwe Achtergracht is een grand café gepland. De rest van die verdiepingen is in- gericht voor flexplekken. De derde, vierde en vijfde verdieping bestaan uit kantoren. Rode draad door het gebouw is een tentoonstelling van kunst en design. Bekroning Uit historisch onderzoek bleek dat al snel na de oplevering uit ruimtegebrek de oorspronke- lijke dakopbouw is vervangen en een nieuwe laag was toegevoegd. Met oude foto’s en tekeningen kon de verdwenen monumentale dakkroon worden nagebouwd. Op het dak zijn twee verdiepingen toegevoegd met multifunctionele ruimtes, onder een langwerpige koepel. Het stalen frame van de koepel is gevuld met glas en heeft een afmeting van 45x21x10 (lxbxh). Het geheel van vlakke glasplaten geeft een schittering die verwijst naar de geschiedenis van het gebouw als cen- trum van de internationale diamanthandel. Terughoudend De vloeiende vorm biedt tegenwicht aan de hoge, rechthoekige gebouwen ernaast. Enerzijds stelt de koepel zich terughoudend op ten opzichte van het monument, licht en transparant als het is, anderzijds is de koepel de blikvanger die het oog vanuit de verte naar de Diamantbeurs trekt en daarbij lijnen volgen die gebaseerd zijn op het oorspronkelijke ontwerp. Parametrisch ontwerp Het ontwerp van de ruimtelijke dakopbouw is tot stand gekomen met een parametrisch computermodel dat de geometrie optimali- seert en de productiegegevens produceert. In een speciaal geschreven programma zijn de randvoorwaarden van het ontwerp vast- gelegd, waarna de software de ideale vorm zoekt. Op die manier kon het ontwerp wor- den gerealiseerd in een technisch haalbare en kostenefficiënte variant. Het mooie aan deze werkwijze is bovendien dat de uiteindelijke vorm stap voor stap, gecontroleerd kon wor- den en dat in een natuurlijke relatie met het oorspronkelijke ontwerpidee. Octatube heeft Na de opening in 1911. Gerestaureerde Diamantbeurs met in oorsponkelijke stijl nagebouwde dakkroon en nieuwe koepel. Vlak voor de renovatie in 2016.
  3. 3. 10 JUNI 2019 | BOUWEN MET STAAL 269 dit parametrisch computermodel vervolgens overgenomen en uitgewerkt. Open plattegrond De constructie van de koepel is een gridshell, waarin de constructieve krachten worden op- gevangen door dubbele krommingen in het dakvlak. Dat biedt maximale vormvrijheid en maakt grote overspanningen mogelijk zonder kolommen. Met dit constructieprincipe kunnen de stalen ribben relatief slank worden uitgevoerd en ontstaat er een vrije ruimte, die niet wordt onderbroken door constructieve elementen. De ribben zijn stalen kokers van 200x100 mm. Bekleed met glas ontstaat zo een licht ogende, transparante dakopbouw. Daar waar de twee nagebouwde torentjes staan, zijn de ribben van de gridshell wegge- laten en is een groot dakterras aangelegd. Zo lijkt het of de koepel de torens omarmt in een theatraal gebaar. Na een analyse van de zonbelasting hebben de panelen met de grootste zonbelasting ingebouwde zonne- cellen, die zowel koeling door schaduw als elektriciteit leveren. De koepel en het monument De koepel is geplaatst op een verhoog- de vloer. In deze vloer zit de constructie verwerkt die de krachten van de koepel over- brengt naar het oude constructieve stramien. De opbouw is zelfstandig en staat terug ten opzichte van de oorspronkelijke gevellijn en los van de koepeltoren. Vanaf de straat is de verhouding helder: de in ere herstelde Diamantbeurs staat voorop en de opbouw is een eigentijdse, dienende toevoeging. Inge- lijst door de klassieke lijnen van Van Arkels ontwerp. Het monument, de koepel en de uitnodigende entree, omringd door groene perken, zoals die aan de Weesperstraat zijn gepland, vormen een natuurlijk geheel. Diamantbeurs ontmoet de stad Van oudsher is een beurs de ontmoetings- plaats van markten en mensen, goederen en ideeën en zo ontmoet de vernieuwde Diamantbeurs de stad. Capital C biedt een hedendaagse werkomgeving in een uniek monument en bovendien een van de meest spectaculaire uitzichten over de stad vanaf een dak met een beeldbepalende opbouw. De Diamantbeurs kan weer ten volle deel uitmaken van de stad, als centrum voor de creatieve industrie, met restaurant en veel ruimte voor kunst. ‘Het vernuft en de energie die het gebouw uitstraalt zitten hem niet alleen in de natuur- lijke manier waarop een oud, monumentaal gebouw is aangepast aan hedendaagse eisen en eigentijds gebruik, maar vooral in de nieuwe koepel die in functie, vormgeving en constructief ontwerp de toekomst tastbaar maakt. De opbouw is het resultaat van een innovatief ontwerpproces waarin menselijke creativiteit en kunstmatige intelligentie samengaan. De langwerpige koepel, als een nieuwe diamant gevat in een klassieke ring, is dus alleen mo- gelijk dankzij een gebruik van staal en glas op een werkelijke 21e eeuwse manier. Het is de ideale plek om mensen bij elkaar te brengen en de kans te geven zowel het schitterende monument als de stad Amsterdam met nieu- we ogen te bekijken’, aldus de project- architect. • De dakopbouw valt ‘s avonds extra op door de verlichting.
  4. 4. BOUWEN MET STAAL 269 | JUNI 2019 11 Projectgegevens Locatie Weesperplein 4, 1018 XA Amsterdam • Opdracht Sijthoff Media, Amsterdam en Zadelhoff, Amsterdam • Architec- tuur ZJA Zwarts & Jansma Architecten, Amsterdam en Heyligers design + projects, Amsterdam met Braaksma & Roos Architecten, Den Haag • Constructief ontwerp (renovatie en koepel) Pieters Bouwtechniek, Amsterdam/Delft • Staalcon- structie (koepel) Octatube, Delft • Uitvoering DCV Bouw, Abcoude • Restauratie/reconstructie gevel Van Milt Restaurateurs, Lunteren • Fotografie Capital C, Jan Willem Kaldenbach, ZJA Zwarts & Jansma Architecten 30090 deeldoorsnede 6050 1 aluminium zetwerk volgens detail Octatube hoogwaardige isolatie (Rc = 4,5) dampdichte folie 2 sedummixmat 30 mm daktuinsubtraat extensief 40 mm drainage type 11 c eps-opvulling met draingaten 3 waterkerende slabbe verlijmd aan zetwerk 4 goot met grind 16-32 mm drainagevilt drainage kratten epdm-dakbedekking isolatie op afschot (Rc = 6,0) 5 weervast staal 5 mm 6 6 8 7 ruimte voor e-installaties 18 mm multiplex (verlijmd) zetwerk tbv ventilatie goot 7 led-verlichting 8 drukvaste isolatie afwerkvloer met vloerverwarming/koeling 1 2 4 5 3 300 +21340 300 300 2257040 300 175 52090200 11 Links dwarsdoorsnede. Onder en rechts: aansluitdetail nieuwe koepel- bestaand dak.

×