Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie(20)

Anzeige

Booosting Nieuwsbrief 93 (Apr 2008)

 1. booosting NIEUWSBRIEF #93 booosting AANKONDIGING 03 06 08 APRIL 2008 JAARGANG 19 Het is weer hoog tijd voor een leerzame kijk in de INHOUD keuken van een aanpalende branche. Gestoeld op de AANKONDIGING 01 03 06 08 AANKONDIGING VAN HET BEZOEK AAN KONINKLIJKE DE interesse voor de gebogen lijnen, vindt de komende JACHTBOUW VRIES SCHEEPSBOUW OP DINSDAG 3 JUNI 2008 VAN 03 09 06 08 activiteit plaats bij een vooraanstaand Nederlands WASTING WASTE 14:15 TOT 19:00 TE AALSMEER 04 10 10 08 scheepsbouwbedrijf. Dinsdag 3 juni as. is Koninklijke De BOOOSTING 20 Vries Scheepsbouw onze gastheer. NIEUWS DE BV STAAT VOOR BRANCHEVREEMD - WEET U NOG? - EEN SERIE BIJZONDERE 04 CONCRETE DESIGN BEDRIJFSBEZOEKEN DIE BOOOSTING UIT INTERESSE VOOR INTERDISCIPLINAIRDe Feadship organisatie bestaat uit de werven Royal Van COMPETITION 05 LUIGI PECCI WERKEN EEN AANTAL JAREN GELDEN BEGON. Lent en Koninklijke De Vries Scheepsbouw en De Voogt MUSUM 07 DAYLIGHT BOOOSTING-BV Naval Architects. Alle jachten worden onder de naam ‘Feadship’ (First Export Association of Dutch Shipbuilders) AWARD 08 SYMPOSIUMC2C 09 STUDENTEN JACHTBOUW op de markt gebracht. De Voogt Naval Architects ontwerpt de jachten. Koninklijke De Vries Scheepsbouw bouwt zeegaande, op maat gemaakte motorjachten STAALPRIJS 09 PROMOTIE MARTIN SMIT 10 MATERIAL EXPERIENCE 11 GEVELTOTAAL voor de zeer exclusieve exportmarkt. Op hun werf in PRIJZEN 12 VACATURE Aalsmeer worden per jaar twee tot drie jachten te water ALDUS 13 SACRAMENTS gelaten, met een maximale lengte van 80 meter. KERK 14 BOOOK C2C Door de marktbeweging en voortschrijdende technische 08 ontwikkelingen worden de schepen steeds groter, en ANTWOORDKAART 15 soms moeten zij tegelijkertijd ook nog snel varen en PARTICIPANTEN 16 daarom dus lichter worden. Doorgaans zijn de rompen AGENDA COLOFON van staal en is de opbouw van aluminium. BESTUUR Chris van Hooren, Hoofd Designafdeling van De Voogt Naval Architects licht het ontwerp van de luxe motorjachten X-Stream en F-Stream toe. F-Stream is de 01 opvolger van de sensationeel vernieuwende X-Stream. n X-STREAM Met haar opmerkelijke rompvorm, is dit jacht voorzien van veel nieuwe technologie en glasconstructies, 55 meter lang en een ruime 20 knopen snel (ongeveer 40 km/uur). >
 2. ! X-STREAM ! , F-STREAM Sinds enige tijd bouwt De Vries ook semi-custom boten (type SL39). De romp en technische systemen worden in serie gebouwd, terwijl er voor interieur en styling ‘modulaire’ keuzevrijheid is. Twee jaar geleden werden 5 Nederlandse architecten uitgenodigd om in een besloten prijsvraag een ? SL39 scheepsinterieur te ontwerpen. www.feadship.nl Fokkema Architecten werd de winnaar. Diederik Fokkema geeft als ‘land’- www.de vriesscheepsbouw.nl architect als 2e spreker zijn visie op het ontwerpen van jachtinterieurs. www.devoogtnavalarchitects.com Uiteraard ontbreken een rondleiding en het prikkelende commentaar van de www.fokkema-architecten.nl Booosting tegenlezing niet. http://www.dynamicarchitecture.net/ programma [voor bewegende architectuur] http://www.hydroptere.com/galerie-videos-hydroptere.htm [voor zwevende maritieme architectuur] 14:15 Ontvangst bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer 14:45 Welkom door dagvoorzitter Karel Vollers, U bent van harte welkom! Inschrijven via de antwoordkaart op pagina 08 van architect en secretaris Booosting deze nieuwsbrief of via info@booosting.nl. Maximum aantal deelnemers: 40. 14:50 ‘Het ontwerpen van zeer luxe motorjachtenFeadship concept Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Booosting ontwerpen X-stream en F-stream‘ door Chris van Hooren, aangeslotenen krijgen hierbij voorrang. Hoofd Design afdeling van De Voogt Naval Architects 15:50 ‘Het ontwerpen van het SL39 jachtinterieur’ KOSTEN Toegang is vrij voor Booosting aangesloten. Niet aangesloten door Diederik Fokkema, architect Fokkema Architecten te Delft organisaties betalen € 30 p.p. (voor aanvang te voldoen). 16:20 Rondleiding op de werf 18:00 Tegenlezing 18:15 Discussie 02 18:30 Borrel 19:00 Sluiting > <
 3. booosting AANKONDIGING 09 & 10 06 08 AANKONDIGING STUDENTENACTIVITEIT TUD BOUWKUNDE EN TU/E BOUWKUNDE SAMEN MET BOOOSTING OP 9 EN 10 JUNI 2008 OP NAAR WASTINGsymposium voor studenten en bedrijfsleven Interactief WASTE?? AFVALLOZE BOUW! Een bijzondere samenwerking: voor het eerst organiseren de studievereni- gingen van twee verschillende technische universiteiten, praktijkvereniging BouT (TUD Bouwkunde) en studievereniging SUPport (TU/e Bouwkunde), sámen (met Booosting) een activiteit. Het is een initiatief dat voortvloeit uit het studentlidmaatschap van het Booostingbestuur dat in mei 2007 werd geëffectueerd. Op maandag 9 juni en dinsdag 10 juni zal het interactieve symposium ‘Wasting waste?? Op naar een afvalloze bouw!’ plaatsvinden. Een symposium met interessante sprekers, een prikkelende workshop en uitdagende discussies, waarbij student, bedrijf én universiteit samenkomen Het interactieve symposium bestaat uit twee innoverende dagen. Op de en -werken. eerste dag zullen toonaangevende sprekers de introductie verzorgen, en zal via een workshop en discussiesessies in gemengde groepen tot innoverende Aandacht voor bouw- en sloopafval is vanwege de milieuaspecten en daar- visies worden gekomen. Aan deze visies zal tijdens een ontwerpsessie op de mee samenhangende regelgeving hard nodig. Een groot deel van de totale tweede dag vorm worden gegeven. Op deze manier wordt het probleem bij milieubelasting komt namelijk voor rekening van de bouw; zo komt de kern aangepakt: mensen aan het denken zetten over vermindering van bijvoorbeeld 40% van al het afval uit de bouw en is deze sector eveneens bouw en sloopafval en het toepassen van niet te verhinderen afval! verantwoordelijk voor het verbruik van 40% van alle grondstoffen. Via stort- belastingen zijn de stortkosten de afgelopen jaren sterk verhoogd en Op ‘Wasting Waste??’ kunt u o.a de volgende thema’s verwachten: zullen deze de komende jaren verder stijgen. De overheid probeert hiermee > Self Healing Materials te bevorderen dat de mogelijkheden voor nuttige toepassing van bouw- en > Hergebruik van gebouwdeel sloopafval maximaal worden benut. Niet alleen bij bedrijven, ook voor de > Materiaalbesparing tijdens het ontwerp en de bouw student is dit een punt waar hij of zij in het toekomstige werkveld rekening > Innovatief hergebruik van bouw en sloopafval mee dient te houden. Voor de 1e dag zijn 100 plaatsen beschikbaar. Op de Om dit actuele onderwerp onder de aandacht te brengen van het bedrijfs- 2e dag kunnen slechts 50 personen deelnemen; dit 03 leven en de toekomstige werknemers, wordt ‘Wasting Waste??’ georgani- om de kwaliteit van de ontwerpen te kunnen bewaken. seerd. Een initiatief om samen met bedrijf en student tot nieuwe inzichten INSCHRIJVEN EN INFORMATIE en ideeën te komen! info@wastingwaste.nl en www.wastingwaste.nl > >
 4. booosting NIEUWS booosting NIEUWS 3e CONCRETE DESIGN COMPETITION 10102008 IMPLICIT PERFORMANCE B000STING 20JAAR NOTEER VAST IN DE AGENDA! De 3e editie van de Concrete Design Competition, de internationale ontwerp- VRIJDAG 10 OKTOBER 2008 competitie voor studenten is gestart. Curator Juan Herreros (architect Abalos 20 JAAR BOOOSTING & Herreros, Madrid) koos het thema Implicit Performance vanwege zijn fascinatie voor hybride oplossingen en verborgen materiaalkwaliteiten. DE HELE DAG STAAT UITERAARD IN Studenten worden uitgedaagd te gaan schatgraven in beton, zelf nieuwe HET TEKEN VAN BOUWINNOVATIES. composieten of hybride oplossingen voor te stellen en deze te presenteren MET-ELKAAR-VOOR-EN-DOOR-ELKAAR in een architectonisch ontwerp. Aard en schaalgrootte zijn vrij, van gebruiks- PRATEN EN HARDOP DENKEN OVER voorwerp tot bouwproduct, van gebouw tot landschap. Strikte regels DE TOEKOMST VAN NIEUWE gelden voor de fysieke vorm van de inzendingen. ONTWIKKELINGEN IN DE BOUW. DEADLINE 15 mei LOCATIE TU DELFT, PRIJS o.a. € 4.000,- FACULTEIT BOUWKUNDE Info +boeken van vorige wedstrijden: www.concretedesigncompetition.com ? Cement&BetonCentrum, Hans Köhne hanskohne@cementenbeton.nl < WORDT VERVOLGD! 04 < n JUAN HERREROS
 5. booosting NIEUWS SENSING THE WAVES uitbreiding Luigi Pecci Museum voor hedendaagse kunst in Prato (It) Het ‘Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci’ is in 1988 geopend en aan opgelost door op de eerste verdieping - daar waar alle huidige expositiezalen de gemeente van Prato geschonken door Enrico Pecci, ter nagedachtenis aan zich bevinden - een circuit te creëren, en wel zodanig dat er meerdere routes zijn vroeg overleden zoon. Het museum ligt in de periferie van Prato, vlakbij gemaakt kunnen worden. Het tweede probleem is opgelost door alle de afslag van de A11, een strategische plek waarvan je op de eerste ver- publieke functies op de begane grond te situeren en de hoofdentree dieping de skyline van Florence kunt zien, de stad waar toerisme en oude pontificaal op de straat te oriënteren. cultuur de boventoon voeren. Op deze plek domineren echter twee tegen- gestelde aspecten: (textiel)industrie en moderne kunst. Het kunstcentrum In tegenstelling tot het nogal stugge, mechanische karakter van het is één van de weinige musea in Italië dat gewijd is aan moderne kunst en dat bestaande museumgebouw, dat deels is geïnspireerd op de industriële bovendien in bezit is van een magistrale collectie die door gebrek aan textielhallen in Prato, oogt het nieuwe deel elastisch en extatisch. Het om- expositieruimte ligt opgeslagen in diverse depots. Om de onzichtbare kunst- helst het bestaande gebouw en raakt het alleen daar waar het voor het circuit werken te kunnen tonen is besloten het tentoonstellingsoppervlak te ver- nodig is. Doordat het dwarsprofiel van de tentoonstellingsverdieping dubbelen en met de nieuwbouw twee belangrijke problemen te verhelpen. constant varieert, ontstaan er in het interieur ruimtes met verschillende sferen, en dus met verschillende tentoonstellingsmogelijkheden. ONTWERP Eén van de mankementen is dat het museum nu geen mogelijke rondgang De toren is een verhaal apart. Ze is een kruising tussen heeft, het heeft wel een route, maar deze is lineair (als je als bezoeker aan een hoorn en een voelspriet. Een wapen dat trots aan de 05 het einde komt, moet je dezelfde weg weer terug). Het andere mankement bezoekers wordt getoond en aan de andere kant voor is dat niemand de ingang kan vinden. Het lijkt net wel het keizerlijke paleis radars en mensen onmeetbare condities aftast. Ze peilt de in Tokio dat superzichtbaar is maar ontoegankelijk. Het eerste probleem is culturele stemming, op zoek naar nieuwe stromingen. > >
 6. CONSTRUCTIE Booosting aangeslotene Ingenieursbureau Zonneveld heeft op verzoek van Het gebouw kan hierdoor ca. 80 mm vervormen. De uitbreiding wordt 100 NIO Architecten voor deze uitbreiding het constructief ontwerp gemaakt. mm vrijgehouden van het bestaande gebouw, zodat bij aardbevingen geen Het feit dat het project in een aardbevingsgebied ligt speelt hierbij een schade ter plaatse van de aansluiting bestaand/nieuw kan ontstaan. belangrijke rol. Eerdere ervaring met het project Olympic Main Press Center te Athene heeft De vloerliggers zijn uitgevoerd als raatliggers, waardoor deze kunnen Ingenieursbureau Zonneveld geleerd om deze opgave te benaderen vanuit worden geïntegreerd met het installatieconcept. de theorie dat de response van het gebouw minder spanningen in de staal- constructie oplevert als het gebouw zo licht mogelijk wordt geconstrueerd. OPDRACHTGEVER mevrouw E. Pecci ONTWERP NIO architecten (Joan Almekinders, Emanuela In het ontwerp is uitgegaan van een staalconstructie met staalplaatbeton- Guerrucci, Maurice Nio, Giuseppe Vultaggio) vloeren op niveau 1, het dak bestaat uit stalen spanten met houten gordingen CONSTRUCTEUR Ingenieursbureau Zonneveld (Jan van der Windt) en houten beplating. De massa van het gebouw is hiermee gereduceerd, START ONTWERP 2006 waardoor ook de responskrachten bij een aardbeving zullen reduceren. OPLEVERING 2007 Een ander constructief uitgangspunt is dat de energie die bij een aardbeving ? aan de structuur wordt opgelegd, kan worden opgenomen door ‘eccentric www.nio.nl bracings’. De structuur behoudt door toepassing hiervan net voldoende www.zonneveld.com 06 stijfheid voor het gebruik in normale omstandigheden, maar door de grote www.centropecci.it plastische vervormingen bij een aardbeving zal de energie die aan de massa wordt meegegeven worden opgenomen. > <
 7. booosting IN DE PRIJZEN juryleden favoriet was en met kop en schouders boven de andere genomi- DE DAYLIGHT AWARD 2008 IS GEWONNEN DOOR neerden uitstak. Volgens de jury heeft Westraven door bewust gebruik te ARCHITECTENBUREAU CEPEZED MET HET KANTOORGEBOUW maken van daglicht en het focus op het uitzicht, een metamorfose WESTRAVEN VAN RIJKSWATERSTAAT IN UTRECHT. ondergaan van een sick building tot een helder, transparant, state of the art kantorencomplex dat een voorbeeldfunctie vervult op elk gebied. DE NOMINATIES > Daylichthouse, Almere (Mirck Architects) > Drift 23, Utrecht (Marx & Steketee architecten) > Forumgebouw Wageningen Universiteit + Researchcentrum (Quist Wintermans Architekten) > Kantoorgebouw Westraven (cepezed) > Pastoraal Centrum De Ark, H.I. Ambacht (EGM architecten) CEPEZED DE JURY Mels Crouwel, voorzitter (Rijksbouwmeester, Benthem Crouwel Architecten), WINNAAR Martine Knoop (Technische Universiteit Eindhoven, Philips) en de booosting aangeslotenen: Paul van Bergen (DGMR), Atto Harsta (Aldus Bouw- DAYLIGHT innovatie, SLD), Henk van Laarhoven (Henket en partners Architecten) AWARD Het feit dat een goed daglichtontwerp ook een duurzaamheidambitie verwezenlijkt werd kracht bijgezet door een videoboodschap van minister 2008 De Daylight Award is een tweejaarlijkse kwaliteitsprijs voor bouwprojecten Cramer, ministerie VROM. Hierin gaf zij aan dat optimale inzet van daglicht in gebouwen energiebesparing is in optima forma. Naast aandacht voor energiezuinige kunstverlichting is meer en beter gebruik maken van daglicht in Nederland waarin een optimum is bereikt tussen daglichttoetreding, de essentieel. Onlangs heeft zij het startschot gegeven voor de TaskForce toepassing van kunstlicht en het overige gebouwontwerp. De Award is een verlichting, welke als doel van heeft bij te dragen aan 30% minder CO2 initiatief van de Stichting Living Daylights (SLD) en Reed Business. Naast uitstoot in 2020 en ‘n jaarlijkse energiebesparing een kunstwerk is aan de prijs een bedrag verbonden van € 2.500. van 2%. Zie: www.new-energy.tv/energiebesparing. Van harte proficiat! De Daylight Award 2008 is gewonnen door architectenbureau cepezed met ? 07 het kantoorgebouw Westraven van Rijkswaterstaat in Utrecht. Uit vieren- veertig inzendingen werden vijf genomineerden geselecteerd. Tijdens de www.cepezed.nl tweede jurybijeenkomst bleek snel dat het kantoorgebouw Westraven bij alle www.livingdaylights.nl > <
 8. a n t w o o r d kaart POSTZEGEL booosting NIEUWS 3000 AJ Rotterdam SYMPOSIUM C2C Ontmoeting van kennis en kunde postbus 386 Booosting DAAR WAAR WETENSCHAP EN PRAKTIJK ELKAAR ONTMOETEN, ONTSTAAN DE MOOISTE DINGEN ... Vanuit deze gedachte organiseert de faculteit Bouwkunde op dinsdag 22 april aanstaande het symposium ‘Cradle to Cradle (C2C) - ontmoeting van kennis en kunde’. bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer van 14:15 tot 18:00 uur Is geïnteresseerd in een lidmaatschap bij Booosting en ontvangt hierover Met de omarming van de C2C-principes is de Regio Venlo één van de kop- Komt op dinsdag 3 juni naar een nieuwe Booosting BV over Jachtbouw lopers op het gebied van duurzaamheid. De faculteit grijpt de komst van de Reserveert vrijdag 10 oktober 2008 alvast in de agenda voor 20 jaar Floriade naar Venlo (2012) aan om de visie van Braungart en McDonough te verbinden met wetenschappelijk onderzoek en innovatieve productont- wikkeling bij door het bedrijfsleven. Het gezamenlijk inhoud geven aan het C2C-concept ‘afval = voedsel’ staat daarbij centraal. Hoe kan wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling en toe- passing van de C2C-visie in de praktijk? En anderzijds: welke impulsen biedt dit concept voor de kennisontwikkeling aan de TU/e? DATUM dinsdag 22 april 2008 WOONPLAATS PLAATS Auditorium TU/e TIJD 09:30 - 18:00 Zie pagina 01-02 van deze nieuwsbrief KOSTEN € 150,00 p.p. (excl. btw) Aangeslotenen Booosting: € 100,00 p.p. (excl. btw)!!! ORGANISATIE TU/e Bouwkunde, Jouke Post en Marius Monen personen. PROGRAMMA http://w3.bwk.tue.nl/nl/symposia/ graag informatie. symposium_cradle_to_cradle/ AANMELDEN Rostra Congrescommunicatie, Booosting INFO Ramona Vink POSTCODE TELEFOON BEDRIJF 08 T 070 364 87 03 E-MAIL ADRES met www.rostra.nl NAAM Zie ook pagina 14 van deze nieuwsbrief. < <
 9. booosting NIEUWS booosting PROMOTIE PROMOTIE BESTUURSLID MARTIN SMIT STUDENTEN ‘ Naar een cyclisch iteratief ontwerpproces en ontwerpomgeving STAALPRIJS 2008 LEREN VAN ERVARINGEN ’ E lk jaar schrijft de vereniging Bouwen met Staal de studentenSTAALprijs uit. Studenten Bouwkunde en Civiele Techniek aan Hogescholen, Technische Op 11 februari jl. is Martin Smit, architect en partner Universiteiten, Academies van Bouwkunst en de opleiding Staalconstructeur bij Booosting aangeslotene Inbo, gepromoveerd BmS (Professional Master of Structural Engineering) die staal op een aan de TU Delft. Hij onderzocht of het mogelijk is bijzondere wijze hebben toegepast in hun afstudeerproject kunnen zich een ontwerpproces voor architecten te ontwikkelen, inschrijven. De prijs dient als waardering voor studenten, die tijdens hun af- waarbij de verworven kennis en ervaring ingezet kan studeren de mogelijkheden van staal in civiele en bouwkundige constructies worden, in de verdere stappen van het proces, en hebben onderzocht en/of optimaal hebben benut. ook in toekomstige projecten, zonder inperking van de creativiteit. Zijn proefschrift ‘Naar een cyclisch DEELNEMEN IS MOGELIJK IN DRIE CATEGORIEEN iteratief ontwerpproces en ontwerpomgeving’ toont Architectuur HBO en universitair aan dat dit kan. Techniek HBO en universitair. Staalconstructeur BmS, PMSE Onderzoek HBO en universitair Smit werkte een theoretisch model uit dat voortkomt uit reële vragen en problemen uit de dagelijkse beroepspraktijk van architecten met repeterende Jan Pesman, Cepezed Delft (voorzitter) opgaven. Het model gaat niet alleen uit van de kernactiviteit van de DE VAKJURY Dick de Gunst, Hans van Heeswijk architecten Amsterdam architect, het ontwerpen. Het speelt ook in op contractstructuur, bureau- Koos Hartog, TNO Bouw en Ondergrond Delft organisatie, kwaliteitsbewaking en informatiebeheer. John Kraus, DHV Bouw & Industrie Rotterdam Han Vos, Iv-Infra Papendrecht In dit ontwerpproces worden vier fasen op een cyclische wijze doorlopen en Jan van der Windt, Ingenieursbureau Zonneveld Rotterdam wordt op een iteratieve wijze naar een kwalitatief hoogstaand resultaat Ineke Hulshof, Hulshof Architecten Delft gewerkt. De fasen: 1 (her)definitie uitgangspunten en ontwerpontwikkeling, ? 2 produceren, 3 testen / gebruiken, 4 analyserend evalueren. www.bouwenmetstaal.nl, studentenstaalprijs@bouwenmetstaal.nl CONTACT Yolanda van Breukelen Zweefvlieger Smit heeft ook gebruik gemaakt van een AANMELDEN vóór 4 juli 2008 technologietransfer: het overbrengen van technologieën € 700 1e prijs - € 350 2e prijs - 09 PRIJZEN en methodieken van vliegtuigbouw naar bouwkunde. Eervolle vermelding, € 750 Inventiviteitprijs Zie: www.cyclical-iterative-design-process.blogspot.com UITREIKING 9 oktober 2008 Staalbouwdag < Van Harte Proficiat! <
 10. booosting NIEUWS MATERIAL XPERIENCE 23 T/M 26 APRIL NIEUWSTE MATERIAALONTWIKKELINGEN Materia is als platform op het gebied van materialen voor architecten en designers gevraagd om als inhoudelijke partner dit event mede vorm te geven. De tentoonstelling van Materia, waar de meest innovatieve materialen worden gepresenteerd, vormt het hart van Material Xperience. Booosting aangeslotene Materia stimuleert en inspireert architecten, designers en producenten om innovatieve materialen toe te passen in hun ontwerpen. Nieuwe materialen bieden immers kansen voor fascinerende innovaties. Materia informeert creatieve professionals over innovatieve materialen via tentoonstellingen, publicaties, nieuwsbrieven, seminars, INDIEN U EIND APRIL HET VAKEVENT MATERIAL XPERIENCE IN DEN BOSCH workshops, masterclasses, consults; de materialen-zoekmachine op internet BEZOEKT, KOMT U OOG IN OOG TE STAAN MET DE NIEUWSTE MATERIAAL- telt inmiddels 45.000 leden. ONTWIKKELINGEN OP TECHNISCH EN SENSORISCH GEBIED. DATUM woensdag 23 t/m zaterdag 26 april 2008 Gerecycled kauwgom, bladgouden tegels, materiaal dat hard én zacht TIJD 12:00 - 19:00 tegelijk is, fascinerende smart materials, energieopwekkende folies, materiaal PLAATS Brabanthallen Den Bosch dat warmte opslaat, luchtzuiverende coatings. Material Xperience is hét vak- TOEGANG gratis voorregistratie op www.materialexperience evenement met materiaalinnovaties voor architecten, interieurarchitecten en ingenieursbureaus. ? Nationale en internationale sprekers zullen een lezing geven over het belang Materia van materialisatie in het ontwerp. Onder andere Earl Briggs (Gehry Maud van Woerden Partners), Axel Ritter (auteur ‘Smart Materials’), Michel Rojkind (Rojkind T 0547 855 599 M 06 225 181 79 Arquitectos Mexico) en Atto Harsta (Aldus Bouwinnovatie, St. Living maud@materialxperience.nl Daylights en bestuur Booosting) delen hun werk met u. www.materialxperience.nl Material Xperience vindt gelijktijdig plaats met de Afbouwexpo en is een ZIE OOK initiatief van Bedrijfschap Afbouw en TFO Gemert BV. Bedrijfschap Afbouw www.materia.nl 10 is een collectief van en voor alle bedrijven en vakmensen die in de Afbouw- www.bedrijfschapafbouw.nl branche werken. TFO is een toonaangevende op het gebied van vak- en www.afbouwexpo.nl publieksbeurzen in Nederland. www.tfo.nl > <
 11. booosting IN DE PRIJZEN BOOOSTING AANGESLOTENE MEI ARCHITECTEN EN STEDENBOUWERS HEEFT MET DE SCHIECENTRALE IN ROTTERDAM DE ARCHITECTUURPRIJS GEVELTOTAAL 2008 IN DE WACHT GESLEEPT. GEVELTOTAAL PRIJZEN De prijzen werden eind januari bekendgemaakt door juryvoorzitter prof. ir Nico Hendriks, voormalig hoogleraar TU/Eindhoven en directeur van BDA Geveladvies tijdens De Geveltotaalbeurs 2008. Het thema van dit jaar was ‘De gevel leeft’. SCHIECENTRALE - GEVELTOTAAL ARCHITECTUURPRIJS > De voormalige elektriciteitsfabriek en de vele grote schepen die hier vroeger lagen aangemeerd, zijn de reden geweest om dit gebouw in schaal en beeld groot en kloek uit te voeren. Het gevelmateriaal is geïnspireerd op putdeksels De juryvoorzitter constateert dat de en mag roesten. Door een slim verholen gotensysteem komt er geen af- problemen van de vorige generatie lopend roestwater op de ramen of op de straat. De jury constateert dat de schuifkozijnen heel serieus zijn geschiedenis van de plek op een bijzondere wijze is weerspiegeld als een aangepakt. Aldus Bouwinnovatie, kunstwerk in de gevel. Dit maakt het gebouw tot een levendige toevoeging van bestuurslid Atto Harsta was als aan de omgeving. ‘Over de toepassing van (onbehandeld) staal is goed adviseur betrokken bij dit project. nagedacht, de detaillering is heel netjes’, aldus het juryoordeel. Aan beide prijzen is een geldbedrag verbonden SLIM SLIDE SCHUIFRAAM - GEVELTOTAAL INNOVATIEPRIJS > van € 5000. Van harte proficiat! Het Slim Slide schuifraam van De Kock Van Gelder is een doordachte ontwikkeling en gecontroleerd fabricageproces. Het resultaat is een schuif- ? kozijn, dat architectuur sprekend kan ‘vormgeven’. Voor de woningbouw van MEI architecten en stedenbouwers nu en straks, maar tevens in binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten en T 010 425 2222 utiliteitsbouw. De jury noemt het heel bijzonder dat er synergie is ontstaan info@mei-arch.nl 11 tussen de productieprocessen van de onderdelen van het kozijn, zoals www.mei-arch.nl bijvoorbeeld de klemmen die tijdens de fabricage van de glaspanelen meteen www.kockvangelder.nl worden toegevoegd. www.aldus.nl > <
 12. booosting VACATURE ENERGIEKE, STRATEGISCHE & ALLROUND INNOVATIE SPECIALISTEN (SR EN JR) PROFIEL > Je bent nieuwsgierig, enthousiast en creatief maar ook commercieel en ondernemend; Aldus bouwinnovatie is een creatief en marktgericht adviesbureau dat zich > Je combineert visie, lef en doorzettingsvermogen om vanuit een richt op het succesvol realiseren van duurzame innovaties in de bouw. Zij strategisch denkkader tot concrete innovaties te komen; ondersteunen hun opdrachtgevers in het maken van strategische keuzes, > Je hebt passie voor techniek, esthetiek en duurzaamheid; new business development en productontwikkeling. Hierbij werken zij onder > Je bezit goede communicatieve en sociale vaardigheden; andere samen met toeleveranciers, architecten en aannemers. Daarnaast > Je kunt buiten de gebaande paden denken en werken, zowel zelfstandig ontplooit Aldus bouwinnnovatie generieke initiatieven om de bouw als in teamverband; structureel te vernieuwen en een duurzame samenleving te realiseren. Een > Je kunt op universitair denkniveau gemakkelijk schakelen tussen voorbeeld hiervan is de Stichting Living Daylights (bevordering van daglicht strategie; productontwikkeling, marketing én tussen gebouw, in de architectuur). bouwproduct en materiaal. FUNCTIE INTERESSE > Je voert veelal in teamverband innovatieprojecten uit voor onze Deel jij onze ambitie en ben je geïnteresseerd in deze afwisselende, opdrachtgevers in de bouwsector; boeiende, meerdan 9 tot 5 baan? Schrijf of mail dan je profiel en sollicitatie- > Je signaleert en creëert markt- en productkansen en weet deze te brief. Wil je meer weten over ons bureau of de vacature? vertalen in een onderbouwd en integraal strategisch advies; Neem contact op met: > Je voert deeltrajecten uit om deze innovatiestrategie te concretiseren, Aldus bouwinnovatie bijvoorbeeld door het (laten) uitvoeren van kennisontwikkeling, Atto Harsta, directeur productontwikkeling en gerichte marketing en communicatie; Bemuurde Weerd OZ 31 12 > Afhankelijk van je ervaring en ambitie kun je verantwoordelijk 3514 AP Utrecht zijn/worden voor projectmanagement, klantcontact en het werven van T 030-2380304 nieuwe opdrachten. www.aldus.nl > <
 13. booosting NIEUWS STUDIEOPDRACHT HERBESTEMMING SACRAMENTSKERK TILBURG IN OPDRACHT VAN RELIPLAN HEEFT INBO ONDERZOEK GEDAAN NAAR DE HER- BESTEMMINGMOGELIJKHEDEN VAN DE SACRAMENTSKERK IN TILBURG (1930). Meer dan eens is gezocht naar een functie die optimaal recht doet aan het De gedachte van licht als leidend principe is verder uitgewerkt. Door op gebouw en zijn directe omgeving. Door het relatief gesloten karakter van het selectieve wijze nieuwe daglichtopeningen te maken is er een bijzondere gebouw is dit tot op heden nog niet gelukt. Inbo heeft gekozen voor een lichtval ontstaan die mogelijkheden blijkt te scheppen voor een veelheid aan fundamenteel andere aanpak: maak het gebouw eerst aantrekkelijker voor functies. Tevens is de kerk getransformeerd van een in zichzelf gekeerd hedendaags gebruik en zoek er daarna een functie bij. gebouw tot een naar de wijk uitstralend gebouw. Het studieresultaat biedt een gebouw waarbij de oorspronkelijke kwaliteiten Er is onderzoek gedaan naar de conceptuele gedachte die de architect worden versterkt en dat optimaal wordt geïntegreerd in de directe omgeving. Marinus van Beek destijds bij het ontwerpen van de kerk had. Vanuit het lithurgische concept heeft het gebouw een sacrale daglicht- ? toetreding. Het schip heeft slechts een enkele daglichttoetreding en is vrij Inbo 13 donker. Het koor heeft relatief grote daglichtopeningen waardoor het Martin Smit altaar, dat zich in het koor bevindt, een in letterlijke zin oplichtend element T 033 286 8150 in de ruimte is. martinsmit@inbo.com > <
 14. booosting boook Het boek zet zich af tegen de productie- middelen van deze tijd omdat het lifespan CRADLE TO CRADLE resultaat (ontwikkeld in het industriële tijdperk, met criteria als efficiëntie, snelle en zekere AFVAL = VOEDSEL productie en directe (winst)opbrengst) altijd vervuiling of vergiftiging is. Tijdens de laatste gevelbeurs in Rotterdam (red: GEVELtotaal januari 2008) Er is ook veel kritiek. Men vindt het een hype. onthaalde het blad ‘De Architect’ een volle zaal met architecten op een lezing (Overigens is de letterlijke betekenis van hype van Braungart, die samen met McDonough auteur is van het boek ‘Cradle to positief). Beweerd wordt dat het ‘oude wijn in Cradle‘ (C2C). nieuwe zakken is’. Dit geldt wel voor veel voor- beelden, maar niet voor de materiaalvernieuwing Ik werd via Booosting geïnviteerd op deze bijeenkomst en had het boek en zeker niet voor het achterliggende concept. Die critici zijn voor mij dan inmiddels al gelezen. Toch was zijn lezing weer een openbaring. Braungart meer ‘oude mannen in nieuwe pakken’. ontpopte zich als een zendeling. Iedere vraag of opmerking werd ten positieve gekeerd. Wellicht heeft het ook te maken met het verschil in de Jouke Post, Hoogleraar Bouwtechnisch Ontwerpen, milieubouwtraditie tussen Nederland en de V.S., maar zijn positiviteit TU/e Bouwkunde maakte de discussie wel lastig en tamelijk onmogelijk. !VOORBEELDEN VAN C2C PRODUCTEN: NIKE CONSIDERED BOOT, FORD U, HERMAN MILLER MIRRA BUREAUSTOEL Het boek geeft veel C2C voorbeelden die toegepast zijn. De bouwkundige focus is gericht op een autofabriek, met ingrepen als groene daken, reinigend water, een prettige werkomgeving etcetera. In Nederland passen we dit overigens al vaak toe, zowel op gebouw als op omgevingsniveau. Enkele jaren terug bezocht ik de Ford autofabriek in Chicago. Het was daar een zootje: donker, veel lawaai, oud gebouw, slechte ventilatie. Dat zijn we in Europa niet meer gewend. Door dit bezoek begrijp ik de C2C boodschap wel beter, ik snap nu dat C2C in de V.S. gedurfd is. De nieuwe filosofie van C2C gaat uit TITEL Cradle to Cradle, afval = voedsel van groei en is absoluut vernieuwend. Zorg ervoor dat wat je achterlaat weer AUTEURS Michael Braungart & ‘groeistof’ is voor het volgende product. William McDonough Uitvoerig wordt in het boek ingegaan op materiaalanalyse en vernieuwde TAAL Nederlandstalige en Engelstalige editie 14 samenstellingen waardoor dit mogelijk wordt. Interessante voorbeelden UITGEVER Search Knowledge en North Point Press worden aangehaald. Als C2C lukt hoef je niet meer te verminderen, maar kan ISBN 978 90 5594 577 1 (NL) je zelfs beter vermeerderen. In mijn ogen is dit een essentiële vernieuwing. ZIE OOK www.c2c.duurzaamheid.nl > <
 15. booosting PARTICIPANTEN NIEUWEPARTICIPANT Inbo ADVIES- EN CONSTRUCTIEBUREAUS > ABT adviseurs in bouwtechniek > Aldus bouwinnovatie > Arcadis > Boomsma Innovations > Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau > dgmr raadgevende ingenieurs > DHV Bouw en Industrie > Ecofys > Façade Consulting & Engineering > GeNie Geeresteinselaan 39, 3030 JA Woudenberg Consult en Partners > IBS Consultants > InnoBuild > Interdam Projects > T 033 286 8140 MetzConsult > RGD, directie Advies en Architecten > Schoonderbeek & F 033 286 40004 Partners Advies > Ingenieursbureau Zonneveld > Els Zijlstra < E info@inbo.nl PRODUCTIE- EN BOUWBEDRIJVEN > Alcoa Architectuursystemen > I www.inbo.nl Bayards Aluminium Constructies > BIK Bouwprodukten > BRS Staalwerken Contactpersoon Martin Smit, architect/partner > Corus Colors > Doorwin > Eaton Holec Laagspanning > Holonite > Hunter Douglas > Limelight > Mat Afbouw > MBI > De Meeuw Oirschot > Inbo is ruim 40 jaar geleden door drie prefab bouwers opgericht om Octatube Space Structures > Oskomera > Plastica Plaat > Platinox Special industriële bouwsystemen te ontwikkelen en te implementeren. Een van de Products > Polyblock > Poly Products > Rockwool > SAPA RC System > Trespa International > Ubbink Nederland > Vastbouw Oost > Wagenbouw eerste projecten waren de flats in de Bijlmer…. Inmiddels is Inbo Adviseurs Accommodaties > ZNS Van Dam Geveltechniek > Zoontjens < Stedenbouwkundigen en Architecten uitgegroeid tot een bureau met 350 medewerkers en actief op het gebied van architectuur, stedenbouw, land- ARCHITECTENBUREAUS > AA Architecten > Archipel Ontwerpers > schapsarchitectuur en ruimtelijk beleid. Architectenburo Agterberg > AREA architecten > Arconiko Architecten > Vanuit vestigingen in Amersfoort, Amsterdam, Drachten, Eindhoven, Atelier PRO > Van der Breggen Bouw i.d. > Architectenbureau Boesten- van Vliet > Böhtlingk architectenbureau > Jan Brouwer > CEPEZED > EGM Rotterdam, Rijswijk en het hoofdkantoor op Landgoed Geerestein te Architecten > Henket en partners architecten > Marco Henssen Architecten > Woudenberg worden mooie, duurzame en inspirerende oplossingen INBO > JMDS > MAS architectuur > Mei Architecten en Stedenbouwers > geleverd voor uiteenlopende advies-, onderzoek- en ontwerpopgaven. Architecten Van Mourik > MoveYou > Piode > Jouke Post > Royal Haskoning Voorbeelden van spraakmakende projecten zijn de HighTech Campus in Architecten > RPHS architecten > Jan Timmers > Verburg Hoogendijk Architecten < Eindhoven en het museum Belvedère bij Heerenveen. In het InboLab wordt gewerkt aan toekomstige opgaven en oplossingen, met als direct resultaat INDUSTRIEEL ONTWERPBUREAUS > Designers ‘N Associates | DNA > de Seniorenstad. Friso Kramer > Jaap Koning > Robin Hood Produkties > Marcel Vroom < BRANCHE-ORGANISATIES > Bouwen met Staal > Reden van aansluiten bij Booosting: ‘Wij zien de geschiedenis van Cement&BetonCentrum > Centrum Hout > VMRG < Booosting een beetje als onze eigen geschiedenis: vanuit de industriële roots zijn we steeds verder over de horizon gaan kijken.’ Martin Smit is sinds dit ONDERWIJS > TU Delft, vakgroep jaar bestuurslid van Booosting. Bouwtechnologie > TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde < < 15 Zie ook pagina 0?van deze nieuwsbrief voor het proefschrift van jonge doctor Smit en pagina 0?van deze nieuwsbrief voor nieuws over herbestemming van een kerk in Tilburg. > <
 16. booosting COLOFON booosting AGENDA GROOTHANDELSGEBOUW UNIT A7.006 BEZOEKADRES: STATIONSPLEIN 45 ROTTERDAM POSTADRES: POSTBUS 386 3000 AJ ROTTERDAM ACTIVITEITEN 2008 dinsdag 22 april Symposium Cradle to Cradle TU/e TELEFOON 010 2829 950 TELEFAX 010 2829 813 E-MAIL INFO@BOOOSTING.NL SITE WWW.BOOOSTING.NL (Zie pag 08 van deze nieuwsbrief ) dinsdag 03 juni Booosting Branchevreemd - Jachtbouw bij CONTACTPERSOON Koninklijke De Vries Scheepsbouw Aalsmeer Jolanda Steenhouwer BEREIKBAAR <<< 9 en 10 juni (Zie pag 01-02 van deze nieuwsbrief ) Wasting Waste: maandag en donderdag 9.00-14.30 uur en dinsdag 9.00 - 17.30 uur interactief symposium voor bedrijf en studenten ooo REDACTIE (Zie pag 03 van deze nieuwsbrief ) Jolanda Steenhouwer vrijdag 10 oktober noteer alvast in de agenda! (Zie pag 04 ) VORMGEVING 10102008 Patricia Brouwer Design DRUK B000STING Drukkerij Impressed 20JAAR MET DANK AAN in voorbereiding Joan Almekinders, Joke van den Berg, Yolanda van Breukelen, Chris Nieuw hotelconcept van Hooren, Hans Köhne, Jessica Nielsen, Bert Smink, Maud van Projectongebonden produktontwikkeling Woerden, Jan van der Windt Lloyd Part II booosting Op 31 augustus 1988 is Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, industrieel ontwerpers en architecten. Booosting heeft zich als doel gesteld het proces van vernieuwing en verbetering in de bouw wezenlijk te versnellen; daarvoor wil zij ideeën en projecten op het gebied van Onderzoek, Ontwerp en Ontwikkeling initiëren en faciliteren. Door haar structuur en de stimulerende en activerende initiatieven die zij ontplooit heeft Booosting een unieke positie binnen de bouw verworven. Aangeslotenen wordt de gelegenheid geboden om hun eigen bouwwereld te vergroten door ervaringen te delen, ideeën op te doen en banden aan te gaan met aanpalende disciplines. voorzitter Harm Boomsma Boomsma Innovations vice-voorzitter Thijs Verburg Verburg Hoogendijk architecten BESTUUR vice-voorzitter Frido van Nieuwamerongen Arconiko Architecten secretaris Karel Vollers TU Delft, faculteit Bouwkunde penningmeester André Roelofsen Designers ‘N Associates | DNA algemeen lid algemeen lid studentlid Atto Harsta Esther Hebly Niels van den Heuvel > Aldus Bouwinnovatie Oskomera Gevelbouw TU Delft, faculteit Bouwkunde 16 <
Anzeige