Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ZIARUL LOCAL AL COMUNEI BOCSIG OCTOMBRIE 2017

309 Aufrufe

Veröffentlicht am

ZIARUL LOCAL AL COMUNEI BOCSIG OCTOMBRIE 2017

Veröffentlicht in: Daten & Analysen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ZIARUL LOCAL AL COMUNEI BOCSIG OCTOMBRIE 2017

  1. 1. CMYK Bocsigului VOCEA Publicația locală a comunei Bocsig Numărul 78Anul 2017 OCTOMBRIE Apare lunar şi se distribuie gratuit în localitățile Bocsig, Răpsig, Mânerău, Bocsig Cartier VOCEA BOCSIGULUI Fiecare an bugetar a însemnat noi proiecte de dezvoltare pentru comuna Bocsig! Nu este an fără a vedea cum în comuna noastră sunt im- plementate noi și noi proiecte necesare și utile pentru pro- gresul comuei. Putem astfel vorbi despre lucrări de asfaltare, amenajare trotuare, in vestiții în școli și grădinițe, amenaja- rea de terenuri sintetice de sport, extinderea rețelei deapă, achiziționarea de utilaje pentru comună, amenajarea zone- lor verzi, lucrări de cadastrare și lista ar putea continua. O listăcarenecertificăfaptulcălaBocsigavemoadministrație preocupată de binele comunei, o administrație cu rezultate concrete în ceea ce înseamnă asigurarea unei dezvoltarea și modernizarea comunei Bocsig, cu toate localitățile aferete: Bocsig, Răpsig, Mânerău, Bocsig Cartier. Rezultatele se văd la tot pasul. Aceasta înseamnă administrație eficientă, înseamnă stabilitate, progres, pre- dictibilitate, înseamnă strategie dedezvoltare locală corec- tă și onestă, îndreptată spre binele comunității locale! La Răpsig s-a extins rețeaua de apă Una dintre imvestițiile re- nente ale adminisrației lo- cale a veizat extinderea rețelei deapă potabile din localitatea Răpsig. Astfel, s-au executat lucrări de ax- tindere a rețelei în animite zone din Răpsig pentru asigurarea accesului la rețea pentru noi gospodării din localitate. A fost o investiție cerută de răpsigani, care re- cent a fost prusă în practică. Tâmplărie din termopan la dispensarul uman Tort la capitolul investițiilor în derulare putem amin- ti lucrările de reabilitare totală a dispensarului uman din Bocsig. Este un proiect important al acestui an, proiect care se află în lucru, în fiecare lună făcându-se noi pași spere fi- nalizarea amenajării dispensarului. Astfel, cele mai recen- te lucrări au vizat montarea tâmplăriei din termopan-ușă, ferestre-trecându-se și la amenajarea interiorului clădirii. Este un proiect de investiții care a evoluat lună de lună, termenul final de recepție fiind luna decembrie a acestui an, confor prognozei bugetare stabilite încă de la început. Noi lucrări de afaltare în Răpsig și Bocsig Cartier Ultimii ani au însemnat pentru co- muna Bocsig ample lucrări de asfal- tare. S-au asfaltat străzile din Bocsig, Bocsig Gară, Răpsig, Mânerău. Toate localitățile comunei au beneficiat de astfel de lucrări de modernizare a in- frastructurii rutiere. Au fost investiții cu impact major în modernizar- ea comunei, investiții finanțate de la bugetul local și prin programul național PNDL, adică de la guvernul Romîâniei. Rezultatul acestor investiții se vede în cum arată astăzi străzile comu- nei, puse la punct, în ultimii ani fiin practic asfaltați aproximativ 35 km de străzi! O cifră impresionantă, care spune mult depre ce înseamnă strat- egie de dezvolatre locală eficientă! Cele mai recte lucrări de asfal- tare străzi din comună s-au derulat luna trecută, când la Bocsig Cartier s-a asfaltat zona dintre blocuri, iar la Răpsig au fost asfaltate străzi din cartierul Săliște, strada gării și strada ce duce la balastieră. Părintele Dragoș Teodor, noul preot paroh al Bisericii Ortodoxe din Bocsig Cel mai important eveniment religios desfășurat luna trecută la Biserica Ortodoxă din Bocsig, a fost fără doar și poate numirea ca preot paroh a Părintelui Dragoș Teodor. Această numire vine ca urmare a plecării părintelui Oneț Bog- dani, fostul preot paroh, care a slujit atâta vreme cu cinste la această frumoasă și reprezentativă biserică din Bocsig și care a fost numit preot paroh la Biserica Ortodoxă din Mândruloc.
  2. 2. VOCEA BOCSIGULUI pag. 2 VOCEA BOCSIGULUI Numirea în po- ziția de preot paroh la Biserică a părintelui Dragoș Teodor, vine ca urmare a pregătirii deosebite a părintelui, ca urmare a anilor în care a slujit la Biserica Ortodoxă din Cărand și unde a dovedit că are har pentru preoție, a dovedit că este dedicat acestei sfinte misi- uni, cea de preot! Ca urmare a acestora, condu- cerea Arhiepiscopiei Aradului, a numit în funcția de preot paroh la Biserica Ortodoxă din Bocsig pe părintele Dragoș Teodor, nu- mire care s-a făcut cu asentimen- tul comunității ortodoxe de aici, o comunitate unită și cu mare credință în Dumnezeu. Slujba de numire s-a desfășurat cu prezența reprezentanților de la Arhiepiscopie, care, alături de fostul preot paroh Oneț Bog- dan, precum și de protopopul zonei, au investit pe părintele Dragoș Teodor în funcție, pre- dându-i acestuia Evanghelia, Crucea și Cheile Bisericii, totul desfășurându-se într-o cere- monmie plină de har, o ceremo- nie la care a participat întreaga comunitate ortodoxă a biserici, precum și o suită de invitați de seamă. Oficialitățile comunei, repre- zentate de către Ciul Ioan Florin, viceprimarul Iercan Teodor și consilieri locali, au fost la rîndul lor prezenți la evenimet, ținând să felicite noul preot paroh pentru numire, fiind în asentimentul tu- turor că la Bocsig avem un preot așa cum ne doream cu toții, un preot tînăr și dedicat misiunii de slujitor al lui Dumnezeu, al Bise- ricii și care va fi dedicat misiunii sale de păstor al comunității orto- doxe din Bocsig. >>> pag. 1 Părintele Dragoș Teodor noul preot paroh al Bisericii Ortodoxe din Bocsig >>> pag. 3
  3. 3. VOCEA BOCSIGULUIpag. 3 VOCEA BOCSIGULUI Sărbătorile lunii octombrie Sfântul Mare Mucenic Dumitru Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Iz- vorâtorul de mir este prăznuit de către Biserica Ortodoxă în fiecare an pe 26 octombrie. Acesta a trăit pe vremea lui Diocleţian și Maxi- milian Galeriu, împăraţi faimoși ai Imperiului Roman. Dimitrie era fiul voievodului din cetatea Tesa- lonicului. Acesta a fost botezat în taină, părinţii săi temându-se de ceea ce ar fi putut păţi atât ei, cât și copilul în acea perioada în care păgânii persecutau creștinii. Aces- ta a fost învăţat despre Dumnezeu și creștinism într-o camera ascun- să a palatului lor. Acesta a cunos- cut acolo tainele sfintei credinţe și tot ceea ce putea învaţă despre Dumnezeu și despre Mântuitor, despre minunile pe care Acesta le-a făcut și despre milostenia de care a dat dovadă de-a lungul vieţii Sale. Aceste lucruri reprezintă în- ceputurile lui Dimitrie în slujba lui Dumnezeu. Sfântul Dumitru, Datini și superstiţii După hramul Sfintei Parascheva di 14 c otombrie, Sfântul Dumi- tru reprezintă ultima și cea mai însemnată sărbătoare a toamnei, care, conform superstiţiilor pasto- rale, reprezintă începutul iernii. Printre cele mai spectaculoase obiceiuri care se săvârsesc în ajun de Sânmedru sunt focurile vii. În ajunul sărbătorii, în noaptea de 25 octombrie se ţine „Focul lui Sânmedru”, moment în care oa- menii obișnuiesc să aprindă focuri în curţi sau pe dealuri, peste care copiii sar pentru a fi sănătoși iar tinerii să se căsătorească. Conform tradiţiei, persoanele care sar peste flăcări vor fi sănătoși întregul an și feriţi de necazuri, nenorociri și boli. Rolul focului este de a alungă atât fiarele, având și puteri roditoare, astfel încât după ce este stins oamenii obișnu- iesc să arunce în grădina cenușă și cărbuni. De asemenea, în această zi se pomenesc și morţii și se da de po- mană colivă de Sânmedru dar și colaci în formă de cruce. Conform tradiţiei, Sânmedru era considerat patronul păstorilor care adaugă în cadrul superstiţii- lor un străvechi obicei care în regi- unea Moldovei se practică și în zi- lele noastre. Pentru a putea vedea cum va fi iarna care vine, păstorii obișnuiesc să își așeze cojocul pe iarbă în mijlocul oilor, așteptând să vadă care oaie se va așeza pe el. Dacă o oaie neagră se așează înseamnă că iarnă va fi una bună, în timp ce dacă se va culca o oaie albă, iarna va fi aprigă. O altă datină prin care oamenii obișnuiau să vadă cum va fi vre- mea era mersul oilor în diminea- ţa de Sfântul Dumitru. Dacă se va trezi prima oară o oaie albă și va merge spre sud iarna va fi una grea, iar dacă se va trezi una nea- gră și va merge pe nord, iarna va fi ușoară. În Bucovina, persoanele care vor semăna usturoiul după Sânmedru vor avea parte anul viitor doar de pagubă. În regiunea Olteniei, oa- menii cred că doar dacă vei res- pecta toate tradiţiile acestei sărbă- tori vei fi într-adevăr protejat de necazuri și primejdii. Peste 315.000 de români serbează onomastica Potrivitstatisticilorcuaceastăoca- zie sărbătoresc onomastica 315.895 de persoane, dintre care 277.700 bărbaţi, iar 38.195 femei. Dintre bărbaţii sărbătoriţi cu acest prilej, 261.437 poartă numele de Dumitru, 8.112 se numesc Mitică, 5.393 - Di- mitrie, iar 1.036 - Dumitrache. În rândul femeilor, 29.941 poartă nu- mele de Dumitra, 6.580 Dumitriţa, 480 - Mitra, 383 - Dumitrica, 340 - Demetra, iar 337 - Dumitrana. Cu ocazia sărbătoarii Sfân- tuluiMare Mucenic Dimitrie, din data de 26 octombrie, urăm tuturor celor care ser- bează cu această ocazie ono- mastica, La Mulți Ani, multă bucurie și fericire alături de cei dragi! Primar, viceprimar Consiliul Local Părintele Dragoș Teodor -noul preot paroh al Bisericii Ortodoxe din Bocsig Vă lăsăm în com- pania imginilor surprinse la acest eveniment, pentru că astfel se poate vedea cel mai bine ce comunitate creștin-ortodoxă frumoasă există la această Biserică reprezentativă din Bocsig, o comunitate care acum are un nou păstor! >>> pag. 2
  4. 4. CMYK VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUI pag. 4 Noul an școlar a început în cele mai bune condiții Pe data de 11 septembrie a sunat din nou clopoţelul. Un nou an şcolar a început la școlile și grădinițele din Bocsig, Răpsig, Mânerău și Bocsig Cartier . Clasele au prins din nou viață, vocile elevilor răsunând iarăși în acest nou an școlar. Cei mai mici dintre elevi, plini de emoție și cu buchete de flori în mână, au intrat pentru prima dată în clasele care pa- tru ani de acum încolo îi vor găzdui. Părinții și ei prezenți, i-au încurajat și i-au predat spre pregătire profesorilor. De acum încolo acești profesori vor fi al doilea părinte pen- tru fiecare dintre elevi. A început astfel un nou an școlar, cu noi generaţii de copii, cu unele cadre didactice noi, cu multe emoţii pentru cei care păşesc pentru prima dată pragul şcolii şi cu multe întrebări în gând pentru cei care vor absol- vi la finele anului şcolar clasa a VIII-a. Dar pentru toţi, cu siguranţă a început un nou an cu multe speranţe şi năzuinţe ce aşteaptă a fi împlinite. Anul școlar 2017-2018 și-a deschis așadar larg porțile, iar forfota și veselia din curtea școlii, dar și din sălile de clase, primitoare, promit de pe acum un an școlar încununat de suc- cese. Eevi, nu uitați: doar prin educaţie veţi putea fi proprii voş- tri stăpâni şi veţi putea face alegerile potrivite pe mai depar- te in viaţa personală. Nicolae Iorga spunea: ” Şcoala este tot ce vezi şi tot ce auzi. Ea trebuie să te înveţe să fii propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.” Aşadar, parafrazându-l pe marele om de cultură, dragi elevi, să aveţi încredere că ceea ce veţi realiza la școală, va însemna enorm de mult pentru formarea voastră profesională, pentru viitorul vostru! „După o vacanţă frumoasă şi plăcută, luna trecută m-am întâlnit cu elevii din comuna noastră la începutul unui nou an şcolar, cu o semnificaţie deosebită pentru cei care vin de acum la școală, cuprinşi de dorinţa cunoaşterii şi a acu- mulării de cât mai multe cu- noştinţe folositoare pentru viaţa de zi cu zi. Am trăit pe data de 11 sep- tembrie un moment emoţi- onant şi special, pe care fi- ecare dintre cei prezenţi îl experimentează unic în felul său. Bobocilor, elevii care păşesc pentru prima dată pragul şcolii, le urez un bun venit la şcoala noastră, făcând referi- re la toate instituțiile școlare din Bocsig, Răpsig, Mânerău și Bocsig Cartier. Sper să aveţi un an şcolar cât mai bogat, cu rezultate de care să vă bucuraţi, să aveţi doar note mari, un comporta- ment exemplar, şi să conştien- tizaţi faptul că zilnic veţi adu- na în minte şi în suflet lucruri noi şi frumoase, care să vă formeze personalitatea şi să vă călăuzească pe drumul cel bun în viaţă. Vă doresc să vi se împli- nească toate visele, să aveţi sănătate şi putere de mun- că, să va bucuraţi de linişte şi pace sufletescă, să fiţi co- legi şi prieteni, să respectaţi şcoala care vă primeşte cu braţele deschise şi nu în ulti- mul rând, să confirmaţi spe- ranţele şi încrederea familii- lor voastre. Stimate cadre didactice, vă mulţumesc pentru dăruirea voastră, pentru profesiona- lismul de care daţi dovadă an de an şi vă urez să fiţi să- nătoşi, puternici şi răbdători pentru ca împreună să puteți duce aceşti copii pe o treaptă mai sus, pe o treaptă a per- formanţelor. Aceleaşi mulţumiri şi urări le adresez întregului perso- nal didactic-auxiliar şi ne- didactic, ca-re depun toate eforturile pentru ca institu- ţiile şcolare din comună să funcţioneze, să fie curate şi primitoare. Iar vouă, dragi părinți, vă doresc să vă aveți parte doar de rezultate bune din par- tea copiilor voștri, știind că pentru ei munciți și în ei vă puneți speranțele de viitor, făcând tot ce puteți pentru a le netezi calea în vederea unei vieți mai bune pentru ei. Sunt sentimente pe care fie- care părinte le trăiește în fe- lul său, toți cei care avem copii am trecut prin aces- te momente și vă doresc tot ce este mai bun pentru fa- miliile voastre, pentru copiii voștri, care reprezintă viito- rul comunei noastre. În ei ne punem speranța ca și comu- nitate locală și de aceea do- rim să vedem că sunt serioși și privesc cu responsabilitate procesul educațional de care beneficiază la grădinițele și școala din comuna noastră.. Tuturor vă doresc un an cu împliniri şcolare şi profesio- nale, bucurii şi gânduri bune ! Viceprimar Iercan Teodor Viceprimar Iercan Teodor La Bocsig festivitățile de început de nou an școlar s-au desfășurat în curtea școlii, unde, în prezența primarului Ciul Ioan Florin, a cad- relor didactice și a părinților, elevii s-au reîntâlnit cu școala, începând o nouă etapă de pregătire a vieții. Momentul a fost unul solemn, încărcat de emoție, un moment reprezentativ care a deschis prac- tic un nou an școlar la Bocsig. >>> pag. 5
  5. 5. CMYK VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUIpag. 5 1.Școala Bocsigană cu substan- tivele ei proprii(dascăli și elevi) a ed- ucat și a format de-a lungul anilor o lume a satului pe a cărei patrafir sc- rie ”cultură” cu nestemate din sudo- area intelectuală a dascălilor și a ele- vilor la un loc. 2.Știința are rădăcini amare, dar roade dulci(Aristotel). 3.Somnul rațiunii naște monștri(Goya), iar somnul senti- mentelor naște fiare. 4.A învăța este verbul destinului și trebuie conjugat la timpul prezent de fiecare și în fiecare zi. 5.Școala face omul ”OM”, dar cu materialul clientului. 6.Educația este ce rămâne după ce ai terminat școala(cu condiția să aibă ce rămâne). 7.Munca l-a creat pe om, iar educația desăvârșește personalitatea. 8.Nimeni nu e bun la toate, dar fiec- are e bun la ceva. Și acel ”ceva” tre- buie descoperit. 9.Competența nu se declară, ci se probează. Este modest doar cel bine pregătit. 10.Cele10virtuțididactice(profesor și/sau părinte) sunt: -claritate; - accesibilitate; - sistematizare; - argumentare logică; - sintetizare; - simțul umorului; - simțul echității/dreptății; - simțul măsurii; - simțul timpului; - simțul valorii. 11.Memoria ne leagă de trecut, imaginația ne proiectează în vi- itor, iar spiritul de observație ne ancorează în prezent. 12.Când un dacăl are destui tineri care se mândresc că i-au fost elevi, nu mai are nevoie de decorații. 13.Titlului de dascăl unii îi adaugă și epitetul de ”modest”.Nejustificat și nedrept! Fiindcă opera sa este una dintre cele mai valoroase.(I. Drăgan – Timișoara). 14.Perspectiva nu este numai o problemă de geometrie ci și de… filozofie. 15 Minciuna a primit, în politică, un nume pompos: diplomație. II Expresii importante formate cu prepozițiile latine ”ad”, ”ab” și ”a” Ad acta = la dosar; Ad literam = cuvânt cu cuvânt; Ad infinitum = la infinit; Ad-hoc = pentru un scop… ș.a.; Ab ovo = de la început(Horațiu- Ars Poetica); Ab absurdo = prin reducere la ab- surd Ab antique = din vechime… ș.a. A minima = prea puțin; A priori = din cele dinainte; A fortiori = cu atât mai mult; A posteriori = din experiență… ș.a. Prof. Petru Lăpugean Noul an școlar a început în cele mai bune condiții A început școala! E toamnă iar … și ne place toamna! șopteau emoționați elevii la careul din curtea școlii din Bocig , luni, 11 septembrie, 2017. Chiar dacă în lo- cul vacanței de vis, cu soarele care zâmbea ziua intreagă, acum sunt gutuile pline de puf, mustul dulce și zile de studiu intens, elevii au fost bucuroși și au trăit, cu sufletul la gură, emoția primei zile de școală. Revin la școală în fiecare toamnă, dornici de reîntâlnirea cu cărțile, cu colegii, cu domnii profesori și învățători, chiar dacă gândurile lor se mai întoarc, din când în când, la mi- nunatele zile ale vacanței. Mintea și sufletul elevilor se deschid din nou spre frumusețea cunoașterii, a învățăturii, fără de care nicio vacanță nu ar mai veni! Noul an școlar a început în cele mai bune condiții, imaginile fiind mai mult decât grăi- toare! >>> pag. 4 REFLECȚII DESPRE EDUCAȚIE
  6. 6. VOCEA BOCSIGULUI pag. 6 VOCEA BOCSIGULUI Potrivit art. 2 din legea nr 248/ 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, sti- mulenteleeducaţionaleseacordăcopiilordinfa- milii defavorizate în condiţiile în care sunt înde- plinite, cumulativ, următoarele criterii: a) copilul este înscris într-o unitate de învăţă- mântpreșcolar,conformLegiieducaţieinaţiona- le nr. 1/2011, cu modificările și completările ul- terioare. b) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim ga- rantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim ga- rantat, cu modificările și completările ulterioare ( adică de maxim 284 lei / membru de familie). Referitor la modul de calcul a venitului net lu- narpemembrudefamilie,art.10 alineat(1)din legea nr 248/2015sunt prevăzute următoarele: ”La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 2 lit. b) din lege, se iau în considerare toate veniturile impozabile și ne- impozabileprevăzutedeLegeanr.227/2015pri- vind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii și/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului edu- caţional. Nu intră în calculul venitului net lunar pe membrudefamilieurmătoarele:alocațiadestat pentru copii, sumele primite cu titlul de prestații sociale în baza legii nr 448/2006, ajutorul soci- al acordat în baza Legii nr 416/2001 și ajutorul pentru încălzirea locuinței, ajutoarele de stat, bursele elevilor sau studenților, sumele primite dinactivitateadezilier, sumeleprimitecaurma- re a participării la programe de formare profesi- onală dacă nu au titlu de venituri salariale și su- mele primite cu titlu de ajutor temporar sau cu titlu de ajutor de urgență. Solicitarea de acordare a acestui stimulent se depune la Serviciul Asistența Socială oricând pe parcursul anului școlar, tichetul social pentru grădiniță acordându-se de la data cererii con- form Dispozitiei Primarului de admitere a soli- citării, cu condiția ca preșcolarul/ preșcolarii să frecventeze zilnic cursurile grădiniței. Părintele care solicită acordarea tichetului so- cial pentru grădiniță va prezenta la Serviciul Asistența Socială următoarele documente: •DOCUMENT DOVEDITOR AL ÎNSCRIERII COPILU- LUI LA GRĂDINIȚĂ- original- emis de secretaria- tul școlii de care aparține grădinița. •DOCUMENTEDEIDENTITATEALEPĂRINȚILOR– original și copii •LIVRETDEFAMILIEȘICERTIFICATEDENAȘTERE ALE TUTUROR COPIILOR DIN FAMILIE.- originale și copii •ADEVERINȚĂ DE LA LOCUL DE MUNCĂ CU VE- NITUL NET DIN LUNA ANTERIOARĂ, INCLUSIVVA- LOAREA BONURILOR DE MASĂ. •ADEVERINȚĂDEVENITDELAANAFpentruper- soanele fără loc de muncă ( această adeverință se poate solicita și de către funcționarul din Pri- mărie) •CUPOANE ALOCAȚIE DE STAT PENTRU COPII SAU EXTRASE DE CONT CU ALOCAȚIILE AFEREN- TE LUNIITRECUTE •CUPONVENIT MINIM GARANTAT, dacă este ca- zul •CUPON ALOCAȚIA DE SUSȚINERE A FAMILIEI, daca este cazul, - CUPON INDEMNIZATIE DE HANDICAP, dacă este cazul. - CUPON PENSIE, dacă este cazul. •ÎN CAZUL ÎN CARE COPILUL SE AFLĂ ÎN PLA- SAMENT FAMILIAL- SUNT NECESARE ACTELE DE IDENTITATE ALE COPILULUI ȘI ALE FAMILIEI DE PLASAMENT ȘI VENITURILE FAMILIEI DE PLASA- MENT. Menționăm că restul formularelor vor fi com- pletate de solicitant la biroul Seviciului Social. Primăria Comunei Bocsig Despre acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sântana vă atrage atenția asupra riscului ridicat de incendii în cazul focurile nesupravegheate de resturi vegetale rezultate din activități agri- cole dar și a celor din casele de locuit, în care sobele și coșurile de fum nu au fost riguros ve- rificate. Pentru a preveni producerea unor eve- nimente ce ne pun în pericol viaţa, sănatatea și bunurile vă aducem la cunoștinţă următoarele măsuri pe care trebuie să le aveţi în vedere la arderea vegetaţiei uscate: •Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă; •Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșe- urilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pre- gătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a ar- derii, precum și stingerea jarului după termina- rea activităţii; •Arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase este interzisă conform OUG nr. 195 din 2005 privind protecția me- diului, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și informarea, în prealabil a serviciilor publice comunitare pen- tru situații de urgență; •În cazul în care condițiile de mai sus sunt îndeplinite, arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii; • Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibi- le, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combus- tibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bi- tum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare ; Operatoriloragricolidorimsăleatragematenția că arderea miriștilor implică riscuri și sancțiuni. Riscurile presupun posibilitatea propagării focu- lui de miriște în culturile de cereale. Sancțiunile pot veni sub forma sistării acordării subvențiilor de către A.P.I.A. și măsuri ce vor fi luate de Garda de Mediu-Comisariatul Județean Arad; Încălcarea prevederilor sus menţionate pre- cum și nesesizarea acestor încălcări autorităților abilitate (poliţie, pompierii Sântana), atrage după sine răspunderea contravenţională sau pe- nală, după caz, în conformitate cu actele nor- mative în vigoare. SVSU Bocsig Atenție la coșurile de fum și la arderea resturilor vegetale Cauți un loc de muncă în străinătate ? -Verifică cu atenție oferta locului de muncă. -Verifică dacă agențiile care oferă lo- curi de muncă în străinătate sunt înre- gistrate la inspectoratul teritorial de muncă. - NU accepta cu ușurință ofertele de muncă prin intermediul anunțurilor on- line. Poți solicita un loc de muncă în străină- tate și Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES. ATENȚIONARE Agenţii de ocupare a forţei de muncă în străinătate nu pot percepe alte garanţii sau comisioane în afara tarifului de mediere. Persoanele fizice nu au dreptul să exer- cite activităţi de mediere. Dacă agentul solicită sume de bani care nu sunt incluse în tariful de medie- re, (întocmire “curriculum vitae“, tradu- cere documente, procesare acte), aceşti bani nu vă vor putea fi returnaţi dacă nu se găseşte un loc de muncă. Dacă pentru recuperarea sumelor de bani achitate sunt identificate ele- mente constitutive ale infracţiunii de înșelăciune, sesizați organele de poliție. Soluţionarea unor conflicte de mun- că pentru nerespectarea contractului de muncă de către angajatorul străin, este de competența instituțiilor statului re- spectiv. Pentru informații suplimentare puteți solicita sprijinul Ambasadei Ro- mâniei din țara respectivă, care vă poate îndruma cu privire la demersurile legale pe care le puteți urma. INFORMEZĂ-TE -verifică pe pagina de internet a in- spectoratelor teritoriale de muncă dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate. -consultă Ghidul lucrătorului român în țările Uniunii Europene www.inspectia- muncii.ro sau www.mmuncii.ro - poți solicita un loc de muncă în străi- nătate și Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES www.anofm.ro - onsultă Registrul de evidență a agenților de muncă acreditați să desfășoare activități de contractare de personal www.mmuncii.ro Atenție la ofertele locurilor demuncă! Ministerul Afacerilor In- terne, prin Instituția Prefec- tului Județului Arad, face o informare publică pentru conștientizarea cetățenilor români cu privire la dreptu- rile, obligațiile și riscurile la care se expun în procesul de căutare al unui loc de mun- că în străinătate. Verificați cărțile de identitate SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR Informează Cetăţenii trebuie să apeleze la Serviciul local de evi- denţă a persoanelor de la locul de domiciliu pentru eli- berarea unui nou document cu minim 15 zile și maxim 180 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate, respectiv în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, în cazul eliberării primului act de identitate ori ca urmare a producerii unor modifi- cări privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliu- lui, pierdere, furt, distrugere, deteriorare. Documentele pe care cetăţenii trebuie să le prezinte în susţinerea cererii pentru eliberarea actului de identitate sunt: -cerere tip pentru eliberarea actului de identitate; -certificatul de naștere al solicitantului și ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie; -certificatul de căsătorie/ hotărârea de divorţ definitivă și irevocabilă/certificat de divorţ/certificatul de deces al soţului decedat, original și copie (după caz); documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie; consimţământul proprietarului spaţiului de locuit (după caz); chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, și timbrul extrajudiciar, care se percepe doar pentru anumite situaţii. Primăria Comunei Bocsig
  7. 7. VOCEA BOCSIGULUIpag. 7 VOCEA BOCSIGULUI Extras din Articolul 7 Legea 50/1991: (1) Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care cuprinde, în copie, ur- mătoarele documente: a) certificatul de urbanism; b) dovada, în copie legalizată, a titlu- lui asupra imobilului, teren și/sau con- strucţii și, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel; c) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D. sau Proiectul pentru autori- zarea organizării execuţiei lucrărilor - P.O.E.; d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, după caz, punctul de vedere al autorităţii com- petente pentru protecţia mediului și, după caz, actul administrativ al aces- teia, precum și acordul vecinilor, în situaţiile expres prevăzute de actele normative și reglementările tehnice în vigoare; f) dovada privind achitarea taxelor aferente autorizaţiei de construire. (1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru construcţiile repre- zentând anexele gospodărești ale ex- ploataţiilor agricole termenul de emi- tere a autorizaţiei de construire este de 15 zile de la data înregistrării cererii. (6) Neînceperea lucrărilor ori nefi- nalizarea acestora în termenele stabi- lite conduce la pierderea valabilităţii autorizaţiei, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire. În situaţia în care caracteristicile nu se schimba faţă de autorizaţia iniţială, se va putea emite o noua autorizaţie de construire, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism. (7) (..... n.r.) investitorul poate soli- cita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţi- ei se poate acorda o singură dată și pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni. (8^1) Investitorul are obligaţia ca la începerea lucrărilor să monteze pe amplasamentul investiţiei, la loc vizi- bil, panoul de identificare al acesteia. (9) Autorizaţia de construire se emi- te dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitentă a autorizaţiei nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de exis- tenţa, în momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătorești privind imobilul - teren și/sau construcţii -, responsabilitatea aparţinând solicitantului. (15) În situaţia în care în timpul executării lucrărilor și numai în pe- rioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autori- zate, care conduc la necesitatea modi- ficării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de con- struire, potrivit prevederilor prezentei legi. (18) Taxa pentru eliberarea autori- zaţiei de construire se calculează po- trivit legii. (19) Taxa pentru prelungirea vala- bilităţii autorizaţiei de construire se calculează la 30% din valoarea iniţi- ală a taxei de autorizare. Primăria Comunei Bocsig Informații Utile Documente necesare pentru obținerea autorizației de construire: Împreună cu echipa din ju- rul meu, echipă aleasă de concetățenii noștri din Boc- sig, Răpsig, Mânerău și Boc- sig Cartier să administreze comuna, am încercat mereu să găsim cele mai bune soluții pentru progresul și dezvolta- rea comunei noastre. Ne-am luat foarte în seri- os această responsabilitate, și cred că am și arătat prin în- treaga noastră activitate că există o transparență totală în actul administrativ, că Primă- ria este deschisă pentru orice cetățean și modul de adminis- trare al comunei este unul co- rect, care vine în întâmpina- rea rezolvării problemelor cu care se confruntă comunitatea noastră locală. Pot spune, privind în urmă, că am reușit să echilibrăm administrarea comunei sub forma raportului dintre veni- turi și plăți și să punem baze- le unei strategii de dezvoltare locală cu rezultate concre- te pentru a asigura o evoluție bună pentru comună, să adu- cem finanțări majore pentru o serie de investiții necesa- re și utile comunității noas- tre locale. Bazele unei administrații eficiente constă în a avea o colaborare cât mai bună cu toată lumea, pe principii de normalitate și respect reci- proc, considerând că fieca- re trebuie să-și îndeplinească conștiincios sarcinile de ser- viciu, iar dacă acest lucru se întâmplă, atunci nu pot exis- ta divergențe, având astfel și rezultate în munca noastră administrativă. Cu toții ne dorim să vedem cum comuna Bocsig pro- gresează, cu toții avem acest scop și împreună trebuie să fim organizați ca o echipă. Pot spune că la Bocsig sun- tem o astfel de echipă! Am arătat acest lucru în ulti- mii ani, iar rezultatele mun- cii noastre se regăsesc în pro- iectele realizate și concretizate în investiții prin care am pro- gresat ca și comună, ca și co- munitate: s-au asfaltat peste 35 km de drumuri, s-au ame- najat zonele verzi, s-a pus ba- zele parcului de utilaje al co- munei, s-a investit în școli și grădinițe, s-au amenajat alei pavate, s-au construit terenuri sintetice de sport, s-a constru- it căminul cultural din Bocsig Cartier, s-a renovat căminul cultural din Bocsig, s-a extins rețeaua de apă, s-a moderni- zat iluminatulpublic, iar lista ar putea continua. Chiar în perioada recen- tă s-au executat noi lucrări de asfaltare străzi în Răpsig și Bocsig Cartier, la Răpsig s-a lucrat și la extinderea rețelei de apă, iar la Bocsig este în lucru reamenajarea totală a dispensarului uman. Este o investiție prin care dorim îmbunătățirea substanțială a serviciilor medicale din co- mună. Termenul de finalizare a reamenajării dispensarului umand este luna decembrie a acestui an, până acum lucră- rile au decurs conform plani- ficării inițiale, fiind bugetate de la început sumele necesare derulării proiectului. Am fă- cut aceste precizări fiindcă am auzit câțiva indivizi comen- tând că nu avem bani pen- tru aceste lucrări și de aceea este întârziat acest proiect. Vă spun, stimați concetățeni, că banii pentru amenajarea dis- pensarului sunt prinși în bu- get, iar lucrările decurg con- form planului prestabilit încă de la început, cu termen de fi- nalizarelunadecembrie.Dacă nu am fi avut sumele necesa- re investiției, nu ne apucam de lucrări, după cum, dacă constructorul nu progresea- ză conform planificării, nu este plătit. Totul este calculat și gândit realist, cum de altfel s-a făcut cu fiecare investiție și proiect derulat în comună și s-a văzut de către toată lu- mea că tot ceea ce s-a început ca investiție în ultimii ani s-a și finalizat. Cât privește acestă„piață” a zvonurilor și vorbelor fără acoperire pe care le aruncă în vânt unul sau altul, din ră- utate, invidie, sau pur și sim- plu neștiință, nu ezitați să ne întrebați pe noi, cei din administrație, dacă aveți ne- lămuri, fiindcă de aceea ne-ați ales și ați avut încredere în noi. Ușa de la Primărie a fost, este și va fi oricând deschi- să pentru orice cetățean de-al nostru din Bocsig, Răpsig, Mânerău și Boc- sig Cartier. Primăria este a comunității locale, după cum și administrația comunei este a comunității locale. Cu toții locuim și trăim aici și toți do- rim pentru comuna noastră doar lucruri bune, pentru a lăsa ceva în uma activității pe care o prestăm. Cu privire la planurile vi- itoare, intenționăm să tre- cem la amenajarea aleilor în toate cimitirele din comună, luând ca exemplu modul în care s-au construit aleile pa- vate din cimitirul de la intra- rea în Bocsig dinspre Ineu. Revenind la modul de admi- nistrare a comunei, una din- tre prioritățile noastre a fost și este implementarea în co- mună a unei strategii de dez- voltare locală coerente, baza- tă pe o structurare realistă a bugetului local, precum și pe obținerea unor fonduri su- plimentare de investiții, prin proiecte europene, prin atra- gerea unor sume de la Con- siliul Județean sau prin pro- grame guvernamentale. Progresul comunei noastre se poate realiza doar prin com- binarea celor trei surse de ve- nituri la care am făcut referire în paragraful anterior: buget local, fonduri europene, pro- grame de finanțare prin Con- siliul Județean și programe guvernamentale. Pot să vă spun, că nu s-a ratat nici o ocazie pen- tru întocmirea și depune- rea documentațiilor necesare pentru o serie de proiecte în vederea realizării de investiții oportune și de real interes pentru comună și comuni- tatea noastră locală, lucru pe care îl vom urmări spre reali- zare și pe viitor. Pentru noi, ca și comu- nă, este important să avem la dispoziție cât mai multe resur- se financiare pentru a putea implementa noi proiecte de de zvoltare, deziderat pentru care vom munci în continuare. Toate acestea se pot face doar în liniște, pace și unitate ad- ministrativă. În acest sens, pot spune că avem la Bocsig o ade- vărată echipă a administrației, echipă unită, care a dovedit în ultimii ani că are rezulta- te concrete în ceea ce privește investițiile derulate în comu- nă, echipă împreună cu care am asigurat stabilitatea ad- ministrativă a comunei, ceea ce ne dorim și pe mai depar- te, pentru a se putea continua dezvoltarea și modernizarea comunei Bocsig. Stabilitate, predictibilitate, liniște și pace între oameni. Asta ne dorim, atât eu, cât și echipa administrativă din jurul meu, pentru a conti- nua ceea ce am început: dez- voltarea continuă și corectă a comunei Bocsig, cu toate localitățile aferente-Răpsig, Bocsig Cartier, Mânerău și implicit Bocsig. Totul pentru comuna Boc- sig, în unitate și cu responsa- bilitate. Viceprimar Iercan Teodor Progresul comunei Bocsig, singura noastră preocupare Viceprimar Iercan Teodor
  8. 8. CMYK VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUI pag. 8 „Olimpia Bocsig” în focul campionatului Reprezentata sportului rege din comună, respectiv echipa de suflet a tuturor bocsiganilor - „Olimpia Bocsig”, a disputat până în prezent 7 etape din acest campionat, eta- pe în urma cărora echipa noastră ocupă poziția a III-a din clasa- mentul ligii a V-a Seria B, cu un cumul de 9 puncte, făcând referi- re la rezultatele oficiale finale de duminică-8 octombrie, când am tipărit ziarul nostru. Aceste 7etape oficiale disputate de „Olimpia Bocsig” până în pre- zent s-au încheiat cu rezultatele: 5-3 în deplasare la Gurahonț, 7-1 acasă cu „Cetate Dezna”, 1-2 pe terenul celor din Seleuș, 4-2 pe teren propriu cu „Flacăra Țipar”, 2-1 în deplasare la Șepreuș, 1-4 pe terenul bocsigan în compania echipei din Târnova și x-x în de- plasare la Zimandu Nou. Urăm băieților cât mai multe victorii și partide cât mai fru- moase, dar care, beneînțeles, să fie favorabile pentru ai noștri, respectiv „Olimpia Bocsig”, re- zultatele obținute până acum asi- gurând deja echipei un loc călduț în clasament. 1 PODGORIA PÎNCOTA 4 3 1 0 15-5 10 2 VIITORUL ŞEPREUŞ 4 3 0 1 19-10 9 3 UNIREA GURAHONT 4 3 0 1 16-9 9 4 CRIŞUL ALB BUTENI 3 3 0 0 7-2 9 5 AVÂNTUL TIRNOVA 3 2 1 0 10-3 7 6 OLIMPIA BOCSIG 3 2 0 1 12-7 6 7 ZIMANDU NOU 3 1 2 0 7-4 5 8 PODGORIA GHIOROC 3 1 1 1 3-4 4 9 VICTORIA SELEUS 3 0 2 1 1-2 2 10 CS BELIU 3 0 1 2 5-9 1 11 FLACĂRA ŢIPAR 3 0 1 2 2-8 1 12 STEAUA GRĂNICERI 3 0 1 2 5-12 1 13 VIITORUL SATU NOU 3 0 0 3 5-16 0 14 CETATE DEZNA 4 0 0 4 4-20 0 Clasament Liga a V-a Seria B

×