Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ZIARUL LOCAL - COMUNA BOCSIG

323 Aufrufe

Veröffentlicht am

ZIARUL LOCAL - COMUNA BOCSIG

Veröffentlicht in: Daten & Analysen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ZIARUL LOCAL - COMUNA BOCSIG

  1. 1. CMYK Bocsigului VOCEA Publicația locală a comunei Bocsig Numărul 94Anul 2018 Apare lunar şi se distribuie gratuit în localitățile Bocsig, Răpsig, Mânerău, Bocsig Cartier VOCEA BOCSIGULUI FestivalulcolindelorlaBocsig- tradiția continuă! Colinde, daruri, bunătate - este spiri- tul Crăciunului, Marea Sărbătoare a Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Bocsigul a cunoscut și în acest an aceste sentimente atât de pure, de speciale ale Crăciunului, când, pe data de 16 decembrie, după tradiția împământenită în comuna noastră, la CăminulCulturaldinBocsigaavut loc festivalul colindului. Un festival unic în această zonă, în care pe scenă urcă reprezentanți ai comunei noastre, care cu multă bucurie vin să colinde, vin să continue frumoasa tradiție existentă în comună, cea de a colinda în preajma Crăciunului. A fost o zi specială la căminul cultural din Bocsig, vineri 21 decembrie, când Moș Crăciun a poposit pentru a recompensa co- piii de la grădiniță și elevii școlii care s-au întrecut în a prezenta celor din sală o serbare de final de an plină de surprize. Piese de teatru, colinde, poezii și dansuri, toate au fost interpretate de copiii veniți costumați adec- vat Crăciunului. Serbarea Crăciunului la Căminul Cultural din Bocsig >>> pag. 4 >>> pag. 2
  2. 2. VOCEA BOCSIGULUI pag. 2 VOCEA BOCSIGULUI Festivalul colindelor la Bocsig- tradiția continuă! Doamna primar Abrudean Teodora, împreună cu viceprimarul Iercan Teodor și administratorul public Ciul Ioan Florin, cu sprijinul Consililui Local și cu aportul corurilor bisericilor comunei, a reușit continuarea și în acest an a tradiției deja încetățenită de a avea în Bocsig un concert de colinde de mare clasă. Astfel, pe data de 16 decembrie a avut loc la Căminul Cultural din Bocsig tradiționalul concert de colinde care ne-a adus mai aproape de spiritul sfintelor sărbători. Nimicnuestemaifrumoscaînacest spirit să auzim și să cântăm chiar noi frumoasele colinde românești pe care nu le auzim decât în preajma Sărbătorii Nașterii Mântuitorului. Am avut astfel plăcerea de a auzi pe scena Căminului Cultural cele mai frumoase colinde tradiționale românești, interpretate într-un mod autentic. Fiecare colindă parcă te-a pătruns la suflet atunci când ai auzit-o, te-a făcut să simți cu adevărat spiritul Crăciunului. O seară a colindului românesc - așa s-ar putea intitula minunata seară în care colindul a răsunat în Bocsig, o seară magică de care ne vom aduce aminte multă vreme de acum încolo. >>> pag. 1 Bucuria faptului că încă se păstrează în comuna noastră tradiția colindatului nu poate fi descrisă în cuvinte. S-a văzut această bucurie peste tot în sala căminului cultural din Bocsig, care a fost arhiplină. Toată lumea a venit să se bucure de o seară specială, corurile prezente meritând toate felicitările, precum și preoții care au adunat zestrea colindelor comunei în aceste coruri reprezentative. A fost cu adevărat o seară a colindului autentic româ- nesc, o seară a bucuriei trăirii atmosferei Crăciunului, când Nașterea Mântuitorului este vestită prin colind, prin cântec de bucurie! O bucurie cum doar la Crăciun poate fi simțită! Uni- că prin felul ei! >>> pag. 3
  3. 3. VOCEA BOCSIGULUIpag. 3 VOCEA BOCSIGULUI Doamna primar Te- odora Abrudean, sus- ținătoareaacesteitradiții a cântecului colindelor a dorit să puncteze încă odatăimportanțasărbă- torii Nașterii Mântu- itorului, concertul de colinde fiind dedicat anume acestei Sfinte Sărbători: „Sper că răsunetul colindelor în comu- na noastră a adus în inima tuturor bucu- ria vestirii Nașterii Mântuitorului. Prinfrumoaselecoli- de atmosfera deosebi- tă a acestei mari săr- bători a creștinătății a învăluit comuna noastră, aducând pa- cea sufletească atât de dorită de fiecare, pace care poate fi găsită doar prin credință în Dumnezeu. Sper din toată inima că acest concert de co- linde au fost pe placul tuturor, iar reperto- riul corurilor invitate s-a ridicat la nivelul dorințelor spectatori- lor. Doresc să le mul- țumesc tuturor celor care formează coru- rile comunei noastre și care indiferent de vârstă au venit să ne colinde. Le mulțumesc de asemenea preoților care au reușit să asigu- re continuitate acestor coruri și care prin ceea ce fac își aduc aportul din plin și la promova- rea tradițiilor și obice- iurilor noastre. Nu în ultimul rând felicit ansamblul co- munei noastre, care prin acești tineri minunați care parti- cipă la formația de dansuri ne-au adus bucurie prin specta- clul prezentat. Ar fi cu totul deo- sebit ca an de an tot mai mulți tineri să se implice în a participa la acest concert de co- linde, să vedem cum avem o continuitate în ceea ce facem noi astăzi. Primar Teodora Abrudean Festivalul colindelor la Bocsig tradiția continuă! Sperăm că și imaginile de la ediția acestui an a concertului de colinde văvorîncântaprivireașivăvorface să pătrundeți în atmosfera de bu- curie a acestei manifetări culturale atât de dragi nouă, o manifestare cum doar în preajma Crăciunului o putem vedea și unde altundeva dacă nu la Bocsig! >>> pag.6
  4. 4. CMYK VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUI pag. 4 Serbarea Crăciunului la Căminul Cultural din Bocsig Sala căminului cultural s-a umplut de culorile hăinuțelor celor mici, care, putem spune că au adus mai repede Crăciunul in comuna noastră. A fost o zi de spec- tacol în care toți cei veniți la serbări și-au amintit cu drag de anii tinereții, când așteptau ca Moș Crăciun să poposească în pragul casei lor. Iar Moș Crăciun nu i-a dezamăgit pe copii nici anul acesta, având tolba plină de cadouri pentru fiecare dintre ei. >>> pag. 1 Întreaga serbare a fost dominată de sentimentul voioșiei, atât pe scenă cât și în sală simțindu-se bucuria apropierii sărbătorilor iernii, toată lumea, de la cei mici la cei mari trăind intens fiecare moment al spectacolului. Ceea ce a încântat cel mai mult audiența au fost nu doar scenetele prezentate de elevi ci și costumațiile acestora. De la îngerași, magi, moși crăciuni și crăciunițe, elevii ne-au adus încă o dată aminte de cât de frumoasă este această sărbătoare a Crăciunului, a nașterii Mântuitorului. Iar ca spectacolul să fie complet, nu a lipsit din scenă nici Moș Crăciun, care a venit de departe să aducă elevilor cadourile mult dorite. >>> pag.5
  5. 5. CMYK VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUIpag. 5 Serbarea Crăciunului la Căminul Cultural din Bocsig Serbările școlare de anul acesta au reprezentat un adevărat spec- tacol artistic în care elevii fiecărei clase s-au întrecut pe ei înșiși în a arăta părinților și tuturor celor prezenți, re-prezentații artisti- ce care mai de care mai specta- culoase. Am avut, la Bocsig, o serbare complexă care i-a inclus atât pe elevii de la școală cât și pe prichindeii de la grădiniță. Spec- tacolele au avut ca tematică Cră- ciunul, ca sărbătoare a noastră a tuturor. Și scena a fost pregătită în spiritul Crăciunului, fiind ame- najat un brad împodobit cu glo- buri colorate și beteală. Pe rând au urcat pe scenă elevii fiecărei clase, însoțiți de profesori, fiecare clasă pre- zentând un spectacol aparte. Am putut vedea așadar o mare diversitate de scenete, fiecare clasă organizându-și propria pre- zentare în cadrul sebării după cum a dorit și după inspirația artistică a fiecăruia. Felicităm elevii și pe doamnele profesoare pentru spectacolul oferit, merită acest lucru, căci s-au pregătit intens pentru serbare, iar programul anume gândit cu acest prilej a fost unul reprezentativ pentru această perioadă de final de an, când ne aflăm în preajma sărbătorii Nașterii Mântuitorului. Am putea povesti multe și despre spectacolele oferite de elevi, însă considerămcăimaginilesur-prinselafațaloculuisuntmultmaireprezentative decât orice istorisire. Vă lăsăm așadar să vedeți câteva ipostaze care cu siguranță vă vor introduce în frumoasa atmosferă a Crăciunului. Am avut la Bocsig o serbare de final de an frumoasă, pentru care felicit elevii, dar și pe doamnele profesoare, deoarce s-au pregătit pentru a ne oferi aceste spectacole de Crăciun. Felicit de asemenea și pă- rinții care au susținut copiii în a pregăti rolul propriu în cadrul serbării și vă mărturisesc că prin acești minunați copii ai școlii și grădiniței, simțămintele sărbătorii Crăciunului m-au răscolit, aducându-mi aminte de anii copilăriei, de serile de colinde, de bunătatea simțită pretutindeni în preajma marii sărbători. Așa este frumos, să sărbăt- orim cu toții Crăciunul, după datinile noastre: în unitate, în iubire, în pace, cu fericirea și bucuria de a fi împreună la această sărbătoare a creștinătății. Primar Abrudean Teodora
  6. 6. VOCEA BOCSIGULUI pag. 6 VOCEA BOCSIGULUI Anotimpul rece aduce cu sine, pe lângă schimbări climatice, o serie de situaţii care presupun și necesi- tatea asigurării unor măsuri de re- ducere și înlăturare a riscurilor de incendiu. Aceste simple măsuri trebuie întreprinse după cum urmează: •Verificaţi sobele, centralele ter- mice și coșurile de evacuare a fu- mului și gazelor fierbinţi, pentru a preveni eventualele incidente cau- zate de defecţiuni tehnice și evita- rea inhalării de fum și gaze toxice; •Utilizaţi mijloacele de încălzi- re fără defecţiuni sau improvizaţii pentru încălzirea locuinţelor; •Nu suprasolicitaţi sobele, mijloa- cele de încălzire și instalaţia electri- că din locuinţa dumneavoastră sau de la locul de muncă; •Economisiţi combustibilul pen- tru încălzit, dacă este necesar, menţinănd temperatura mai redu- să decît în mod normal; închideţi temporar alimentarea cu căldură în anumite camere din locuinţa dum- neavoastră; •Amplasaţi mijloacele de încălzire departe de materialele combustibi- le; •Fiţi atenţi la ţurţurii formaţi dea- supra trotuarelor pietonale; •Protejaţi de ger persoanele în vîr- stă, copii, femeile gravide și pe cei cu probleme de sănătate din antu- rajul dumneavoastră; •Atenţionaţi autorităţile locale cu privire la persoanele fără adăpost pe care le întîlniţi sau despre care aveţi cunoștinţă: •Evitaţi pornirea la drum pe timp de viscol și ninsoare puternică; dacă totuși deplasarea este necesa- ră, informaţi-vă dacă pe traseul ales nu sunt drumuri blocate; •Asiguraţi-vă că sistemul de încăl- zire al autoturismului dumneavoas- tră funcţionează eficient; •Echipaţi-vă corespunzător auto- vehiculul pentru circulaţia în con- diţii de iarnă (anvelope specifice se- zonului rece, lanţuri antiderapante, lopată, săculeţ cu nisip); •În cazul producerii unei situaţii de urgenţă apelaţi la serviciul de urgenţă 112 S.V.S.U. Bocsig În atenția cetățenilor! Pentru prevenirea unor evenimente nedorite în perioada sărbătorilor de iarnă vă informăm asupra câtorva aspecte legislative care regle- menteazășisancţioneazăregimuldedeţinere, comercializare și folosire a articolelor piroteh- nice, după cum urmează : Pentru a putea deţine, comercializa, trans- porta și folosi articole pirotehnice, persoanele juridiceauobligaţiadeaobţineautorizaţiadin partea inspectoratului teritorial de muncă și de la inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora își desfășoară activitatea, după caz. Persoanejuridiceautorizate: a. nu pot comercializa, către alte persoane juridice autorizate decât articole pirotehnice din clasele/categoriile pentru care au fost au- torizate; b. nu pot comercializa către populaţie artico- le pirotehnice din clasele/categoriile 2-4/F2- F4. Obiectele pirotehnice din clasa/categoria 1/F1 pot fi comercializate către populaţie tot timpul anului; c. organizarea de jocuri cu articole pirotehni- ce de divertisment din categoriile 3/F3 și 4/F4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului București și avizul inspectoratu- lui judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului București, pe a cărui rază se execută jocurile respective. Persoanelefizice a. nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa,folosisauexecutaoricealtăoperaţiu- necuarticolepirotehnicedinclasele/categori- ile 2-4, P.2 șiT.2 . b. pot deţine si folosi articole pirotehnice din clasa/categoria 1/F1 tot timpul anului, dar nu le pot confecţiona, importa sau co- mercializa. Folosireaarticolelorpirotehnice SEINTERZICEînurmătoarelesituaţii: a) între orele 24,00 și 6,00, cu excepţia peri- oadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale; b) la o distanţă mai mică de 50 m de con- strucţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri și la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri; c) la o distanţă mai mică de 500 m de insta- laţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze; d)laodistanţămaimicădecâtceaprevăzută de reglementările în vigoare pentru obiecti- vele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie; e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre; f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale și în spaţii deschise cu aglomerări de persoane; g)laodistanţămaimicăde500mdepăduri. A. Infracţiuni Art. 37 din Legea 126/1995 republicată și cu modificările ulterioare Constituie infracţiune și se pedepsește cu în- chisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă: a) orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept; b) comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile1șiPIcătrepersoanecarenuauîm- plinit vârsta de 18 ani; c) comercializarea către publicul larg a arti- colelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni. Primăria BocsigPrimăria Bocsig SpreInformare Deoarece suntem în sezonul rece și ne putem aștepta în orice moment la nin- sori, reamintim tututuror cetăţenilor și operatorilor economici, că sarcina înde- părtării gheţii și zăpezii de pe trotuarele și parcările din jurul imobilelor unde își au domiciliul sau își desfășoară activita- tea, le revine proprietarilor, potrivit Or- donanţei de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane și ru- rale, art. 9, lit f, precum și potrivit pre- vederilor hotărârii Consiliului Local, privind buna gospodărire a comunei. De asemenea, fiecare gospodar tre- buie să aibă în vedere asigurarea curățeniei și decolmatării șanțurilor aferente propriei gospodării, pentru preîntâmpinarea posibilelor inundații datorate iernii. Totodată, vă recomandăm să verifi- caţi și să curăţaţi coșurile și burlanele de fum, înainte de utilizarea acestora pe perioada iernii. Din punct de vedere al adminis- trației locale, vă informăm că acțiunile de asigurare a curățeniei domeniului public s-au desfășurat conform grafi- cului prevăzut, fiind depuse toate efor- turile necesare pentru a avea comuna pregătită pentru sezonul rece. Primăria Bocsig În atenția cetățenilor Art. 10. - In aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe cetăţenilor le revin următoarele obligaţii: a) intretinerea si curăţenia locuinţelor pe care le deţin in proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor si imprejmuirilor acestora; b) curăţarea faţadelor locuinţelor si a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea si zugrăvirea period- ica a acestora, potrivit masurilor stabil- ite de consiliile locale; c) finalizarea construcţiilor incepute, pe baza autorizaţiilor eliberate de pri- mari, in condiţiile si in termenele sta- bilite de acestea; d)reparareasiintretinereainstalaţiilor aferente imobilelor; e) menţinerea curăţeniei pe trotu- are, pe partea carosabila a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei si a locurilor de parcare pe care le folosesc; f) indepartarea zăpezii si a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc sau pe care le folosesc in alte scopuri; “g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie si in locurile publice;” Articolul 10, litera g) modificata de art.unic pct.4 din Legea 515/2002 h) respectarea masurilor stabilite de consiliile locale si judeţene pentru asig- urarea igienei publice si a curăţeniei in localităţi; i) depozitarea reziduurilor mena- jere si a gunoaielor numai in locu- rile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale; j) curăţarea mijloacelor de trans- port la intrarea acestora pe drumurile publice, “k) curăţarea si intretinerea şanţurilor, rigolelor si podeţelor afer- ente proprietăţii.” Articolul 10, litera k) completata de art.unic pct.5 din Legea 515/2002 “Art. 11. - Asociaţiile de propri- etari vor prelua, potrivit prevederil- or legale, unele dintre obligaţiile ce revin cetăţenilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, si vor răspunde pentru realizarea acestora in fata autorităţilor administraţiei publice lo- cale.” ORDONANŢA 21/2002 Sinteza la 2002-08-05 (fragment) Obligaţiile cetăţenilor Atragem atenția că la nivelul comunei, gradul de colectare a impozitelor și tax- elor locale este destul de mic. Acest fapt denotă că o parte dintre cetățeni nu și- au achitat taxele și impozitele locale. Acestor restanțieri le aducem la cunoștință faptul că trebuie să-și achite taxele și impozitele, legislația în vigoare fiind imperativă în acest sens. Curtea de conturi, la toate con- troalele pe care le efectuează, somează primăriile să pună în aplicare procedu- rile de executare silită pentru recuper- area restanțelor la taxele și impozitele locale. V-am prezentat toate acestea pentru a înțelege faptul că toți cei care aveți restanțe la plata taxelor și impozitelor locale, trebuie să veniți și să achitați su- mele datorate. Nu este normal ca unii cetățeni să-și plătească la zi taxele și impozitele, iar alții nu! Totodată, asupra sumelor da- torate și neplătite la termen se aplică penalități de întârziere, iar de plata restanțelor nu scapă nimeni, fiindcă ele rămân la cazierul fiscal al fiecărui debi- tor. De aceea, recomandăm celor care au debitesăvinășisă-șiplăteascăobligațiile fiscale, pentru a nu fi nevoiți să tre- cem la executarea silită a restanțierilor, procedură pe care suntem obligați să o punem în practică. În data de 27 și 28 decembrie se lucrează la Primărie! Primăria Comunei Bocsig Biroul taxe și impozite vă atrage atenția
  7. 7. VOCEA BOCSIGULUIpag. 7 VOCEA BOCSIGULUI Festivalul colindelor la Bocsig tradiția continuă! Incepand cu noaptea de 23 spre 24 Decembrie, de la miezul noptii si pana la revarsatul zorilor ulitele satelor rasunau de glasul micilor colindatori. In orase intalnim co- lindatori odata cu lasarea serii si pana in miez de noapte. Cu traista dupa gat, cu batul in mana si ca- ciula pe urechi, colindatorii merg din casa-n casa si striga la ferestre- le luminate. Sarbatorile crestine ale Nasterii Domnului, Anului Nou si Bobo- tezei au in viata credinciosilor o semnificatie aparte. Ele trezesc rezonante afective de inalta sen- sibilitate si de puternica intensita- te, creand o atmosfera de bucurie si un farmec cu totul specifice in trairea religioasa. La aceasta con- tribuie in cea mai mare masura traditia veche si scumpa a colin- delor, care infatiseaza evenimen- tul de extraordinara importanta al venirii in lume a Fiului lui Dum- nezeu intrupat, intr-un nimb de deosebita frumusete si duiosie. Ca parte integranta a folcloru- lui religios, colindele prezinta o valoare nepretuita prin originea si mai ales prin vechimea lor. Ele reprezinta cantecul nostru stra- mosesc si una din cele mai vechi forme de manifestare a folclorului religios romanesc. Oricare ar fi pa- rerea specialistilor in aceasta pri- vinta, un lucru este sigur si anume ca ele sunt foarte vechi, forman- du-se odata cu poporul roman si cu raspandirea crestinismului pe meleagurile noastre. Prezenta in colindele si plugusoarele noas- tre a numelui lui “Badica Traian” ne aminteste de timpul formarii poporului roman si de stramosii neamului nostru. Dupa parerea unora, cele mai vechi colinde ar fi acelea care au refrenul “Lerui Doamne” sau “Alilerui Doamne”, care ar fi forma arhaica, pe cat se pare, a cuvantului bisericesc “Ali- luia”. Colindele, „aceste minunate creatii populare”, s-au pastrat din generatie in generatie si au rasu- nat in fiecare an, fara intrerupe- re, in casele crestinilor, in noap- tea sfanta a Nasterii Domnului, sub luceafarul de argint al pacii, in seara de Anul Nou si la alte sarbatori, indatinandu-se, ras- pandindu-se si fiind nelipsite din manifestarile religioase ale cre- dinciosilor nostri. Colindele în viața și spiritualitatea credincioșilor români Toate corurile au avut prestații de neuitat, fapt pentru care dorim să-i felicităm pe toți pentru că ne- aucolindatatâtdefrumosdinnouînacest an. Spunem din nou fiindcă acest concert tradiție a comunei noastre face deja parte din calendarul anual al manifestărilor culturale organizate la Bocsig, devenind un eveniment reprezentativ pentru comună. Un eveniment prin care se păstreazăvietradițiacolindului,uncolind adus în sufletele și inimile spectatorilor prin corurile comunei, bătrâni sau tineri, cu toții fiind pătrunși în aceste momente de frumusețea Crăciunului, un Crăciun știut și cunoscut din moși- strămoși ca o perioadă a colindelor! >>> pag. 3
  8. 8. CMYK VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUI pag. 8 Ne pregătim să întâmpinăm noul an 2019. Este momentul din an când trebuie să fim mai buni, mai toleranți și să ne punem în balanță atât realizările, cât și planurile de viitor. În acest context, vă urez tuturor Anul Nou să vă găsească alături de cei dragi, în fericire și belșug, animați de spiritul tolerat și dorinţa de a trăi mai bine. Îmi doresc ca 2019 să fie un an în care să consolidăm ceea ce am înce- put, continuând eforturile de mo- dernizare în Bocsig, Mînerău, Bocsig Cartier și Răpsig. În egală măsură îmi doresc să fie un an plin de începuturi trainice pentru viitor, un viitor pe care să îl clădim împreună și tot împreună să ne bucurăm de el. Vă transmit tuturor sărbători pline de optimism, încredere în voi înșivă, multă sănătate și un An Nou plin de bucurii! Sărbători Fericite! Primar Teodora Abrudean Sărbători Fericite! Primar Abrudean Teodora În aceste zile, când ne pregătim să întâmpinăm Anul Nou, vă transmit cele mai bune gânduri de sănătate, fericire şi prosperitate alături de cei dragi, precum şi noi succese în viaţă şi în activitatea dumneavoastră. LA MULȚI ANI Viceprimar Iercan Teodor Viceprimar Iercan Teodor Fie ca lumina sărbătorilor să vă acopere sufletele de bucurie și să vă călăuzească pașii spre un an nou mai bun! SărbătoriFericite șibinecuvântate! La Mulți Ani! Consiliul Local Atmosfera Crăciunului a cuprins comuna! Apropierea sărbătorilor s-a făcut simțită din plin în comună, în acest sens fiind realizate și lucrările de ame- najare pentru primirea cu bucurie a sărbătorilor, pentru intrarea în atmo- sfera specifică Crăciunului. S-a trecut la pavoazarea comunei prin montarea beculețelor de sărbătoa- re, a figurinelor de Crăciun, respectiv prin pregătirea pentru întâmpinarea Crăciunului! Bradul de Crăciun a fost amplasat și decorat, iar luminile multicolore ale beculețelor specifice sărbătorilor iernii dau deja o notă aparte centrului Boc- sigului. Atmosfera de sărbătoare a Crăciunu- lui a pus stăpânire pe comună! O at- mosferă a bucuriei, cum doar în aceas- tă perioadă a anului o întâlnim! Daruri pentru copiii din comună! Când vorbim de Crăciun, ne amin- tim de anii copilăriei, când toți așteptam să vedem cadourile de sub brad, să vedem cât de îndestulător e sacul moșului. Crăciunul înseamnă a dărui, din inimă, înseamnă bucu- rie, înseamnă colindă, înseamnă fa- milie reunită în jurul bradului. Am văzut toate aceste caracteristici ale Crăciunului și anul acesta la se- barea școlară, unde și Moș Crăciun a fost prezent, fiecare copil primind daruri care cu siguranță că au adus bucuria Crăciunului în inimile aces- tora. ”Mă bucur că s-a reușit și anul acesta asigurarea unor cadouri pen- tru copii, căci nimic nu este mai fru- mos decât să vedem fericire în ochii fiecărui copil, acesta fiind spriritul Crăciunului. O mare sărbătoare pe care trebuie să o trăim după dati- nile noastre: în unitate, în iubire, în pace, cu fericirea și bucuria de a fi împreună la această sărbătoare a creștinătății: Nașterea Mîntuitoru- lui Iisus Hristos”- ne-a declarat do- amna primar Abrudean Teodora.

×