Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Cookie-uri și protecția vietii private - ce știm? ce vrem?

629 Aufrufe

Veröffentlicht am

Cateva intrebari si idei legate de protectia datelor cu caracter personal si cookie-uri. Detalii la http://privacy.apti.ro.

Veröffentlicht in: Internet
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Cookie-uri și protecția vietii private - ce știm? ce vrem?

 1. 1. Cookie-uri i protec ia vietii private - ce tim? ce vrem?ș ț ș Bogdan Manolea Director Executiv Asociatia pentru Tehnologie si Internet www.apti.ro privacy.apti.ro 10 Iunie 2015, Bucure tiș Proiectul "Protectia datelor personale este un drept fundamental!" este finan at prin granturile SEE 2009-2014, în cadrulț Fondului ONG în România. Con inutul acestei prezentari nu reprezintă în mod necesar pozi ia oficială a granturilor SEE 2009-ț ț 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii i coeren ei informa iilor prezentate revine ini iatorilor proiectului.ș ț ț ț Pentru informa ii oficiale despre granturile SEE i norvegiene accesa iț ș ț http://www.eeagrants.org
 2. 2. Ce tim?ș First party cookies  Adaugate de proprietarul site-ului  Administrate de proprietarul site-ului  Toate intră in excep iaț de la art 4 (6) b) Legea 506/2004? Third party cookies  Adaugate de proprietarul site-ului sau de o ter ă parteț  Administrate de o ter ă parteț  Trebuie consim ământț
 3. 3. Consim amânt?ț  Drop bar i Ac iune (DA)ș ț  Drop bar fără Ac iune (NU)ț  Continuarea navigării (NU)
 4. 4. Consim ământ prin Setărileț browser-ului  Propunere Do Not Track − Ne-standardizat la W3C  Opt-in sau Opt-out  Cand? − Pur voluntar  Implementat în browsere (Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome, Opera) ca op iuneț suplimentară opt-out
 5. 5. Noi tipuri de identificatori  Super-cookies (sau perma-cookies, cum ar fi Adobe "Local Shared Objects" sau Microsoft "User Data Persistence." )  Deep Packet Inspection prin ISP – Phorm, NebuAD  Browser fingerprinting ( https://panopticlick.eff.org/index.php)
 6. 6. i totu i, ce vrem?Ș ș  Drop bar care ne “ia ochii”, dar nu are o func ieț de acceptare a cookie-urilor?  Consim ământ (cf directivei 95/46/EC) pentruț acceptare 3rd party cookies - real sau fals?  Informare generică (“folosim cookie-uri pentru a vă garanta o experien ă plăcută”ț ) sau informare concretă (folosim UTMGA de la Google Analytics pt analiza traficului)?  Protec ia vie ii private sau doar aplicareaț ț textului legii?
 7. 7. i totu i, ce vrem? (2)Ș ș În opinia noastră:  Solu ia optimă este tehnică (setările adecvateț ale browser-ului)  Solu ia nu este na ionalăț ț  Respectarea obliga iei corecte de transparen ăț ț este critică: − Includerea faptului că se folosesc cookie-uri ter e inț aplicatie − Explicarea a cine sunt ter ii ce au acces la aceleț date i in ce scop le folosescș
 8. 8. Mul umesc!ț 11 Iunie 2015, Bucure tiș Proiectul "Protectia datelor personale este un drept fundamental!" este finan at prin granturile SEE 2009-2014, în cadrulț Fondului ONG în România. Con inutul acestei prezentari nu reprezintă în mod necesar pozi ia oficială a granturilor SEE 2009-ț ț 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii i coeren ei informa iilor prezentate revine ini iatorilor proiectului.ș ț ț ț Pentru informa ii oficiale despre granturile SEE i norvegiene accesa iț ș ț http://www.eeagrants.org
 9. 9. Mul umesc!ț 11 Iunie 2015, Bucure tiș Proiectul "Protectia datelor personale este un drept fundamental!" este finan at prin granturile SEE 2009-2014, în cadrulț Fondului ONG în România. Con inutul acestei prezentari nu reprezintă în mod necesar pozi ia oficială a granturilor SEE 2009-ț ț 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii i coeren ei informa iilor prezentate revine ini iatorilor proiectului.ș ț ț ț Pentru informa ii oficiale despre granturile SEE i norvegiene accesa iț ș ț http://www.eeagrants.org

×