Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Kurrikula detyra

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Detyre kursi metodologji
Detyre kursi metodologji
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 21 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (18)

Andere mochten auch (19)

Anzeige

Ähnlich wie Kurrikula detyra (20)

Kurrikula detyra

 1. 1. VS
 2. 2.  Ky prezantim thekson ngjashmerite dhe ndryshimet midis Aistear dhe Kurrikules se arsimit Fillor ne Irlande dhe gjithashtu na jep nje ide se si keto te dyja mund te perdoren se bashku nga mesuesit e shkollave fillore ne mesimdhenien, vleresimin dhe pasqyrimin e punes se tyre me femijet. “Aistear” ne gjuhen iralandeze do te thote Udhetim.
 3. 3.  Niveli i pare fokusohet ne qellimet e ketyre dy kurrikulave , duke permendur moshen e femijeve te perfshire, mjedisin, dhe auditorin.  Niveli I dyte shqyrton komponentet dhe strukturen e seciles prej tyre.  Niveli I trete hedh nje veshtrim mbi synimet dhe parimet themelore.
 4. 4. Kurrikula Qellimi Femijet Mjedisi , Klasa Audienca Kurrikula e Tju mundesoje 4-12 vjec Femijet e Mesuesit e Arsimit Fillor femijeve shkollave dhe shhkolles perballimin me kopshteve e fillore dhe sukses, krysesisht ne edukatoret vetbesim dhe shkollen siguri ndaj fillore kerkesave ne jete si tani ashtu edhe ne te ardhmen Aistear U jep 0-6 vjec Cdo ambjent Prinderit dhe mundesine ku mund te kujdestaret e femijeve te gjenden femijeve , si rriten dhe femijet e dhe mesuesit zhvillohen si vegjel duke e shkolles nxenes te afte perfshire edhe fillore dhe me besim shtepite e ne vetevete se femijeve.
 5. 5.  Aistear jep informacion per adultet qe tju sigurojne femijeve eksperienca te te mesuarit nga me te shumllojshmet e sa me atraktive keshtu qe te gjithe femijet te rriten te sigurte, me besim ne vetvete si dhe duke bashkepunuar e me deshiren per te ndervepruar me te tjeret.Kjo kurrikul e ben te mundur kete duke na shpjeguar eksperiencat te cilat jane te rendesishme per femijet qe te zhvillojne te gjthe potencialin e tyre.
 6. 6.  Ka si qellim qe femijet te perballojne me vetbesim dhe siguri cdo situate qe do I paraqitet si tani ashtu edhe ne te ardhmen. Kjo kurrikul e ve theksin ne te mesuarin e eksperiencave te ndryshme ne moshen 4-12 vjec, dhe shpjegon strategjite te cilat duhet te perdorin mesuesit per tu ardhur ne ndihme gjate ketij procesi.  Njelloj si kurrikula per Aistear edhe kjo kurrikul eshte e fokusuar si ne te tashmen ashtu edhe ne te ardhmen e ketyre femijeve.
 7. 7.  Zbatimi I Aistear eshte I nderlidhur me te gjithe ata qe kujdesen per rritjen dhe edukimin e femijeve, keshtu qe ky program mund te zhvillohet ne ambjente te tilla si • Kopshte • Shtepite e femijeve • Cerdhe • Shkolla verore • Klasat parashkollore  Ndersa kurrikula e shkolles fillore per 4-12 vjecaret praktikohet krysisht mesuesit e skollave fillore.
 8. 8.  Cdo teme e kurrikules 0-6 vjec perfshin mundesi per te zhvilluar te mesuarit, si dhe jep ide rreth eksperiencave te ndryshme qe mund tu serviren femijeve per ti ndihmuar qe te zhvillohen sa me shume  Nga ana tjeter kurrikula per femijet nga 4-12 vjec ofron ide se si te mund te njohin sa me shume menyra te reja te te mesuarit e t’i zhvillojme me femijet gjate nje ore mesimore. Kjo u vjen ne ndihme mesuesve.
 9. 9. Permbajtja e kurrikules per moshat 0-6 vjec ,Aistear Temat kryesore qe do te Udhezimet per nje praktike frytdhenese trajtohen •Mireqenia Te ndertojne baza komunikimi ndermjet •Krijimi I identitetit dhe prinderve dhe edukatoreve perkatesia Te mesojne dhe zhvillohen duke •Komunikimi ndervepruar me njeri tjetrin, •Te mesuarit e gjerave te reja Te mesojne duke luajtur, te nxisin dhe zhvillimi I te menduarit procesin e te mesuarit dhe zhvillimit te femijeve permes te mesuarit. Permbajtaj e kurrikules per moshat nga 4-12 vjec Permbajtja Programi mesimor •Qellimet Anglisht, Matematike, Histori, Gjeografi, Shkence, •Parimet Arte pamore, Muzike, Drame, Edukim Fizik, Edukim, •Tiparet Social ,Personal dhe Shendetesor
 10. 10.  Kurrikula per moshen 0-6 vjec e theksin ne integrimin e procesit te te mesuarit. Femijet mesojne gjera te ndryshme ne te njejten kohe . Ajo cka mesojne eshte e lidhur ngushte me vendin, menyren dhe personin me te cilin ata mesojne  Kurrikula per moshen 4-12 vjec. Ky program eshte i perbere nga lendet qe zhvillojne nxenesit. Eshte e rendesishme qe mesimi te jete interaktiv dhe te lidhen njohurite me njera tjetren.
 11. 11. Te dyja programet e ketyre kurrikulave bazohen ne nje udhezues per te zhvilluar praktiken. Nga ky udhezues keto programe kane 3 elemente te perbashket  Vecorite nje praktike frytdhenese  Shembujt nga praktika, nga jeta e perditshme  Reflektimi ndaj te shpjeguarit dhe te mesuarit Shembujt nga praktika e perditshme pasqyrojne mjedise te ndryshme dhe perfshijne femije te moshave te ndryshme
 12. 12.  Programi I kurrikules per femijet nga 0-6 e shikon praktiken e mesimdhenies si nje proces I te mesuarit permes aktiviteteve te ndryshme , ne bashkepunim me femijet e tjere apo me te rriturit duke perdorur lojra te ndryshme. Ketu vihet ne dukje edhe roli I rendesishem I prinderve ne procesin e te nxenit nepermjet praktikes  Ndersa programi I kurrikules 4-12 permban udhezues te caktuar per cdo lende si: ◦ Shpjegimi I permbajtjes ◦ Plani per lenden ◦ Te mesuarit duke u bazuar tek praktika ◦ Mesimdhenia sipas metodave te ndryshme
 13. 13.  Marredhenia me prinderit, familjen dhe komunitetin qe e rrethon eshte nje element kyc ne ecurine e programit te kurrikules per femijet nga 0-6 vjec. Prinderit jane personat me te rendesishem ne jeten e femijeve. Kujdesi qe u kushtohet, menyra se si rriten dhe edukohen, bazat qe marrin ne familje gjate viteve te para te jetes luajne nje rol te rendesishem ne zhvillimin e tyre te metejshem.Vitet e femijerise jane vitet me te rendesishme dhe qe lene gjurme ne jeten e cdo njeriu.
 14. 14.  Po njesoj edhe kurrikula per moshes 4-12 vjec e shikon rolin e prinderit si vendimtar ne edukimin e femijeve. Prinderit jane edukatoret e pare te femijeve dhe ambjenti familjar eshte nje nder faktoret me me ndikim ne perparimin e femijeve gjate viteve te pare te shkolles. Bashkepunimi I ngushte mes prinderve dhe mesuesve eshte mjaft I rendesishem.
 15. 15.  Programi I kurrikules per moshen 0-6 vjec e vlerson te mesuarit permes lojrave  Ndersa kurrikula per moshen 4-12 vjec eshte e limituar ne kete aspekt, pra nuk I shikon lojrat si nje proces ndihmes ndaj te mesuarit.
 16. 16. Synimet per moshen 0-6 vjec Synimet per 4-12 vjec •Te ndihmojne femijet ne te • Ti ndihmoje femijet qe te mesuarit e tyre duke zhvillojne te gjithe potencialin e bashkepunuar ne grup, por duke tyre. pasur parasysh se cdo femije •Te ndihmojne ne shoqerizimin e eshte I ndyshem nga tjetri femijes duke kontribuar ne te mire •Te trajtojne femijerine e hershme te shoqerise. si nje faze mjaft te rendesishme te •Te prergatisim femijet per jetes edukimin dhe te mesuarin ne faza te metejshme.
 17. 17.  Parimet e e kurrikules per moshen 0-6 vjec perfshin komunikimin I cili I ndihmon femijet te kuptojne dhe mendojne rreth botes qe I rethon.Ata komunikojne qe ne momentin qe vijne ne jete ne menyra te ndryshme, duke dhene dhe marre mesazhe. Femijet duhen mbeshtetur ne komunikimin e tyre . Nuk duhet te harrojme se femijet marrin dhe japin informacion , ata mund te shkembejne mesazhe duke perdorur fjale, simbole,gjeste, etj. Mesuesit si dhe prinderit kane nje rol mjaft te rendesishem ne suportin per zhvillimin e komunikimit dhe te tipareve gjuhesore te femijeve. Eshte e rendesishme qe te flasim me ta, t'i degjojme, t'u pergjigjemi, qe keshtu ata ta kene me te lehte per te bashkebiseduar me te tjeret.
 18. 18.  Komunikimi luan nje rol te rendesishem ne zhvillimin e femijes. komunikimi i shendetshem dhe mesimi korrekt i gjuhes se folur dhe asaj te shkruar i ndihmon femijet te shprehin qarte mendimin e tyre si dhe te shkembejne eksperienca me bashkemoshataret gjate nje ore mesimi, te kuptojne e mesojne koncepte te reja, dhe te thellohen me tej ne ato koncepte qe i dinin me pare. Bashkebisedimi dhe diskutimi ne vecanti eshte nje menyre mjaft e mire qe nxenesit te shprehin idete, mendimet si edhe emocionet e tyre.
 19. 19.  Programi qe ndiqet per femijet e moshes nga 0-6 vjec, thote se: te gjithe femijet qe ne momentin qe vijne ne jete,jane qytetare me te drejta dhe detyrime te barabarta. thekson se eshte shume e rendesishme t'u jepet mundesi femijeve te marrin pjese o tu degjohet fjala ne marrjen e vendimeve per ceshtjet qe prekin drejtperdrejte ata.  Nga ana tjeter programi qe ndiqet per femijet e moshes 4-12 vjec nuk i qendron shume besnik te drejtave dhe detyrave te femijeve, ata mendojne se eshte e rendesishme qe femijet te zhvillohen si qenie sociale si edhe te mesojne te bashkepunojne me te tjeret, keshtu do te kontribuonin ne te mire te shoqerise. Informacioni qe ata marin do t'i ndihmoje femijet te kuptojne me mire boten ku ata jetojne, te behen te afte, dhe te japin kontributin e tyre si qytetare te nje komuniteti global.
 20. 20.  Programi per femijet nga 0-6 vjec e shikon si nje nga eksperiencat me frytedhenese procesin e te mesuarit permes lojrave te ndryshme. nje pjese e konsiderueshme e te nxenit tek femijet e vegjel zhvillohet nepermjet lojrave, keshtu femijet njohin boten sociale, ate fiziken(te prekshmen) dhe boten e tyre imagjinare. Keshtu ata do te zhvillojne imagjinaten e tyre,do te zhvillojne te menduarit,te behen krijues, si dhe te permiresohen mjaft ne gjuhen e folur.  Programi per femijet 4-12: nxenesi duhet te mesoje duke u praktikuar, duke gabuar e duke mesuar nga ekto gabime. Gjithashtu i vlereson lojrat,sepse ato do i ndihmojne nxenesit te jene aktiv gjate procesit te te mesuarit.
 21. 21. Faleminderit per Vemendjen Punoi: Bledar Allko Elona Hoxha Renato Peti

×