Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

kabihasnan ng japan.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 62 Anzeige

kabihasnan ng japan.pptx

Herunterladen, um offline zu lesen

a powerpoint presentation cited from a series of sources in coming up with an educational presentation. The sources came from links and sites related to Japan and its historical progress and development

a powerpoint presentation cited from a series of sources in coming up with an educational presentation. The sources came from links and sites related to Japan and its historical progress and development

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie kabihasnan ng japan.pptx (20)

Anzeige

kabihasnan ng japan.pptx

 1. 1. Panalangin: Ang pagbasa ay kinuha mula sa aklat Tito 2:1 Mamuhay bilang mga Responsableng Tao Sabihin mo ang naaayon sa magandang aral. Maging simple ang matatandang lalaki, marangal, marunong magpasya, matatag sa pananampalataya, pag – ibig at pagtitiis.
 2. 2. Sa mga matatandang babae: maging banal sila sa kanilang kilos, hindi tsismosa o alipin ng alak, magaling sa pagtuturo ng mabuti, upang maturuan nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang asawa’t mga anak; maging simple, dalisay, masipag sa bahay, mabait, masunurin sa kanilang asawa. Kaya’t walang lalapastangan sa salita ng Diyos.
 3. 3. Sa mga kabataang lalaki: maging simple sila. Ipakita mong huwaran ng mabuting gawa ang iyong sarili sa lahat ng bagay: sa pagtuturo, kalinisan ng konsensiya, karangalan sa matinong aral na di matutuligsa upang mapahiya ang mga tumutuligsa sa atin at walang maiparatang. ANG SALITA NG DIYOS Lahat: salamat sa Diyos
 4. 4. Ang Sinaunang Kabihasnan sa Hapon
 5. 5. Ainu – unang tao nanirahan sa Japan. Ainu “tao” Pangkat etnikong nagsimulang manirahan sa Hokkaido. Mga lahi sa Japan: Mongol, Tsino, Malay at Ainu
 6. 6. Ainu People
 7. 7. Walang sariling wika ang mga Hapon. Relihiyon: Shinto “ang daan ng diyos” Nakabatay sa kalikasan at pagsamba sa mga ninuno Kami – diyos ng kalikasan
 8. 8. Jimmu “Tenno”
 9. 9. Nagtatag ng imperyong Yamato “Anak ng Kalangitan” Pinahayag ang kanilang sarili bilang pangunahing angkan ng bansa. Unang emperador
 10. 10. Nara – unang kabisera Buddhism – pinakamahalagang impluwensiya ng mga Korean sa Hapon Japanese Imperial Court Hindi kinalimutan ang relihiyong Shinto katunayan ginamit ang ilang mga diyos at diyosa sa templong Buddhist
 11. 11. Nagpadala ng iskolar sa Tang China Ginamit ng mga Hapones ang sistemang pagsulat ng mga Tsino Una nila itong natutunan sa iskolar ni Confucius na si Wani. Guru ni Prince Shokotu
 12. 12. hinango mula sa mga Tsino ang gawi ng pagpipinta at iba pang bagay na nakaimpluwensiya sa halos lahat ng aspeto ng kanilang buhay. sinubukang maging sentralisado ang pamahalaang Hapon at pinasimulan ang Civil Service ng Tsina pero HINDI nagtagumpay.
 13. 13. Seventeen Articles – kauna- unahang nakasulat na kodigo ng batas ng Hapon Ama ng kulturang Hapones maraming bagay ang nagmula sa mga Tsino pero hindi naman binalewala ang tradisyong Hapon
 14. 14. Heian – kabisera ng Hapon (Kyoto) karamihang maharlika ay lumipat ng tirahan nagpasimula ng aristokratang lipunan may mga alintuntuning sinusunod: ayos ng buhok, haba ng damit, bilang ng paldang isusuot ng mga kababaihan etika o mabuting asal
 15. 15. lahat ng kabilang sa korte ay inaasahang nakapagpipinta at nakasusulat ng tula. kilala sa panahong ito sina Lady Murasaki Shikibu at Sei Shonagon Lady Murasaki Shikibu ang sumulat ng kauna – unahang nobela sa daigdig.
 16. 16. Lady Murasaki Shikibu Sei Shonagon
 17. 17. Kana – sulat Hapon
 18. 18. Nagsulat ng ilang paglalarawan ng buhay o talaarawan na kilala bilang The Pillow Book
 19. 19. Pamilyang Fujiwara – pinakamakapangyarihang pamilya sa panahong Heian. Sentralisadong pamahalaan ngunit hinamon ng mga may – ari ng lupain o landlords. Dahil sa nawili sa marangyang buhay hindi napangasiwaan ang pamahalaan
 20. 20. lingid sakaalaman nagtatag ng malakas na hukbo ang mga landlords. habang naaaliw ang pamilyang Fujiwara, kasama ang mga korte ay siyang pagsalakay ng mga landlords sa mga bukid at mga pirata sa babayin ng dagat. naging makapangyarihan ang mga landlords
 21. 21. T AI RA MINAMOTO naglabanang angkan 30 taong labanan at nagwagi ang angkang Minamoto. Yoritomo – lider ng mga Minamoto Sei – tai – Shogun = titulong ibinigay ng emperador ang kahulugan ay “Barbarian Subduing Great General” Shogun – ranggo o minamanang kapangyarihan bilang pinuno ng hukbong Hapon.
 22. 22. -itinatag ang pamahalaang militar at namuno bilang isang diktador, habang ang emperador ay naghahari pa rin sa kabiserang ibinalik muli sa Kyoto. - itinatag ang Kamakura ang pamahalaang shogunate o bakufu. bakufu – pamahalaang nasa tolda
 23. 23. lupain
 24. 24. nahati sa tatlong panahon Kamakura Shogunate Ashikaga Shogunate Tokugawa Shogunate nagtalaga na mga gobernador na militar o daimyo daimyo – great lord sa mga lalawigan
 25. 25. - tumutulong sa mga daimyo -mga kabalyerong nakikipaglaban nang buong katapatan para sa kaligtasan ng kanilang mga lord. - nabubuhay ayon sa kodigong bushido - bushido – “way of the warrior”
 26. 26. napatunayan sa panahong ito ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng dalawang beses na tinalo ang plotang ipinadala ni Kublai Khan upang sakupin ang mga Hapon. dahil sa labanang ito humina ang kaban ng shogunate
 27. 27. naghirap, nagutom ang mga samurai ang mga samurai ay bumaling sa mga daimyo bilang kanilang bagong pinuno pinabagsak ang sistemang piyudalismo sa Hapon sa mga daimyo. panahong Sengoku o nag – aalitang estado
 28. 28. O d a N o b u n a g a Toyot omi H i d eyosh i - isang marahas na pinuno - 3000 mandirigma sinikap na wasakin ang puwersa ng kanilang kaaway - nagpakamatay sa pamamagitan ng seppuku o harakiri - ipinagkanulo ng isa sa kanyang heneral
 29. 29. ritwal na pagpapakamatay ng mga samurai
 30. 30. Panahong Muromachi
 31. 31. nagmula ang pangalang Muromachi sa daang sa Kyoto tirahan ni Shogun Yoshimitsu “Mabulaklak na Palasyo” (flower palace) itinatag ni Ashikaga Takauchi nagmula sa angkan ng Minamoto pinakamahina sa mga shogunate ng Hapon
 32. 32. muling nag – isa sa Hapon tinalo ang mga kalabang daimyo sa labanan sa Sekigahara hinirang bilang shogun inilipat ang kabisera ng bansa sa Edo (Tokyo) upang maiwasan ang paghihimagsik ng mga daimyo
 33. 33. itinakda ang “alternate attendance policy” sapilitang pinababakasyon sa Edo ang mga daimyo kasama ang kanilang pamilya nakuhang napaamo ang mararahas na daimyo nagsimulaang sentralisadong pamahalaan sa Hapon
 34. 34. Ang Shogunate ay tumagal hanggang 1867. Sa kanyang kamatayan, mahigpit na ipinagbilin ni Leyasu sa kanyang anak na si Hidetada ang pangangalaga sa Hapon.
 35. 35. ang kabihasnan ng Hapon ay naimpluwensiyahan ng kulturang Tsino Ang mga Ainu ang unang nanirahan sa Hapon Si Jimmu ang kinikilalang unang emperador ng Hapon
 36. 36. nalinang ng mga Hapones ang kanilang kultura noong panahong Heian ang pamahalaang shogunate ay itinatag ni Yoritomo Ang sistemang piyudal ay pinangasiwaan ng mga Shogunate
 37. 37. R u b r ik s Targetnakonsepto–20% Pagkamalikhain – 10% Nilalaman–5% TOTAL=35pts
 38. 38. Kilalanin ang mga sumusunod
 39. 39. 1.samurai 2.ainu 3.wani 4.bushido 5.Yoritomo 6.Lady Murasaki Shikibu 7.Sei Shonagon 8.seppuku o harakiri 9.Leyasu 10.Prince Shotoku
 40. 40. sagutan ang p a h i n a 197 – 1 98 . P a g h u s a y a n A, B a t C sa ¼ n a p a p e l . SAGOT LAMANG

×