Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

3 els éssers vius

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

3 els éssers vius

 1. 1. Els éssers vius 1. Característiques dels éssers vius 2. La composició química dels éssers vius 3. La cèl·lula 4. Les cèl·lules animals i vegetals 5. Els organismes unicel·lulars i pluricel·lulars 6. La classificació dels éssers vius 7. Els cinc regnes 8. Les espècies 9. La biodiversitat Glossari
 2. 2. Els éssers vius 1. Característiques dels éssers vius - Tots neixen, creixen i moren - Substàncies inorgàniques: aigua i sals - Estan formats de minerals substàncies - Substàncies orgàniques: químiques Sucres, greixos, proteïnes i semblants. 2 tipus: àcids nucleics - Consisteix en agafar les substàncies -Funció de necessàries i eliminar els productes de Els éssers nutrició rebuig - Inclou vius es caracteritzen digestió, respiració, circulació i per: - 2 tipus: autòtrofa i heteròtrofa excreció - Realitzen les tres -Funció Consisteix en agafar informació funcions de del medi i elaborar una resposta vitals relació -Consisteix en obtenir una còpia de -Funció de l’individu reproducci - 2 tipus: asexual i sexual. ó - Estan formats per cèl·lules (estructura més petita que pot fer les funcions vitals)
 3. 3. Els éssers vius 2. La composició química dels éssers vius Substància Tipus Funció Forma part de totes les cèl·lules i els Aigua Inorgànica organismes, possibilita les reaccions químiques i transporta substàncies. Forma part de moltes estructures com Sals minerals Inorgànica els ossos i les conquilles. Regulen moltes funcions. Glúcids Són una font d’energia, forma part Orgànica (sucres) d’algunes estructures. Lípids Són una reserva d’energia, formen Orgànica (greixos) estructures, regulen funcions , etc. Regulen moltes funcions, transporten Proteïnes Orgànica substàncies, actuen com a defenses, etc. Àcids Contenen el material genètic, intervenen Orgància nucleics en la síntesi de proteïnes, etc
 4. 4. Els éssers vius 3 La cèl·lula - Unitats vitals, morfològiques, fisiològiques i genètiques dels éssers vius -Procariotes: Membrana No tenen nucli cel·lular i paret diferenciat bacteriana ADN dispers Mida petita tenen Citoplasma Les cèl·lules No orgànuls - 2 tipus: -Eucariotes: Orgànuls Citoplasma  Tenen nucli diferenciat (ADN tancat per una membrana).  Tenen orgànuls  Mida més gran Nucli Membran a
 5. 5. Els éssers vius 4. Les cèl·lules animal i vegetal Hi ha 2 tipus de cèl·lules eucariotes: CÈL·LULA CÈL·LULA ANIMAL VEGETAL MEMBRANA CEL·LULAR: Cobreix la cèl·lula i la protegeix. Regula l’entrada i sortida de substàncies NUCLI: Conté el material genètic. Regula totes les funcions de la cèl·lula CITOPLASMA: És el medi intern. Conté aigua, substàncies i hi conté els orgànuls VACÚOL: orgànuls que acumulen substàncies de reserva CLOROPLAST ORGANULS : Realitza la fotosíntesi PARET VEGETAL: Dona rigidesa i consistència
 6. 6. Els éssers vius 4. Les cèl·lules animal i vegetal CÈL·LULA ANIMAL CÈL·LULA VEGETAL  No té paret vegetal  Té paret vegetal  No té cloroplasts  Té cloroplasts (orgànuls que realitzen la  Tenen formes variades fotosíntesi) Tenen formes regulars (arrodonides, estrellades, (rectangulars, hexagonals allargades, etc , etc)  Tenen vacúols petits Tenen grans vacúols (molts, pocs, sense...)
 7. 7. Els éssers vius 5. Els organismes unicel·lulars i pluricel·lulars Formats per una única cèl·lula que ha de fer - Éssers totes les funcions. De unicel·lulars vegades poden fer colònies - Formats de moltes cèl·lules que s’especialitzen en diferents funcions EXEMPLES Els éssers vius, - Cèl·lules: segons el nombre de cèl·lula muscular cèl·lules són: - Teixits: - Éssers - S’organitzen teixit muscular pluricel·lular en diferents s nivells: - Òrgans: múscul - Sistemes: sistema muscular - Aparells: aparell locomotor
 8. 8. Els éssers vius 6. La classificació dels éssers vius Els éssers vius es classifiquen: En diferents Tipus grups anomenats taxons Basats en les És un sistema Els més semblances i jeràrquic, cada tàxon importants són diferències dels superior inclou diversos éssers vius taxons inferiors Regne Fílum Classe Ordre Família Gènere Espècie o EXEMPLE: Animal Tipus Cordats Mamífers Primats Homínids Homo Homo sapiens
 9. 9. Els éssers vius 7. Els cinc regnes Regne Moneres Protoctists Fongs Vegetals Animals Tipus de Procariota Eucariota Eucariota Eucariota Eucariota cèl·lula Unicel·lulars Unicel·lular i Pluricel·lular Pluricel·lular Organització Pluricel·lulars s pluricel·lular s s s Autòtrofa i Tipus de Autòtrofa i heteròtrof Heteròtrofa Autòtrofa Heteròtrofa nutrició heteròtrofa a Bacteris i Bolets , Falgueres, Vertebrats, Exemples/ Protozous i cianobacter floridures i molses, insectes, grups Algues is llevats arbres… cucs…
 10. 10. Els éssers vius 8. Les espècies Espècie: és un grup d'individus semblants que es poden reproduir entre si i donar lloc a una descendència fèrtil. 2 maneres per anomenar-los: -Nom vulgar. - Nom científic: Segueix unes regles segons la nomenclatura binomial.  Es compon de paraules amb arrels llatines  Primera lletra en majúscules i la resta en minúscules  S’escriu en cursiva i sinó subratllat. Exemple: Gos  Can canis
 11. 11. Els éssers vius 9. La biodiversitat Biodiversitat: S'anomena diversitat biològica o biodiversitat la varietat de formes de vida que viuen a la Terra o en una zona. Actualment s’han estudiat uns 2 milions d’espècies. Les principals causes de la desaparició de la biodiversitat són: - La destrucció i la fragmentació d’hàbitats. - Les contaminacions de l’aigua, del sòl i de l’atmosfera. - La caça i la pesca incontrolades. - La introducció d’espècies exòtiques. La biodiversitat s’ha de conservar per raons ètiques, estètiques i científiques.
 12. 12. Els éssers vius Glossari  Aparell: Conjunt de diferents sistemes que es coordinen per realitzar una funció més complexa.  Biodiversitat: Conjunt d’espècies d’una zona concreta.  Cèl·lula: Estructura més petita que pot realitzar les tres funcions vitals.  Colònia: Conjunt de cèl·lules idèntiques que viuen juntes i provenen d’una sola.  Espècie: Conjunt d’individus amb característiques iguals que poden reproduir-se entre ells i tenir descendència fèrtil.  Fotosíntesi: Procés pel qual els vegetals es fabriquen la seva matèria orgànica (aliment) a partir de matèria inorgànica i l’energia de la llum.  Gàmeta: Cèl·lula sexual d’un organisme, encarregada en fer la fecundació amb un altre gàmeta del sexe contrari.  Matèria inorgànica: Substàncies que són presents a la natura i poden existir independentment dels éssers vius.
 13. 13. Els éssers vius Glossari  Nutrició autòtrofa: Tipus de nutrició dels éssers autòtrofs per la qual es fabriquen la seva matèria orgànica a partir de matèria inorgànica  Nutrició heteròtrofa: Tipus de nutrició dels éssers heteròtrofs per la qual han d’incorporar la matèria orgànica (aliment) de l’exterior.  Òrgan: Estructura formada d’un o més teixits que actuen coordinament en la realització d’una funció.  Pluricel·lular: Format de més d’una cèl·lula.  Reproducció asexual: Tipus de reproducció on un individu sol forma una o vàries còpies.  Reproducció sexual: Tipus de reproducció on dos individus es creuen per obtenir descendència.  Sistema: Conjunt d’òrgans que actuen conjuntament.
 14. 14. Els éssers vius Glossari  Tàxon: Grup que es fa servir per a la classificació dels éssers vius.  Teixit: Conjunt de cèl·lules del mateix tipus que realitzen una funció concreta.  Unicel·lular: Format d’una cèl·lula.  Zigot: Cèl·lula originada per la fusió dels dos gàmetes o cèl·lules sexuals.

×