Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Wird geladen in …3
×
1 von 20

Eniro-undersøkelse 2006 om offentlig informasjon og søk

0

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Undersøkelse fra 2006 av Eniro om offentlig informasjon og søk. Gjennomført via websurveyverktøyet Refleks.

Merk: Jeg, Bjørn Tennøe, har ikke jobbet i Eniro og har ikke deltatt i gjennomføringen av denne undersøkelsen. Jeg har imidlertid publisert den på Slideshare i forståelse med folk som var involvert i gjennomføringen.

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Eniro-undersøkelse 2006 om offentlig informasjon og søk

 1. 1. Spørsmål Har du noen gang søkt etter/bevisst oppsøkt offentlig informasjon (fra stat, kommune eller offentlige etater) på Svaralternativ Antall % 1. Ja 1688 82.87% 2. Nei 349 17.13% Antall 2037 Snitt: 1.17
 2. 2. Spørsmål Har du gjort dette i løpet av siste halvår? Svaralternativ Antall % 1. Ja 1537 91.6% 2. Nei 141 8.4% Antall 1678 Snitt: 1.08
 3. 3. Spørsmål Når gjorde du dette sist? Svaralternativ Antall % 1. I løpet av siste uke 531 31.51% 2. I løpet av siste måned 583 34.6% 3. I løpet av siste halvår 368 21.84% 4. Mer enn et halvår siden 93 5.52% 5. Husker ikke 110 6.53% Antall 1685 Snitt: 2.21
 4. 4. Spørsmål 11: Alder Spørsmål 3: Når gjorde du dette sist? 1. I løpet av 2. I løpet av 3. I løpet av 4. Mer enn et 5. Husker siste uke siste måned siste halvår halvår siden ikke Under 18 år 18-29 30-39 40-49 50+
 5. 5. Spørsmål Ved siste søk etter offentlig informasjon på nettet – fant du den informasjonen du lette etter? Svaralternativ Antall % 1. Ja 1265 75.03% 2. Nei 235 13.94% 3. Usikker 186 11.03% Antall 1686 Snitt: 1.36
 6. 6. Spørsmål Ved siste søk - hva slags offentlig etat/type informasjon søkte du? Svaralternativ Antall % 1. Ambassade 50 3.02% 2. Departement 187 11.28% 3. Direktorat/tilsyn 230 13.87% 4. Forsvaret 43 2.59% 5. Fylker og kommuner 1008 60.8% 6. Kongehuset 20 1.21% 7. Statlige råd og utvalg 84 5.07% 8. Statsbudsjett 7 0.42% 9. Stortinget 29 1.75% Antall 1658 Snitt: 4.43
 7. 7. Spørsmål 9: Hvor fornøyd er du med informasjonen på internett fra den kommunen du er bosatt? Spørsmål 5: Ved siste søk - hva slags offentlig etat/type informasjon søkte du? 1. 2. 3. 4. Forsvaret 5. Fylker og 6. Ambassade Departement kommuner Kongehuset Svært godt fornøyd Godt fornøyd Lite fornøyd Svært lite fornøyd Vet ikke
 8. 8. Spørsmål Hvilke av følgende nettsteder har du besøkt i løpet av siste halvår? Svaralternativ Antall % 1. Stortinget.no 156 9.26% 2. Odin.dep.no 422 25.04% 3. Norge.no 233 13.83% 4. Aetat.no 683 40.53% 5. Vegvesen.no 405 24.04% 6. Skatteetaten.no 863 51.22% 7. Trygdeetaten.no 649 38.52% 8. "Din" kommune(nettstedet til kommunen din) 925 54.9% 9. "Din" fylkeskommune 219 13% 10. Brønnøysundregistrene 548 32.52% Antall 1685 11. Statens Helsetilsyn 120 7.12% Snitt: 6.66 12. Annet 379 22.49%
 9. 9. Spørsmål 11: Alder Spørsmål 6: Hvilke av følgende nettsteder har du besøkt i løpet av siste halvår? 1. 2. 3. Norge.no 4. Aetat.no 5. 6. Stortinget.no Odin.dep.no Vegvesen.no Under 18 år 18-29 30-39 40-49 50+
 10. 10. Spørsmål Når du skal finne offentlig informasjon på nettet – hvordan går du fram? Svaralternativ Antall % 1. Kjenner nettadressen – går rett på 421 25.3% 2. Bruker søkemotor 1205 72.42% 3. Annet 38 2.28% Antall 1664 Snitt: 1.77
 11. 11. Spørsmål Generelt – hvor fornøyd er du med offentlig informasjonen som man finner på nettet i dag? Svaralternativ Antall % 1. Svært godt fornøyd 104 6.26% 2. Godt fornøyd 1189 71.58% 3. Lite fornøyd 247 14.87% 4. Svært lite fornøyd 40 2.41% 5. Vet ikke 81 4.88% Antall 1661 Snitt: 2.28
 12. 12. Spørsmål 13: Fylke Spørsmål 8: Generelt – hvor fornøyd er du med offentlig informasjonen som man finner på nettet i dag? 1. Svært 2. Godt 3. Lite 4. Svært lite 5. Vet ikke godt fornøyd fornøyd fornøyd fornøyd Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland
 13. 13. Spørsmål Hvor fornøyd er du med informasjonen på internett fra den kommunen du er bosatt? Svaralternativ Antall % 1. Svært godt fornøyd 118 7.04% 2. Godt fornøyd 910 54.3% 3. Lite fornøyd 343 20.47% 4. Svært lite fornøyd 77 4.59% 5. Vet ikke 228 13.6% Antall 1676 Snitt: 2.63
 14. 14. Spørsmål 11: Alder Spørsmål 9: Hvor fornøyd er du med informasjonen på internett fra den kommunen du er bosatt? 1. Svært 2. Godt 3. Lite 4. Svært lite 5. Vet ikke godt fornøyd fornøyd fornøyd fornøyd Under 18 år 18-29 30-39 40-49 50+
 15. 15. Spørsmål 13: Fylke Spørsmål 9: Hvor fornøyd er du med informasjonen på internett fra den kommunen du er bosatt? 1. Svært 2. Godt 3. Lite 4. Svært lite 5. Vet ikke godt fornøyd fornøyd fornøyd fornøyd Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland
 16. 16. Spørsmål 4: Ved siste søk etter offentlig informasjon på nettet – fant du den informasjonen du lette etter? Spørsmål 9: Hvor fornøyd er du med informasjonen på internett fra den kommunen du er bosatt? 1. Svært 2. Godt 3. Lite 4. Svært lite 5. Vet ikke godt fornøyd fornøyd fornøyd fornøyd Ja Nei Usikker
 17. 17. Spørsmål Har du hørt om prosjektet ”MinSide”? Svaralternativ Antall % 1. Ja 524 31.15% 2. Nei 896 53.27% 3. Usikker 262 15.58% Antall 1682 Snitt: 1.84
 18. 18. Spørsmål Alder Svaralternativ Antall % 1. Under 18 år 179 8.79% 2. 18-29 450 22.09% 3. 30-39 449 22.04% 4. 40-49 481 23.61% 5. 50+ 478 23.47% Antall 2037 Snitt: 3.31
 19. 19. Spørsmål Kjønn Svaralternativ Antall % 1. Mann 892 43.79% 2. Kvinne 1145 56.21% Antall 2037 Snitt: 1.56
 20. 20. Spørsmål Fylke Svaralternativ Antall % 1. Akershus 254 12.47% 2. Aust-Agder 44 2.16% 3. Buskerud 126 6.19% 4. Finnmark 59 2.9% 5. Hedmark 88 4.32% 6. Hordaland 163 8% 7. Møre og Romsdal 107 5.25% 8. Nordland 125 6.14% 9. Nord-Trøndelag 84 4.12% 10. Oppland 113 5.55% Antall 2037 11. Oslo 240 11.78% Snitt: 9.17 12. Rogaland 97 4.76%

×