Samfélagsfræði<br />Nasismi<br />
FániÞýskalands<br />
Bókin<br />ViereinhalbJahre (des Kampfes) gegenLüge, Dummheit und Feigheit<br />
Darwin<br />
Gyðingar<br />
DerFührer<br />
Frændinn<br />http://www.medicalnewstoday.com/releases/74776.php<br />
Kristalnóttin<br />
Áróður<br />
Hitlersæskan<br />
Helstuplayerar<br />
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Nasismi

1.218 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
1.218
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
355
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
0
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie
 • Hakakrossinn – finnst um allanheimogmjöglangtafturítímann (4000BC) – hugsanlegskýringerhalastjarna. NafniðSvastikaþýðirheillagripur. KemurúrSanskrítsemertungaforfeðraokkarsemáttublómaskeiðáIndlandi en fluttustsvotilEvrópu. TrúáaðAríarværuhreinustuafkomendurþeirra.Hitler hannaðifánannsjálfur – valdilitinaogstærðarhlutföllin – grafískurhönnuður? Fáninnfyrstflokksfáni, svoríkisfánifrá 1935.
 • Hitler gerðitilrauntilvaldaránsíÞýskalandiárið 1923 ogvardæmdurífangelsi. Þarsamdihannþessabóksemkomútítveimbindum 25 og 26. Bókinersamblandafsjálfsævisöguogpólitískristefnuyfirlýsingu. Meginpunkturinneraðgyðingarogkommúnistarséuilliroghyggist taka völdiníheiminum. ÞaðséskyldaÞýskalandsaðsigrastáþessumóvinummeðofbeldioglandvinningum.Bókinseldistmjög vel. Hann gat keyptsér Mercedes bílmeðanhann sat enninniogskuldaðiskattinum 6 milljónEvrurvegnateknaafbókinniþegarhannvarðkanslariogfelldiskuldinaniður.
 • ÞróunarkenningDarwinshafðisínáhrifákenningar um aðtilværumismunandi “afbrigði” afmönnumsemværumis-sterk. Þaðværiskyldahinnasterkariaðútrýmaþeimveikuogkæmimannkyninubetur en aðverndahinaveiku.
 • Þjóðsemrekurættirsínartil Abrahams. Lögþeirrabannagiftingaröðrum en gyðingumogþarsemþeirhafaöldumsamanveriðeinangraðirogofsóttirhefurgenamengiðhaldiðsér.Þjóð? Kynþáttur? Trúarbrögð? Menning? Líklegablandaafölluþessu.Víðavargyðingumbannaðaðeignast land. Þvíframfleyttuþeirsérmeðkaupmennskueðalánastarfsemiogurðuríkir – semólafséröfund.Guðsútvaldaþjóð? – SáttmáliGuðsvið Abraham: Trúiðámigogégmungætaykkar.ÞeirsemdrápuJesúm?
 • Miðpunkturínasismanumerafnámlýðræðis, semflækirbaramálin, ogístaðinnóbilanditrúáleiðtogannsemekkigeturskjátlast.Einræðisherrarvoruvinsæliráárunumeftirfyrrastríðþvífólkifannstþægilegtaðtrúaábjargvættinnsemmyndigeraalltbetra. KommúnisminníSovétogfasisminnáÍtalíuerudæmi um þetta.Erþettaílagi? Taka umræðuna.
 • Varðauðvitaðaðkomahelvítisfrændanumað.Hugmyndin um yfirburðieinnarþjóðaryfirannarriáauðvitaðrætursínaraðrekjatilþjóðernisvakningarþeirrarsemáttisérstaðánítjánduöld. Þaðerstuttstökkfráþvíaðþjóðireigiaðverjahagsmunisínagegnyfirgangiannarrayfiríaðþjóðirþurfiaðgætaþessaðhaldahreinleikasínum.Gleymumheldurekkisýfilisnum.
 • Í nóvember 1938, þegarofsókniráhendurgyðingumvoruaðfærastíaukana, fórungurgyðinguraðnafni Herschel GrynszpaníheimsókníþýskasendiráðiðíParís, þarsemhannbjó. HannhafðifengiðpóstkortfráættingjumíÞýskalandiogfannstaðhannyrðiaðgeraeitthvaðtilaðvekjaathygliheimsinságrimmdnasista.Hannskautsendiráðsstarfsmanníkviðinnogsálésttveimdögumsíðar. Þegar Hitler fréttafþvívarhannstadduríveisluþarsemhannáttiaðhaldaræðu. HannyfirgafsamkvæmiðogáróðursmálaráðherrannJósefGöbbelsfluttiræðuíhansstaðogtókframaðNasistaflokkurinnmyndiekkihvetjatilaðgerðagegngyðingumútafþessumorði, en aðsamaskapiyrðuslíkaraðgerðirekkihindraðarefþærspryttuupp.Um alltÞýskalandvoruheimili, vinnustaðirogbænastaðirgyðingamölvaðirogbrenndir.Dæmigertfyrirorðræðuþeirrasemkúga??? Viðerumekkiaðgeraneittrangt – þaðeruhinir – viðerumbaraaðverjaokkur.Gleymumþvísamtekkiaðeflaustvorualliríseinniheimsstyrjöldinni – hvaðaþjóðarsemþeirvoru – aðgerasittbestaogígóðritrú.En allavega, sumirteljaaðþessinótthafiveriðupphafiðaðútrýmingaráætlunnasistagegngyðingum.
 • Sjaldaníveraldarsögunnihefuráróðriveriðbeittjafnsnilldarlegaogávaldatímanasista. Hitler skrifaði um þaðíbókinnisinniaðmikilvægtværiaðkomaáframfæriþeimhliðumsannleikanssemkæmusérvelfyrirnasista – alls ekkiaðsegjahlutlausansannleikaogleyfafólkiaðhugsasjálfu.Í fyrstuvartilgangurinnmeðáróðrinumsáaðaflanasistaflokknumfylgis.Þegarþeirkomusttilvaldavarðtilgangurinnsáaðæsaþjóðinauppíhatrigegnóvinum.Í stríðinuvaraðaltilgangurinnmeðáróðrinumaðbirtamyndafóvininumsemómennskumskrímslumogaumingjum. Þýskuhermennirnirvoruauðvitaðmannúðlegaþenkjandihetjur.Notastvarviðdagblöð, bæðiþýskogílöndumsemvoruhernumin; ræðumenn (sérstaklegagotttólþvíþaðererfiðaraaðveraósammálagóðumræðumanni en góðriblaðagrein), plaköt, kvikmyndir, bækur (líkabarnabækur) ogmyndasögublöð. Fræðibækurvorugefnarút (allskonarplatvísindi um yfirburðiarískastofnsins), útvarpvarmikiðnotað, ýmistímaritogmeiraðsegjalistaverk (málverkogstyttur)
 • Markvisstvarunniðaðþvíaðinnrætabörnumogunglingumréttarskoðanirogskilyrðislausahlýðniviðforingjann. Hitlersæskanvarstarfræktfyrir 14-18 áradrengi en þaðvorulíkatilstelpuflokkarog 10-14 áradrengjastarfblómstraðimikið.Í stuttumálivarþaðþannigaðskátahreyfinginvarbönnuðoghitlersæskantókvið en þarvarmunmeiriáherslaálíkams- ogherþjálfun.
 • Nasismi

  1. 1. Samfélagsfræði<br />Nasismi<br />
  2. 2. FániÞýskalands<br />
  3. 3. Bókin<br />ViereinhalbJahre (des Kampfes) gegenLüge, Dummheit und Feigheit<br />
  4. 4. Darwin<br />
  5. 5. Gyðingar<br />
  6. 6. DerFührer<br />
  7. 7. Frændinn<br />http://www.medicalnewstoday.com/releases/74776.php<br />
  8. 8. Kristalnóttin<br />
  9. 9. Áróður<br />
  10. 10. Hitlersæskan<br />
  11. 11. Helstuplayerar<br />

  ×