Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Biz.development kyiv

809 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Business, Reisen
 • Login to see the comments

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Biz.development kyiv

 1. 1. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА У М.КИЄВІ
 2. 2. Київ є лідером серед регіонів України з підтримки та розвитку підприємництва <ul><li>за період 2006-І квартал 2010 року, з часу обрання Л.М. Черновецького Київським міським головою, досягнуто значних позитивних змін у сфері розвитку підприємництва, реалізації державної регуляторної політики та дозвільної системи </li></ul><ul><li>за рейтинговою оцінкою, яку щорічно здійснює Держкомпідприємництва, Київ з 2006 по 2008 рік стабільно займав перше місце </li></ul><ul><li>загальна кількість суб'єктів підприємництва, які сплачують податки, зросла у 2009 році порівняно з 2005 роком майже у 1,5 рази та становила 334,7 тис. суб'єктів, з них 130,9 тис. юридичних осіб та 184,9 тис. фізичних осіб-підприємців </li></ul><ul><li>до Зведеного бюджету від них надійшло у 2009 році 39,6 млрд. грн., що в 1,7 рази більше, ніж у 2005 році </li></ul><ul><li>у 2008 році у Києві на 10 тис. осіб наявного населення припадало 243 малих підприємства, що у 3,4 рази більше, ніж в середньому по Україні </li></ul>
 3. 6. Здійснювалась реалізація дворічних міських програм розвитку малого та середнього підприємництва <ul><li>успішно виконано Київську міську програму підтримки малого та середнього підприємництва на 2007-2008 роки </li></ul><ul><li>за висновком Держкомпідприємництва в питаннях фінансування програм розвитку підприємництва столиця є прикладом для решти регіонів: обсяги бюджетного фінансування міської програми на 2007-2008 роки становили 80% загальних обсягів фінансування всіх регіональних програм </li></ul><ul><li>у м. Києві вперше в Україні розроблено та затверджено Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва на період до 2015 року </li></ul><ul><li>розроблена та реалізується Київська міська програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2009 - 2010 роки, спрямована на виконання Стратегії </li></ul>
 4. 7. Обсяги фінансування регіональних програм розвитку підприємництва у 2007-2008 роках (стаття бюджету &quot;підтримка малого та середнього підприємництва&quot;)
 5. 8. Діє механізм фінансової підтримки суб’єктів підприємництва шляхом часткового відшкодування за рахунок коштів міського бюджету відсотків по отриманих кредитах <ul><li>За таким механізмом підприємцям відшкодовано протягом 2006-2009 років з міського бюджету майже 100,0 млн. грн. </li></ul><ul><li>Не дивлячись на наявність кризових явищ, винайдено можливість виділення у 2008-2009 роках коштів з міського бюджету для реалізації програми фінансово-кредитної підтримки підприємців </li></ul><ul><li>Результатом такої підтримки є розширення діяльності суб’єктів підприємництва, створення на них протягом 2006-2009 років майже 3,3 тис. нових робочих місць </li></ul>
 6. 9. Обсяги бюджетних коштів, спрямованих на часткове відшкодування відсотків по кредитах, за 2007-2008 роки Всього по Україні 65,0 млн.грн.; 100% Інші регіони України 13,3 млн.грн. 20,5% м. Київ 51,7 млн.грн. 79,5%
 7. 10. <ul><li>регуляторні акти приймалися прозоро з урахуванням зауважень та пропозицій суб'єктів господарювання та громадських об'єднань підприємців і роботодавців </li></ul><ul><li>створено робочу групу за участі представників громадських об’єднань підприємців, якою переглядались регуляторні акти міського рівня щодо їх відповідності реальним потребам та вимогам ринку для подальшого внесення змін та доповнень до них або їх скасування </li></ul>Забезпечувалось виконання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”
 8. 11. Київ – це єдиний регіон України, де запроваджено міську освітню програму для підприємців <ul><li>половина вартості освітніх послуг за програмою сплачувалась за рахунок міського бюджету </li></ul><ul><li>Програма спрямована на впровадження сучасних ефективних методів управління у сфері підприємництва та дозволяє набути практичного досвіду ведення бізнесу. До Програми було залучено понад 1100 підприємців м. Києва </li></ul><ul><li>виконувалась Програма заходів з перепідготовки управлінських кадрів у сфері підприємництва “Українська ініціатива”. Протягом 2006-2009 років закінчили програму з отриманням сертифікату 338 підприємців, пройшли стажування на підприємствах країн ЄС 196 спеціалістів </li></ul><ul><li>впроваджено проект “Київський ресурсний центр”, спрямований на оптимізацію доступу підприємців до ресурсів, в тому числі кадрових </li></ul>
 9. 12. Запроваджено в усіх 10 районах міста здійснення державної реєстрації суб’єктів підприємництва в режимі он-лайн <ul><li>державна реєстрація суб’єктів господарювання проводиться в режимі реального часу. Підприємець отримує Свідоцтво про державну реєстрацію у термін від однієї години до одного робочого дня в залежності від кількості засновників </li></ul><ul><li>протягом 2007-2009 років зареєстровано 108 тис. новостворених суб’єктів господарювання </li></ul><ul><li>з метою спрощення процедур започаткування бізнесу створено згідно з рішенням Київради та функціонує Центр по наданню послуг суб'єктам підприємництва з районними структурними підрозділами, де підприємці отримують офісні, інформаційно-консультативні та інші послуги </li></ul><ul><li>для удосконалення роботи державних реєстраторів проводились семінари-тренінги та круглі столи </li></ul>
 10. 14. В усіх 10 районах міста організовані у 2006 році та діють дозвільні центри <ul><li>вирішені питання матеріально-технічного забезпечення діяльності районних дозвільних центрів </li></ul><ul><li>скорочені терміни та спрощені процедури отримання документів дозвільного характеру на районному рівні </li></ul><ul><li>з початку діяльності дозвільних центрів підприємці отримали в них майже 80 тис. документів дозвільного характеру </li></ul><ul><li>для удосконалення діяльності дозвільних центрів проводились семінари та круглі столи </li></ul>
 11. 15. З 1 листопада 2007 року розпочав роботу міський дозвільний центр „Єдиний офіс” <ul><li>через неврегульованість в Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» існування дозвільного центру та адміністратора на рівні міста Києва, здійснено роботу із розробки та прийняття необхідних рішень Київської міської влади щодо створення міського дозвільного центру </li></ul><ul><li>для започаткування його діяльності підготовлено та прийнято три рішення Київради, розпорядження Київського міського голови та два розпорядження Київської міської державної адміністрації </li></ul><ul><li>затверджено порядок взаємодії „Єдиного офісу” із структурними підрозділами міськдержадміністрації і комунальними підприємствами, уповноваженими надавати документи дозвільного характеру </li></ul><ul><li>розроблено концепцію функціонування Єдиного дозвільного центру </li></ul><ul><li>визначено структуру стандартів процедур видачі документів дозвільного характеру </li></ul><ul><li>відпрацьовано та подано на обговорення в комісії Київради 8 проектів рішень Київської міської ради щодо процедур підготовки та видачі дозволів </li></ul><ul><li>з 1 квітня 2008 року розпочато прийом суб'єктів господарювання в міському “Єдиному офісі”. До роботи залучено 17 міських дозвільних органів. У форматі Єдиного офісу видається 47 видів документів дозвільного характеру. Протягом 2009-І кварталу 2010 року підприємці отримали 974 документа дозвільного характеру </li></ul><ul><li>для організації та підвищення ефективності діяльності дозвільного центру з 2007 року проведено 3 семінари, 5 круглих столів, 7 нарад, громадські слухання </li></ul>
 12. 16. Здійснено заходи щодо впорядкування розміщення МАФ для здійснення підприємницької діяльності <ul><li>створено міську робочу групу із перевірки правомірності розміщення МАФ для здійснення підприємницької діяльності на території м. Києва та десять районних робочих підгруп </li></ul><ul><li>сформовано базу даних суб’єктів підприємництва, які здійснюють свою діяльність в МАФах (5884 МАФ) </li></ul><ul><li>створено перелік МАФів, що підлягають демонтажу </li></ul><ul><li>проведено 11 засідань міської робочої групи щодо організації роботи із демонтажу МАФ в районах м. Києва </li></ul>
 13. 17. Підприємці столиці найкраще забезпечені інформаційно-консультативними послугами <ul><li>набули розвитку Інтернет – ресурси: „Столичний діловий портал”, „МЕТ-ОНЛАЙН” </li></ul><ul><li>виходили в ефір спеціалізовані телепрограми – „Бізнес-ситуація”, „Старт”, „Бізнес-лабіринти”, „Бізнес-сектор” </li></ul><ul><li>видавались та безоплатно розповсюджувались брошури з актуальних питань підприємництва </li></ul><ul><li>запроваджено випуск періодичного спеціалізованого журналу „Підприємець столиці” </li></ul><ul><li>проводились конференції, круглі столи, семінари із залученням підприємців </li></ul>
 14. 18. У Києві зосереджено найбільше, порівняно з іншими регіонами, об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва <ul><li>активно працював КП „Київський міський бізнес-центр” </li></ul><ul><li>створені районні центри інформаційно-консультативних послуг </li></ul><ul><li>у Києві зосереджено третину всіх бізнес-центрів та інформаційно-консультативних установ, половину лізингових компаній, дві третини інвестиційних та інноваційних фондів України </li></ul>
 15. 19. Станом на 01.01.2010
 16. 20. Спільно з Київською торгово-промисловою палатою реалізовувалась програма „Київська якість” <ul><li>на підприємствах-дипломантах програми здійснювались заходи із залученням коштів міського бюджету з розробки систем менеджменту якості відповідно до міжнародних стандартів ISO 9000 </li></ul>
 17. 21. Запроваджено проведення щорічного Київського міського конкурсу „Молодий підприємець року” <ul><li>протягом 2006 - 2009 років у конкурсі взяли участь 477 молодих підприємців </li></ul><ul><li>на основі досвіду проведення Київського міського конкурсу запроваджено Всеукраїнський конкурс „Молодий підприємець року” </li></ul><ul><li>переможці міських конкурсів брали участь та ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу </li></ul>
 18. 22. Легалізація грального бізнесу та захист соціально-психологічного здоров'я киян <ul><li>з 2006 року за ініціативою заступника голови Київської міської державної адміністрації Л.Денисюк розпочато здійснення контролю за сферою грального бізнесу на території м. Києва </li></ul><ul><li>у м. Києві, єдиному з регіонів України, затверджені Ліцензійні умови організації діяльності з проведення азартних ігор, які дають можливість легітимізувати гральний бізнес </li></ul><ul><li>прийнято рішення Київської міської ради від 09.03.2006р. № 167/3258 „Про затвердження порядку розміщення закладів грального бізнесу у м. Києві”, що встановлювало заборону розміщення гральних закладів в житлових приміщеннях та розташування менш ніж 500 метрів від навчальних, медичних закладів та культових споруд </li></ul><ul><li>прийнято рішення Київської міської ради від 22.08.2007 №143/1977 “Про заборону несанкціонованого розміщення гральних автоматів, іншого грального обладнання та гральних закладів у м. Києві” </li></ul><ul><li>прийнято розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.02.2008 №171 „Про здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері грального бізнесу”. </li></ul><ul><li>постійно здійснювались перевірки суб'єктів грального бізнесу та вживались заходи щодо усунення порушень </li></ul><ul><li>завдяки проведеним заходам по контролю та впорядкуванню грального бізнесу на території м. Києва додатково залучено до міського бюджету понад 40 млн.грн. </li></ul>
 19. 23. Здійснювалась співпраця з громадськими об'єднаннями підприємців та роботодавців <ul><li>працювала Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при Київському міському голові </li></ul><ul><li>проведено 2 загальноміські форуми підприємців </li></ul><ul><li>готувались спільні пропозиції щодо розвитку підприємництва, які направлені Президенту, Верховній Раді, Кабінету Міністрів України </li></ul>

×