Ze p marketing reflektor 2012

B

Marketing trendeket vizsgáló kutatásunkban közel félszáz marketingvezetőt kértünk fel válaszadásra, amelynek eredményeit az alábbi prezentációban mutatjuk be. Legfőbb célunk a Markeing Reflektorral az volt, hogy ráirányítsuk a figyelmet az előremutató megoldások fontosságára.

Marke&ng	
  Reflektor	
  2012	
  |	
  Vezetői	
  összefoglaló	
  
Minta	
  és	
  módszertan	
  
Nagy	
   örömünkre	
   szolgált,	
   hogy	
   a	
   megkereseD	
   Partnereink	
   több	
   mint	
   fele	
   vállalkozoD	
   a	
   kutatásban	
   való	
  
részvételre,	
   amelynek	
   során	
   43	
   vállalat	
   képviselője	
   kapoD	
   felkérést	
   az	
   online	
   kérdőívünk	
   kitöltésére.	
   A	
  
válaszadók	
   közöD	
   egyaránt	
   szerepeltek	
   cégvezetők,	
   felső-­‐	
   és	
   középvezetők.	
   Köszönhetően	
   az	
   iparági	
  
sokféleségnek	
   az	
   eredmények	
   segítségével	
   betekintést	
   nyerhetünk	
   az	
   aktuális	
   marke&ngtrendekkel	
  
szembeni	
  aStűdök	
  összehasonlítására,	
  megismerésére.	
  	
  
Legfőbb	
  célunk	
  a	
  Marke&ng	
  Reflektorral	
  az	
  volt,	
  hogy	
  ráirányítsuk	
  a	
  figyelmet	
  az	
  előremutató	
  megoldások	
  
fontosságára.	
  	
  	
  
1
3
2
3
8
4 4
telekommunikáció pénzügy kereskedelem termelés szolgáltatás egyéb NA
26	
  
vezető
1	
  
N
A
„Értékesítés	
  támogató	
  eszköz,	
  mely	
  a	
  kutatástól	
  a	
  kommunikáción	
  át	
  a	
  visszamérésig,	
  minőségellenőrzésig	
  
segí&	
  a	
  hatékony	
  értékesítést.”	
  –	
  ügyvezető	
  
„Költségcsökkentés	
  és	
  racionalizálás	
  melleD,	
  az	
  integrált	
  marke&ng	
  kommunikációban	
  az	
  online	
  és	
  web2-­‐
es	
  elemek	
  kapnak	
  kiemelkedő	
  szerepet	
  jelenleg.”	
  -­‐	
  felsővezető	
  	
  	
  
„A	
  marke&ng	
  számunkra	
  az	
  értékesítés	
  hatékonyabbá	
  tételét	
  jelen&,	
  	
  válság	
  idején	
  az	
  értékesítésben	
  kell	
  a	
  
versenytársak	
  előD	
  járni.”	
  –	
  középvezető	
  
	
  
	
  
Mit	
  jelent	
  ma	
  a	
  marke&ng?	
  	
  
A	
   gazdasági	
   válság	
   továbbra	
   is	
   hatással	
   van	
   a	
   vállalatok	
   üzle&	
   magatartására.	
   A	
   marke&ngak&vitások	
  
elsősorban	
  a	
  már	
  rövidtávon	
  megtérülő,	
  értékesítést	
  generáló	
  projektekre	
  helyezik	
  a	
  hangsúlyt	
  ,	
  a	
  stratégiai	
  
lépések	
  ezzel	
  szemben	
  háDérbe	
  szorulnak.	
  	
  	
  
Összegezve	
  a	
  szakértői	
  válaszokat	
  azt	
  látjuk,	
  hogy	
  a	
  	
  megfogalmazoD	
  marke&ngcélok	
  közül	
  előtérbe	
  került	
  a	
  
hatékonyság,	
  az	
  értékesítéstámogatás	
  és	
  a	
  profit.	
  Az	
  eszközök	
  közül	
  a	
  fogyasztókkal	
  közvetlen	
  párbeszédet	
  
lehetővé	
   tevő	
   web2-­‐es	
   kommunikációs	
   csatornák	
   jelen&k	
   a	
   mainstream	
   vonalat.	
   Na	
   de	
   meddig	
   lehet	
  
stratégia	
  nélkül	
  növekedni?	
  
Mit	
  jelent	
  ma	
  a	
  marke&ng?	
  
lehetöség
Marke&ngtrendek	
  értékelése	
  
A	
  vizsgált	
  trendek	
  öt	
  fokozatú	
  skálán	
  történt	
  szakértői	
  értékelése	
  is	
  megerősí&	
  a	
  korábban	
  hangoztatoD	
  
véleményeket.	
  	
  A	
  válaszadók	
  a	
  legnagyobb	
  hangsúlyt	
  a	
  marke&ngak&vitások	
  megtérülésére,	
  illetve	
  a	
  web2–
s	
  technológia	
  fontosságára	
  helyezték.	
  Érdekesség,	
  hogy	
  szemben	
  a	
  nemzetközi	
  trendekkel	
  a	
  technológia-­‐	
  
vezérelt	
   megoldások	
   használata	
   a	
   legkevésbé	
   jellemző,	
   úgymint	
   a	
   Do-­‐It-­‐Yourself	
   marke&ngkutatás	
   és	
   a	
  
mobilmarke&ng,	
  míg	
  a	
  magas	
  élőmunka-­‐igényű,	
  kommunikáció	
  fókuszú	
  közösségi-­‐	
  és	
  tartalommarke&ng	
  
nagyobb	
   népszerűségnek	
   örvend.	
   Kérdés,	
   hogy	
   az	
   innovációban	
   rejlő	
   kockázatok	
   elkerülése	
  
megengedhető-­‐e…	
  	
  	
  	
  
pénzügy	
  
kereskedelem
termelés	
  
szolgáltatás	
  
Marke&ngtrendek	
  értékelése	
  iparáganként	
  
telekom	
  
A	
   pénzügyi	
   szektor	
   továbbra	
   is	
   nehezen	
   találja	
   a	
   kapcsolatot	
   a	
   fogyasztókkal	
   a	
   többiek	
   által	
   preferált	
  
közösségi	
   médiában,	
   ugyanakkor	
   kifejezeDen	
   úDörőnek	
   számít	
   a	
   technológia	
   vezérelt	
   mobilmarke&ng	
  
területén	
  (lásd:	
  Bankok	
  facebook	
  ak&vitása).	
  A	
  globális	
  kutatási	
  piacból	
  egyre	
  nagyobb	
  szeletet	
  kitevő	
  Do-­‐It-­‐
Yourself	
   kutatások	
   iránt	
   pedig	
   értelemszerűen	
   a	
   jó	
   ügyféleléréssel	
   és	
   –adatbázissal	
   rendelkező	
  
kereskedelmi	
   cégek	
   mutatkoznak	
   leginkább	
   nyitoDnak	
   (lásd:	
   Do-­‐It-­‐Yourself).	
   Meggyőződésünk,	
   hogy	
   a	
  
közösségi	
  média	
  és	
  az	
  innovagv	
  kutatási	
  megoldások	
  szinergikus	
  hatását	
  kár	
  lenne	
  veszni	
  hagyni.	
  
	
  	
  
cégvezető	
  
felsővezető	
  
középvezető	
  
Marke&ngtrendek	
  értékelése	
  vezetői	
  szintek	
  szerint	
  
Az	
  eredmények	
  alapján	
  a	
  marke&ngért	
  felelős	
  felsővezetők	
  a	
  legelkötelezeDebbek	
  az	
  aktuális	
   	
  trendekkel	
  
szemben.	
  A	
  középvezetők	
  már	
  kevésbé	
  érzékelik	
  azok	
  jelenlétét	
  a	
  vállala&	
  stratégiában,	
  ha	
  mégis,	
  akkor	
  a	
  
várakozásoknak	
  megfelelően	
  jellemzően	
  az	
  újszerű	
  módszertani	
  megoldásokat	
  helyezték	
  előtérbe.	
  Jól	
  külön	
  
válik	
  tehát	
  a	
  miértekre	
  koncentráló	
  stratégiai	
  és	
  a	
  hogyanra	
  	
  fókuszáló	
  megvalósítási	
  szint.	
  De	
  tényleg	
  csak	
  
a	
  megtérülés	
  és	
  a	
  social	
  media	
  lebeg	
  a	
  cégvezetés	
  szeme	
  előD,	
  ha	
  marke&ngről	
  van	
  szó?	
  
7624	
  Pécs,	
  Barbakán	
  tér	
  1.	
  I +36	
  72	
  510	
  452	
  I office@zepnet.hu	
  I www.zepnet.hu

Recomendados

20161201 iab programmatic_kutatas von
20161201 iab programmatic_kutatas20161201 iab programmatic_kutatas
20161201 iab programmatic_kutatasDaniel Szalay
661 views17 Folien
Marketing kommunikációs ügynökségi körkép 2018 von
Marketing kommunikációs ügynökségi körkép 2018Marketing kommunikációs ügynökségi körkép 2018
Marketing kommunikációs ügynökségi körkép 2018TRL Hungary Kft.
668 views9 Folien
Unaico Prezentacio von
Unaico PrezentacioUnaico Prezentacio
Unaico PrezentacioKornél Hómann
682 views34 Folien
Mamasz kkv-marketing-felmeres-2010 von
Mamasz kkv-marketing-felmeres-2010Mamasz kkv-marketing-felmeres-2010
Mamasz kkv-marketing-felmeres-2010mediapiac
494 views13 Folien
Beadandó strat terv von
Beadandó strat tervBeadandó strat terv
Beadandó strat tervsinka_gergely
9.2K views15 Folien
Kreatív ügynökségek helyzetképe - 2015. Iparági elemzés. von
Kreatív ügynökségek helyzetképe - 2015. Iparági elemzés.Kreatív ügynökségek helyzetképe - 2015. Iparági elemzés.
Kreatív ügynökségek helyzetképe - 2015. Iparági elemzés.TRL Hungary Kft.
759 views27 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Ze p marketing reflektor 2012

Oriana Ecosys Riport, 2015. április, 1. évfolyam, 1. szám von
Oriana Ecosys Riport, 2015. április, 1. évfolyam, 1. számOriana Ecosys Riport, 2015. április, 1. évfolyam, 1. szám
Oriana Ecosys Riport, 2015. április, 1. évfolyam, 1. számOriana
164 views16 Folien
Workshop in the Nobu 20101215 von
Workshop in the Nobu 20101215Workshop in the Nobu 20101215
Workshop in the Nobu 20101215prsmagency
322 views63 Folien
PRSM Workshop in the Nobu 20101215 von
PRSM Workshop in the Nobu 20101215PRSM Workshop in the Nobu 20101215
PRSM Workshop in the Nobu 20101215prsmagency
171 views63 Folien
HC bemutatkozo von
HC bemutatkozoHC bemutatkozo
HC bemutatkozoHegedűs Zsolt
288 views13 Folien
Mitől lesz sikeres egy controller? von
Mitől lesz sikeres egy controller?Mitől lesz sikeres egy controller?
Mitől lesz sikeres egy controller?IFUA Horváth & Partners
706 views13 Folien
Partnerség a marketingben von
Partnerség a marketingbenPartnerség a marketingben
Partnerség a marketingbenDiasporaUngaria
3.2K views25 Folien

Similar a Ze p marketing reflektor 2012(20)

Oriana Ecosys Riport, 2015. április, 1. évfolyam, 1. szám von Oriana
Oriana Ecosys Riport, 2015. április, 1. évfolyam, 1. számOriana Ecosys Riport, 2015. április, 1. évfolyam, 1. szám
Oriana Ecosys Riport, 2015. április, 1. évfolyam, 1. szám
Oriana164 views
Workshop in the Nobu 20101215 von prsmagency
Workshop in the Nobu 20101215Workshop in the Nobu 20101215
Workshop in the Nobu 20101215
prsmagency322 views
PRSM Workshop in the Nobu 20101215 von prsmagency
PRSM Workshop in the Nobu 20101215PRSM Workshop in the Nobu 20101215
PRSM Workshop in the Nobu 20101215
prsmagency171 views
Online üzletikommunikácio KKV-eknak von Softinvent
Online üzletikommunikácio KKV-eknakOnline üzletikommunikácio KKV-eknak
Online üzletikommunikácio KKV-eknak
Softinvent301 views
22. összefoglaló feljegyzés agilis pm vezetői szemmel - 2015január22 von Pronay46
22. összefoglaló feljegyzés  agilis pm vezetői szemmel - 2015január2222. összefoglaló feljegyzés  agilis pm vezetői szemmel - 2015január22
22. összefoglaló feljegyzés agilis pm vezetői szemmel - 2015január22
Pronay46328 views
Mit értünk digitalizáció alatt? A digitalizáció öt pillére a versenyképes vál... von petermoricz
Mit értünk digitalizáció alatt? A digitalizáció öt pillére a versenyképes vál...Mit értünk digitalizáció alatt? A digitalizáció öt pillére a versenyképes vál...
Mit értünk digitalizáció alatt? A digitalizáció öt pillére a versenyképes vál...
petermoricz365 views
1. feladat von varszil
1. feladat1. feladat
1. feladat
varszil617 views
26. összefoglaló feljegyzés tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201... von Pronay46
26. összefoglaló feljegyzés  tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...26. összefoglaló feljegyzés  tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...
26. összefoglaló feljegyzés tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...
Pronay46541 views
Mit csinál egy online marketinges? von Beachegg
Mit csinál egy online marketinges? Mit csinál egy online marketinges?
Mit csinál egy online marketinges?
Beachegg340 views
In vs outsourcing problematika von bittnerz
In vs outsourcing problematikaIn vs outsourcing problematika
In vs outsourcing problematika
bittnerz207 views
Pedersen & Partners - Case Study von Pannonwatt Zrt.
Pedersen & Partners - Case StudyPedersen & Partners - Case Study
Pedersen & Partners - Case Study
Pannonwatt Zrt.478 views
Online hirdetési piac tendenciái von Mákos Szabolcs
Online hirdetési piac tendenciáiOnline hirdetési piac tendenciái
Online hirdetési piac tendenciái
Mákos Szabolcs798 views
Magyar Minőség 2021. 1. Jók a legjobbak között von Tamas Fodor
Magyar Minőség 2021. 1. Jók a legjobbak közöttMagyar Minőség 2021. 1. Jók a legjobbak között
Magyar Minőség 2021. 1. Jók a legjobbak között
Tamas Fodor128 views

Ze p marketing reflektor 2012

 • 1. Marke&ng  Reflektor  2012  |  Vezetői  összefoglaló  
 • 2. Minta  és  módszertan   Nagy   örömünkre   szolgált,   hogy   a   megkereseD   Partnereink   több   mint   fele   vállalkozoD   a   kutatásban   való   részvételre,   amelynek   során   43   vállalat   képviselője   kapoD   felkérést   az   online   kérdőívünk   kitöltésére.   A   válaszadók   közöD   egyaránt   szerepeltek   cégvezetők,   felső-­‐   és   középvezetők.   Köszönhetően   az   iparági   sokféleségnek   az   eredmények   segítségével   betekintést   nyerhetünk   az   aktuális   marke&ngtrendekkel   szembeni  aStűdök  összehasonlítására,  megismerésére.     Legfőbb  célunk  a  Marke&ng  Reflektorral  az  volt,  hogy  ráirányítsuk  a  figyelmet  az  előremutató  megoldások   fontosságára.       1 3 2 3 8 4 4 telekommunikáció pénzügy kereskedelem termelés szolgáltatás egyéb NA 26   vezető 1   N A
 • 3. „Értékesítés  támogató  eszköz,  mely  a  kutatástól  a  kommunikáción  át  a  visszamérésig,  minőségellenőrzésig   segí&  a  hatékony  értékesítést.”  –  ügyvezető   „Költségcsökkentés  és  racionalizálás  melleD,  az  integrált  marke&ng  kommunikációban  az  online  és  web2-­‐ es  elemek  kapnak  kiemelkedő  szerepet  jelenleg.”  -­‐  felsővezető       „A  marke&ng  számunkra  az  értékesítés  hatékonyabbá  tételét  jelen&,    válság  idején  az  értékesítésben  kell  a   versenytársak  előD  járni.”  –  középvezető       Mit  jelent  ma  a  marke&ng?    
 • 4. A   gazdasági   válság   továbbra   is   hatással   van   a   vállalatok   üzle&   magatartására.   A   marke&ngak&vitások   elsősorban  a  már  rövidtávon  megtérülő,  értékesítést  generáló  projektekre  helyezik  a  hangsúlyt  ,  a  stratégiai   lépések  ezzel  szemben  háDérbe  szorulnak.       Összegezve  a  szakértői  válaszokat  azt  látjuk,  hogy  a    megfogalmazoD  marke&ngcélok  közül  előtérbe  került  a   hatékonyság,  az  értékesítéstámogatás  és  a  profit.  Az  eszközök  közül  a  fogyasztókkal  közvetlen  párbeszédet   lehetővé   tevő   web2-­‐es   kommunikációs   csatornák   jelen&k   a   mainstream   vonalat.   Na   de   meddig   lehet   stratégia  nélkül  növekedni?   Mit  jelent  ma  a  marke&ng?   lehetöség
 • 5. Marke&ngtrendek  értékelése   A  vizsgált  trendek  öt  fokozatú  skálán  történt  szakértői  értékelése  is  megerősí&  a  korábban  hangoztatoD   véleményeket.    A  válaszadók  a  legnagyobb  hangsúlyt  a  marke&ngak&vitások  megtérülésére,  illetve  a  web2– s  technológia  fontosságára  helyezték.  Érdekesség,  hogy  szemben  a  nemzetközi  trendekkel  a  technológia-­‐   vezérelt   megoldások   használata   a   legkevésbé   jellemző,   úgymint   a   Do-­‐It-­‐Yourself   marke&ngkutatás   és   a   mobilmarke&ng,  míg  a  magas  élőmunka-­‐igényű,  kommunikáció  fókuszú  közösségi-­‐  és  tartalommarke&ng   nagyobb   népszerűségnek   örvend.   Kérdés,   hogy   az   innovációban   rejlő   kockázatok   elkerülése   megengedhető-­‐e…        
 • 6. pénzügy   kereskedelem termelés   szolgáltatás   Marke&ngtrendek  értékelése  iparáganként   telekom   A   pénzügyi   szektor   továbbra   is   nehezen   találja   a   kapcsolatot   a   fogyasztókkal   a   többiek   által   preferált   közösségi   médiában,   ugyanakkor   kifejezeDen   úDörőnek   számít   a   technológia   vezérelt   mobilmarke&ng   területén  (lásd:  Bankok  facebook  ak&vitása).  A  globális  kutatási  piacból  egyre  nagyobb  szeletet  kitevő  Do-­‐It-­‐ Yourself   kutatások   iránt   pedig   értelemszerűen   a   jó   ügyféleléréssel   és   –adatbázissal   rendelkező   kereskedelmi   cégek   mutatkoznak   leginkább   nyitoDnak   (lásd:   Do-­‐It-­‐Yourself).   Meggyőződésünk,   hogy   a   közösségi  média  és  az  innovagv  kutatási  megoldások  szinergikus  hatását  kár  lenne  veszni  hagyni.      
 • 7. cégvezető   felsővezető   középvezető   Marke&ngtrendek  értékelése  vezetői  szintek  szerint   Az  eredmények  alapján  a  marke&ngért  felelős  felsővezetők  a  legelkötelezeDebbek  az  aktuális    trendekkel   szemben.  A  középvezetők  már  kevésbé  érzékelik  azok  jelenlétét  a  vállala&  stratégiában,  ha  mégis,  akkor  a   várakozásoknak  megfelelően  jellemzően  az  újszerű  módszertani  megoldásokat  helyezték  előtérbe.  Jól  külön   válik  tehát  a  miértekre  koncentráló  stratégiai  és  a  hogyanra    fókuszáló  megvalósítási  szint.  De  tényleg  csak   a  megtérülés  és  a  social  media  lebeg  a  cégvezetés  szeme  előD,  ha  marke&ngről  van  szó?  
 • 8. 7624  Pécs,  Barbakán  tér  1.  I +36  72  510  452  I office@zepnet.hu  I www.zepnet.hu