Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Aprenents de psicòleg

 1. Aprenentatge i Eines Col·laboratives Implicacions educatives i socials APRENENTS DE PSICÒLEG Albert Viaplana Torras Nieves Rodríguez Melero Patrocinio Martos García Rat Puigvert Pérez
 2. Introducció Aprenentatge interacció amb medi ambient/persones Interacció font d'assimilació a nivell cognitiu/afectiu/social Col·laboració factor clau de l'evolució  L'intercanvi, factors decisius en el  La interdependència desenvolupament humà.  L'activitat grupal  Vigostky parlava dels "beneficis cognitius i afectius que comporta l'aprenentatge grupal com a element que estableix un vincle dialèctic entre procés educatiu i el procés de socialització humana", L. S. Vigostky (1982).
 3. Objectius • Reflexionar sobre les relacions entre aprenentatge formal i informal. • Transmetre de manera senzilla i entenedora a què fan referència els conceptes d'aprenentatge col·laboratiu,aprenentatge invisible, sharisme, connectivisme, edupunk, educació 3.0, etc • Fer un inventari i una petita anàlisi d'algunes de les eines (les més populars o útils) que permeten el treball col·laboratiu. • Reflexionar sobre l'ús les eines col·laboratives, els canvis de paradigma en el món educatiu i les seves implicacions socials.
 4. Continguts • Definició dels diferents tipus de conceptes relacionats amb l'aprenentatge formal, no formal i informal arran de la irrupció de les noves eines tecnològiques:aprenentatge col·laboratiu, aprenentatge invisible, sharisme, connectivisme, edupunk... • Llistat i classificació d'eines que fan possible l'aprenentatge col·laboratiu. • Presentació i interpretació de les dades recopilades. • Implicacions a nivell educatiu i social de l'ús de les noves eines.
 5. Eines d'aprenentatge col·laboratiu Capacitat de canviar paradigmes tant dins com a fora de l’aprenentatge formal. A Aprenentatge formal p r e • Anys 70: tècniques audiovisuals n e • Anys 80 i 90: ensenyament assistit per ordinador, informàtica educativa, n els mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació; t a • Segle XXI: e-learning, web.2.0 i gestió del coneixement. t g e De l'ensenyament instruccional a l'ensenyament basat en competències (centrat en el grup i en la col·laboració). i n Aprenentatge informal v i s • TIC faciliten/ incrementen el treball col·laboratiu i b • Sharisme, connectivisme, edupunk, aprenentatge invisible… l e
 6. Revolució tecnològica • Canvis en els models de desenvolupament de les institucions educatives • Canvis en els models a través del qual les persones podem aprendre fora de les institucions. Noves eines tecnològiques •Revolució en el món de l’aprenentatge •Revolució en el món laboral • Fortes implicacions socials
 7. Mapa conceptual
 8. Aprenentatge formal, no formal, informal Aprenentatge col.laboratiu Aprenentatge invisible Sharisme Connectivisme Edupunk Educació Expandida Reflexionem sobre aquests conceptes 8
 9. APRENENTATGE, FORMAL, NO FORMAL I INFORMAL L‟aprenentatge formal es troba avui en Educació dia en un procés de canvi Formal: basada en el sistema reglat d'estudis; institucionalment obligatòria Aprenentatge al llarg de tota la vida fins a certa edat. No formal: opcional, complementària, Aprenentatge informal extraescolar, estructurada en cursos. Es dóna a partir de l'acció que exerceixen les influències Informal: no organitzada, no ambientals. intencional, pròpia de la socialització i de la informació que ens arriba a Amb els ordinadors, les xarxes socials, la connectivitat, la través de diversos mitjans de la vida col·laboració i compartició implícites, multipliquen les seves quotidiana possibilitats. Aprenentatge Col·laboratiu, Aprenentatge Invisible, Connectivitat, Sharisme i Edupunk, formen part d'aquest aprenentatge informal que aporta les noves tecnologies Per a integrar l'aprenentatge formal i l'informal és necessari fer servir Avui en dia s'està plantejant certificar l’aprenentatge metodologies participatives, de treball informal a partir de la demostració de competències grupal, amb exercicis que fomentin la adquirides col·laboració, on es tendeixi a crear contextos reals, amb un aprenentatge negociat que fomenti les competències, Com aprendrem en el futur? amb l'ús de les TIC.
 10. 10 15 20 25 0 5 Classe magistral professor-grup Combinació de classe magistral amb treball en parelles/grups a classe Treball col.laboratiu presencial, entre alumnes a classe, a través de tasques o projectes Classes magistrals combinades amb treball col.laboratiu no presencial (deures 2.0) Resultats enquesta realitzada Treball eclèctic presencial (classe magistral i treball col.laboratiu) i no presencial (deures Com creus que serà l'educació formal del futur a secundària? 2.0) Eliminació de la figura del professor i substitució per ordinadors (segons les teories de Sumatra Mitra)
 11. APRENENTATGE COL·LABORATIU Aprendre dels altres Elements clau: i amb els altres Debat, Reflexió Les TIC posen al servei de Presa de decisions conjunta l'aprenentatge col·laboratiu algunes utilitats com la comunicació asincrònica i sincrònica, wikis i mapes Entorns escolars per a fomentar conceptuals entre d‟altres l'aprenentatge a partir del treball en grup Entorns socials desfavorits per a resoldre problemàtiques que dificulten la convivència Eficàcia de les eines colaboratives en l'àmbit educatiu i en l'ambit laboral 36 Entorns d'ensenyament virtual per 34 a crear i compartir coneixement Sistemes docents per la necessitat 20 Educatiu 18 d‟incorporar les TIC per a facilitar 15 l'ensenyament 8 3 2 2 Entorns laborals per a fomentar el 0 treball col·laboratiu Molt alt Alt Mitjà Baix Molt baix EN XARXA
 12. Models Model competitiu Model col.laboratiu • L‟aula és un espai competitiu • L‟aula és un espai per a la interacció social i l‟aprenentatge de continguts. • Mètodes centrats en el professor • L‟aprenentatge és cooperatiu entre els professors i els alumnes. • El sentit de l‟aprenentatge és fer les coses millor que els altres i • L‟aprenentatge passa per compartir destacar individualment per idees, capacitats, i participar activament. obtenir reconeixement • Els alumnes competeixen per • Hi ha coevaluació, les qualificacions qualificacions altes com a premi s‟obtenen, en part, per la participació en el grup • Els alumnes prefereixen ser líders • Es treballa en grup, en projectes de del grup en les discussions o grup, no individuals. Es comparteix el projectes lideratge i es fomenta la corresponsabilitat
 13. APRENENTATGE INVISIBLE Està basat en cinc principis: • L„Aprenentatge Invisible és aquell que Les competències no evidents resulten aprenem a través de l'exploració, no invisibles als entorns no formals. Es mitjançant una teoria inicial. planteja si els sistemes formals d‟educació estan preparats per estimular “altres” • S'aprèn a través de l'acció, del “fer”. processos d'aprenentatge. Les TIC es fan invisibles. Les tecnologies es fan invisibles per a les generacions que han nascut amb elles. Les competències adquirides en entorns informals són invisibles. La tecnologia representa ampliar els entorns d'aprenentatge i experimentació i reduir la distància entre estudiants, ciutadans i treballadors. Les competències digitals resulten invisibles. Les TIC són adquirides de manera natural, mitjançant l'exploració activa. És fa necessari invisiblitzar certes pràctiques de l’escola /universitat. L'ús de la memòria, els criteris d'avaluació, els processos educatius despersonalitzats, etc. L'aprenentatge invisible permet i ofereix relacions en resulten ineficaços per garantir l'aprenentatge un entorn social i cultural al que cada individu s'adapta individual real. segons els seus interessos, limitacions i possibilitats.
 14. CONNECTIVISME, SHARISME i EDUPUNK Connectivisme  Teoria de l'aprenentatge de l'era digital que explica l'efecte de les TIC sobre la comunicació i l'aprenentatge.  Hi ha moltes formes de connexionisme. Les més comuns, com el Sharisme, són els models de xarxes neuronals. Les unitats o nodes que constitueixen les xarxes estan interconnectades les unes amb les altres. El procesament de la informació es produeix per mitjà dels intercanvis de senyals entre unitats mitjançant les connexions  A internet, la xarxa fomenta un tipus de retroalimentació de coneixement que permet als usuaris mantenir-se actualitzats en el camp en el qual han format connexions. Sharisme Edupunk  Essència de la web 2.0:  Edupunk és una nova compartir per aprendre. És manera de veure també un canvi en la manera de l'educació, partint de la pensar. idea bàsica del do it yourself o fes-ho tu  Principis del Sharisme: mateix. Has sentit a parlar dels Procés d‟intercanvi conceptes de:  Pretén fomentar l'aprenentatge a través Camí del pensament 80 de la creativitat i la 70 60 inventiva. 50 Retroalimentació contínua de 40 30 felicitat 20 10  Edupunk pretén evitar 0 Sí les eines tradicionals de Sharisme Connectivitat E-learning Edupunk Aprenentatg Aprenentatg e divergent Pèrdues amb la cultura No e invisible l'educació i submergir protegida: quant menys l'aula en un treball comparteixes, menys poder tens. crític, col·laboratiu i fins i tot rebel
 15. Eines més utilitzades Xarxes socials Blocs Generalistes: MySpace ,Facebook ,Tuenti Blogger: http://www.blogger.com Neworking: Xing |,Linkedin Wordpress: http://es.wordpress.com/ Crear una xarxa social:Ning Blogoteca: http://www.blogoteca.com/ Crear una xarxa social educativa:edu 2.0,edmodo NireBlog: http://nireblog.com/es Marcadors socials Posterous: https://posterous.com/ Delicio.us, Mister Wong, Diigo Bitacoras: http://bitacoras.com/ Tumblr: Tumblr Microblogging Twitter Edublogs: http://edublogs.org/
 16. Wikis Presentacions/Ofimàtica Enciclopèdia: Wikipedia Google Docs Scribd Proveedors Wikis Calameo Wikispaces: http://www.wikispaces.com/ Docs Nirewiki: http://nirewiki.com/es Glogster Wetpaint: http://www.wetpaint.com/ Eines innovadores per a fer presentacions: Aplicacions educatives de wikis: Prezi Tutorial Prezi, amb Prezi Open social Learning amb Wiki Tinglado Aplicaciones educativas de Prezi los wikis PechaKuchaQuè és Pechakucha? http://www.wikispaces.com/site/for/teachers Slideshare http://www.wetpaint.com/category/education Eina: Slidshare. Tema: activitats educatives amb TIC Eina: Slidshare. Tema: PLE Agregadors (RSS): Eina: Slidshare. Tema: Sobre eudpunk, educació Bloglines Google Reader expandida, connectivisme Feedburner Feedly
 17. I no us perdeu el nostre llistat d’eines TIC! oNotícies oPàgines d´inici oFotos, imatges oVídeo, TV… oEnmagatzament fitxers oLlistat de recursos 2.0 oPodcasting Quines d'aquestes eines utilitzes més sovint? oAudio 100 oMúsica 80 60 40 20 0 Marcadors Socials Wikis electrònic Blogs Otro (Por Xarxes favor… Correu socials
 18. Reflexions sobre les implicacions educatives i socials  Moltes de les opinions que s'han fet sentir últimament arran del moviment 15M incideixen especialment en les mancances del sistema actual d'ensenyament i tenen molt a veure amb el canvi de paradigma educatiu que es proposa, amb diferents matisos, des del Sharisme, el Connectivisme, l´Edupunk, tendències totes elles molt implicades en l'aprenentatge col·laboratiu.  Un tipus d‟aprenentatge col·laboratiu, basat en l'acció, incideix positivament en les futures relacions interpersonals i laborals.  El treball compartit fonamenta la identitat positiva dels individus, entesa aquesta com un procés de construcció social.
 19. Conclusions  Es fa necessari repensar els processos d'aprenentatge tradicional.  Prioritzar l'acció, el pensament i l'emoció, i crear espais que estimulin la creativitat, la reflexió i la confiança és el camí per anar cap a un procés educatiu que s'adapti a la societat actual.  L'aprenentatge col·laboratiu real, ja sigui presencial o en xarxa, s'hauria d'integrar en els contextos d'educació formal de manera més efectiva.  Hi ha eines suficients per aconseguir-ho, i estem aprenent a aprofitar-les. millor.
Anzeige