Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

İş Analizi

5.861 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

İş Analizi

 1. 1. İş Analizi Süreci Beray Çinçin MC Eğitim Dokümanıdır 2013
 2. 2. İş Analizi Nedir? İş analizi, bir işin kapsadığı görevlerin, işin yapıldığı fiziksel-sosyal koşulların ve kapsanan görevlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için çalışanlarda bulunması gereken temel özelliklerin belirlendiği bir süreçtir. (Cascio W.F. 1991; Ghorpade J.V. 1988)
 3. 3. İş Analizinin Aşamaları • • • • • Analiz edilecek işlerin belirlenmesi, Soru formu hazırlama, Bilgi toplama ve gözlem, Bilgilerin tasniflenmesi-değerlendirilmesi, İş analiz bilgilerinin kullanılmasıdır.
 4. 4. İş Analizi Sürecinde Cevaplanan Temel Sorular • Personel ne yapıyor? • Personel işi nasıl yapıyor?(yöntem ve teknikler) • Personelin kullandığı makineler, aletler, donanım, vb. şeyler nelerdir? • Personel yaptığı bu iş sonrasında hangi çıktıları sağlıyor? (ürün, hizmet) • Personelin kendisinden yapması beklenen bu işi normal bir düzeyde yerine getirebilmesi için ne tür yetenek, bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekiyor? (Personelin yaptığı işin gerekleri nelerdir?) • İş hangi koşullarda yapılıyor? (İşin yapıldığı ortam ve çevre faktörleri)
 5. 5. İş Analizinden Elde Edilen Bilgiler Nerelerde Kullanılır? • • • • • • Organizasyon şemasının oluşturulması, Personel seçimi ve işgücü planlaması, İş ve araç gereç dizaynı, Personel eğitimi, Performans değerleme ve ücret yönetimi, Belirsizlikten kaynaklanan sorunların azaltılmasında kullanılır.
 6. 6. İş Analizi Çalışmalarında Bilgi Toplamak için İzlenen Yöntemler Gözlem Anket Mülakat Uzmanların Bilgisine Başvurma Günlük Kayıtlardan Yararlanma İşaretleme Listesi vb. yöntemler
 7. 7. İş Tanımı İş Analizi İş Gerekleri
 8. 8. İş Tanımı Ne Demektir? İş tanımı; iş analizi ile elde edilen bilgilerin sistematik ve bilinçli bir şekilde sunulmasıdır.
 9. 9. İş Tanımının Amaçları • İşin yapılma amacını belirlemek , • Gerekli olan yetenek ve sorumlulukları saptamak, • İşin diğer işlerle ilişkisini belirlemek , • İş şartlarını çalışanlar açısından belirli hale getirmek , • İşin kimliği ve ayrıntılı özelliklerinin, diğer işlerle ilişkilerinin ve onlardan ayrıldığı yönlerin belirlenmesidir.
 10. 10. İş Gerekleri Ne Demektir? İş gerekleri; belirli bir işi yerine getirmek için bireylerin sahip olması gereken yetenek ve becerilerdir. Çalışanda aranacak deneyim, eğitim, fiziksel ve zihinsel özelliklerin belirtildiği bir çalışmadır.
 11. 11. İş Tanımı • İşin Profili İş Gereği • İşin İstediği Çalışan Profili
 12. 12. İş Analizi • İş Tanımı Bölümü • İş Özeti • Görevler • Sorumluluklar • Gerekli Beceriler • Çalışma Koşulları • Performans Standartları İş Tanımı İş Gerekleri • İş Unvanı • Bölüm Yöneticisi • İş No • İş Unvanı • Bölüm Yöneticisi • İş No • İş Özeti • Gerekli Beceriler -Eğitim - Analitik Beceri - Karar Verme Becerisi - İletişim Becerisi -Görünüm • İş ile İlgili Görev ve Sorumluluklar • Çalışma Koşulları • Gerekli Çaba • Diğer
 13. 13. Teşekkürler..

×