Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Sociala medier undersökning

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 23 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Sociala medier undersökning (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Sociala medier undersökning

 1. 1. SOCIALA MEDIER 2012 Hur företag ser på och använder sociala medier i Sverige Be Better Online 2012 1
 2. 2. EN LITEN INTRODUKTION - SÅ HÄR GJORDE VI - OM FÖRFATTAREN - OM BE BETTER ONLINE - PRESENTATION - KEY FINDINGS - ÖKA ER FÖRSÄLJNING Be Better Online 2012 2
 3. 3. SÅHÄR GJORDE VI 2 194 FÖRETAG HAR DELTAGIT I VÅR SOCIALA MEDIER UNDERSÖKNING     E#  stort  antal  företag  inom  diverse  branscher  gavs   möjligheten  a#  delta  i  vår  undersökning.  Nästan           2  200  företag  svarade.  Vi  ställde  tolv  frågor  om   företagens  syn  på  sociala  medier.       SyCet  med  undersökningen  var  a#  skapa  en  bred   uppfa#ning  om  hur  diverse  företag  ser  på  och   använder  sig  av  sociala  medier  i  deras  verksamhet.     Nedan  presenteras  svaren  på  frågorna  samt  en   sammanfa#ning  av  resultaten.     Stort  tack  Dll  alla  som  tog  sig  Dd  a#  svara!     Be Better Online 2012 3
 4. 4. VEM ÄR FÖRFATTAREN MARTIN CHRISTOFFERSON ÄR MANNEN MED GÅSPENNAN   MarDn  Christofferson  läser  Marknadsföring  och   Försäljning  på  Försäljnings  Akademien  i  Mölnlycke.       Utbildningen  syCar  Dll  a#  ge  de  kunskaper  och   färdigheter  som  krävs  för  a#  bli  en  framgångsrik   marknadsförare  i  e#  business-­‐to-­‐business  företag.     MarDn  gjorde  sin  prakDk  hos  Be  Be#er  Online.     Undersökningen  är  tänkt  a#  fungera  som  e#  underlag   Dll  MarDns  examensarbete.     Kursens  mål  är  a#  utveckla  kunskap  och  ge  erfarenhet   av  a#  planera  och  genomföra  en  projektrelaterad   arbetsuppgiC.   Be Better Online 2012 4
 5. 5. VILKA ÄR BE BETTER ONLINE BE BETTER ONLINE HAR SOM IDÈ ATT BRYTA NY MARK   Be  Be#er  Online  är  en  digital  marknadsföringsbyrå  som   arbetar  med  inbound  markeDng.       Vi  hjälper  företag  a#  uppnå  framgång  och  ökad  lönsamhet   på  internet.     Våra  affärsområden  är  sökmotoropDmering,  sociala   medier,  webbutveckling  och  PPC.   Be Better Online 2012 5
 6. 6. FRÅGA 1 I VILKA SOCIALA MEDIER KANALER HAR ERT FÖRETAG VALT ATT FINNAS? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Facebook Twitter Linkedin Youtube Övrigt Ingen närvaro Be Better Online 2012 6
 7. 7. FRÅGA 2 VARFÖR HAR ERT FÖRETAG VALT ATT FINNAS I SOCIALA MEDIER? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alla andra finns där Vi hade tid över och Det är värdefullt för Vi ska bli bäst på skapade en närvaro vår verksamhet sociala medier Be Better Online 2012 7
 8. 8. FRÅGA 3 VAD SER NI FÖR VÄRDE I ATT VARA DELAKTIGA I SOCIALA MEDIER? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ekonomiska värden Relationer Varumärkesbyggande Kundservice Inget värde Be Better Online 2012 8
 9. 9. FRÅGA 4 HAR ERT FÖRETAG EN STRATEGI FÖR ATT BYGGA EN AKTIV KUNDBAS I SOCIALA MEDIER? 34% Nej Vet ej Ja 61% 5% Be Better Online 2012 9
 10. 10. FRÅGA 5 HAR ERT FÖRETAG ANLITAT EXTERN HJÄLP KRING SOCIALA MEDIER? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nej Vi känner inte till Vår digitala Ja sådan expertis leverantör sköter detta Be Better Online 2012 10
 11. 11. FRÅGA 6 HAR NI UPPNÅTT ETT ÖNSKVÄRT RESULTAT I SOCIALA MEDIER? 13% 34% Nej Till viss del Ja 53% Be Better Online 2012 11
 12. 12. FRÅGA 7 HUR AGERAR NI PÅ NEGATIV KRITIK I SOCIALA MEDIER? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vi ignorerar den Vi tar bort den Vi bemöter Vi och våra negativ kritik kunder bemöter negativ kritik Be Better Online 2012 12
 13. 13. FRÅGA 8 ÄR NI AKTIVA I DISKUSSIONER KRING ERT FÖRETAG OCH BRANSCH I SOCIALA MEDIER? 7% 45% Ingen aktivitet Viss aktivitet 48% Hög aktivitet Be Better Online 2012 13
 14. 14. FRÅGA 9 GENERERAR ERT FÖRETAG NYA KUNDER GENOM SOCIALA MEDIER? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nej Till viss del Ja Be Better Online 2012 14
 15. 15. FRÅGA 10 SER NI NÅGOT NEGATIVT MED ATT VARA AKTIVA I SOCIALA MEDIER? 29% Nej 48% Ja Vet inte 23% Be Better Online 2012 15
 16. 16. FRÅGA 11 BEVAKAR NI KONKURRENTER I SOCIAL MEDIER? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Nej Ja Till viss del Be Better Online 2012 16
 17. 17. FRÅGA 12 TROR NI ATT SOCIALA MEDIER ÄR EN TREND SOM KOMMER GÅ ÖVER? 3% 12% Ja Nej Kanske 85% Be Better Online 2012 17
 18. 18. SOCIALA MEDIER KEY FINDINGS Sociala medier blir allt viktigare för företag i deras marknadskommunikation. Den främsta anledningen anser vara varumärkesbyggande (67%) och fördjupade kundrelationer (64%). Be Better Online 2012 18
 19. 19. SOCIALA MEDIER KEY FINDINGS En stor del av företagen ser klara och tydliga värden av att finnas i sociala medier (87%) samtidigt som övervägande del (61%) inte har en strategi för att arbeta med sociala medier. Be Better Online 2012 19
 20. 20. SOCIALA MEDIER KEY FINDINGS Majoriteten (53%) av företagen upplever önskvärda resultat i sociala medier och drygt en fjärdedel får idag nya kunder genom sociala medier (26%). Be Better Online 2012 20
 21. 21. SOCIALA MEDIER KEY FINDINGS (3%) av företagen i undersökningen tror att sociala medier en trend som kommer att försvinna. Be Better Online 2012 21
 22. 22. SOCIALA MEDIER ETT RAMVERK SJÄLVDIAGNOSTISERING – SKAPA NYA KUNDER I SOCIALA MEDIER   På  nästa  sida  presenterar  vi  e#  diagram  över  hur  företag   kan  öka  si#  engagemang  och  försäljning  i  sociala  medier.     I  diagrammet  kan  ni  själva  dra  slutsatsen  av  var  ert   företag  befinner  sig  och  idenDfiera  er   utvecklingspotenDal.     Vi    hjälper  er  gärna  a#  förfly#a  ert  företag  mot  ökat   engagemang  och  försäljning  i  sociala  medier.  Vid  intresse   kontakta  något  av  våra  kontor  i  Göteborg  eller  Stockholm   för  a#  boka  in  e#  möte.     Tel:  031-­‐788  02  50,  08-­‐533  32  230   Epost:  socialamedier@bebe#eronline.com   Be Better Online 2012 22
 23. 23. Be Better Online 2012 23

×