Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Programació tallers de lectura 2013 14

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Esquema tipologia textual
Esquema tipologia textual
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Weitere von Beatriu Palau (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Programació tallers de lectura 2013 14

  1. 1. Autora: Beatriu Palau www. lecturaiaprenentatge.blogspot.com Página 1 Exemple de programació general de centre dels “Tallers de lectura”. Educació Primària. Temporalit zació ESTRATÈGIA TEXT Respon a... ESTRUCTURA FORMES (cicles) Setembre, Octubre Hipòtesis. Fer-nos preguntes. Cercar informació. Descobrir el tema. Idea principal (CM, CS) Inferir (CM, CS) Fer resums (CM, CS) Narratiu Què passa? Introducció: Presentació (Qui,com és, on, quan? Nus: Quin problema? Com reacciona el protagonista? Altres personatges... Desenllaç: Qui ho resol? Com acaba? CI: Conte, i còmic. CM: Llegenda, Diari personal, Còmic. CS: Acudits, Novel·la, biografia, reportatge, còmic Novembre Fer-nos preguntes. Cercar informació. Inferir. (CM, CS) Descriptiu Com és? Quan? Descripció: Com són les persones, animals, objectes, llocs...? Quan passa? Ordre: - De general a particular. - De dalt a baix. - De dreta a esquerra. CI: Descripcions persones i animals CM: Endevinalles, Anuncis, Horaris, Menús menjador... CS: Guia turística, caricatura, llistats, Horaris de Tren.
  2. 2. Autora: Beatriu Palau www. lecturaiaprenentatge.blogspot.com Página 2 Desembre. Hipòtesis. Cercar informació. Fer-nos preguntes. Instructiu Com es fa? Com funciona? Ingredients/parts: Què necessitem? Informació precisa i objectiva Procediment: Com ho farem? Ordenació lògica dels fets. Acompanyament de suport gràfic. CI: Receptes cuina CM: Receptes de cuina, Entrades i tiquets. CS: Regles de joc, Normes, Maneig aparells i itineraris. Gener, Febrer Hipòtesis. (CM, CS) Fer-nos preguntes. (CM, CS) Cercar informació. (CM, CS) Inferir. (CM, CS) Fer resums. (CM, CS) Valorar (CM, CS) Argument atiu Què es defensa? -Introducció: Es dóna l’opinió sobre un tema (Tesi) -Argumentació: Es defensa amb diferents idees, teories, experiments... -Conclusió: Afirma la tesi proposada. Blocs contraposats en favor i en contra de la tesi. Intensió persuasiva CI: CM: Debats CS: Crítica de cinema Article d’opinió i editorial.
  3. 3. Autora: Beatriu Palau www. lecturaiaprenentatge.blogspot.com Página 3 Març, Abril (Sant Jordi) Hipòtesis. Descobrir el Tema. Idea principal. (CM, CS) Inferir. (CM, CS) Poètic Quin sentiment provoca? Estrofa: formada per versos amb rima. Cançó: Estrofa + tornada.. CI: refranys, dites i cançons. CM: poemes, dites, eslògan. CS: lletra cançons, dites, poemes i cal·ligrames Maig, Juny Hipòtesis. Cercar informació. Fer-nos preguntes. Inferir. (CM, CS) Conversac ional De què es parla? Diàleg entre persones, animals... Preguntes i respostes. Ús de formules socials. CI: Diàlegs. CM: Còmic, entrevista CS: Qüestionaris , teatre. Tot el curs des de medi Fer resums (CM, CS) Fer mapes conceptuals (CS) Expositiu De què informa? Introducció: Presentació del tema i punt de vista de l’autor. Cos de l’explicació: Relació entre idees i/o amb informacions prèvies. Conclusions: Visió del conjunt. CI: CM: text medi CS: text medi
  4. 4. Autora: Beatriu Palau www. lecturaiaprenentatge.blogspot.com Página 4 Exemple de programació per nivells de l’ensenyament explícit de les estratègies. TALLER DE LECTURA NIVELL: 5è CICLE: Superior Professor: Beatriu CURS 2013-14 TEMPORALITZACIÓ ESTRATEGIA TEXT FORMA TEXTUAL VALORACIÓ Setembre Tema Narratiu Acudits Octubre Idees Principals Descriptiu Guia Turística Novembre Resum Expositiu Text de Medi natural Desembre Fer inferències Poètic Lletra de cançons Gener Cercar informació Instructiu Maneig d’aparells Febrer Estructura del text Argumentatiu Crítica de cinema
  5. 5. Autora: Beatriu Palau www. lecturaiaprenentatge.blogspot.com Página 5 Març Personatges principals Conversacional Obra de teatre Abril Fer-nos preguntes Informatiu Noticia del diari Maig Mapes conceptuals Expositiu Text Medi social Juny Hipòtesis Predictiu Horòscop

×