Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

юбка

 • Als Erste(r) kommentieren

юбка

 1. 1. ЮБКАОд цогцолбор сургуулийн технологийн багш Б.Баярмаа 2012 он
 2. 2. ЮБКАЮбка нь бүстэй хувцас юм
 3. 3. НАРАН ЮБКА
 4. 4. НАРАН ЮБКАНЫ ЭСГҮҮРИЙНЗУРАГ ГАРГАХ ЗААВАРЧИЛГААБүсэлхийн тойргийн хэмжээг дэвтэрт тэмдэглэхМасштабын шугам, харандаа, метр ашиглан зургаа зурахӨгөгдсөн тооцоолох томъѐоны дагуу бодолт хийх
 5. 5. НАРАН ЮБКАНЫ ЭСГҮҮРИЙН ЗУРАГ ГАРГАХ АРГАЧЛАЛ 1 Тооцоолох томъѐо R1=(Бт:2)*0.34 42размер R=(66см:2)*0.34=11см Цэгүүдийн чиглэл О А1баО А2 Байгуулах аргачлал Оцэгээс баруун гар тийш шулуун татаад Оцэгээс 11см-ийн зайд А1 цэгийг тэмдэглэнэ. Мөн Оцэгээс доош чиглэлд шулуун татаад Оцэгээс 11см-ийн зайд А2 цэгийг тэмдэглэнэ. А1 ба А2 цэгүүдийг нумаар холбоно.
 6. 6. ЗУРАГЛАЛО R1 А1R1А2
 7. 7. ЗУРАГЛАЛ
 8. 8. НАРАН ЮБКАНЫ ЭСГҮҮРИЙН ЗУРАГ ГАРГАХ АРГАЧЛАЛ 2 Тооцоолох томъѐо R2=R1+Ую 42размер R2=11см+45см=56см Цэгүүдийн чиглэл А1 Б1ба А2 Б2 Байгуулах аргачлал А1цэгээс баруун гар тийш шулуун дээр А1цэгээс 56см-ийн зайд Б1 цэгийг тэмдэглэнэ. Мөн А2цэгээс доош чиглэлд шулуун дээр А2цэгээс 56см-ийн зайд Б2 цэгийг тэмдэглэнэ. Б1ба Б2 цэгүүдийг нумаар холбоно.
 9. 9. ЗУРАГЛАЛО А1 Б1А2Б2
 10. 10. ГЭРИЙН ДААЛГАВАР Дараах интернет хаягаар орж судлах нэмэлт мэдээлэл авах WWW.OSINKA.RU Мөн Юбка эсвэл SKIRT гэж хайгаад загварын зурагнуудад анализ хийх Өөрт тохирох, өөрийн оѐж өмсөхийг хүсэж байгаа юбканы загварын зургийг зурж ирэх
 11. 11. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

×