Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

9440 Zagwozdka 2 Yacht Clean Servis

3.708 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

9440 Zagwozdka 2 Yacht Clean Servis

 1. 1. Zagwozdka 2 Cool Business Agents
 2. 2. Yacht Clean Service Opis firmy Nasza firma zajmuje się sprzątaniem i renowacją luksusowych jachtów . Zatrudnione w niej będzie 6 osób na następujących stanowiskach: <ul><li>Prezes </li></ul><ul><li>księgowa </li></ul><ul><li>aranżator wnętrz </li></ul><ul><li>kierownik ekipy sprzątającej </li></ul><ul><li>pracownik fizyczny </li></ul><ul><li>pracowniczka fizyczna </li></ul>
 3. 3. Szef Firmy <ul><li>Tomasz Krawczyk - 40 lat, ekonomista, ukończył Szkołę Główną Handlową. W wieku 20 lat, jako student wynajmował się przez kolejne dwa lata w wakacje do sprzątania i obsługi turystów na statkach kursujących po Adriatyku i Morzu Śródziemnym. </li></ul><ul><li>Jest właścicielem małego jachtu. Żeglarstwo jest jego pasją, od najmłodszych lat uczestniczył w zawodach regatowych. W okresie studiów zwyciężył w krajowych i zagranicznych zawodach regatowych. Znany w środowisku żeglarskim. Po studiach pracował w państwowej firmie- najpierw jako magazynier, awansował na kierownika działu zbytu hurtowni chemii gospodarczej. Awansował, ale zrezygnował z posady. Chce się uniezależnić i założyć prywatną firmę. </li></ul><ul><li>Pracowity. kreatywny, optymistyczny, nie boi się ryzyka. Biegle zna angielski. Cechuje go empatia i wrażliwość społeczna. Potrafi być konsekwentny w działaniach. Ma dar przekonywania. </li></ul><ul><li>Właściciel przedsiębiorstwa. W naszej firmie będzie pełnił rolę zarządcy. Do jego zadań należeć będą kontrolowanie pracowników, zamieszczanie ogłoszeń w Internecie, pozyskiwanie funduszy z banków i funduszy unijnych. Jego obowiązkiem będzie także konstruowanie treści umowy dotyczącej sprzątania jachtów. Będzie dbał o rozwój firmy. Jego wynagrodzenie będzie wynosiło 11 000 zł. </li></ul>
 4. 4. Księgowa <ul><li>Imię : Beata </li></ul><ul><li>Nazwisko: Zofija </li></ul><ul><li>Adres : Polna 2/21 Gdańsk </li></ul><ul><li>Telefon: 012 345 678 </li></ul><ul><li>E –mail b_zofija@batalia.com.pl </li></ul><ul><li>Data urodzenia: 15 07 1960 </li></ul><ul><li>Stan cywilny : Wdowa </li></ul><ul><li>Wykształcenie: </li></ul><ul><li>Technikum Ekonomiczne w Gdańsku 1976 - 1979 </li></ul><ul><li>Znajomość języka : angielski na poziomie średnio zaawansowanym </li></ul><ul><li>Inne umiejętności: obsługa komputera, praca z programami biurowymi </li></ul><ul><li>Obecne stanowisko pracy: obecnie na emeryturze </li></ul><ul><li>Doświadczenie zawodowe: </li></ul><ul><li>Księgowa w firmie budowlanej „Cegiełka” </li></ul><ul><li>Główna księgowa w Agencji Turystycznej „Wycieczka” </li></ul>
 5. 5. List motywacyjny <ul><li>Z ogłoszenia zamieszczonego w Gazecie Olsztyńskiej dowiedziałam się o możliwości zatrudnienia w Pańskiej firmie. Chciałbym przedstawić moją kandydaturę na stanowisko księgowej. </li></ul><ul><li>Praca taka jest zgodna z moimi zainteresowaniami i posiadanymi kwalifikacjami. Mam spore doświadczenie w pracy biurowej. Przez 15 lat pracowałam na stanowisku księgowej w firmach „Cegiełka” i „Wycieczka”. Pragnę podkreślić, że ze wszystkich zadań wywiązywałam się z należytą sumiennością, o czym świadczą referencje wystawione mi przez dotychczasowych pracodawców. </li></ul><ul><li>Jestem osobą rzetelną i obowiązkową. Mogę zaoferować pełne zaangażowanie i dyspozycyjność. Lubię pracować przy komputerze. </li></ul><ul><li>Wierzę, iż moje umiejętności będą pomocne w rozwoju firmy. Chciałabym wykorzystać te atuty podczas pracy w Pańskiej firmie. Jeżeli zainteresowała Pana moja kandydatura chętnie stawię się na rozmowę kwalifikacyjną. </li></ul><ul><li>Z wyrazami szacunku </li></ul><ul><li>Beata Zofija </li></ul>
 6. 6. Umowa o pracę <ul><li>Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony, zawarta w dniu 14.03.2010 r. w Gdańsku pomiędzy: Firmą Yacht Clean Service reprezentowanyą przez Tomasza Krawczyka, a Panią Zofiją Beatą zamieszkałej przy ul. Polnej 2/21 w Gdańsku o następującej treści: Pracodawca zatrudnia Pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na stanowisku księgowej na pół etatu i powierza obowiązki określone w zakresie zadań i czynności stanowiących załącznik do niniejszej umowy. </li></ul><ul><li>Pracownik obowiązany jest wykonywać powierzoną pracę w siedzibie pracodawcy. Do zakresu jego obowiązków należą: </li></ul><ul><li>Prowadzenie księgowości firmy, kalkulacja przychodów i dochodów, ewidencjonowanie faktur, kontrolowanie działalności finansowej firmy, kontrolowanie płac. </li></ul><ul><li>W czasie trwania umowy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie płatne na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie o wartości 2 000zł brutto. </li></ul><ul><li>Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Pracownik. </li></ul><ul><li>Beata Zofija Tomasz K </li></ul><ul><li>Podpis pracownika Podpis pracodawcy </li></ul>
 7. 7. Aranżator Wnętrz <ul><li>Imię : Tomasz </li></ul><ul><li>Nazwisko: Puteriusz </li></ul><ul><li>Adres : Igrekowska 12 Gdańsk </li></ul><ul><li>Telefon: 012 123 587 </li></ul><ul><li>E –mail tomasz_puteriusz@batalia.com.pl </li></ul><ul><li>Data urodzenia : 18 02 1984 </li></ul><ul><li>Stan cywilny : kawaler </li></ul><ul><li>Wykształcenie: </li></ul><ul><li>Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych 2005-2009 r. </li></ul><ul><li>Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie od 2009 r. </li></ul><ul><li>Znajomość języka: angielski na poziomie dobrym </li></ul><ul><li>Obecne stanowisko pracy: bezrobotny </li></ul><ul><li>Doświadczenie zawodowe: </li></ul><ul><li>Odbyte praktyki w firmie włókienniczej </li></ul>
 8. 8. List Motywacyjny <ul><li>Szanowny Panie Dyrektorze, </li></ul><ul><li>Jestem zainteresowany pracą w Firmie „Yacht Clean Service” na stanowisku: aranżatora wnętrz. O ofercie dowiedziałem się z ogłoszenia umieszczonego w Internecie . </li></ul><ul><li>Do ubiegania się o pracę w Pańskiej firmie skłoniła mnie branża, którą się Pan zajmuje. Moim celem jest praca, która pozwoliłaby mi rozwijać i wykorzystywać nabytą wiedzę oraz zdobywanie doświadczenia. Uważam, że mogę ubiegać się o to stanowisko ze względu na moje doświadczenie – podczas studiów na Akademii Sztuk Pięknych odbyłem praktykę w firmie włókienniczej. Jestem bezkompromisowy, wrażliwy na krytykę, nieśmiały i nieufny. Jednak zapewniam Pana, że w sprawach związanych ze sztuką, dobraniem kolorów czy wystrojem wnętrz potrafię się porozumieć z każdym typem charakteru. Jestem gotowy pracować jako praktykant przez 6 miesięcy. </li></ul><ul><li>Jeśli moja oferta okaże się dla Pana interesująca, jestem gotowy przybyć na spotkanie i zaprezentować swoją osobę podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Z poważaniem: Tomasz Puteriusz </li></ul>
 9. 9. Umowa o pracę <ul><li>Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony, zawarta w dniu 14.03.2010 r. w Gdańsku pomiędzy: Firmą Yacht Clean Serwis reprezentowaną przez Tomasza Krawczyka, a Panem Puteriuszem Tomaszem zamieszkałym przy ul. Igrekowskiej 12 w Gdańsku o następującej treści: </li></ul><ul><li>Pracodawca zatrudnia Pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na stanowisku aranżatora wnętrz i powierza obowiązki określone w zakresie zadań i czynności stanowiących załącznik do niniejszej umowy. Pracownik obowiązany jest wykonywać powierzoną pracę w siedzibie pracodawcy. Do zakresu jego obowiązków należą: </li></ul><ul><li>Uzyskiwanie informacji od kontrahenta w zakresie potrzeb dotyczących wystroju wnętrza, zapotrzebowanie na wystrój wnętrz, aranżacji wnętrza, dekoracji pomieszczeń. Rozpoznawanie potrzeb estetycznych klientów i realizacja zamówień. Dekoracja jachtu, pomieszczeń jachtowych. </li></ul><ul><li>W czasie trwania umowy pracownik na stanowisku praktykanta będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1 000 zł brutto. Jeżeli praca okaże się rentowna dla firmy po upływie 6 miesięcy otrzyma 3 000 zł brutto wynagrodzenia miesięcznie. </li></ul><ul><li>Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Pracownik. </li></ul><ul><li>Puteriusz Tomasz Tomasz K </li></ul><ul><li>Podpis pracownika Podpis pracodawcy </li></ul>
 10. 10. Kierowniczka ekipy sprzątającej <ul><li>Imię : Maria </li></ul><ul><li>Nazwisko: Wójcik </li></ul><ul><li>Adres : Pocztowa 12 </li></ul><ul><li>Telefon: 154 256 854 </li></ul><ul><li>E –mail: [email_address] </li></ul><ul><li>Data urodzenia: 01 12 1980 </li></ul><ul><li>Stan cywilny : rozwiedziona </li></ul><ul><li>Wykształcenie: Technikum nr 2 w Gdańsku </li></ul><ul><li>Znajomość języka: język angielski na poziomie średnio zaawansowanym </li></ul><ul><li>Obecne stanowisko pracy: Brygadzistka w firmie Cleanex </li></ul><ul><li>Doświadczenie zawodowe: Brygadzistka w firmie Cleanex </li></ul>
 11. 11. List Motywacyjny <ul><li>Z ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej praca.pl dowiedziałam się o możliwości zatrudnienia w Pańskiej firmie. Chciałbym przedstawić moją kandydaturę na stanowisko kierownika zespołu sprzątającego. </li></ul><ul><li>Przez 10 lat pracowałam w firmie Cleanex na stanowisku brygadzisty. Z powodu zmiany kierownictwa zerwałam umowę z w/w firmą. </li></ul><ul><li>Jestem osobą sumienną i pracowitą. Rzetelnie wykonuję zlecone mi zadania. Mam doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Mam dobry kontakt z współpracownikami. Jestem punktualna i obowiązkowa, dotrzymuję umówionych terminów. </li></ul><ul><li>Chciałabym wykorzystać te atuty podczas pracy w Pańskiej firmie. Jeżeli moje kwalifikacje okażą się wystarczające jestem zdecydowana przybyć na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym przez Pana terminie. </li></ul><ul><li>Z wyrazami szacunku </li></ul><ul><li>Maria Wójcik </li></ul>
 12. 12. Umowa o pracę <ul><li>Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony, zawarta w dniu 14.03.2010 r. w Gdańsku pomiędzy: Firmą Yacht Clean Serwis reprezentowaną przez Tomasza Krawczyka, a Panią Wójcik Marią zamieszkałą przy ul. Pocztowej12 w Gdańsku o następującej treści: </li></ul><ul><li>Pracodawca zatrudnia Pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na stanowisku kierownika ekipy sprzątającej i powierza obowiązki określone w zakresie zadań i czynności stanowiących załącznik do niniejszej umowy. Pracownik obowiązany jest wykonywać powierzoną pracę w siedzibie pracodawcy. Do zakresu jego obowiązków należą: </li></ul><ul><li>Kalkulacja kosztów zamówienia </li></ul><ul><li>Zarządzanie sprzętem i środkami firmy </li></ul><ul><li>Pośredniczenie w przekazywaniu informacji innym pracownikom </li></ul><ul><li>Ewidencjonowanie środków czystości </li></ul><ul><li>Sporządzanie umowy z kontrahentem pod dane zamówienie </li></ul><ul><li>Pozyskiwanie informacji od kontrahenta </li></ul><ul><li>W czasie trwania umowy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie płatne na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie o wartości 3 000zł brutto. </li></ul><ul><li>Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Pracownik. </li></ul><ul><li>Maria Wójcik Tomasz K </li></ul><ul><li>Podpis pracownika Podpis pracodawcy </li></ul>
 13. 13. Pracownik Fizyczny <ul><li>Imię : Jan </li></ul><ul><li>Nazwisko: Fęcław </li></ul><ul><li>Adres : Zielona 22/44 Gdańsk </li></ul><ul><li>Telefon : 235 758 412 </li></ul><ul><li>E –mail: [email_address] </li></ul><ul><li>Data urodzenia: 12 02 1964 </li></ul><ul><li>Stan cywilny : żonaty </li></ul><ul><li>Wykształcenie: </li></ul><ul><li>1970 – 1974 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Elblągu profil krawiec </li></ul><ul><li>1982 Kurs tapicerski </li></ul><ul><li>Znajomość języka: rosyjski na poziomie podstawowym </li></ul><ul><li>Obecne stanowisko pracy: od 2007r. bezrobotny </li></ul><ul><li>Doświadczenie zawodowe: </li></ul><ul><li>Krawiec w Teatrze Miejskim w Elblągu 1975 – 1982 </li></ul><ul><li>Tapicer w Teatrze Miejskim w Elblągu1982 – 2007 </li></ul>
 14. 14. List Motywacyjny <ul><li>Szanowny Panie Dyrektorze, </li></ul><ul><li>Jestem zainteresowany pracą w Firmie „Yacht Clean Service” na stanowisku: pracownika fizycznego. O ofercie dowiedziałem się z ogłoszenia umieszczonego w Internecie. </li></ul><ul><li>Do ubiegania się o pracę w Pańskiej firmie skłoniła mnie branża, którą się Pan zajmuje. Od 3 lat jestem bezrobotny i poszukuję pracy. Nie boję się pracować na wodzie. Uważam, że mogę ubiegać się o to stanowisko ze względu na moje doświadczenie – przez 25 lat pracowałem w teatrze, gdzie najpierw szyłem kostiumy, potem wykonywałem dekoracje i rekwizyty. Potrafię naprawiać drobne usterki, znam się bardzo dobrze na środkach czyszczących. Jestem rzetelny, pracowity, punktualny i oszczędny. </li></ul><ul><li>Jeśli moja oferta okaże się dla Pana interesująca, jestem gotowy przybyć na spotkanie i zaprezentować swoją osobę podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Z poważaniem: Jan Fęcław </li></ul>
 15. 15. Umowa o pracę <ul><li>Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony, zawarta w dniu 14.03.2010 r. w Gdańsku pomiędzy: Firmą Yacht Clean Serwis reprezentowaną przez Tomasza Krawczyka, a Panem Fęcławem Janem zamieszkałym przy ul. Czerwonej 24/12 w Gdańsku o następującej treści: </li></ul><ul><li>Pracodawca zatrudnia Pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na stanowisku pracownika fizycznego i powierza obowiązki określone w zakresie zadań i czynności stanowiących załącznik do niniejszej umowy. Pracownik obowiązany jest wykonywać powierzoną pracę w siedzibie pracodawcy. Do zakresu jego obowiązków należą: </li></ul><ul><li>Sprzątanie pomieszczeń jachtowych i wykonywanie prac związanych z konserwacją jachtów, drobnymi usługami krawieckimi i tapicerskimi, szycie z materiału własnego lub powierzonego. </li></ul><ul><li>W czasie trwania umowy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie płatne na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie o wartości 1 500zł brutto. </li></ul><ul><li>Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Pracownik. </li></ul><ul><li>Jan Fęcław Tomasz K </li></ul><ul><li>Podpis pracownika Podpis pracodawcy </li></ul>
 16. 16. Pracownik Fizyczny <ul><li>Imię : Katarzyna </li></ul><ul><li>Nazwisko : Kowalik </li></ul><ul><li>Adres : Jasna 2/3 Malbork </li></ul><ul><li>Telefon: 458 125 435 </li></ul><ul><li>E –mail: k_kowalik@batalia.com.pl </li></ul><ul><li>Data urodzenia: 01 11 1986 </li></ul><ul><li>Stan cywilny : panna </li></ul><ul><li>Wykształcenie: </li></ul><ul><li>2002-2005 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Gdańsku profil krawiec </li></ul><ul><li>Znajomość języka : język angielski na poziomie podstawowym </li></ul><ul><li>Obecne stanowisko pracy : od 2009 bezrobotna </li></ul><ul><li>Doświadczenie zawodowe: </li></ul><ul><li>Pracownik fizyczny W Gimnazjum nr 1 w Gdańsku 2006 – 2009 </li></ul>
 17. 17. List Motywacyjny <ul><li>Szanowny Panie Dyrektorze, </li></ul><ul><li>Śledząc bieżące oferty pracy wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku natknęłam się na ogłoszenie z Państwa Firmy. Chciałabym przedstawić moją kandydaturę na stanowisko pracownika fizycznego. </li></ul><ul><li>Pięć miesięcy temu skończyłam pracę w Gimnazjum nr 1 w Gdańsku. Ze względu na zatrudnienie firmy sprzątającej szkoła zwolniła indywidualnych pracowników. Jestem osobą uczciwą i pracowitą. Rzetelnie wykonuję powierzone mi zadania. Podejmę się każdej pracy. </li></ul><ul><li>Lubię pracować na wodzie. Chciałabym, by praca w Pańskiej firmie dała mi możliwość rozwoju. Mam nadzieję, że moja praca przyniesie zysk także Pańskiej firmie. Jeżeli moje kwalifikacje okażą się wystarczające jestem zdecydowana przybyć na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym przez Pana terminie. </li></ul><ul><li>Z wyrazami szacunku: </li></ul><ul><li>Katarzyna Kowalik </li></ul>
 18. 18. Umowa o pracę <ul><li>Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony, zawarta w dniu 14.03.2010 r. w Gdańsku pomiędzy: Firmą Yacht Clean Serwis reprezentowaną przez Tomasza Krawczyka Panią Kowalik Katarzyną zamieszkałą przy ul. Zielonej 22/44 w Gdańsku o następującej treści: </li></ul><ul><li>Pracodawca zatrudnia Pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na stanowisku pracownika fizycznego i powierza obowiązki określone w zakresie zadań i czynności stanowiących załącznik do niniejszej umowy. Pracownik obowiązany jest wykonywać powierzoną pracę w siedzibie pracodawcy. Do zakresu jego obowiązków należą: </li></ul><ul><li>Sprzątanie pomieszczeń jachtowych. </li></ul><ul><li>W czasie trwania umowy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie płatne na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie o wartości 1 500zł brutto. </li></ul><ul><li>Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Pracownik. </li></ul><ul><li>Katarzyna Kowalik Tomasz K </li></ul><ul><li>Podpis pracownika Podpis pracodawcy </li></ul>
 19. 19. Opis działania <ul><li>Do prezesa naszej firmy zadzwonił bogaty inwestor z Dubaju. Był on właścicielem trzech luksusowych jachtów i postanowił skorzystać z usług naszej firmy. Informacje o nowym zleceniu prezes szybko przekazał naszej księgowej – pani Beacie. Ta zaś szybko przeliczyła koszty przedsięwzięcia i sporządziła umowę. Wiadomość o zleceniu została też wysłana pani Marii – kierowniczki ekipy sprzątającej. Sporządziła ona listę potrzebnych materiałów i sprzętów. Wezwała też swoich podwładnych: pana Jana i panią Kasię. Po godzinie cały zespół był już na pokładzie samolotu lecącego do Dubaju. </li></ul><ul><li>W tym samym czasie prezes kończył właśnie negocjowanie ceny z kontrahentem. Po wielu staraniach udało im się wreszcie ustalić satysfakcjonującą ofertę. Teraz klient mógł przedstawić swoje wymagania panu Tomkowi, który zajmuje się aranżacją wnętrz. Ustalili, iż wystrój jachtów będzie nawiązywał do słynnych arabskich „Baśni z tysiąca i jednej nocy”. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Gdy ekipa dotarła na miejsce, czekały już na nich trzy jachty. Były to największe tego typu statki jakie kiedykolwiek widzieli. Przypominały domy jednorodzinne lub niewielkie pałace. Nasi specjaliści od razu zauważyli, że dawno nie były używane. Bez wahania wzięli się więc do pracy. Mieli niewiele czasu, ponieważ za siedem godzin miał je odebrać właściciel. </li></ul><ul><li>Pierwszym zadaniem naszej ekipy było doprowadzenie do ładu pomieszczeń na statkach. Pracowita pani Kasia szybko umyła wszystkie sprzęty i solidnie wypolerowała pokłady. Po chwili wszystko lśniło. </li></ul><ul><li>Kolejnym krokiem było zreperowanie podartych obić na meblach. Zajął się tym pan Jan, ponieważ miał on spore doświadczenie w pracach tapicerskich. Dokładnie zszył przerwane części materiału i odpowiednio zakamuflował szwy. </li></ul><ul><li>Teraz zostało już tylko udekorowanie pomieszczeń. Z zakupionych wcześniej materiałów pracownicy wykonali wspaniałe ozdoby, które nadały jachtom cudowny, baśniowy klimat. </li></ul><ul><li>Podczas ich pracy kierowniczka naszej załogi skrupulatnie notowała ilość zużytych środków i materiału. Pilnowała również, by starczyło im czasu na wszystkie niezbędne poprawki. Udało im się skończyć kwadrans przed wyznaczonym terminem. Dzięki ich pracy te trzy piękne jachty odzyskały swoją dawną świetność. Właścicielowi bardzo spodobały się te zmiany. Zapowiedział, że będzie częściej korzystał z usług firmy „Yacht Clean Servis”. Zadowoleni pracownicy wrócili więc do biura, gdzie czekało na nich kolejne zadanie. </li></ul>

×