SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 24
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Serveis i
Programes
per a Empreses
Industrials
La indústria a Barcelona
OAE: Què oferim?
·· Informació i tràmits municipals
·· Finançament empresarial
·· Assessorament empresarial
·· Gestió del talent
·· Internacionalització
·· Localització d’espais als polígons
industrials
·· 	Servei de suport al Prototipatge
Empresarial
·· 	Programa Barcelona Indústria Urbana
·· 	Track Capacitació en prototipatge
i innovació
·· Estratègia Màrqueting Digital
·· Consultoria en eficiència energètica
·· Digitalització industrial
·· Economia Circular
·· Cooperació empresarial
i acompanyament a fires
·· Learning to Grow
·· Sales Management
·· Empreses Responsables
de Barcelona
·· Axelera
·· Barcelona Mentoring Program
Sumari
Serveis
Parc Tecnològic
Programes
Barcelona és una ciutat amb una llarga tradició industrial. Avui, amb 5.016 empreses amb
activitat d’indústria manufacturera, manté un teixit que és bàsic per a diversificar l’activitat
econòmica, generar innovació i valor afegit, i crear ocupació estable.
L’activitat industrial a la ciutat inclou les indústries manufactureres, però també un conjunt
d’empreses d’altres àmbits que hi donen servei, com la logística, la manipulació de producte,
el packaging o la tecnologia associada a productes industrials.
El sector industrial és una de les línies estratègiques de treball de l’Ajuntament de Barcelona.
Per això posa en marxa, juntament amb Barcelona Activa i en el marc dels Plans de
desenvolupament econòmic de districte, mesures per la dinamització dels polígons
i zones industrials de la ciutat.
La indústria a Barcelona
A: Polígon Zona Franca + ZAL + Mercabarna
Zones industrials de Barcelona
B: Polígons de La Marina
C: Poligons Industrials de
Bon Pastor, Torrent de l’Estadella,
Montsolís i La Verneda
D: Poble Nou i 22@
Què oferim?
barcelonactiva.cat/
empreses
L’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) és l’espai de
referència per a les pimes i empreses de Barcelona
i el seu objectiu és donar suport i millorar l’economia
i el teixit empresarial de la ciutat.
L’OAE és el punt de trobada, informació i assessorament
pel desenvolupament i enfortiment de les indústries de
la nostra ciutat, oferint un seguit de recursos
i l’acompanyament d’un equip expert per resoldre
les seves necessitats.
Barcelona Activa ha dissenyat un conjunt de serveis
i programes de suport al desenvolupament empresarial,
així com activitats de formació, a mida de les necessitats
de les empreses industrials de la nostra ciutat.
També posem a disposició
de les indústries de la ciutat
el Parc Tecnològic, un centre
d’empreses tecnològiques
i de promoció industrial de
la ciutat amb més de 10.000 m2
d’infraestructures i serveis per
al creixement d’empreses de
l’àmbit de l’enginyeria i sector
industrial, situat a Nou Barris.
OAE · Oficina
d’Atenció a les Empreses
Un únic espai
amb tot el que
necessites per
fer créixer la teva
empresa
475 empreses
industrials
han utilitzat els
serveis de l’OAE
durant el 2017
Serveis
per a empreses
industrials
Serveis
Informació
i tràmits municipals
Un equip professional t’assessorarà sobre
els principals tràmits necessaris per
desenvolupar una activitat econòmica a la
ciutat i t’acompanyarà durant el procés amb
l’objectiu de resoldre dubtes i facilitar-vos
cada pas.
El servei inclou accés a informació
detallada sobre diversos tràmits: plans
d’usos, consultes tècniques, tramitació
d’assabentats i comunicats, consultes
d’expedients oberts o informació de
transmissió de llicències, entre d’altres.
Més de
350 empreses i
3.000 persones
emprenedores
ateses durant
el 2017
Si necessites finançament, professionals de
l’OAE et poden orientar i donar suport en el
procés de tramitació i obtenció de recursos
econòmics.
El servei permet accedir als productes
financers existents, tant públics com privats,
bancaris i alternatius, tot en funció de les
necessitats específiques de l’empresa, amb
el segell de garantia de Barcelona Activa.
Hi col·laboren:
Finançament bancari:
Banc de Sabadell, BBVA, La Caixa, Caixa d’Enginyers, etc.
I plataformes de finançament alternatiu.
Finançament
empresarial
Més de
20 milions d’euros
aixecats anualment
per una mitjana
de 200 empreses
Disposem d’un sistema de consultes a
persones expertes en tots els àmbits de la
gestió empresarial. Oferim assessorament
individualitzat a empreses del sector
industrial per a resoldre necessitats
de diverses temàtiques com licitacions
públiques, subvencions per la creació
de productes o innovació en materials,
informació sobre certificacions, gestió
i planificació financera, entre d’altres.
A més , amb el Servei per la igualtat,
acompanyem les empreses per la millora de
la gestió i funcionament de la igualtat entre
dones i homes dins de les organitzacions,
i donem suport en l’acompliment de les
clàusules de contractació pública sostenible.
Assessorament
empresarial
Més de 400 persones
autònomes i petites
empreses ateses
durant el 2017
Gestió
del talent
Servei d’acompanyament i assessorament
en necessitats vinculades a la gestió dels
Recursos Humans de les empreses: captació
i retenció del talent, informació i suport
en matèria de contractació, polítiques
retributives, bonificacions a la contractació,
mesures de conciliació i recursos per la
millora competencial dels equips.
S’ofereix aquest suport tant per posicions
laborals com per a la incorporació de
personal en pràctiques universitàries o de
tercer cicle i es facilita el reclutament de
personal a través dels programes d’ocupació
de Barcelona Activa.
Més de
1.000 contractacions
laborals i més de 200
convenis de pràctiques
signats al llarg del 2017
T’informem i t’assessorem en la recerca
d’espais per a empreses i pimes amb
necessitats d’ampliació de l’activitat
i/o reubicació en polígons industrials.
Es tracta d’un servei enfocat a dinamitzar
els espais industrials i polígons d’activitat
econòmica que hi ha a la ciutat de Barcelona.
Localització d’espais
als polígons industrials
L’OAE ofereix un servei de diagnosi
i primer assessorament a les empreses
industrials que vulguin iniciar un procés
d’internacionalització, tant en la fase inicial
de tria de mercats potencials com a l’hora
d’augmentar les vendes en mercats
on l’empresa ja hi tingui presència.
Internacionalització
50 empreses
han trobat
localització a
través del servei,
amb una inversió
prevista de més
de 2 milions
d’euros i més
de 200 llocs
de treball creats
des del 2015
Més de
125 empreses
ateses durant
el 2017
Hi col·labora:
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
Programes
Programes de millora
de la competitivitat
industrial
Programa d’assessorament i acompanyament
individualitzat en el procés de gestió i direcció de les
àrees de vendes i comercial.
El contingut del programa fa èmfasi en la planificació
de l’acció comercial i estratègia de vendes, així com
en la vessant del màrqueting digital.
El programa s’estructura en 3 fases:
Fase 1:
Estratègia comercial i anàlisi del negoci
Fase 2:
Propostes de millora
Fase 3:
Implantació i seguiment
Estratègia de màrqueting digital
Aquest programa està finançat pel Pla de Barris Barcelona.
Programa d’acompanyament individualitzat a les
empreses per tal de realitzar una anàlisi del consum
energètic dels seus centres i plantejar propostes
de millora quant a eficiència.
El programa s’estructura en 4 fases:
Consultoria en eficiència energètica
Fase 1:
Diagnosi
i anàlisi
Coneixement del balanç energètic
de l’empresa, mitjançant
la realització d’auditories
energètiques
Fase 2:
Pla d’acció
Definició de propostes de millora,
en diversos elements: climatització,
aïllament, equips de regulació,
reaprofitament aigua, energies
renovables, vehicles elèctrics
Fase 3:
Implementació
Seguiment dels consums i
disseminació dels estalvis
Fase 4:
Comunicació
Elaboració d’una guia de
comunicació de les millores
generades. Acompanyament per
obtenció de reconeixement de
l’esforç en sostenibilitat
Aquest programa està finançat pel Pla de Barris Barcelona.
Aquest programa té l’objectiu d’ajudar a implementar
projectesdedigitalització a les empreses de tipus industrial.
La temàtica concreta de cada projecte s’ajusta a les
necessitats de cada empresa,i respon a algun dels reptes
que planteja la digitalització: robotització,monitorització de
l’activitat de producció,manteniment predictiu,control de
qualitat,control/planificació de la producció.
Durant el procés d’acompanyament,es realitza una
consultoria personalitzada amb cada empresa,acordant
un Pla deTreball amb una primera fase d’informació/
sensibilització i una segona d’implantació d’alguna solució
de digitalització industrial.
Es pretén que l’empresa pugui implementar solucions
concretes de digitalització i,si cal,realitzar proves pilot de
projectes relacionats amb la Indústria 4.0.
Aquestes són algunes de les possibles actuacions:
•	 Sensorització i recopilació de mètriques sobre el procés
productiu.
•	 Accions de manteniment predictiu
•	 Planificació de robotització de processos
•	 Realitat augmentada aplicada a la producció/logística
•	 Introducció de IOTen la planta productiva o el producte final
•	 Digitalització d’inventari/compres de producte
•	 Implementació/millora del sistema de gestió
Digitalització industrial
Aquest programa està finançat pel Pla de Barris Barcelona.
Acompanyament individualitzat a les empreses per tal de
realitzar projectes relacionats amb algun dels diversos
àmbits que comprèn l’economia circular: Ecodisseny,
Reutilització/Remanufactura,Servitització,Energies/
Materials renovables,Col·laboració empresarial i Reciclatge.
La implementació d’aquest tipus de programa,combina el
treball individualitzat amb el grupal,per tal d’incentivar un
dels àmbits de l’Economia Circular com és la Col·laboració
empresarial.
Fases del Programa:
•	 Anàlisi de potencialitats
•	 Acció Grupal
•	 Acompanyament en la implementació
Economia Circular
Aquest programa està finançat pel Pla de Barris Barcelona.
Facilitemles connexionsentreempreses,centrestecnològics
iuniversitats pergenerarinnovació,projectescomuns
ifacilitarque les empresespuguinresoldrenecessitats
atravésde partnersisolucionsdisponiblesalmercat.
Disposem d’una xarxa d’empreses vinculades i un entorn
d’intercanvi on les empreses ens transmeten necessitats
o solucions. A partir de suport tècnic especialitzat,
fem una anàlisi estratègica de l’empresa i detectem
necessitats i àrees de millora, i facilitem el networking
entre empreses per a generar solucions.
També promovem la participació de les empreses en
fires sectorials i de temàtiques d’interès comú per la
indústria. Per a fer-ho possible, proposem tres tipus
d’accions:
•	 SynergyS: Activitat de networking on les empreses
proposen els seus reptes empresarials perquè les
pimes, micro empreses i start-ups puguin oferir
solucions, serveis i productes.
•	 Innovation Zone: Es facilita a una selecció d’empreses
un espai expositiu i accés a fires de la ciutat vinculades
al sector industrial.
•	 Tours a fires: Visites a mida per un grup reduït
d’empreses a fires clau pel sector industrial.
Cooperació empresarial
i acompanyament a fires
Cooperació empresarial
i acompanyament a fires
Cooperació empresarial
i acompanyament a fires
Programa destinat a empresaris i empresàries que
té com a objectiu potenciar les habilitats de direcció
i gestió, així com acompanyar a les empreses en el
disseny del seu Pla Estratègic de Creixement basat en la
innovació.
El programa consta de 10 sessions presencials basades
en el mètode del cas, on es combina l’aprenentatge actiu
amb casos pràctics d’èxit i es compta amb la presència
d’empreses reals que exposen la seva experiència.
A més, cada assistent disposa d’una borsa de 15 hores
d’assessorament individual amb persones expertes en
diferents àmbits (estratègia, màrqueting, valorització,
internacionalització, ...).
Les empreses reben una formació integral en l’àmbit
de la direcció empresarial que els permet identificar
els punts clau, les palanques de creixement, les
oportunitats de negoci i com implementar-les.
Learning to GrowLearning to GrowLearning to Grow
AquestprogramaestàcofinançatpelFonsEuropeudeDesenvolupamentRegional(FEDER)
delaUnióEuropea,enelmarcdelProgramaOperatiuFEDERdeCatalunya2014-2020.
Sales ManagementSales Management
Programa destinat a persones al capdavant d’una
empresa o responsables de l’àrea comercial que té com
a objectiu acompanyar i assessorar a les empreses
participants en el procés de la gestió i direcció de
vendes, treballant cadascun dels elements relacionats
amb la tasca comercial i proporcionant eines de
pensament analític per dissenyar l’estratègia comercial
més adient en cada cas.
El programa consta de 10 sessions presencials on es
proporcionen coneixements i eines analítiques per tal
que les persones participants puguin desenvolupar
el seu Pla de Vendes així com reforçar l’argumentació
comercial per tal d’afrontar la tasca comercial amb més
confiança i plantejar un procés de venda veritablement
enfocat en el client.
Les empreses disposen de 4 hores d’assessorament
expert individualitzat per validar el seu Pla de Vendes
i analitzar les diferents accions comercials que pot
emprendre la empresa.
AquestprogramaestàcofinançatpelFonsEuropeudeDesenvolupamentRegional(FEDER)
delaUnióEuropea,enelmarcdelProgramaOperatiuFEDERdeCatalunya2014-2020.
Programa d’empreses
responsables de Barcelona
Programa d’empreses
responsables de Barcelona
Un programa per impulsar i facilitar la integració de la
Responsabilitat Social en totes les àrees de l’empresa.
La gestió de la responsabilitat social és la manera de
garantir que els valors de compromís amb la societat
prenen un sentit empresarial i formen part de la identitat
corporativa, reduint o eliminant els impactes negatius de
la seva activitat i maximitzant-ne els positius.
Dirigit a pimes que desitgin reflexionar sobre la creació
de valor i l’impacte que la seva activitat té en l’entorn i en
les persones i organitzacions que s’hi relacionen. Consta
de tallers conjunts amb totes les empreses participants,
que permeten adquirir coneixements en els cinc àmbits
de la RSC, eines per gestionar-la, compartir bones
pràctiques i generar sinergies amb altres empreses i
persones directives.
Els tallers grupals es complementen amb hores de
consultoria individual ‘in company’ on s’analitza
l’empresa des d’un punt de vista de la RSE i s’elabora un
Pla d’Acció que permeti implementar mesures i fer-ne un
seguiment i avaluació.
AquestprogramaestàcofinançatpelFonsEuropeudeDesenvolupamentRegional(FEDER)
delaUnióEuropea,enelmarcdelProgramaOperatiuFEDERdeCatalunya2014-2020.
Axelera
Un programa d’alt desenvolupament empresarial que
presta un servei de consultoria assessorament
empresarial en el disseny i implantació de l’estratègia de
creixement de PIMEs que no tenen accés a aquesta
tipologia de serveis, amb l’objectiu de generar impacte
social creant activitat econòmica i llocs de treball.
El programa posa a disposició de les empreses a
professionals experts de la consultoria empresarial de
reconegut prestigi. Sota un enfocament pràctic, l’equip
de consultoria dóna suport a les empreses en la
identificació de les palanques clau de creixement i
competitivitat, així com de les seves necessitats amb
l’objectiu de donar suport per definir un pla de
creixement personalitzat i realitzar un acompanyament
en la posada en marxa d’aquest.
Axelera es dirigeix a empreses innovadores en el sentit
ampli, preferentment amb producte propi escalable i que
busquin activament un creixement ràpid, la seva
consolidació en el mercat local i capacitat d’actuar en un
mercat global.
AquestprogramaestàcofinançatpelFonsEuropeudeDesenvolupamentRegional(FEDER)
delaUnióEuropea,enelmarcdelProgramaOperatiuFEDERdeCatalunya2014-2020.
Barcelona Mentoring Program
Programa d’acompanyament a un grup reduït
d’empresaris/es per part d’alts/es directius/ves i
executius/ves referents en el seu sector i amb trajectòria
reconeguda.
Seguint la metodologia del Venture Mentoring Service del
MIT, les empreses seleccionades seran assessorats per
mentors, alts/es directius/ves i empresaris/es referents
en el seu sector.
El programa té com objectiu afavorir la consolidació i
el creixement empresarial de les empreses de la ciutat
a través de l’aportació voluntària d’assessorament
i orientació per part del grup de mentors i mentores
durant 8 mesos.
Al llarg del programa es realitzaran 6 reunions on cada
empresari/a es reunirà amb 3 mentors i mentores
per intercanviar inquietuds i reptes, en temàtiques
estratègiques com vendes, internacionalització,
organització interna, etc.
Parc
Tecnològic
L’equipament de referència
per a la indústria avançada
de la ciutat
Més de 50 empreses
ubicades en 10.000 m2
d’equipament
El Parc Tecnològic és un espai situat al districte de Nou
Barris i gestionat per Barcelona Activa que té com a
objectiu donar suport al creixement empresarial a través
de 3 línies estratègiques principals.
•	 Suport i millora dels processos de creixement empresarial
•	 Foment de la innovació empresarial
•	 Generació de talent relacionat amb les noves tecnologies.
Al Parc Tecnològic desenvolupen la seva activitat
50 empreses de base tecnològica, i acull anualment
més de 100 esdeveniments relacionats amb la innovació.
Servei de suport al Prototipatge Empresarial
Servei d’acompanyament a empreses per realitzar de forma
eficient la fase de prototipatge d’un producte.Aquest servei
es fonamenta en tres pilars:acompanyament personalitzat,
full de ruta adaptat i espais i maquinària.
El Parc Tecnològic disposa d’eines i maquinària destinades
a la fabricació digital (impressores 3d,talladora làser,
fresadora CNC,Arduino,RaspberryPi...)
AquestprogramaestàcofinançatpelFonsEuropeudeDesenvolupamentRegional(FEDER)
delaUnióEuropea,enelmarcdelProgramaOperatiuFEDERdeCatalunya2014-2020.
Programa Barcelona Indústria Urbana
Dirigit a pimes industrials en procés de canvi tecnològic
estratègic, per millorar l’eficiència i el negoci.
Són workshops altament especialitzats, impartits per
experts i expertes en la matèria, pensats per a persones
directives i responsables de canvis en les seves indústries
en la transició cap a la indústria 4.0.
Track de capacitació en prototipatge
i innovació
Aquest track ofereix la possibilitat de formar-se
i aprendre a usar noves tecnologies i en especial
tecnologies de fabricació digital. Les activitats d’aquest
track especialitzat es realitzen en exclusiva al Parc
Tecnològic de Barcelona Activa i es van renovant
i actualitzant periòdicament.
AquestsprogramesestancofinançatspelFonsEuropeudeDesenvolupamentRegional
(FEDER)delaUnióEuropea,enelmarcdelProgramaOperatiuFEDERdeCatalunya2014-2020.
Descobreix tot el que Barcelona Activa
pot fer per a tu
Formació
tecnològica i gratuïta
per a la ciutadania
Serveis a les
empreses i iniciatives
socioempresarials
Suport per posar
en marxa la teva
idea de negoci
Acompanyament
durant tot el procés
de recerca de feina
barcelona.cat/
cibernarium
barcelona.cat/
empreses
barcelona.cat/
emprenedoria
barcelona.cat/
treball

OAE - Oficina d’Atenció a les Empreses
Edifici MediaTIC
Roc Boronat, 117
08018 Barcelona
(Districte 22@)
+34 933 209 600

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a dijous, de 8:30 a 18h
Divendres, de 8:30 a 14:30h

Accés:
Metro - L1 Glòries i L4 Llacuna
Bus - 71, 90, 92 i 192
Bicing - 143, 342 i 393
Segueix-nos a les xarxes socials:
barcelonactiva.cat/empreses
barcelonactiva
bcn_empreses
company/barcelona-activa
SAN
CHO
DE
ÁVILA
ALM
OGÀVERS
PL. GLÒRIES
CATALANES
GLÒRIES
MARINA
BOGATELL
LLACUNA
ROC
BORON
AT
RAM
BLA
DEL
POBLEN
OU
RON
DA
LITORAL
sortida 23
POBLENOU
DIAGONAL
POBLENOU
GRAN
VIA
CLOT
ARAGÓ
143
393
342

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie OAE: Serveis i Programes per a Empreses i Industrials

OAE: Serveis i Programes per a Persones Autònomes
OAE: Serveis i Programes per a Persones AutònomesOAE: Serveis i Programes per a Persones Autònomes
OAE: Serveis i Programes per a Persones AutònomesBarcelona Activa
 
Presentació Jornada Copit
Presentació Jornada CopitPresentació Jornada Copit
Presentació Jornada Copit22@barcelona
 
Pla PIMESTIC
Pla PIMESTICPla PIMESTIC
Pla PIMESTICstsiweb
 
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa
 
130313 internacional-acc1ó-presentacio
130313 internacional-acc1ó-presentacio130313 internacional-acc1ó-presentacio
130313 internacional-acc1ó-presentacioCerdanyola Oberta
 
Xarxa d'Incubadores Barcelona Activa
Xarxa d'Incubadores Barcelona ActivaXarxa d'Incubadores Barcelona Activa
Xarxa d'Incubadores Barcelona ActivaBarcelona Activa
 
Presentació innoactiva ajuts r+d+i (26 octubre)
Presentació innoactiva  ajuts r+d+i (26 octubre)Presentació innoactiva  ajuts r+d+i (26 octubre)
Presentació innoactiva ajuts r+d+i (26 octubre)SegaRamon
 
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018Barcelona Activa
 
Pla d'acció per a la incorporació de l'anglès a tots els àmbits de la promoci...
Pla d'acció per a la incorporació de l'anglès a tots els àmbits de la promoci...Pla d'acció per a la incorporació de l'anglès a tots els àmbits de la promoci...
Pla d'acció per a la incorporació de l'anglès a tots els àmbits de la promoci...Ajuntament de Barcelona
 

Ähnlich wie OAE: Serveis i Programes per a Empreses i Industrials (20)

Activitats BIZ Barcelona 2013
Activitats BIZ Barcelona 2013Activitats BIZ Barcelona 2013
Activitats BIZ Barcelona 2013
 
OAE: Serveis i Programes per a Persones Autònomes
OAE: Serveis i Programes per a Persones AutònomesOAE: Serveis i Programes per a Persones Autònomes
OAE: Serveis i Programes per a Persones Autònomes
 
Presentació Jornada Copit
Presentació Jornada CopitPresentació Jornada Copit
Presentació Jornada Copit
 
Pla PIMESTIC
Pla PIMESTICPla PIMESTIC
Pla PIMESTIC
 
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
 
Altres eines públiques de recolzament: el programa d'acompanyament d'ACCIÓ
Altres eines públiques de recolzament: el programa d'acompanyament d'ACCIÓAltres eines públiques de recolzament: el programa d'acompanyament d'ACCIÓ
Altres eines públiques de recolzament: el programa d'acompanyament d'ACCIÓ
 
Cicle informatiu 2010: Serveis a la innovació i la internacionalització de l...
 Cicle informatiu 2010: Serveis a la innovació i la internacionalització de l... Cicle informatiu 2010: Serveis a la innovació i la internacionalització de l...
Cicle informatiu 2010: Serveis a la innovació i la internacionalització de l...
 
Serveis ACC1Ó 2010
Serveis ACC1Ó 2010Serveis ACC1Ó 2010
Serveis ACC1Ó 2010
 
130313 internacional-acc1ó-presentacio
130313 internacional-acc1ó-presentacio130313 internacional-acc1ó-presentacio
130313 internacional-acc1ó-presentacio
 
Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya
Catàleg de startups amb més projecció de CatalunyaCatàleg de startups amb més projecció de Catalunya
Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya
 
Xarxa d'Incubadores Barcelona Activa
Xarxa d'Incubadores Barcelona ActivaXarxa d'Incubadores Barcelona Activa
Xarxa d'Incubadores Barcelona Activa
 
Catàleg de Serveis a la Industria
Catàleg de Serveis a la IndustriaCatàleg de Serveis a la Industria
Catàleg de Serveis a la Industria
 
Pla PIMESTIC FCI
Pla PIMESTIC FCIPla PIMESTIC FCI
Pla PIMESTIC FCI
 
Activitats Empreses 3T
Activitats Empreses 3TActivitats Empreses 3T
Activitats Empreses 3T
 
Carles miranda serveis
Carles miranda serveisCarles miranda serveis
Carles miranda serveis
 
Pla d'acció 2014-2015
Pla d'acció 2014-2015Pla d'acció 2014-2015
Pla d'acció 2014-2015
 
Presentació innoactiva ajuts r+d+i (26 octubre)
Presentació innoactiva  ajuts r+d+i (26 octubre)Presentació innoactiva  ajuts r+d+i (26 octubre)
Presentació innoactiva ajuts r+d+i (26 octubre)
 
Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya
Catàleg de startups amb més projecció de CatalunyaCatàleg de startups amb més projecció de Catalunya
Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya
 
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 3r Trimestre 2018
 
Pla d'acció per a la incorporació de l'anglès a tots els àmbits de la promoci...
Pla d'acció per a la incorporació de l'anglès a tots els àmbits de la promoci...Pla d'acció per a la incorporació de l'anglès a tots els àmbits de la promoci...
Pla d'acció per a la incorporació de l'anglès a tots els àmbits de la promoci...
 

Mehr von Barcelona Activa

Manual de uso para la participación en las Aulas Virtuales
Manual de uso para la participación en las Aulas VirtualesManual de uso para la participación en las Aulas Virtuales
Manual de uso para la participación en las Aulas VirtualesBarcelona Activa
 
Manual d'ús per a la participació en les Aules Virtuals
Manual d'ús per a la participació en les Aules VirtualsManual d'ús per a la participació en les Aules Virtuals
Manual d'ús per a la participació en les Aules VirtualsBarcelona Activa
 
Programa Barcelona Activa Treball - 3T 2020
Programa Barcelona Activa Treball - 3T 2020Programa Barcelona Activa Treball - 3T 2020
Programa Barcelona Activa Treball - 3T 2020Barcelona Activa
 
Barcelona Activa crea una xarxa de particulars i empreses per elaborar +300.0...
Barcelona Activa crea una xarxa de particulars i empreses per elaborar +300.0...Barcelona Activa crea una xarxa de particulars i empreses per elaborar +300.0...
Barcelona Activa crea una xarxa de particulars i empreses per elaborar +300.0...Barcelona Activa
 
Infografia: Punts de defensa dels Drets Laborals
Infografia: Punts de defensa dels Drets LaboralsInfografia: Punts de defensa dels Drets Laborals
Infografia: Punts de defensa dels Drets LaboralsBarcelona Activa
 
Itineraris IT Academy (2020)
Itineraris IT Academy (2020)Itineraris IT Academy (2020)
Itineraris IT Academy (2020)Barcelona Activa
 
Barcelona Treball - Programació d'activitats 1r trimestre 2020
Barcelona Treball - Programació d'activitats 1r trimestre 2020Barcelona Treball - Programació d'activitats 1r trimestre 2020
Barcelona Treball - Programació d'activitats 1r trimestre 2020Barcelona Activa
 
Barcelona activa Trabajo - Primer trimestre 2020
Barcelona activa Trabajo - Primer trimestre 2020Barcelona activa Trabajo - Primer trimestre 2020
Barcelona activa Trabajo - Primer trimestre 2020Barcelona Activa
 
Barcelona Activa Cibernàrium, activitats 1T 2020
Barcelona Activa Cibernàrium, activitats 1T 2020Barcelona Activa Cibernàrium, activitats 1T 2020
Barcelona Activa Cibernàrium, activitats 1T 2020Barcelona Activa
 
Actividades Cibernàrium primer trimestre 2020
Actividades Cibernàrium primer trimestre 2020Actividades Cibernàrium primer trimestre 2020
Actividades Cibernàrium primer trimestre 2020Barcelona Activa
 
Emprenedoria 1r trimestre 2020
Emprenedoria 1r trimestre 2020Emprenedoria 1r trimestre 2020
Emprenedoria 1r trimestre 2020Barcelona Activa
 
Barcelona Activa Emprendimiento, Actividades 1T 2020
Barcelona Activa Emprendimiento, Actividades 1T 2020Barcelona Activa Emprendimiento, Actividades 1T 2020
Barcelona Activa Emprendimiento, Actividades 1T 2020Barcelona Activa
 
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020Barcelona Activa
 
Actividades para Empresas, 1r trimestre 2020
Actividades para Empresas, 1r trimestre 2020Actividades para Empresas, 1r trimestre 2020
Actividades para Empresas, 1r trimestre 2020Barcelona Activa
 
Directori de projectes de La Clota
Directori de projectes de La ClotaDirectori de projectes de La Clota
Directori de projectes de La ClotaBarcelona Activa
 
Decálogo de Tolerancia Cero ante el acoso sexual - Barcelona Activa
Decálogo de Tolerancia Cero ante el acoso sexual - Barcelona ActivaDecálogo de Tolerancia Cero ante el acoso sexual - Barcelona Activa
Decálogo de Tolerancia Cero ante el acoso sexual - Barcelona ActivaBarcelona Activa
 

Mehr von Barcelona Activa (20)

Barcelona Activa 4YFN
Barcelona Activa 4YFN Barcelona Activa 4YFN
Barcelona Activa 4YFN
 
Manual de uso para la participación en las Aulas Virtuales
Manual de uso para la participación en las Aulas VirtualesManual de uso para la participación en las Aulas Virtuales
Manual de uso para la participación en las Aulas Virtuales
 
Manual d'ús per a la participació en les Aules Virtuals
Manual d'ús per a la participació en les Aules VirtualsManual d'ús per a la participació en les Aules Virtuals
Manual d'ús per a la participació en les Aules Virtuals
 
Ciber Talks
Ciber TalksCiber Talks
Ciber Talks
 
Cibernàrium en xifres
Cibernàrium en xifresCibernàrium en xifres
Cibernàrium en xifres
 
Programa Barcelona Activa Treball - 3T 2020
Programa Barcelona Activa Treball - 3T 2020Programa Barcelona Activa Treball - 3T 2020
Programa Barcelona Activa Treball - 3T 2020
 
Barcelona Activa crea una xarxa de particulars i empreses per elaborar +300.0...
Barcelona Activa crea una xarxa de particulars i empreses per elaborar +300.0...Barcelona Activa crea una xarxa de particulars i empreses per elaborar +300.0...
Barcelona Activa crea una xarxa de particulars i empreses per elaborar +300.0...
 
Cibernàrium 20 anys
Cibernàrium 20 anysCibernàrium 20 anys
Cibernàrium 20 anys
 
Infografia: Punts de defensa dels Drets Laborals
Infografia: Punts de defensa dels Drets LaboralsInfografia: Punts de defensa dels Drets Laborals
Infografia: Punts de defensa dels Drets Laborals
 
Itineraris IT Academy (2020)
Itineraris IT Academy (2020)Itineraris IT Academy (2020)
Itineraris IT Academy (2020)
 
Barcelona Treball - Programació d'activitats 1r trimestre 2020
Barcelona Treball - Programació d'activitats 1r trimestre 2020Barcelona Treball - Programació d'activitats 1r trimestre 2020
Barcelona Treball - Programació d'activitats 1r trimestre 2020
 
Barcelona activa Trabajo - Primer trimestre 2020
Barcelona activa Trabajo - Primer trimestre 2020Barcelona activa Trabajo - Primer trimestre 2020
Barcelona activa Trabajo - Primer trimestre 2020
 
Barcelona Activa Cibernàrium, activitats 1T 2020
Barcelona Activa Cibernàrium, activitats 1T 2020Barcelona Activa Cibernàrium, activitats 1T 2020
Barcelona Activa Cibernàrium, activitats 1T 2020
 
Actividades Cibernàrium primer trimestre 2020
Actividades Cibernàrium primer trimestre 2020Actividades Cibernàrium primer trimestre 2020
Actividades Cibernàrium primer trimestre 2020
 
Emprenedoria 1r trimestre 2020
Emprenedoria 1r trimestre 2020Emprenedoria 1r trimestre 2020
Emprenedoria 1r trimestre 2020
 
Barcelona Activa Emprendimiento, Actividades 1T 2020
Barcelona Activa Emprendimiento, Actividades 1T 2020Barcelona Activa Emprendimiento, Actividades 1T 2020
Barcelona Activa Emprendimiento, Actividades 1T 2020
 
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020
 
Actividades para Empresas, 1r trimestre 2020
Actividades para Empresas, 1r trimestre 2020Actividades para Empresas, 1r trimestre 2020
Actividades para Empresas, 1r trimestre 2020
 
Directori de projectes de La Clota
Directori de projectes de La ClotaDirectori de projectes de La Clota
Directori de projectes de La Clota
 
Decálogo de Tolerancia Cero ante el acoso sexual - Barcelona Activa
Decálogo de Tolerancia Cero ante el acoso sexual - Barcelona ActivaDecálogo de Tolerancia Cero ante el acoso sexual - Barcelona Activa
Decálogo de Tolerancia Cero ante el acoso sexual - Barcelona Activa
 

OAE: Serveis i Programes per a Empreses i Industrials

 • 1. Serveis i Programes per a Empreses Industrials
 • 2. La indústria a Barcelona OAE: Què oferim? ·· Informació i tràmits municipals ·· Finançament empresarial ·· Assessorament empresarial ·· Gestió del talent ·· Internacionalització ·· Localització d’espais als polígons industrials ·· Servei de suport al Prototipatge Empresarial ·· Programa Barcelona Indústria Urbana ·· Track Capacitació en prototipatge i innovació ·· Estratègia Màrqueting Digital ·· Consultoria en eficiència energètica ·· Digitalització industrial ·· Economia Circular ·· Cooperació empresarial i acompanyament a fires ·· Learning to Grow ·· Sales Management ·· Empreses Responsables de Barcelona ·· Axelera ·· Barcelona Mentoring Program Sumari Serveis Parc Tecnològic Programes
 • 3. Barcelona és una ciutat amb una llarga tradició industrial. Avui, amb 5.016 empreses amb activitat d’indústria manufacturera, manté un teixit que és bàsic per a diversificar l’activitat econòmica, generar innovació i valor afegit, i crear ocupació estable. L’activitat industrial a la ciutat inclou les indústries manufactureres, però també un conjunt d’empreses d’altres àmbits que hi donen servei, com la logística, la manipulació de producte, el packaging o la tecnologia associada a productes industrials. El sector industrial és una de les línies estratègiques de treball de l’Ajuntament de Barcelona. Per això posa en marxa, juntament amb Barcelona Activa i en el marc dels Plans de desenvolupament econòmic de districte, mesures per la dinamització dels polígons i zones industrials de la ciutat. La indústria a Barcelona A: Polígon Zona Franca + ZAL + Mercabarna Zones industrials de Barcelona B: Polígons de La Marina C: Poligons Industrials de Bon Pastor, Torrent de l’Estadella, Montsolís i La Verneda D: Poble Nou i 22@
 • 4. Què oferim? barcelonactiva.cat/ empreses L’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) és l’espai de referència per a les pimes i empreses de Barcelona i el seu objectiu és donar suport i millorar l’economia i el teixit empresarial de la ciutat. L’OAE és el punt de trobada, informació i assessorament pel desenvolupament i enfortiment de les indústries de la nostra ciutat, oferint un seguit de recursos i l’acompanyament d’un equip expert per resoldre les seves necessitats. Barcelona Activa ha dissenyat un conjunt de serveis i programes de suport al desenvolupament empresarial, així com activitats de formació, a mida de les necessitats de les empreses industrials de la nostra ciutat. També posem a disposició de les indústries de la ciutat el Parc Tecnològic, un centre d’empreses tecnològiques i de promoció industrial de la ciutat amb més de 10.000 m2 d’infraestructures i serveis per al creixement d’empreses de l’àmbit de l’enginyeria i sector industrial, situat a Nou Barris. OAE · Oficina d’Atenció a les Empreses Un únic espai amb tot el que necessites per fer créixer la teva empresa 475 empreses industrials han utilitzat els serveis de l’OAE durant el 2017
 • 6. Informació i tràmits municipals Un equip professional t’assessorarà sobre els principals tràmits necessaris per desenvolupar una activitat econòmica a la ciutat i t’acompanyarà durant el procés amb l’objectiu de resoldre dubtes i facilitar-vos cada pas. El servei inclou accés a informació detallada sobre diversos tràmits: plans d’usos, consultes tècniques, tramitació d’assabentats i comunicats, consultes d’expedients oberts o informació de transmissió de llicències, entre d’altres. Més de 350 empreses i 3.000 persones emprenedores ateses durant el 2017 Si necessites finançament, professionals de l’OAE et poden orientar i donar suport en el procés de tramitació i obtenció de recursos econòmics. El servei permet accedir als productes financers existents, tant públics com privats, bancaris i alternatius, tot en funció de les necessitats específiques de l’empresa, amb el segell de garantia de Barcelona Activa. Hi col·laboren: Finançament bancari: Banc de Sabadell, BBVA, La Caixa, Caixa d’Enginyers, etc. I plataformes de finançament alternatiu. Finançament empresarial Més de 20 milions d’euros aixecats anualment per una mitjana de 200 empreses
 • 7. Disposem d’un sistema de consultes a persones expertes en tots els àmbits de la gestió empresarial. Oferim assessorament individualitzat a empreses del sector industrial per a resoldre necessitats de diverses temàtiques com licitacions públiques, subvencions per la creació de productes o innovació en materials, informació sobre certificacions, gestió i planificació financera, entre d’altres. A més , amb el Servei per la igualtat, acompanyem les empreses per la millora de la gestió i funcionament de la igualtat entre dones i homes dins de les organitzacions, i donem suport en l’acompliment de les clàusules de contractació pública sostenible. Assessorament empresarial Més de 400 persones autònomes i petites empreses ateses durant el 2017 Gestió del talent Servei d’acompanyament i assessorament en necessitats vinculades a la gestió dels Recursos Humans de les empreses: captació i retenció del talent, informació i suport en matèria de contractació, polítiques retributives, bonificacions a la contractació, mesures de conciliació i recursos per la millora competencial dels equips. S’ofereix aquest suport tant per posicions laborals com per a la incorporació de personal en pràctiques universitàries o de tercer cicle i es facilita el reclutament de personal a través dels programes d’ocupació de Barcelona Activa. Més de 1.000 contractacions laborals i més de 200 convenis de pràctiques signats al llarg del 2017
 • 8. T’informem i t’assessorem en la recerca d’espais per a empreses i pimes amb necessitats d’ampliació de l’activitat i/o reubicació en polígons industrials. Es tracta d’un servei enfocat a dinamitzar els espais industrials i polígons d’activitat econòmica que hi ha a la ciutat de Barcelona. Localització d’espais als polígons industrials L’OAE ofereix un servei de diagnosi i primer assessorament a les empreses industrials que vulguin iniciar un procés d’internacionalització, tant en la fase inicial de tria de mercats potencials com a l’hora d’augmentar les vendes en mercats on l’empresa ja hi tingui presència. Internacionalització 50 empreses han trobat localització a través del servei, amb una inversió prevista de més de 2 milions d’euros i més de 200 llocs de treball creats des del 2015 Més de 125 empreses ateses durant el 2017 Hi col·labora: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
 • 9. Programes Programes de millora de la competitivitat industrial
 • 10. Programa d’assessorament i acompanyament individualitzat en el procés de gestió i direcció de les àrees de vendes i comercial. El contingut del programa fa èmfasi en la planificació de l’acció comercial i estratègia de vendes, així com en la vessant del màrqueting digital. El programa s’estructura en 3 fases: Fase 1: Estratègia comercial i anàlisi del negoci Fase 2: Propostes de millora Fase 3: Implantació i seguiment Estratègia de màrqueting digital Aquest programa està finançat pel Pla de Barris Barcelona.
 • 11. Programa d’acompanyament individualitzat a les empreses per tal de realitzar una anàlisi del consum energètic dels seus centres i plantejar propostes de millora quant a eficiència. El programa s’estructura en 4 fases: Consultoria en eficiència energètica Fase 1: Diagnosi i anàlisi Coneixement del balanç energètic de l’empresa, mitjançant la realització d’auditories energètiques Fase 2: Pla d’acció Definició de propostes de millora, en diversos elements: climatització, aïllament, equips de regulació, reaprofitament aigua, energies renovables, vehicles elèctrics Fase 3: Implementació Seguiment dels consums i disseminació dels estalvis Fase 4: Comunicació Elaboració d’una guia de comunicació de les millores generades. Acompanyament per obtenció de reconeixement de l’esforç en sostenibilitat Aquest programa està finançat pel Pla de Barris Barcelona.
 • 12. Aquest programa té l’objectiu d’ajudar a implementar projectesdedigitalització a les empreses de tipus industrial. La temàtica concreta de cada projecte s’ajusta a les necessitats de cada empresa,i respon a algun dels reptes que planteja la digitalització: robotització,monitorització de l’activitat de producció,manteniment predictiu,control de qualitat,control/planificació de la producció. Durant el procés d’acompanyament,es realitza una consultoria personalitzada amb cada empresa,acordant un Pla deTreball amb una primera fase d’informació/ sensibilització i una segona d’implantació d’alguna solució de digitalització industrial. Es pretén que l’empresa pugui implementar solucions concretes de digitalització i,si cal,realitzar proves pilot de projectes relacionats amb la Indústria 4.0. Aquestes són algunes de les possibles actuacions: • Sensorització i recopilació de mètriques sobre el procés productiu. • Accions de manteniment predictiu • Planificació de robotització de processos • Realitat augmentada aplicada a la producció/logística • Introducció de IOTen la planta productiva o el producte final • Digitalització d’inventari/compres de producte • Implementació/millora del sistema de gestió Digitalització industrial Aquest programa està finançat pel Pla de Barris Barcelona.
 • 13. Acompanyament individualitzat a les empreses per tal de realitzar projectes relacionats amb algun dels diversos àmbits que comprèn l’economia circular: Ecodisseny, Reutilització/Remanufactura,Servitització,Energies/ Materials renovables,Col·laboració empresarial i Reciclatge. La implementació d’aquest tipus de programa,combina el treball individualitzat amb el grupal,per tal d’incentivar un dels àmbits de l’Economia Circular com és la Col·laboració empresarial. Fases del Programa: • Anàlisi de potencialitats • Acció Grupal • Acompanyament en la implementació Economia Circular Aquest programa està finançat pel Pla de Barris Barcelona.
 • 14. Facilitemles connexionsentreempreses,centrestecnològics iuniversitats pergenerarinnovació,projectescomuns ifacilitarque les empresespuguinresoldrenecessitats atravésde partnersisolucionsdisponiblesalmercat. Disposem d’una xarxa d’empreses vinculades i un entorn d’intercanvi on les empreses ens transmeten necessitats o solucions. A partir de suport tècnic especialitzat, fem una anàlisi estratègica de l’empresa i detectem necessitats i àrees de millora, i facilitem el networking entre empreses per a generar solucions. També promovem la participació de les empreses en fires sectorials i de temàtiques d’interès comú per la indústria. Per a fer-ho possible, proposem tres tipus d’accions: • SynergyS: Activitat de networking on les empreses proposen els seus reptes empresarials perquè les pimes, micro empreses i start-ups puguin oferir solucions, serveis i productes. • Innovation Zone: Es facilita a una selecció d’empreses un espai expositiu i accés a fires de la ciutat vinculades al sector industrial. • Tours a fires: Visites a mida per un grup reduït d’empreses a fires clau pel sector industrial. Cooperació empresarial i acompanyament a fires Cooperació empresarial i acompanyament a fires Cooperació empresarial i acompanyament a fires
 • 15. Programa destinat a empresaris i empresàries que té com a objectiu potenciar les habilitats de direcció i gestió, així com acompanyar a les empreses en el disseny del seu Pla Estratègic de Creixement basat en la innovació. El programa consta de 10 sessions presencials basades en el mètode del cas, on es combina l’aprenentatge actiu amb casos pràctics d’èxit i es compta amb la presència d’empreses reals que exposen la seva experiència. A més, cada assistent disposa d’una borsa de 15 hores d’assessorament individual amb persones expertes en diferents àmbits (estratègia, màrqueting, valorització, internacionalització, ...). Les empreses reben una formació integral en l’àmbit de la direcció empresarial que els permet identificar els punts clau, les palanques de creixement, les oportunitats de negoci i com implementar-les. Learning to GrowLearning to GrowLearning to Grow AquestprogramaestàcofinançatpelFonsEuropeudeDesenvolupamentRegional(FEDER) delaUnióEuropea,enelmarcdelProgramaOperatiuFEDERdeCatalunya2014-2020.
 • 16. Sales ManagementSales Management Programa destinat a persones al capdavant d’una empresa o responsables de l’àrea comercial que té com a objectiu acompanyar i assessorar a les empreses participants en el procés de la gestió i direcció de vendes, treballant cadascun dels elements relacionats amb la tasca comercial i proporcionant eines de pensament analític per dissenyar l’estratègia comercial més adient en cada cas. El programa consta de 10 sessions presencials on es proporcionen coneixements i eines analítiques per tal que les persones participants puguin desenvolupar el seu Pla de Vendes així com reforçar l’argumentació comercial per tal d’afrontar la tasca comercial amb més confiança i plantejar un procés de venda veritablement enfocat en el client. Les empreses disposen de 4 hores d’assessorament expert individualitzat per validar el seu Pla de Vendes i analitzar les diferents accions comercials que pot emprendre la empresa. AquestprogramaestàcofinançatpelFonsEuropeudeDesenvolupamentRegional(FEDER) delaUnióEuropea,enelmarcdelProgramaOperatiuFEDERdeCatalunya2014-2020.
 • 17. Programa d’empreses responsables de Barcelona Programa d’empreses responsables de Barcelona Un programa per impulsar i facilitar la integració de la Responsabilitat Social en totes les àrees de l’empresa. La gestió de la responsabilitat social és la manera de garantir que els valors de compromís amb la societat prenen un sentit empresarial i formen part de la identitat corporativa, reduint o eliminant els impactes negatius de la seva activitat i maximitzant-ne els positius. Dirigit a pimes que desitgin reflexionar sobre la creació de valor i l’impacte que la seva activitat té en l’entorn i en les persones i organitzacions que s’hi relacionen. Consta de tallers conjunts amb totes les empreses participants, que permeten adquirir coneixements en els cinc àmbits de la RSC, eines per gestionar-la, compartir bones pràctiques i generar sinergies amb altres empreses i persones directives. Els tallers grupals es complementen amb hores de consultoria individual ‘in company’ on s’analitza l’empresa des d’un punt de vista de la RSE i s’elabora un Pla d’Acció que permeti implementar mesures i fer-ne un seguiment i avaluació. AquestprogramaestàcofinançatpelFonsEuropeudeDesenvolupamentRegional(FEDER) delaUnióEuropea,enelmarcdelProgramaOperatiuFEDERdeCatalunya2014-2020.
 • 18. Axelera Un programa d’alt desenvolupament empresarial que presta un servei de consultoria assessorament empresarial en el disseny i implantació de l’estratègia de creixement de PIMEs que no tenen accés a aquesta tipologia de serveis, amb l’objectiu de generar impacte social creant activitat econòmica i llocs de treball. El programa posa a disposició de les empreses a professionals experts de la consultoria empresarial de reconegut prestigi. Sota un enfocament pràctic, l’equip de consultoria dóna suport a les empreses en la identificació de les palanques clau de creixement i competitivitat, així com de les seves necessitats amb l’objectiu de donar suport per definir un pla de creixement personalitzat i realitzar un acompanyament en la posada en marxa d’aquest. Axelera es dirigeix a empreses innovadores en el sentit ampli, preferentment amb producte propi escalable i que busquin activament un creixement ràpid, la seva consolidació en el mercat local i capacitat d’actuar en un mercat global. AquestprogramaestàcofinançatpelFonsEuropeudeDesenvolupamentRegional(FEDER) delaUnióEuropea,enelmarcdelProgramaOperatiuFEDERdeCatalunya2014-2020.
 • 19. Barcelona Mentoring Program Programa d’acompanyament a un grup reduït d’empresaris/es per part d’alts/es directius/ves i executius/ves referents en el seu sector i amb trajectòria reconeguda. Seguint la metodologia del Venture Mentoring Service del MIT, les empreses seleccionades seran assessorats per mentors, alts/es directius/ves i empresaris/es referents en el seu sector. El programa té com objectiu afavorir la consolidació i el creixement empresarial de les empreses de la ciutat a través de l’aportació voluntària d’assessorament i orientació per part del grup de mentors i mentores durant 8 mesos. Al llarg del programa es realitzaran 6 reunions on cada empresari/a es reunirà amb 3 mentors i mentores per intercanviar inquietuds i reptes, en temàtiques estratègiques com vendes, internacionalització, organització interna, etc.
 • 20. Parc Tecnològic L’equipament de referència per a la indústria avançada de la ciutat
 • 21. Més de 50 empreses ubicades en 10.000 m2 d’equipament El Parc Tecnològic és un espai situat al districte de Nou Barris i gestionat per Barcelona Activa que té com a objectiu donar suport al creixement empresarial a través de 3 línies estratègiques principals. • Suport i millora dels processos de creixement empresarial • Foment de la innovació empresarial • Generació de talent relacionat amb les noves tecnologies. Al Parc Tecnològic desenvolupen la seva activitat 50 empreses de base tecnològica, i acull anualment més de 100 esdeveniments relacionats amb la innovació. Servei de suport al Prototipatge Empresarial Servei d’acompanyament a empreses per realitzar de forma eficient la fase de prototipatge d’un producte.Aquest servei es fonamenta en tres pilars:acompanyament personalitzat, full de ruta adaptat i espais i maquinària. El Parc Tecnològic disposa d’eines i maquinària destinades a la fabricació digital (impressores 3d,talladora làser, fresadora CNC,Arduino,RaspberryPi...) AquestprogramaestàcofinançatpelFonsEuropeudeDesenvolupamentRegional(FEDER) delaUnióEuropea,enelmarcdelProgramaOperatiuFEDERdeCatalunya2014-2020.
 • 22. Programa Barcelona Indústria Urbana Dirigit a pimes industrials en procés de canvi tecnològic estratègic, per millorar l’eficiència i el negoci. Són workshops altament especialitzats, impartits per experts i expertes en la matèria, pensats per a persones directives i responsables de canvis en les seves indústries en la transició cap a la indústria 4.0. Track de capacitació en prototipatge i innovació Aquest track ofereix la possibilitat de formar-se i aprendre a usar noves tecnologies i en especial tecnologies de fabricació digital. Les activitats d’aquest track especialitzat es realitzen en exclusiva al Parc Tecnològic de Barcelona Activa i es van renovant i actualitzant periòdicament. AquestsprogramesestancofinançatspelFonsEuropeudeDesenvolupamentRegional (FEDER)delaUnióEuropea,enelmarcdelProgramaOperatiuFEDERdeCatalunya2014-2020.
 • 23. Descobreix tot el que Barcelona Activa pot fer per a tu Formació tecnològica i gratuïta per a la ciutadania Serveis a les empreses i iniciatives socioempresarials Suport per posar en marxa la teva idea de negoci Acompanyament durant tot el procés de recerca de feina barcelona.cat/ cibernarium barcelona.cat/ empreses barcelona.cat/ emprenedoria barcelona.cat/ treball
 • 24.  OAE - Oficina d’Atenció a les Empreses Edifici MediaTIC Roc Boronat, 117 08018 Barcelona (Districte 22@) +34 933 209 600  Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 8:30 a 18h Divendres, de 8:30 a 14:30h  Accés: Metro - L1 Glòries i L4 Llacuna Bus - 71, 90, 92 i 192 Bicing - 143, 342 i 393 Segueix-nos a les xarxes socials: barcelonactiva.cat/empreses barcelonactiva bcn_empreses company/barcelona-activa SAN CHO DE ÁVILA ALM OGÀVERS PL. GLÒRIES CATALANES GLÒRIES MARINA BOGATELL LLACUNA ROC BORON AT RAM BLA DEL POBLEN OU RON DA LITORAL sortida 23 POBLENOU DIAGONAL POBLENOU GRAN VIA CLOT ARAGÓ 143 393 342