Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Електричне поле












Електричне поле – це особливий вид матерії,
завдяки якому відбувається електрична
взаєм...
Світ, наповнений електричними полями









Наша планета Земля є зарядженим тілом, заряд якої врівноважується
заря...
Електричний заряд








Електричний заряд - це властивість, якої тіла
набувають під час електризації.
Існують два ви...
Електричне поле
Електричне поле між двома паралельними
різнойменно зарядженими пластинами,
однорідні, тобто напруженість к...
Напруженість електричного поля


Напруженістю електричного поля називають фізичну векторну
величину , що є силовою характ...
Принцип суперпозиції
(накладання) полів означає,
що електричні поля під час
накладання не впливають
одне на одне.


Закон Кулона


Закон Кулона — один з основних законів
електростатики, який визначає величину та
напрямок сили взаємодії м...
Закон Кулона



Сила, яка діє на нерухоме точкове тіло з
електричним зарядом Q1 у полі іншого нерухомого
точкового тіла з...
Електроємність


Конденсатором називають два провідники (обкладки), між
якими знаходиться діелектрик, завтовшки значно ме...
Перший конденсатор








Перший конденсатор був
створений у 1745 р
голландським вченим
Пітером ван Мушенбруком,
проф...
Вплив електричного поля на живі
організми

Люди вже давно спостерігали дію
електричних сил як у живій, так і в неживій
пр...
Вплив електричного поля на живі
організми


Електричні водяні тварини існують не тільки в
Америці. Відомо понад 50 видів,...
Вплив електричного поля на живі
організми






Електричні явища відіграють
суттєву роль і в фізіології
людини.
Одним з...
Електричний струм
Джерела струму
Величини, що характеризують
електричне коло


1. Сила струму в однорідній ділянці прямо
пропорційна напрузі й обернено
пр...
Електричний опір
Робота і потужність струму
Будь – яке перетворення енергії з
одного виду в інший характеризується
виконанням роботи .
Робо...
Закон Ома для повного кола
Електричний струм в металах
Електричний струм в металах
електричне поле 11 клас
електричне поле 11 клас
електричне поле 11 клас
електричне поле 11 клас
електричне поле 11 клас
електричне поле 11 клас
електричне поле 11 клас
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

електричне поле 11 клас

 1. 1. Електричне поле        Електричне поле – це особливий вид матерії, завдяки якому відбувається електрична взаємодія. Електричне поле існує навколо електрично заряджених тіл і викликає взаємодію між ними. Основна властивість електричного поля – діяти на заряджені тіла з деякою силою. Розрізняють два основні види електричних полів: електростатичне та вихрове (індукційне). Електростатичне поле – це електричне поле створене електричними зарядами, що перебувають у спокої.
 2. 2. Світ, наповнений електричними полями       Наша планета Земля є зарядженим тілом, заряд якої врівноважується зарядом верхніх атмосфери – іоносферою. Заряд Землі оцінюється в 300000 Кл. Не відчуваючи електричне поле спеціальним органом, ми відчуваємо його опосередковано через вплив його на речовину. В еру цивілізаційного буму людина опинилася в оточенні величезної кількості електромагнітних полів, особливо в містах. Більшість із них негативно впливають на її самопочуття й здоров'я. Останнім часом навіть уживається термін – «електромагнітний смог». Для зменшення впливу полів, що викликають появу небажаних позитивних йонів у повітрі в робочих приміщеннях, використовують специфічні пристрої – йонізатори, що насичують його йонами протилежного знаку. Проте повністю ліквідувати вплив особливо змінних у часі електромагнітних полів неможливо.
 3. 3. Електричний заряд     Електричний заряд - це властивість, якої тіла набувають під час електризації. Існують два види електричних зарядів – позитивні і негативні. Тіла, що мають електричні заряди однакового знаку, взаємно відштовхуються, а тіла, що мають заряди протилежного знаку, взаємно притягуються. Одиницею електричного заряду є КУЛОН (Кл)
 4. 4. Електричне поле Електричне поле між двома паралельними різнойменно зарядженими пластинами, однорідні, тобто напруженість кожного із цих полів у будь-якій точці однакова і чисельно, і за напрямком.
 5. 5. Напруженість електричного поля  Напруженістю електричного поля називають фізичну векторну величину , що є силовою характеристикою електричного поля в кожній його точці і чисельно дорівнює відношенню сили, з якою поле діє на точковий заряд, поміщений у цю точку, до значення цього заряду. Напрям напруженості збігається з напрямом електричної сили, що діє на пробний позитивний заряд в цій точці: За одиницю напруженості в СІ - вольт на метр - взято напруженість такого однорідного електричного поля, потенціал якого вздовж лінії напруженості змінюється на 1 В на відстані 1 м. У кожній точці такого поля на заряд, що дорівнює 1 Кл, діє сила 1 Н. [Е ]= НКл
 6. 6. Принцип суперпозиції (накладання) полів означає, що електричні поля під час накладання не впливають одне на одне. 
 7. 7. Закон Кулона  Закон Кулона — один з основних законів електростатики, який визначає величину та напрямок сили взаємодії між двома нерухомими точковими зарядами. Експериментально з задовільною точністю був вперше доведений Генрі Кавендішем у 1773, який використовував метод сферичного конденсатора, але його роботи не були опубліковані. В 1785 році закон був встановлений Шарлем Кулоном за допомогою спеціальних крутильних терезів.
 8. 8. Закон Кулона  Сила, яка діє на нерухоме точкове тіло з електричним зарядом Q1 у полі іншого нерухомого точкового тіла з електричним зарядом Q2, пропорційна добутку значень їх зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.
 9. 9. Електроємність  Конденсатором називають два провідники (обкладки), між якими знаходиться діелектрик, завтовшки значно менший, ніж розміри провідника.
 10. 10. Перший конденсатор     Перший конденсатор був створений у 1745 р голландським вченим Пітером ван Мушенбруком, професором Лейденського університету. Проводячи досліди з електризації тіл, він опустив провідник із кондуктора електричної машини в скляний графин з водою. Випадково торкнувшись пальцем цього провідника, учений відчув сильний електричний удар. Пізніше рідину замінили металевими провідниками зсередини і ззовні банки і назвали такий конденсатор лейденською банкою.
 11. 11. Вплив електричного поля на живі організми Люди вже давно спостерігали дію електричних сил як у живій, так і в неживій природі. Електричні вугри, скати; блискавка – звичні явища. Перші мандрівники дивувалися з екзотичного способу полювання на південноамериканського електричного вугра. Індіанці заганяли у водойму, де водилися вугрі, стадо коней, і всю силу своїх електричних розрядів небезпечна риба обрушувала на беззахисних тварин. Лише згодом рибалки заходили у воду і вже без страху руками ловили цю незвичайну рибу.
 12. 12. Вплив електричного поля на живі організми  Електричні водяні тварини існують не тільки в Америці. Відомо понад 50 видів, і належать вони до різних родин. Про унікальні властивості електричного сома, який водиться у річці Ніл, знали ще давні єгиптяни. Головний біль тодішні знахарі пропонували лікувати прикладанням до хворого місця живого ската.
 13. 13. Вплив електричного поля на живі організми    Електричні явища відіграють суттєву роль і в фізіології людини. Одним з потужних електричних генераторів людини є серце. На малюнку показано еквіпотенціальні поверхні тіла людини при активній роботі серця.
 14. 14. Електричний струм
 15. 15. Джерела струму
 16. 16. Величини, що характеризують електричне коло  1. Сила струму в однорідній ділянці прямо пропорційна напрузі й обернено пропорційна опору провідника. I=U [А = В/Ом] Амперметр R  Напруга – це енергетична характеристика електричного поля, яка дорівнює роботі А поля з переміщення одиничного електричного заряду Q даною ділянкою кола. U=A [В = Дж/Кл] Вольтметр Q  Електричний опір провідника...
 17. 17. Електричний опір
 18. 18. Робота і потужність струму Будь – яке перетворення енергії з одного виду в інший характеризується виконанням роботи . Робота електричного струму: A=ΔQ·U ΔQ=I·Δt A=I·U·Δt [Дж = АВс] Потужність електричного струму: P=AΔt P=U·I [Вт = ВА ] Закон Джоуля – Ленца: Q=I2RΔt
 19. 19. Закон Ома для повного кола
 20. 20. Електричний струм в металах
 21. 21. Електричний струм в металах
 • ssuseraa872c

  Sep. 2, 2018
 • ssusercb895f

  Sep. 4, 2017
 • ssuser4f5cb1

  Oct. 19, 2015
 • kvitkair

  Sep. 2, 2015
 • Mary7000G7

  Mar. 17, 2015

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

7.545

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

5

Befehle

Downloads

122

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

5

×